104 Свят, пази се от диктатора на диктаторите

print

Пророчество 104

Свят, пази се от диктатора на диктаторите

Написано/изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ апостол Елизабет (Елишева) Илия 24 ноември 2008 година

Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му, така че нямаше изцеление.

******

Възлюбени съкровища на ЯХУШУА, нашият МАШИАХ, “на ЯХУШУА демони спиращите“, които са избрани да бъдат молитвено покритие на това Служение.

Четох всяко едно от вашите послания на глас със сълзи, които се стичаха по бузите ми и понякога се затруднявам да говоря, мога да почувствам вашата любов, съчетана с многото имейли, изпратени от други хора за любов и благодарност за това, за което стои това Служение и се занимаваме и след това получих пророческото послание по-долу. Думите на вашата любов и Помазанието родиха неочаквано Пророчество 104. Вие сте толкова специални, че думите не могат да опишат моята благодарност към всеки от вас.

*******

Пророчеството започва:

Възлюбена Елизабет(Елишева), онези които са благословение за това Служение, са твоите възлюбени духовни деца, тези които издигат името ти към АББА ЯХУВЕХ, които не само ти помагат да носиш тежестта на Служението, но и ти помагат да носиш своя товар и да се борите с враговете на Служението, които са врагове на ЯХУВЕХ. Внимавайте, някои от тези врагове идват като вълци в овчи дрехи, за да видят кого могат да разкъсат. Вълците са изпратени от злия овчар сатана и са били изпратени с една цел да те унищожат Елизабет(Елишева) и да унищожат това Служение. Вълците говорят за теб клеветнически лъжи Елизабет(Елишева), техните плодове са гнили и смрад за МОИТЕ ноздри и въпреки това някои се осмеляват да МЕ нарекат Господ, чрез техните действия потвърждават, че АЗ не съм техният Господ. АЗ ще им кажа: махайте се от МЕН вие, вършещи беззаконие, защото АЗ не съм ви познавал!

Помни, че AББА ЯХУВЕХ ще отмъсти на враговете на всичките МИ Святи деца, защото те не се борят срещу теб, обикновен човек, но се борят срещу ЯХУВЕХ. Пазете се от всички, които атакуват това Свято Служение, с всяка атака срещу това Служение сякаш забивате игла в очите на ЯХУВЕХ! Няма нищо, което да се сравни с яростта и гнева на АББА ЯХУВЕХ, който поддържа огъня на Ада и прави Огненото Езеро да гори завинаги.

Онези, които благославят това Служение, АЗ наричам твои духовни деца Елизабет(Елишева) и възрастта им няма значение, защото ти си като духовна майка и наставник за тях. Ти си употребена да говориш и да сееш МОИТЕ помазани думи на живот в техните умове, тела, умове и души. Твоето духовно семейство те обича и те уважава по начин, по който биологичното семейство не може да обича, освен ако не се покланят на AББА ЯХУВЕХ, АЗ, ЯХУШУА, вашия MAШИАХ и на Скъпоценната СВЯТ ДУХ. Това е общото на всички, които правят това.

МОЯТ ДУХ доведе всеки от вас до това Служение за МОЯТА Божествена цел. Сега, Елизабет(Елишева), АЗ споделям с вас земните си съкровища. МОИТЕ Свети деца, които са наи-скъпоценните бижута. Те живеят Свято, защото искат да са угодни за ЯХУВЕХ и не искат да МИ донесат срам. Възлюбени Деца, продължавайте да пребъдвате в МЕН, ЯХУШУА, вашия МАШИАХ и АЗ ще продължа да пребъдвам във вас вие ще живеете с МЕН в Небето за цяла вечност.

Възлюбени, не е нужно да се страхувате, че някой ще се поклони на МОЯТА Невяста, защото светът ще отхвърли, преследва и мрази МОЯТА Невяста, както езичниците МЕ мразят и мразят всичко, което е Свято. Винаги помнете това, само тези, които са фалшиви, които не са от МОЯТ ДУХ, се почитат! МОЯТА истинска Невеста никога няма да позволи това.

Пазете се от фалшификата, който е избран за Американски президент, който не е направил нищо и все пак чрез масов контрол на ума, хипноза

  • манипулиране на ума само с думи, написани от други като Хитлер, сега той е почитан и никой не може да разбере защо.

О, Америка, спомни си пророческия сън, който изпратих чрез Елизабет(Елишева), че Хитлер отново се надига, така че внимавай. Свят на диктатора на диктаторите, защото същият дух, който ръководеше Хитлер, е същият дух, който отново ще ръководи Вашингтон. Вие сте били предупредени. Когато видите човек, на който се покланят и сравняват с МЕН, ЯХУШУА, разберете, че това е фалшификат, изпратен от сатана да се подиграва.

Правителствата в различни части на света са практикували методи за управление на мисленето на масата население в различни форми, по различни начини и по различни методи. Всичко, за да се подготви за този, който се казва лъжепророк и който се казва антихрист. МОИТЕ Святи деца не са заблудени и няма да се поклонят на фалшификатите, те ще смъмрят и предупредят за фалшификатите.

Всички, които сте се събрали в това Служение, сте били доведени тук, за да се храните на зелени пасища, както МОИТЕ овце и агнета. Всички вие тук ще растете духовно, докато приемате истините, които се намират тук. Поставете МЕН, ЯХУШУА вашия MAШИАХ, на първо място във вашата любов и живот и обичайте всеки, който има МОЯ СВЯТ ДУХ в тях. Вие сте МОИТЕ скъпоценни овце и агнета и АЗ съм ЯХУШУА, вашият ДОБЪР ПАСТИР. МОИТЕ овце знаят гласа МИ и АЗ говоря МОИТЕ послания от МОЯТА Предвещаваща служителка и затова всички сте призовани в това Служение. Това е вашата зелена трева, където ядете духовна храна от Небето и пиете Ново вино, сякаш е вода.

АЗ съм ЯХУШУА вашият МАШИАХ и всички тези думи се отнасят за всички онези, които считат това Служение за благословение и за МОИТЕ любими, които благославят това Служение като помощник. АЗ изговарям една Дума на любов и благодарност, особено на онези, които се наричат „на ЯХУШУА демони спиращите“, МОИТЕ Святи ходатаи на фронтовата линия като никой друг.

АЗ изразявам благодарност и любов към преводачите, които вземат пророчествата и посланията и ги превеждат на различни езици.

Изразявам дума на любов и благодарност към онези, които подкрепят вярно това Служение с десятъци и дарения. Вие, които сте благословение за това Служение, ще бъдете благословени в големи размери. Когато вдигате името на това Служение и молите благословение на всички онези, които служат в него и са мощни воини в МОЕТО Име и се борят на фронтовите линии, смъмрят лъжците, които богохулстват, водят духовна война срещу враговете на това Служение и защитават всичко Свято. Велики ще бъдат твоите награди, които

следват в Небето.

АЗ, ЯХУШУА, твоят МАШИАХ ти обещавам, че никога няма да те изоставя или да те забравя, няма да гладуваш, да ожадняваш или да нямаш подслон. Ще бъдете покрити като малко пиленце в дланта на МОЯТА ръка, криейки се и защитени, докато продължавате да изоставяте вашите плътски желания и да ходите в МОЯ СВЯТ ДУХ, подчинявайки се на МОИТЕ Святи Писания от любов и благодарност, повече отколкото от страх.

Дадено на тази слугиня на ЯХУШУА нашият MAШИАХ Елизабет (Елишева) Шери Илия на 25 ноември 2008

Ако това Пророчество е благословение за вас, моля, пишете и ме уведомете.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Прочетете Пророчеството 33 – „Ужас, ужас, ужас! Както във времето на

Хитлер, така ще бъде отново!“

Прочетете съня: Мюсюлманин – глава на образованието!

www.amightywind.com

 

Bulgarian(България) Home