89 Тайните на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ)

ПРОРОЧЕСТВО 89 Тайните на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ) Напиисано/изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 27 януари 2007 г., 17:00 ч., Шабат Порт Алфред, Южна Африка Коментар на Елизабет (Елишева ): Внимание! Това може би е най-спорното Пророчество, което ми е дадено досега. Някои от тях съдържат лични откровения за мен и затова …

103 АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви съдя по плодовете ви!

Пророчество 103 АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви съдя по плодовете ви! Написано/изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет (Елишева) Илия 9 ноември 2008 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в …

100 Еврейски преводач, ела в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

  Пророчество 100 Еврейски преводач, ела в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Написано/изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 12 юли 2008 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не …

90 Какво е името на СВЯТИЯ ДУХ? Какво е името на РУАХ ХА КОДЕШ? „АЗ съм МАМА ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ), наричана още МАМА МЪДРОСТ, АЗ съм СЛАВАТА НА ЯХУВЕХ! “

  ПРОРОЧЕСТВО 90 Какво е името на СВЯТИЯ ДУХ? Какво е името на РУАХ ХА КОДЕШ? „АЗ съм МАМА ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ), наричана още МАМА МЪДРОСТ, АЗ съм СЛАВАТА НА ЯХУВЕХ! “ Изговорено/написано под Помазанието на Мама ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) Чрез Апостол и Пророка Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 27 февруари 2007 г. “Шекина” е от Еврейската дума Ха-шхина, което означава “присъствие”, което …

106 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам, почистете домовете си!

ПРОРОЧЕСТВО 106 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам, почистете домовете си! Написано/изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет (Елишева) Илия 4 януари 2009 година Това Пророческо Слово излезе, когато се молехме за един от нашите любими синове в ЯХУШУА. Цялото Слово не е публикувано, защото е лично, но това е част от Словото, която се отнася и за много други …

105 АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам, През 2009 г. ще разклатя всичко, което може да се разклати!

Пророчество 105 АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам, През 2009 г. ще разклатя всичко, което може да се разклати! Написано/изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елисавета (Елишева) Илия 29 декември 2008 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се …

109 АЗ, ЯХУВЕХ казвам, благодаря ви за вашата вярност!

Пророчество 109 АЗ, ЯХУВЕХ казвам, благодаря ви за вашата вярност! Написано/изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет (Елишева) Шери Илия 27 март 2009 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш …

108 АЗ, ЯХУВЕХ, скоро ще пусна духа на унищожение на Земята!

  ПРОРОЧЕСТВО 108 АЗ, ЯХУВЕХ, скоро ще пусна духа на унищожение на Земята! Писано / казано под Помазанието на Руах Ха Кодеш чрез апостол Елизабет Шери Илия (Елишева Елиаху) 9 март 2009 г. Слово на Пурим 2009 Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още …

107 Дръжте се! Дръжте се! Дръжте се! Не губете благословената си надежда!

ПРОРОЧЕСТВО 107 Дръжте се! Дръжте се! Дръжте се! Не губете благословената си надежда! Написано/изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет (Елишева) Илия 7 февруари 2009 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не …

112 Не се фокусирайте върху падналите!

Пророчество 112 Не се фокусирайте върху падналите! Написано/изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез апостол Елизабет (Елишева) Шери Илия Получено на 10 юли 2009 г. Издадено на 14 юли 2009 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се …