79 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, вие не сте разбрали Принципа!”

print

ПРОРОЧЕСТВО 79

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам:

“Хора, вие не сте разбрали Принципа! “

Написано / изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ

От Пророк Елизабет (Елишева) Илия

2 август 2005 г. в 16:00 ч.

Коментар на редактора: това е Пророческото слово от ЯХУВЕХ, то съдържа духовната основа, на която са изречени по нататък Пророческите думи. Когато това Слово се произнасяше, разделящият меч на ЯХУВЕХ слезе между онези, които почитаха ИСТИНСКИЯ МУ Шабат, от залез слънце петък, до залез слънце събота и онези, които не се отказаха от сътворената от човека събота – неделята – деня, когато древните римляни почитали своя бог на слънцето.

На 1 август 2005 г. Елишева продължава да чува: „АЗ, ЯХУВЕХ, говоря ти, Елишева, казвай на хората:„ Хора, вие не сте разбрали принципа! На 2 август 2005 г. Елишева говореше на (бившия) менаджер на сайта, мощно помазание слезе на нея когато тя започна да се моли на Светите езици и това Пророческо Слово се появи.

По-долу е пророчеството как е излязло.

Чрез пророка Елишева в „светите езици“, както Божият ДУХ дава да се говори (Деяния 2: 3-4) на Небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6)

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:

YAH / YAHU – ЯХ/ЯХУ е СВЯТОТО БОЖИЕ, СВЕЩЕННОТО ИМЕ, както в “Алилуия” или “ Hallelu YAH – което буквално означава “Слава на ЯХ”:

YAHUVEH / YAHWEH – ЯХУВЕХ/ЯХВЕ БОГ – ОТЕЦ, YAHUSHUA / YAHSHUA – ЯХУШУА /ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА

  • HA MASHIACH ХА МАШИАХ – означава “МЕСИЯ”; “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”.)

Откровение за “ SH’KHINYAH GLORY” – ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на

РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЯТ ДУХ”)—

също на този сайт.

ХА-ШХИНА – (ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,

БОЖЕСТВЕНОТО ПРИСЪСТСТВИЕ

Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ – означава “БАЩА ЯХ”

  • IMMA YAH ИММА ЯХ – означава “МАЙКА ЯХ.”

Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.

Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:

Горко на всеки, който направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!

(от Пророчеството 128)

И чрез Пророк Езра:

Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата, и Елишева и мен, и всички служители на AmightyWind Служение – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс 105: 15 ; 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословени от това Служение и вярващи, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.

******

Пророчество 79 започва:

Ако не МИ се подчинявате сега и ако правите компромис с деня, който АЗ осветих, за да бъде МОЯТ Свят Ден Шабат и ако мислите, че не е важно да се подчинявате на всяка МОЯ заповед, защо смятате, че ще се подчинявате по време на наближаващата Голямата скръб (Матей 24: 21)? Защо ви е удобно да слушате човешки учения, когато те деформират МОИТЕ Слова, за да се съобразят с грешния образ на човека? Въпреки, че МОЯТ СИН ЯХУШУА е вашият покой, ТОЙ не е вашият ден на почивка. МОЯТ СИН ЯХУШУА не е ден

  • МОЯТА Четвърта Заповед ясно казва да освещавате МОЯ Свят Ден на почивка, Шабат (Изход 20: 8-11). Коя част (от тази заповед) не разбирате? Да, почивайте в ЯХУШУА, защото НЕГОВОТО иго е благо и НЕГОВОТО бреме е леко (Матей 11:30), но това не се отнася за Деня на Шабат. Не пазеше ли ЯХУШУА Шабат? (Виж: Марко 1:21; Марко 6: 2; Лука 4:16; Лука 13:10).

Не съм ли изпратил МОЯТ СИН ЯХУШУА да бъде пример за вас? Знаете ли защо съм благословил деня за почивка? (Битие 2: 1-3). Знаете ли, че този ден е благословение за вас, а не проклятие? Четвъртата МИ заповед ясно казва, че трябва да светим Деня на покоя, Шабат. Не казва ли Законът, който написах с огнения СИ пръст: “Помни съботния ден, за да го освещаваш?” (Изход 20: 8). Отново ви питам, от кога е МОЯТ СИН ЯХУШУА е ден? Запитайте се защо сатана е променил деня на Шабат (Божия почивен ден) в неделя (първия ден), ако този ден не се използва за намеренията на сатана по време на Голямата скръб? 1

Не слушайте проповедници, които проповядват друго. Тук е победата. В МОЕТА СЛОВО е написано, че АЗ, ЯХУВЕХ, не мога да лъжа. Ако МИ се подчинявате има благословения, както казва Второзаконие 28. Има проклятия за тези, които не се подчиняват. Прочетете и научете какво е написано в Изход

  1. 12-17. Този Шабат ще бъде знак между МЕН, ЯХУВЕХ и МОИТЕ хора и ще бъде използван за идентифициране на тези, които наистина ще се покланят на МЕН и които ще МИ служат по време на Голямата скръб. (Езек. 20:12) Ще почитате ли МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА на Истинския Шабат, от залез слънце петък до залез слънце събота? Или по време на Голямата скръб, ще служиш ли и ще се покланяш на сина на сатана в неделя?

Ако не пазите сега МОЯ Свещен Шабат, защо мислите, че ще го светите по

време на Голямата скръб, която е на един дъх разтояние. Ето защо АЗ говоря от МОЯТА Предвещаваща Служителка, така че това известие да звучи по целия свят. Знаете ли, че онези, които учат, че е невъзможно да МИ се покорявате и да сте святи пред МЕН се оправдават за греховете си?

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, не сте разбрали принципа!”

Това не е дискусионна тема. Или ще правите това, което ви казвам АЗ или в Голямата скръб ще платите с душите си. Тези, които станаха и казаха: “Аз ще бъда съдията на Елизабет(Елишева), журито на Елизабет(Елишева), сега се покайте, иначе ще стоите пред МЕН и АЗ ще ви кажа:” Идете от МЕН, вършещи беззаконие, защото АЗ ЯХУВЕХ не участвам в никаква дискусия. Само АЗ съм съдията, само АЗ съм журито, само АЗ съм арбитърът.

Това не са думите на Елизабет (Елишева). Вие, проповедници и лъжепророци на беззаконието, вие я атакувате, вие я клеветите заради Тората, която написах с МОЯ собствен пръст. Учите МОИТЕ овце и агнета, че грехът МЕН не се беспокои. Покайте се днес, защото АЗ съм БОГ, който не се е променил по никакъв начин. Вие, които я съдите, вземете гредата от собственото си око, преди да се опитате да извадите прашинката от окото на друг човек. Вашият грях ви осквернява, вашето престъпление ви осквернява, вашето непокорство ви осквернява и вашата гордостта ви осквернява. Паднете на лицата си пред МЕН защото АЗ съм ЯХУВЕХ, вашият Създател, Всевишният. Вие се осмелявате да обвинявате МОЯ СИН, ЯХУШУА, като оправдание за да грешите. Вие се осмелявате да стъпчете Кръвта МУ под краката си, оправдавайки греха си.

Паднете по лицето си пред МЕН, преди да е станало твърде късно и да няма връщане при МЕН (Евреи 6: 4-6).

Не обиждайте РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТИЯ ДУХ).

МОЯТ СИН ЯХУШУА не дойде да премахне МОИТЕ Закони, МОЯТ СИН дойде да ги изпълни (Матей 5:17).

Бъдете благодарни, че не сте длъжни да отговаряте за изпълнението на 613 закона. АЗ ви държа отговорни за 10 закона и вдигате ръцете си нагоре и казвате: “Това е твърде много за мен.” Вие предпочитате да чуете човека, който пренаписва МОИТЕ закони. Те ви казват, че да убивате бебетата в утробата не е грях. Те узаконяват абортите.

  • църквите проповедниците ви казват : Не се противопоставяйте на този закон. Организирани църкви, които се събират в неделя, взеха подкуп от правителствата на този свят. Те взеха духа на страха и го носят като дреха.

Къде са МОИТЕ свети служители, които не са направили компромис и все още говорят против греха? Вашите човешки закони легитимират онова, което казах, че е мерзост, те го наричат “еднополов брак”. Дори по време на Содом и Гомор нямаше такива грехове, въпреки че мерзостта на хомосексуалността беше в изобилие. Но те не смееха да го нарекат “брак“.

Не вярвайте на преподаваните лъжи: “Веднъж спасени, спасени завинаги.”

(Езекиил 33:12) Не вярвайте, защото ЯХУШУА плати цената на Голгота, няма значение колко можете да съгрешите, можете колкото искате близо да се наведете до края на ада, защото казахте молитвата за спасение (Матей 7: 21-23). Вие смятате, че не ви трябват дела и че ви е гарантирано влизане в Небесното царство. Махнете се от МЕН, вършещи беззаконие. Не искам да чувам никакви извинения. Бъдете свети, иначе ще ви кажа: „Идете от МЕН, вършещите беззаконие! АЗ не ви познавам. 2

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, не сте разбрали принципа!”

Вие слушате тези хора сега и седите в църквите си, като вярвате лъжата, че неделята (първият ден) е Шабат и че няма разлика кой ден е Шабат. Вие вярвате в лъжата, която проповедниците и няколко равините учат, че няма по-голямо помазание в ЕВРЕЙСКИТЕ СВЕЩЕНИ ИМЕНА на ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ, че е подходящо всяко име. Проповедниците казват, че няма значение за вас да знаете еврейството на МЕСИЯТА. Казват ви, че ако не сте евреин, това не ви засяга. Проповедниците учат това беззаконие, че ако не сте юдеин, не трябва да се подчинявате на законите, дадени на израилтяните. Забравили ли сте, че когато сте приели МОЯТ СИН ЯХУШУА като МЕСИЯ, сте станали едно с Него? (Римляни 11: 16-21)

Вие се питате: “Къде е силата на помазанието на Първата Църква със знаци, чудеса и сили?” Викате: “Къде са проявленията на чудесата, както през древните дни?” Направете това, което първата църква направи и отново ще видите тези чудеса. За тези, които не знаят по-добре, АЗ казвам, че сте отговорни за всичко, което знаете. И сега вие сте изправени пред отговорност , както и да учите другите на тези истини. А за тези, които познават истината и вършат неправда, ще платите с душите си.

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, не сте разбрали принципа!”

Вие следвате тези зли духовни лидери, които оправдават греха. Защо мислите, че няма да направите същото със сина на сатана по време на Голямата скръб? Казах ви в Пророчествата, дадени на Елизабет (Елишева Елиаху), че моят СИН ще се върне за Невестата си на Рош ха Шана и трябва да бъде на Шабат (събота). Ако не сте научени как да съблюдавате МОИТЕ съботи и МОИТЕ Свети Дни и да научите НАШИТЕ СВЕЩЕННИ ИМЕНА (Откровение 3:12) (вижте „Защо използваме свещените имена“) и се подчинявате на ТОРАТА МИ, как ще научите да почитате МЕН и МОЯ СИН ЯХУШУА, както АЗ определих? Как ще знаете кой е деня, ако не изучавате и не се показвате одобрени, деня който АЗ, ЯХУВЕХ, установих да бъде МОЯТ Шабат. Как ще бъдете готови когато ЯХУШУА се върне?

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, не сте разбрали принципа!”

Ако не почитате и не спазвате МОИТЕ Свети празници, как ще знаете какво е Рош Ха Шана и кога е? Тогава, когато бъдете оставени, ще попитате: “Защо”? Затова говоря от МОЯТА предвещаваща служителка и ви казвам предварително, че АЗ, ЯХУВЕХ, пророкувам от тази слугиня, която е част от Невестата на МОЯ СИН ЯХУШУА.

Невестата на ЯХУШУА ще бъде не само в прославени тела и ще бъде изпълнена с такова ПОМАЗАНИЕ, СЯКАШ САМ ЯХУШУА ХОДИ ВЪТРЕ В ТЯХ И С ТЯХ и ТОЙ ще им даде такова ПОМАЗАНИЕ, че за тях НИЩО няма да бъде невъзможно. И в продължение на четиридесет дни Невестата на МОЯ СИН ЯХУШУА ще предупреждава: “Не приемайте белега на звяра.” Те ще отидат при онези, които наричам “Гости” и тези, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО и те ще им кажат: “Не бъдете непокорни, не правете компромиси, дори ако това може да струва земния ви живот.”

Виждате ли, сега използвам този предвещаваща Служителка дори без прославеното си тяло като глас, който вика за предупреждение предварително. Защото я направих за пророк (на мнозина). (Малахия 4: 5) Не приемайте белега на звяра! Неделното богослужение и белегът на звяра са свързани.

Внимавайте, ще загубите душата си, ако спазвате закона за неделното поклонение по време на Голямата скръб. АЗ ще бъда принуден да поднеса извинение на Содом и Гомор, които унищожих с огън и сяра, ако оставя тази мерзост да продължава на този свят, както е сега. АЗ никога няма да се извиня на Содом и Гомор. Ще разруша и унищожа всичко, което АЗ, ЯХУВЕХ, мразя.

Тези фалшиви проповедници оправдават греха и вие ги слушахте. Вие идвате в това Служение за духовна храна, за да се насладите на Помазанието, да пиете Духовно Мляко и да ядете Духовно Месо, и след това много от вас правят компромис и отиват в Неделни църкви. Падате в нозете на пасторите си в лоялност и там именно давате своите десятъци и приноси. Не можете да вървите и по двата път. Вие трябва да определите кой ден съм определи за Шабат, защото АЗ реших кой ден е Шабат, денят в който трябва да МЕ прочетете и да си починете и да се приближавате към МЕН.

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, не сте разбрали принципа!”

  • така, синът на сатана ще командва тези, които правят компромис и му се поклонят в деня, в който е постановил.

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, не сте разбрали принципа!”

Така както МОЯТ СИН ЯХУШУА каза: “Пийте това вино и яжте този хляб, за МОЕ възпоменание.” По време на Голямата скръб, не знаете ли, че синът на

сатана ще каже на онези, които ще получат неговия знак: “Направи това в моя памет”. Те ще пият кръвта на мъчениците от чашите си. Ще се изпълнят с кръв и като вампири ще пият тази кръв.

Така, както се взема чинията с Причастието(Господнята трапеза), те ще приемат чинията и синът на сатана ще каже: “Направете това в моя памет”. Те ще ядат печените тела на мъчениците. Те ще се подиграват с МОЕТО ПРИЧАСТИЕ и НЕВЕСТАТА на ЯХУШУА. Те наистина ще мразят НЕВЕСТАТА на ЯХУШУА, защото знаят, че молитвите на праведните задържат сина на сатана, докато не дойде времето за вземане на Невестата. Много може усърдната молитвата на праведните. (Яков 5:16).

АЗ, ЯХУВЕХ, предупреждавам ви, че това вече е започнало. Ще има сексуални оргии в Неделните църкви по време на Голямата скръб. И така, синът на сатана ще се подиграе на Невестата на ЯХУШУА. Защото ЯХУШУА и НЕГОВАТА НЕВЕСТА са едно, всички онези, които почитат ЯХУШУА, които се подчиняват на МОЯ СИН, защото това е духовният съюз на тяло, ум, дух и душа. Синът на сатана ще се подиграва по време на Голямата скръб, той ще извършва сексуални оргии в неделните църкви.

Началото на голямата измама са хомосексуалните църкви. Казвам ви отново, този грях вече е започнал.

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, не сте разбрали принципа!”

Ето как използвам това Служение, разделяйки овцете от козите, разделяйки пшеницата от плявата. Тези, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО преди създаването на света, са онези, чиито имена ще останат в Книгата на Живота на АГНЕТО, те няма да се покланят на сина на сатана и ще откажат Знака на звяра. Дори ако слушате или четете това и продължавате да правите компромиси, по време на Голямата скръб ще съблюдавате и почитате Деня на истинския Шабат, от залеза в петък до залеза в събота, дори ако ви струва живота и бъдете мъченици.

Всичките ви имена са записани, защото АЗ знаех преди раждането ви, какво ще направите. Ако не слушате сега, чуйте в този момент. Онези, които четат и чуват това Послание и скърцат със зъби с ярост към МОЯТА Предвещаваща Служителка, вие също ще скърцате със зъби и заплашвате с юмрук МЕН, ЯХУВЕХ, вашия Създател по време на Голямата скръб, когато проклятията и язвите ви удрят една след друга и въпреки това няма да се покаете за греховете си. Защото в този ден, ако е записано името ви в Книгата на Живота на АГНЕТО, АЗ ще изтрия името ви [Откровение 3: 5].

Тогава всички вие, които се чудите и се питате защо пророкува Елизабет (Елишева), това е защото АЗ използвам това Служение, за да отделя пшеницата от плевелите. Докато слушате, ще знаете дали сте пшеница или плевел. Плевели ли сте вие, за да бъдете погълнати от МОЯТ ГНЯВ, МОЯТ ПОЯЖДАЩ ОГЪН? АЗ също я използвам сега, за да извикам към Невестата, като глас, който ще извика към Петте Мъдри Девици: „Не правете компромис, пригответе се,

защото вашият ЖЕНИХ се завръща на Рош ха Шана и Шабат (събота).

Невеста на ЯХУШУА, бъдете на колене пред МЕН. Останете Свети и останете смирени. Молете се да бъдете достойни за Невеста на СИНА МИ ЯХУШУА, която символизира Петте мъдри девици. Това е първото вземане, което се нарича Грабване.

Гости, молете се да бъдете във второто грабване, да бъдете гости на Сватбеното тържество на АГНЕТО. 3 (Откровение 19: 9). Гостите символизират петте глупави девици, на които е казвано, че Младоженецът идва след вземането на Невестата.

Затова бдете, защото не знаете нито деня, нито часа (Матей 25:13). В момента, когато ЯХУШУА се върне за да грабне Петте глупави девици, те ще са станали мъдри.

Искате ли да знаете какво ви определя, дали сте Невеста на ЯХУШУА или Гост? Казвам ви, колко го желаете и колко го доказвате със Святост, любов и покорство. Колко ще пожертвате, за да бъдете Невестата на ЯХУШУА, като правиш нещата по МОЯ начин, а не по вашия. Прославяйки НЕГО във всичко, което правите.

Невестата знае, че трябва да съблюдава МОИТЕ Свети дни. Невестата знае, че не може да прави компромис с това, което знае, че е правда. Тя смело говори Истината. Това е което я отличава.

Причастието(Господня трапеза) също припомня завета с ЯХУШУА. Невестата на ЯХУШУА използва нашите СВЯТИ СВЕЩЕННИ ИМЕНА: ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Няма значение за правописа, защото познавам вашите сърца и те не се срамуват.

Колко искаш да бъдеш Невеста на ЯХУШУА? Колко страст имате за ЯХУШУА? Как доказвате, че АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА сме на първо място във вашата любов и живот и във всичко, което правите? Какво ви отличава като Невеста на ЯХУШУА, защото ви казвам тази тайна: страстта и дълбочината на вашата любов към ЯХУШУА са доказателство за всички. Ето знакът на Невястата ЯХУШУА. Те чувстват, че не могат да направят достатъчно за МЕН.

Сега знаете тайните. Виждате ли, Скъпи МОИ. Не можете да скриете нищо, защото АЗ знам кой наистина, наистина иска да плати цената, да бъде Невеста на ЯХУШУА. Защото няма да наричам никого Невеста на ЯХУШУА, ако нямат това желание. Всеки ден, Невестата на ЯХУШУА се моли: “Направи ме по-Свят за ТЕБЕ.” Невестата на ЯХУШУА е смирена и Свята пред МЕН.

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, не сте разбрали принципа!”

Бъдете МИ верни. Не слушайте само МОЕТО СЛОВО, но изпълнявайте МОЕТО СВЯТО СЛОВО. (Яков 1:22) Бъдете Святи, както АЗ съм Свят, въпреки че сте в този свят, не трябва да действате като този свят. Не позволявайте на проповедниците на беззаконието да отбият Овцете и Агнетата далеч от МОИТЕ правилни пътища, защото всички трябва да извършват

спасението си със страх и трепет (Фил. 2:12). Защото вярата без дела е мъртва (Яков 2:20). МОЯТ СИН извърши НЕГОВАТА част на Голгота. Сега АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: „Извършете вашата част.“

Защото АЗ, ЯХУВЕХ, казвам, защо наричаш ГОСПОД МОЯ СИН ЯХУШУА, а не МУ се покоряваш? (Лука 6:46)

АЗ, ЯХУВЕХ, ви казвам, ако не се покаете и не се подчинявате, в Деня на съда ще чуете: “Идете си от МЕН, вършещи беззаконие”, защото АЗ няма да търпя да се подиграваш на СВЯТАТА КРЪВ на ЯХУШУА.

Вие, които наричате себе си проповедници и намирате извинения за греха на хората МИ. ПОКАЙТЕ се днес, че сте отбивали МОИТЕ Овце и Агнета от правия път. В противен случай, ОГЪНЯТ НА МОЯТ ИЗГАРЯЩ ДЪХ с МОГЪЩ ВЯТЪР ще ви издуха като плевел.

АЗ, ЯХУВЕХ, ви казвам, ако не харесвате тези думи, изговорени чрез МОЯТА предвещаваща Служителка, ще пожънете последствията. Защото АЗ отказвам да обсъждам това.

Има САМО ЕДИН СЪДИЯ.

Има САМО ЕДНО ЖУРИ,

и АЗ, ЯХУВЕХ, СЪМ ЕДИНСТВЕНИЯТ АРБИТЪР.

Ако не ви харесва това пророческо послание, не го отнасяйте към Елизабет (Елишева), а по-скоро го отнесете към МЕН. Тя е само МОЙ Помазан Посланник.

Край на пророчеството.

******

Така е било казано, така е било написано на 2 август 2005 г. в 4:00 ч. Чрез тази Предвещаваща Слугиня на ЯХУВЕХ И ЯХУШУА за ТЯХНА чест и слава.

Аз оставам смирена слугиня:

Апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху)

*****

  • Даниил 7:25 Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време.

2 Матей 7: 22-23; 25:41; Лука 13:25, 27;

Сравнете също Пс 6: 8; Пс 119: 115

3 Откровение 19: 9 И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на

сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.”

 

Bulgarian(България) Home