95 ЯХУШУА ХА МАШИАХ казва: Вземете оръжието си, АЗ съм жив!

ПРОРОЧЕСТВО 95 ЯХУШУА ХА МАШИАХ казва: Вземете оръжието си, АЗ съм жив! Написано / казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) Получено: Шабат 12 април 2008 Издадено: Шабат 19 април 2008 г. Следващият текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), …

123 Унищожението идва! Унищожението е тук!

Пророчество 123 Унищожението идва! Унищожението е тук! Написано/изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез Апостол / Пророк Елизабет (Елишева) Илия 9 ноември 2013 г. – след Тайфун (ураган) Хайян По-долу е пророчеството както е излязло. Със “Светите езици“ на Пророците Езра и Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 …

98 Вечният факел е запален отново в Африка!

ПРОРОЧЕСТВО 98 Вечният факел е запален отново в Африка! Казано/написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) Получено на 22 май 2008 г. Издадено на 3 юни 2008 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение …

97 Вечният факел е запален отново в Африка!

ПРОРОЧЕСТВО 97 Пречистващият огън в Африка ще продължи! Казано/написан под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) Получено на 9 май 2008 г. Издадено на 3 юни 2008 г. Следващият текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да …

96 Юбилейна година. ЯХУВЕХ казва: хвърлете мъртвия товар!

ПРОРОЧЕСТВО 96 Юбилейна година. ЯХУВЕХ казва: хвърлете мъртвия товар! Написано/казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 3 май 2008 г. Следващият текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест …

102 ЯХУШУА казва: “Това е само въпрос на време”

ПРОРОЧЕСТВО 102 ЯХУШУА казва: “Това е само въпрос на време” Написано / казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 17 октомври 2008 г. По време на празника на Сукот Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това …

99 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Вие се намирате в отброяването на МОЕТО търпение!“

ПРОРОЧЕСТВО 99 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Вие се намирате в отброяването на МОЕТО търпение!“ Изговорено/написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 25 май 2008 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да …

104 Свят, пази се от диктатора на диктаторите

Пророчество 104 Свят, пази се от диктатора на диктаторите Написано/изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ апостол Елизабет (Елишева) Илия 24 ноември 2008 година Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на …

101 АЗ, ЯХУВЕХ казвам- твоите дела говорят по-добре от думите.

Пророчество 101 АЗ, ЯХУВЕХ казвам- твоите дела говорят по-добре от думите. Написано/изговоено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет(Елишева) Илия. 2 октомври 2008 г. в 3.ч. Рош ха-Шана Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да …

89 Тайните на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ)

ПРОРОЧЕСТВО 89 Тайните на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ) Напиисано/изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 27 януари 2007 г., 17:00 ч., Шабат Порт Алфред, Южна Африка Коментар на Елизабет (Елишева ): Внимание! Това може би е най-спорното Пророчество, което ми е дадено досега. Някои от тях съдържат лични откровения за мен и затова …