139 “Кост от костите ми, плът от плътта ми” Поема

print

ПРОРОЧЕСТВО 139

“Кост от костите ми, плът от плътта ми” Поема

Написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ От апостол, пророк Елишева Шери Елиаху Полученo на 23 октомври 1999 г., събота Преиздаденo на 11 януари 2019 година

Битие 2:18 И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.

23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.

Това стихотворение е Пророчество и е обещание за моите сестри в ЯХУШУА (“Исус Христос”) – които въпреки че са дали мислите си, телата, умовете и душите си на ЯХУШУА, все още са в плен от насилствени бракове или в затвор чрез спомени за насилствен брак, който е бил ръкоположен в ада. Само ЯХУШУА може да ви освободи от онези, които причиняват или са причинили голяма вреда на ума, тялото, духа и душата ви. Това е вашето обещание и МОЕТО обещание, където сте познали най-лошото да познаете най-добре.

Събудих се с думите, които ГОСПОД ЯХУВЕХ ми говореше: “АЗ ще ти изпратя Пастор Хари Ригън. След четири сезона ти ще знаеш като потвърждение.Той пости, за да чуеш … “

 • ГОСПОД ми каза: Стани и ги запиши долу. AББА ЯХУВЕХ ми даде тази поема да запиша, както БОГ ми говори на сън и ме събуди с Думите на поемата по-долу. Мислех, че тези думи са просто обещание за мен. Сега знам, че те са за ВСИЧКИ мои сестри ИСУС ХРИСТОС(ЯХУШУА ХА МАШИЯХ), които са имали същата участ като мен.

Това е обещание, дадено ми от БОГ и сега го споделям с онези, които чакат най-доброто от съпруга, определен от БОГА, където са познали най-лошото, изпратено от ада. Прочетете това и го имайте като обещание.

Мъжете, които са приготвени за тези жени, знаят това: има една жена, която е оцеляла от огнената пещ и е излязла по-чиста от злато. Тя ще ви оцени по начин, по който една жена, която никога не е страдал така, може да оцени благочестивия съпруг. Ако някой иска да сподели това на своите уебсайтове, напишете ми и ме уведомете. На ЯХУВЕХ хвала, чест и слава!

************

По-долу е пророчеството как е излязло.

Със “Светите езици“ на Пророците Езра и Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор.

 1. 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят пророчеството (1 Кор. 14: 6). Езра започва ходатайствената молитва на езици (Римляни
 1. 26-27; 1 Кор. 14:15).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:

YAH / YAHU – ЯХ/ЯХУ е СВЯТОТО БОЖИЕ, СВЯЩЕННОТО ИМЕ, както в “Алилуия” или “ Hallelu YAH – което буквално означава “Слава на ЯХ”:

YAHUVEH / YAHWEH – ЯХУВЕХ/ЯХВЕ БОГ – ОТЕЦ, YAHUSHUA / YAHSHUA – ЯХУШУА /ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА

 • HA MASHIACH ХА МАШИАХ – означава “МЕСИЯ”; “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”.)

Откровение за “ SH’KHINYAH GLORY” – ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ)

СЛАВА —като лично име на

РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЯТ ДУХ”)—

също на този сайт.

(Ха-ШХИНА – {ШЕКИНА} на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,

БОЖЕСТВЕНОТО ПРИСЪСТСТВИЕ.)

Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ – означава “БАЩА ЯХ”

 • IMMA YAH ИММА ЯХ – означава“МАЙКА ЯХ.”

Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.

Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката

ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:

Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!

(от Пророчеството 128)

И чрез Пророк Езра:

Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това

Служение и пророчествата, и Елишева и мен и всички служители на

AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте

Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (ПС 105: 15) 1Лет.

16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези,

които благослови и са благословени от това Служение и вярващи, които

приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на

всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на

ЯХУШУА.

*******

ПРОРОЧЕСТВО 139 ЗАПОЧВА:

Мобилните телефони – Завъртете ги за по-добро виждане.

ВСИЧКИ ще знаят, че това е “АЗ СЪМ”,

който двамата е обединил

 • НЕ мъж или жена или демон от ад, може да спре това, което БОГ е предопределил.

Макар че понякога и двамата ще имате грижи и проблеми,

просто знайте, че “АЗ СЪМ” в точното време и място и както и за първи път сте се срещнали.

АЗ ти водя един мъж, който знае само МОЯ мир

да се присъедини към жена, която не е познала свобода …

…. и все пак, този човек е пълен с МОЕТО състрадание и МОЯТА любов,

има МОЕТО търпение, МОЕТО Помазание

да й покаже и да я научи да се стреми за най-доброто от Небето, молейки се за повече за нея, а тя за него не за по-малко.

АЗ ти водя един мъж, който познава МОЯТА радост и МОЯТ смях … да се присъедини към жена, която ще трябва да научи и да сподели МОЯТА радост и да се смее с нея.

АЗ ти донасям мъж, който не знае страх,

да се присъедини към жена, която страх като кислород е дишала през всичките си години.

Довеждам ти жена, която знае само всякакъв вид ужас, използване и злоупотреба,

да се присъедини към един мъж, който има МОЕТО Помазание

да защитава, изтрива болката и сълзите на очите й, причинени от онези, които обвиняват и всички, които злоупотребяват; той ще покаже Истината и лъжите на враговете ще отрече!

АЗ ти нося жена, която знае само несигурност.

Да съединя с мъж, който само МОЯТА Сигурност е познал.

АЗ ти нося жена, която не знае земна утеха,

да се присъедини към мъж, който

МОЯТА земна, както и МОЯ Духовна Утеха познава.

АЗ ти нося жена, която не знае какво е да бъдеш обичан, да се присъедини към мъж, който има МОЯТА любов, съчетана с неговата любовта, който ще научи нея и на другите на смисъла на Истинската любов.

АЗ ти водя жена, която няма желание да живее, да се присъедини към мъж, който живее всеки ден в пълна сила и иска АЗ да му дам повече години.

АЗ ти нося една жена, която не мисли себе си за красава , за да се присъедини към мъж, който ще оцени не само нейната физическа

красота, но и вътрешната й Духовна красота.

Той ще й покаже това, което врагът не й е позволил да види и това само ще я привлече по-близо до него и МЕН!

АЗ доведох на този мъж една жена, която знае само сърцераздирателни

сълзи през всичките си години,

да се присъедини към мъж, който има Помазанието на МОЯ СВЯТ ДУХ,

за да ги изтрие всичките, заедно с всичките й страхове и спомени за обвинения, срам и самота, болка и вина.

АЗ ти водя една жена, която не вярва на мъжете.

Тя се е научила да води война с тях. Тя се е научила в плътта си да се защитава, да се присъедини към мъж, който ще докаже, че е достоен да бъде наречен МОЙ.

АЗ й давам този успокояващ знак:

 • МОЯТА Помазана Сила той ще я защитава и при нужда е готов да пожертва живота си за тази, който АЗ съм му дал за негова съпруга.

АЗ ти довеждам една жена,

които никога не е имала утехата на любящи ръце,

да се присъедини към мъж,

който подкрепя, насърчава и защитава от всяко зло,

да се присъедини към един мъж, който има МОИТЕ Помазани ръце да я държи, защитава и предпазва като кожа.

След това тя най-накрая ще разбере какво иска БОГ да я научи, че се случва когато са двама са една мисъл, тяло, ум и душа.

 • перфектна хармония, заедно те ще се влеят в МЕН.

АЗ ти довеждам жена, която, въпреки че е била целувана, тя не знае любящата страст, която й липсва,

да се присъедини към един мъж, който има МОЯТА Помазана любов в своите ласки и целувки.

Довеждам ти жена, която знае само грозота,

мръсотия, злоупотреба със секс,

да се присъедини към помазания съпруг, който знае

красотата на помазаната почивка

където два ума, тела, духове, души

са били посветен на БОГА

и заедно никога няма да бъдат същите.

Този мъж и жена, когато се съберат

 • единство с МЕН, те ще видят МОЯТА любов, благословената мирна хармония и доверие.

Този мъж и жена наистина ще станат едно в МЕН.

Той, болката, мръсотията, насилието от нейната памет ще изтрие.

Довеждам ти жена, която отказва да бъде учена от мъж, но през цялото това време тя за това е копняла и търсила,

да се присъедини към мъж, когото АЗ помазах да я научи на пълнотата на новата помазана любов, която все още не я е достигнала.

АЗ ти нося жена толкова деликатна, чувствителна, крехка, емоционална като пеперуда със пречупени, преломени, накъсани крила,

да се присъедини към мъж, който има Помазанието на МОЯ СВЯТ ДУХ да говори за изцеление, любов, състрадание, мир и смях,

 • в МОЕТО Помазание нейните разкъсаните крила да възтанови, така че да може да лети високо във въздуха с помазаните песни, които АЗ ще му дам да пее.

АЗ ти нося жена, която брои минутите и часовете

сякаш бяха години, винаги отказваща да преброи годините на възрастта си, защото се чувства, сякаш още не е живяла.

АЗ я присъединявам към мъж, който няма разбиране

за възрастта или времето и знае само,

че всяка преживяна година беше от МЕНЕ.

АЗ ти давам жена, която в този момент няма вяра,

да се присъедини към мъж, който само МОЯТА вяра познава. АЗ ти давам мъж, който ходи в пълнотата на Помазанието, за да се присъедини към жена, която е научила пълнотата на МОЕТО Помазание.

АЗ ТИ давам една жена, която се е научила да води война с устата си, да се присъедини към мъж, който използва молитвите си, за да воюва и събаря вратите на враговете.

АЗ ти нося жена, която не познава арогантност и гордост, да се присъедини към човек, който може смирението да използва, за да стои до нея.

АЗ ти и нося човек, който е гений в очите на хората,

да се обедини с жена, която дори и тези, които мислят себе си за мъдри, може да засрами!

Аз ти давам жена,

която повече ще те държи при МОИТЕ крака,

докато се бориш повече да я разбираш всеки ден,

само отговорите да получаваш под МОЕТО Помазание,

когато синът МИ се покланя на МЕН, пее, хвали и се моли!

Довеждам ти жена, която познава само поражения,

защото враговете й отново и отново

я събарят от краката й,

да се присъедини към един мъж,

който само победата познава в Името на ЯХУШУА.

Това, което АЗ заедно събрах, никога няма да бъде същото!

АЗ ти водя жена с кървави, отворени рани и белези,

да се присъедини към Помазанието на хирургическите МИ ръце, които АЗ поставям в този мъж.

АЗ ти водя жена, която никога не е била свободна,

 • капан зад невидими решетки и тежки товари, и робството е това, което тя е видяла, да се присъедини към мъж, който ще я учи как е да бъде свободна в МЕНЕ!

Довеждам ти жена с рядък вид Помазание на СВЯТИЯ ДУХ,

за да се присъедини към мъж,

който да я научи как да го използва за МОЯТА хвала, чест и слава!

Довеждам ти жена, която не знае смисъла на почивка,

да се присъедини към мъж, който стои само в МОЕТО Помазано присъствие, където има истински мир !

Той ще я научи как да бъде в мир и да бъде благословена! АЗ ти довеждам една жена, която не знае добро здраве,

да се присъедини към мъж, който ходи само в МОЕТО съвършено здраве; Той знае, че това е истинско богатство!

Той ще помага, пази и защитава твоите мисли, ум, душа и тяло, като се моли в Името на ЯХУШУА

 • като ходи в МОЯТА духовна власт, това е ясно….

Подарък, който ви давам, за да ви освободя

от всякакви слабости, болести, бедност и страдания!

АЗ ти нося жена, на която съм поверил МОЯТА Тояга

да се присъедини към мъж, на когото съм поверил на МОЯТ Жезъл.

АЗ ти давам жена, която лесно се пали,

да се присъедини към един мъж, който държи кибрита.

АЗ ти давам жена, която ще докосне за МЕН този свят,

за да се присъедини към мъж, чието Помазание е другата половина и двамата ще видят победа и никакво поражение!

Един без друг вие не бихте успели

 • това, което АЗ съм ви предопределил да вършите за МОЯТА Слава- да носите свежа манна от Небето!

АЗ ви изпращам да нахраните овцете и агнетата МИ,

да ги нахраните, вода и храна да им дадете под МОЕТО Помазание.

Мляко, ново вино и месо те ще ядат и ще празнуват.

Сега АЗ ви съветвам двамата, не слушайте никой друг,

защото въпреки добронамереността те не разбират,

че когато АЗ създадох душите ви, създадох ги един за друг.

Няма други части от пъзела да се сглобят,

въпреки че се сърдите, враждувате, имате конфликти,

защото все още не искате да промените нещата,

но милите МИ, датата вече е определена.

Това е МОЯТА Божествена цел.

И няма да се провали.

АЗ ви събрах двамата заедно.

Помазанието ще ви залепи заедно с МОЯТА ЛЮБОВ с ПОМАЗАНОТО ЛЕПИЛО НА СВЯТИЯ ДУХ!

Само за да докажа, че “АЗ СЪМ” е БОГ, който постоянно засрамва мъдрите. Помни, че с БОГ всичко е възможно; никога не ще го отречеш.

Всеки ден, когато ще се държите взаимно ще чувствате ново ниво в любовта към МЕН. Заедно ще видите.

АЗ предопределих, кога очите ви ще се срещнат за първи път; ще познаете и видите обещанието, което АЗ ви предсказах. АЗ предопределих, кога сърцата и ръцете ви ще се срещнат, защото тогава двете Помазания заедно ще се съберат в едно и то ще потече в неограничен поток.

Обещавам ви това, ще имам нов смисъл

на думата “бързо”,

защото макар и двамата сега да се присмивате, вие ще бъдете като кибрит, който запалва фитила на лампата на другия.

АЗ ви събирам заедно, за да достигнете до този свят

заради изгубените и ранени души,

един ден ще разберете,

защото нещата са все още не са доизказани.

Нищо няма да бъде невъзможно, ако застанете заедно; когато някой е слаб, другият трябва да бъде силен, било то жената или мъжът!

Давайте си пространство както АЗ реших

 • никога не допускайте любовта един към друг да заеме мястото на любовта към МЕН.

АЗ ви събрах и ви предупреждавам сега, внимавайте:

не сте създадени да воюват един срещу друг

Вашите духове, души, Помазания, молитви,

сърца, очи, ръце, уши, тела бяха създадени един за друг,

но не и за вашите настроения и кавги. Те са били изпратени от ада.

Вашите Помазани войнски духове

които АЗ дадох на двама ви.

Но тези войнски духове не трябва да се използват един срещу друг, но да бъдат запазени за сатана, врага ви!

НИКОГА няма да позволя на езиците ви да се разрушавате един друг. Всички разногласия трябва да бъдат взети в помазана молитва на колене пред МЕН, заедно донесете проблемите.

НИКОГА не говорете думи на омраза! Защото “АЗ СЪМ” е единственият съдия

 • МОЯТ Съд е окончателен и АЗ реших. НЕ на споровете заради НАС!

АЗ няма да позволя на СВЯТИЯ ДУХ да скърби

за вас, защото този Брак и това Служение ще бъде както АЗ определих и НЕ го направих по начина, по който мислите или искате да бъде.

Когато единият е ядосан, не трябва да залязва слънцето, след като в МОЯТА любов и мир сте се срещнали и целували..

АЗ ти водя една жена, която е много помазана.

АЗ ти водя един мъж, който ходи в МОЕТО Помазание.

Никога не се осмелявай да докоснеш Помазанието или да направиш

каквото и да било,

защото предупредителната аларма СВЯТИЯ ДУХ ще се задейства!

Ако не искате по такъв начин да ви бия, по- добре да се покаете и поискате прошка един от друг в същия ден! Не го отлагайте!

“АЗ СЪМ” ЕДИНСТВЕНИЯТ, който определя кой е грешен или прав!

“АЗ СЪМ” ЕДИНСТВЕНИЯТ, който вижда отпред и отзад!

АЗ знам началото от края и АЗ ви заповядвам на двамата. Пред Волята на “АЗ СЪМ”- въпреки че и двамата сте упорити, ще МИ се подчинявате и пред МОЯТА воля – да се преклоните и двамата!

НЕ трябва да си мислите кой е на по-високо или по-ниско духовно ниво! Защото е “АЗ СЪМ” който ви помаза и “АЗ СЪМ”, който има право да ви свали от този самодоволен, хвалещ се, арогантен пиедестал!

АЗ съм дал на тази Слугиня това стихотворение за двама ви, да го изучавате и четете, тъй като отдавна отдадохте живота си на МЕН, когато приехте МОЯ дар на Голгота.

АЗ искам вие двамата да четете и се молите всеки ден,

така че да бъдете ВСИЧКО, което съм ви предопределил да бъдете, като работите без отлагане.

Вие ще станете най- добрите си приятел и другар на земята. Не забравяйте, че това не беше вашият план, така че дори не се опитвайте да го разберете.

То беше от “АЗ СЪМ”, който определи вашата съдба. Заедно в МЕН ще сте благословени и този свят ще види, че “АЗ СЪМ” не прави грешки.

НЯМА да имате тайни един от друг.

Вие ще бъдете истинни и верни,

тъй както сте на МЕН, или “АЗ СЪМ” ще говоря

и ще разкрия на другия

това, което се опитвате да прикриете и запечатате.

СЕГА, бягайте за наградата на най-високото призвание! Под Помазанието на МОЯТ СВЯТ ДУХ бързо, бързайте! НЕ отричайте вече това, което знаете, че е вярно защото отново и отново АЗ ви казвам:

АЗ ти водя жена, която като проклятие е познала най-лошото в мъжете.

АЗ й водя мъж, който знае, че “АЗ СЪМ” е най-доброто за нея и тя беше избрана за него от всички останали.

АЗ ти водя една жена, за която “АЗ СЪМ” предопредел твоята любов да бъде за нея

 • нейната любов за тебе
 • НЕ само СЕГА, но и във Вечността.

Край на Пророчеството.

Така е изговорено, така е написано

Апостол Елишева Елиаху, 23 октомври 1999 г.

Събота, събота по обяд.

Bulgarian(България) Home