122 “Не можеш да събориш Небесните врати!” Така казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

Пророчество 122 “Не можеш да събориш Небесните врати!” Така казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Дадено на апостол Елизабет (Елишева) Илия Получено на 21 февруари 2012 г. – Издадено на 5 януари 2013 г. Коментар на редактора: Бяхме в молитва по въпрос, свързан с YouTube Елизабет(Елишева) различи думата „Антимашиах“(антимесия/антихрист) на Светия език и тя се запита дали той не стои зад един …

126 Божият гняв ще бъде изпратен в този свят! Не причинявай никаква вреда нa МОИТЕ Бебета, Невеста, Избраните”!

Пророчество 126 Божият гняв ще бъде изпратен в този свят! Не причинявай никаква вреда нa МОИТЕ Бебета, Невеста, Избраните”! Написано / Изговорено под помазанието на СВЯТИЯ ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ) От апостол и пророк Елишева Елиаху Получено на 12 април – Издадено на 12 юли, 2016 Това е първото Пророчество, което е записано на живо и в реално време както …

127 Преход на Служение AmightyWind през Червено море: Изходът на апостолите Елишева Елиаху и Езра

ПРОРОЧЕСТВО 127 Преход на Служение AmightyWind през Червено море: Изходът на апостолите Елишева Елиаху и Езра Изговорено /написано под Помазанието на СВЯТИЯ ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ) Чрез апостола и пророка Елишева Елиаху 29 април 2016 г. – последният ден на Пасхата в Израел То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА: YAH / YAHU – ЯХ/ЯХУ е СВЯТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕННОТО ИМЕ, както в …

130 ЯХУШУА се явява на Елишева Елиаху Като РОЗА САРОНСКА !!!

ПРОРОЧЕСТВО 130 ЯХУШУА се явява на Елишева Елиаху Като РОЗА САРОНСКА !!! Чудото, записано на аудио, когато ЯХУШУА се приближава до леглото на Апостола и Пророка Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 5 юли 2016 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение …

132 Израел, AЗ те обичам, АЗ те изобличавам!

ПРОРОЧЕСТВО 132 Израел, AЗ те обичам, АЗ те изобличавам! Изговорено/ написано под Помазанието на СВЯТИЯ ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ) Чрез апостол и пророк Елишева Елиаху Получено на 16 юли – издадено на Симхат Тора на 25 октомври 2016 г. Това Пророчество излезе на живо и в реално време по време на съботното служение в Шабат (16 януари 2016 г.) с …

131 Доналд Тръмп пука като пуканки!!!

ПРОРОЧЕСТВО 131 Доналд Тръмп пука като пуканки!!! Казано/написано под Помазанието на СВЯТИЯ ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ) Чрез апостол и пророк Елишева Елиаху 29 юни 2016 година То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА: YAH / YAHU – ЯХ/ЯХУ е СВЯТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕННОТО ИМЕ, както в “Алилуия” или “ Hallelu YAH – което буквално означава “Слава на ЯХ”: YAHUVEH / YAHWEH – ЯХУВЕХ/ЯХВЕ …

View Post

136 СВЕТАТА ТРОИЦА също се нуждае от утеха!

Пророчество 136 СВЕТАТА ТРОИЦА също се нуждае от утеха! Изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ. Чрез апостол Елишева Елиаху 29 май 2017 Това Слово беше получено в навечерието на Шаву’от 2017, известен още като Петдесетница. По-долу е пророчеството както е излязло. Със “Светите езици“ на Пророците Езра и Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ, ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) …

135 Обрязването и заветът на Авраам

ПРОРОЧЕСТВО 135 Обрязването и заветът на Авраам Това е изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ. чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 27 ноември 2016 година Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в …

134 ЯХУШУА ще ви заведе до нова височина на вашата вяра Загубеното прорчество е намерено!

ПРОРОЧЕСТВО 134 ЯХУШУА ще ви заведе до нова височина на вашата вяра Загубеното прорчество е намерено! Това е казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ. чрез апостол Елишева Елиаху Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не …