134 ЯХУШУА ще ви заведе до нова височина на вашата вяра Загубеното прорчество е намерено!

print

ПРОРОЧЕСТВО 134

ЯХУШУА ще ви заведе до нова височина

на вашата вяра

Загубеното прорчество е намерено!

Това е казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.

чрез апостол Елишева Елиаху

Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:

Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!

(от Пророчеството 128)

И чрез Пророк Езра:

Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това

Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на

AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте

Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (ПС 105: 15, 1Лет.

16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези,

които благослови и са благословени от това Служение и вярващи, които

приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на

всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на

ЯХУШУА.

*********

Въпреки, че част от това Послание е лично Слово, всичко останало се отнася за всички верни последователи на ЯХУШУА. Ние се молим да бъдете благословени с това!

То е записано на аудио касета. Ето транскрипцията:

Елишева: когато се молехме след причастие(Господня трапеза), ВИЕ имахте нещо, което искахте да кажете и ние ВИ благодарим за всичко и ВИ донесохме всичките ни проблеми.

Затова, на първо място, забранявам ти и те връзвам сатана и всички князе, власти, княжества, владетели на тъмнината горе, долу, на тъмните места и в океана в името на нашия възлюбен ЯХУШУА МАШИАХ – вие сте обречени, няма да участвате с никаква част в тази молитва, вие дори не можете да чуете това, което ще кажа, защото нямате право над мен, сатана със своите демони, нека ушите му да станат глухи и очите му да бъдат слепи. И всеки, който се опитва да пречи, AББА ЯХУВЕХ, ние Ви благодарим за унищожаването на тяхното оборудване! За тези, които гледат отдалеч, аз ви моля да извадите очите им. Да не чуят. Да не видят. Защото те не са достойни да чуят как се молим на нашия ТАТКО ЯХУВЕХ в името на нашия възлюбен ЯХУШУА.

  • така, сега Ви питам, току-що завършихме причастието си(Господнята трапеза), аз ви моля да помажете тези устни, език и да не допускате никакво Слово, което не е от вас. Винаги съм вярвала, че ВИЕ няма да позволите това да се случи и с ВАШАТА вярност, с ВАШАТА любов и с ВАШАТА благодат, ВИЕ няма да позволите това да се случи. Това са ВАШИТЕ устни. Вие ги създадохте. Моля ВИ, кажте сега, в името на ЯХУШУА, любимия МАШИАХ, ние се молим. Какво има в ТВОЕТО сърце, ЛЮБИМИ ЯХУШУА? [Святи езици].

Пророчеството започва:

Сега, деца МОИ, АЗ ви отвеждам на ново ниво на вашата вяра. Вижте

себе си в лифта. Вижте за себе си откъде сте започнали и колкото по-близо сте до Небето, АЗ ви повдигам на ново ниво, нови височини на вашата вяра. АЗ уча всеки един от вас. АЗ съм вашият ИНДИВИДУАЛЕН УЧИТЕЛ. Всеки от вас има МОИТЕ Уши, МОИТЕ Очи. Всичко, което трябва да направите е да предадете живота си на МЕН и да кажете: “Не искам да го правя по моя начин.

АЗ знам всеки от вашите страхове. Не можете да ги скриете от МЕН, но можете да ги изповядате, за да мога АЗ да облекча тези страхове. Няма срамно в страха, ако това ви спира от това, което АЗ ви казах. Няма срамно в тъгата, ако не ви спре от това, което АЗ ви казах.

АЗ ви дадох вашите работни места. Вие го наричате „работа“. Наричам това „призвание“. Но АЗ изложих плановете като проект за вашия живот. Някои от вас все още не виждат ясно плана. Трябва специалист, за да се прочете плана. Но чрез вашата вяра вие ще прочетете този план. Чрез вашата вяра ще слушате МОЯ глас. Чрез вашата вяра ще видите чрез МОИТЕ очи. Защото нито една жертва, която правите за МОЯТА Слава – как Ми е угодно, като сладък аромат в ноздрите МИ – и ще бъдете възнаградени. Тази награда ще ви последва на Небесата.

Има такива, които ще достигнат Небесата с последния си дъх. Но МОЯ Невеста, вие не се сте сред тях. Имате награди, които ви следват, защото вие служите на МЕНЕ толкова вярно.

Това е Ханука, вие се радвате, както сте били научени, това е МОЕТО зачатие. АЗ не съм ли вашият ЯХУШУА, вашият МАШИАХ, вашата ПЪТЕВОДНА СВЕТЛИНА?

Ортодоксалните евреи празнуват празника на светлината и дори не осъзнават, че празнуват кой съм АЗ. Ти им кажи Елизабет (Елишева). Нека Служението изрече високо и ясно това! Това е повече от маслени лампи, които не са угаснали. АЗ съм тази ЖИВАТА МАСЛЕНА ЛАМПА! АЗ съм ЖИВОТО МАСЛО! И никой не може да вземе живота МИ! АЗ доброволно го дадох и АЗ го взех, и отново оживях.

Дадох ви откровения, това е Служение, което казва напред и ще продължи да говори по-нататък. За МЕН е чест, че искате да празнувате МОЕТО раждане на тази земя и ви казах, че е по време на Сукот. Научете ги.

АЗ издигнах ЯДС, онези, които носят МОЕТО Име, “на ЯХУШУА демони спиращите“. Тъй като това е интернет, не можете да кажете по каква причина, но трябва да ги призовете да се съберат за молитва, особено като ви покриват [Пророка със защитни молитви] през тези дни. Наложително е да постят и да се молят за онези, които АЗ водя, за да го направят.

Защото АЗ поставих това Служение в интернет и МОЕТО Слово ще се

появи в твърди книги […]

О, МОИ възлюбен! Сложете вярата си в МЕНЕ. Позволете МИ да ви

водя по начин, по който не сте били.

О, колко силно АЗ ви обичам! О, колко дълго АЗ мечтая за МОЯТА Невеста! АЗ бих могъл да ви предложа дворец за милиарди долари на тази земя и ако можете да изберете, ще кажете: „Можеш да задържиш това, ЯХУШУА. Просто искам моят Небесен дворец, да видя ТВОЕТО лице, да ходя по златните улици, заобиколен от Святост. “

Дръжте се, деца МОИ! Дръжте се, деца МОИ, не за дълго! Дръжте се, деца МОИ! Дръжте се, МОЯ Невеста! Още не за дълго, ще бъдете с МЕН! Просто направете това, което АЗ ви призовах да направите, времето е по- кратко, отколкото би могло да бъде! Хранете Овцете и Агнетата МИ, за да не се отклоняват.

На всички ви АЗ говоря това, не попадайте в греха самонадеяност и не предполагайте, че знаете какво АЗ правя.

Има едно нещо, което знаете, за плановете, които АЗ направих за вас само за вашето добро и АЗ няма да оставя злото да ви докосне.

АЗ вече ви казах, Адам, да помажете къщите си не само отвътре, но и отвън, да помажете входната пътеката. Вземете го сериозно; вземете помазанието за важно. Адам,това никога не трябва да спира! Това оръжие ви се дава. Това блокира атаката на врага. Изсипете малко масло на пътеката. Това е ново учение, което АЗ ви давам и помолете за Легиони Свети Ангели да обграждат и пазят дома ви.

Адам, продължавай да храниш МОИТЕ Овце и Агнета от Полша – това е очистващ огън, който никога не изгасва. Само когато отидеш в Рая, Адам, ще видиш колко много твоята упорита работа се е отплатила, когато един поляк след друг идват лично да ти кажат. Адам, о, Адам, АЗ съм много доволен. И АЗ пазя твоята любов, Адам, о, толкова ревностно. Катриниях, О, Катриниях, така съм доволен, и АЗ пазя нашето време заедно толкова ревностно.

Така е изговорено, така е написано

чрез Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА за Ханука 2005.

Елизабет Илия (Елишева Елиаху)

Край на Словото

Елишева: Благодаря. Пръстите ми са замръзнали.Това е всичко, което чувам! Хвалете ЯХУШУА, АББА ЯХУВЕХ! АлилуЯХ, Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ! Благодаря. Благодаря. Благодаря. Ханука 2008

Bulgarian(България) Home