133 орочески сън ГЛАДУВАЩО ДЕТЕ!

print

ПРОРОЧЕСТВО 133

орочески сън ГЛАДУВАЩО ДЕТЕ!

Изговорено / написано под Помазанието на СВЯТИЯ ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ)

Чрез апостол и пророк Елишева Елиаху

Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:

Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!

(от Пророчеството 128)

И чрез Пророк Езра:

Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на

AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте

Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (ПС 105: 15) 1 Лет.

16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези,

които благослови и са благословени от това Служение и вярващи, които

приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на

всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на

ЯХУШУА.

*********

Пророкът вижда неща предварително. ЯХ винаги предупреждава чрез истинските си пророци. И аз имах един сън, много ярък сън. ЯХ ми казва да предупреждавам и затова споделям това, не за да предизвиквам страх, а по- скоро да помоля вашите молитви, че този сън да не се сбъдне! По време на този сън (2001)… беше СПЕШНО и сякаш щеше да се случи в Америка. Ние, които вярваме в ЯХУШУА, имаме мощна военна защита, която идва направо от Небето и това е войнството на ангели, които воюват с ангели. И само AББA ЯХУВЕХ ще бъде в състояние да ни предостави голяма милост, защото когато това се случи, това, което е описано в този сън, е Ядрена Атака! И в последното Пророчество, което ми беше дадено … скоро ще бъде поставено, предупреждава (за това). А също и в Пророчеството за Доналд Тръмп, предупреди (за това). („Доналд Тръмп пука като пуканки“ Пророчество 131).

Това е състезание, за да се види кой ще натисне този бутон, червения бутон. Защото този, който натиска … Уау! … това е ядрена атака и ще има възмездие! Така че аз наричам този сън “Гладуващо дете”.

Стоях отвън, гледайки красивото синьо небе. Всичко беше спокойно. Когато погледнах нагоре, видях 4 кръга в небето, нарисувани сякаш с Божият пръст, ЯХУВЕХ ги рисуваше много бавно. Когато начерта и четвъртия кръг, аз чух гърмящ ревящ шум. Влязох в къщата и дойде ОГРОМЕН УРАГАН, унищожавайки и убивайки. Беше ядрена експлозия, като от ядрена бомба! С ужас гледах на смъртта и унищожението.

Вътре в моя дом видях жена с малко дете в ръцете си. Погледнах детето. И бебето сякаш щеше да умре, толкова недохранено. И казах на майката, жената: „Защо не си нахранила детето?“ Тя ме погледна студено и каза: „Защото детето пости“. После, преди да мога да взема детето от нея, тя отвори прозореца и го изхвърли през прозореца на втория етаж. Изтичах на улицата в радиацията и разрушението на вятъра, хванах детето в ръцете си и детето отново започна да диша! Докато стоях там, един човек се приближи до мен – и той просто мина покрай мен – лицето му беше толкова изгорено от излъчването на ядрена

експлозия и той беше зачервен с трета степен изгаряне или по-лошо.

Той не каза нито дума. Той просто продължаваше да минава покрай мен.

Върнах се в къщата си, напълно защитена от радиация, защото знаех, че нищо не може да ме нарани, с бебето заедно и аз го храних с мляко от бутилка. След известно време разрушителните ветрове престанаха. И всичко изглеждаше спокойно. След това отново погледнах към небето и видях, че започваше първия кръг, започнах да крещя: “ПОКАЙТЕ СЕ и обърнете сърцата си към ЯХУШУА! Съдът пак дойде! ”Малко слушаха. Видях още три кръга поред, общо четири.И тогава звука на рев, който не мога да опиша. И тогава отново дойдоха разрушителните ветрове. И това беше друга ядрена експлозия, която избухна!

Край на съня.

Ето какво имаме. И ние трябва да се молим да имаме повече време да достигнем повече души. И в този сън имах прославено тяло, защото не се страхувах от радиация, експлозии, ураган. Бях в прославено тяло. И също така … когато ЯХ дава видения, сънища, пророчества, може да има повече от едно значение. И също така разбирам, че това може да има и двоен смисъл.

Защото знаем, че ще се случи ядрена атака. Това е само въпрос на време! Жената е религия. А детето е събранието. Организираната религия и организираната църква кара хората да постят за големи духовни знания, пророчески истини и откровения. Повечето църкви дори няма да позволят на Пророка да пророкува.

Пасторът ще попита човека предварително – преди да може да пророкува, (той ще каже) – “Искам да видя” – ще им кажат, че –„ аз искам да видя какво ще кажете“. Не е възможно за истински Пророк! Истинският пророк просто отваря устата си и АББА ЯХУВЕХ говори чрез него! Само фалшификати могат да го направят (предварително знаейки какво ще кажат). И аз трябваше да „нахраня” хората, които „гладуват” – в продължение на 22 години от съществуването на сайта в Интернет, 22 години ще бъдат на 4 април 2017 г. – и въпреки това те все още отиват в своите църкви.

  • пасторите правят хората жертви в името на храна, богатство и власт и те мислят, че ВОДЯТ ОВЦЕТЕ (хората, събранието)! И те ще живеят в имения и ще се возят в Мерцедес (Бенц), Ролс Ройс и имат самолети! Собствени самолети! И не само едно имение, но обикновено много. И те забравят, че има само един ДОБЪР ПАСТОР. И това е ЯХУШУА ХА МАШИАХ (когото някои сега наричат Исус Христос)!

Моля, предупредете всички! ЯХУВЕХ говори с мен в сън и ме

предупреди, така че той отново ще вдигне стените на защита, защото дори езичниците се поклонят на езическия бог, но на кого всъщност се покланя Америка? Кой Бог прославя всяка страна в този свят? Евреите почитат АББА ЯХ, ЯХУВЕХ. Те имат много “имена” (за НЕГО): Хашем, Адонай; но аз го наричам с името ЯХУВЕХ!

Сънят започва:

През ноември (отново през 2001 г.) имах подобен сън. Вървях по пътя и крава, пълна с мляко, ме следваше където и да отивах. И това не беше дори моя крава. Един фермер ме обвини, че съм откраднала кравата му! Казах, че не мога да спра една крава да върви след мен, това е изборът на кравата! Видях 3 квадрата в един ред, нарисувани от пръста на ЯХУВЕХ в небето. Чух звук като бучещ шум, който не мога да обясня. Беше … беше толкова силно!

Тогава видях – бях в планината и огромни камъни паднаха от моята страна. Тичах към океана, където къщата ми беше в съня. Влязох в къщата и видях три квадрата отново, рисувани на небето. Аз гледах ужасена и се опитах да мисля по какъв най-малко болезнен начин да умра.

  • края на краищата си мислех, че сега океанът ще покрие къщата и всичко в него ще потъне, ако остана в него (включително и аз). Затова реших отново да отида в планината. Чух оглушителен шум. И тогава, след като беше нарисуван третия квадрат, видях – преди да мога дори да се движа – ФОЙЕРВЕРКИ в небето. Когато фойерверките току-що започнаха, първият, със светъл цвят, беше скучен на вид фойерверк . И тогава се появиха фойерверки с ярки цветове! И това бяха красиви фойерверки. Не бягах, просто погледнах фойерверките.

Край на съня.

Интересувам се от тълкуването на тези сънища. Знам, че кравата са хора, изпълнени с мляко, те имат Млякото на Словото. Но те се нуждаят от повече. Те се нуждаят от Духовно Месо! Само горещите молитви на праведните, които могат да направят много (Яков 5:16). „Ако хората ми паднат на лицата си се смирят…. тогава ще чуя (молитви)… и ще изцеля земята им “(2 Летописи 7:14)! Моля, вземете тези сънища сериозно.

Единственото добро нещо е, че когато принадлежите към AББA ЯХУВЕХ

  • ЯХУШУА, можете да застанете на Писанията на Псалм 91, че ТОЙ ЩЕ ВИ УКРИЕ под СВОИТЕ КРИЛА , под прикритието на Всевишния – както е посочено в Псалм 91!

Има ли нещо трудно за ЯХ? Еврейските младежи (Данаил 3) бяха хвърлени в гореща пещ, загрята 7 пъти по- силно и не изгоря нищо, освен въжетата, с които бяха им вързани ръцете и краката.

ЯХУВЕХ може да ни спаси от вреда и в такова време също! Дори телата им не миришеха на дим! Това, което трябва да кажа, е, че знаем, че това ще се случи. А за онези, които са Невестата на ЯХУШУА, те или ще бъдат в прославени тела или ще бъдат на небето.

Моля се в името на ЯХУШУА да приемете тези сънища сериозно. Доналд Тръмп наскоро бе обявен за следващия президент на Съединените щати. Той не е подбудител на война. Путин иска мир с Америка. На мен ми беше дадено пророчество за Доналд Тръмп (Пророчеството 131: „Доналд Тръмп пука като пуканки“) И това Служение (AmightyWind) е Еврейското Месианско Служение – каза ни да се молим Доналд Тръмп да стане президент. И Слава на ЯХУШУА, така стана!

Моля, посетете amightywind.com Подписвайте се на канала yahsladyinred

 

Bulgarian(България) Home