73 СЪД! СЪД! СЪД!

  ПРОРОЧЕСТВО 73 СЪД! СЪД! СЪД! Пророчеството е дадено на апостол Елизабет Илия (Елишевa Елиаху) 2 юни 2004 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го …

71 Каквото беше запечатано сега е открито!

  ПРОРОЧЕСТВО 71 Каквото беше запечатано сега е открито! Пророчество дадено на пророк Елизабет Шери Елия (Елишева Елиаху) 1 ноември 2003 год. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или …

23 Църквата на комедиантите … Пусни людете МИ!

ПРОРОЧЕСТВО 23 Църквата на комедиантите … Пусни людете МИ! Така е изговорено, така е написано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез слугинята Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 26 август 1998 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, …

74 Писано / казано под Помазанието на Руах Ха Кодеш чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху)

ПРОРОЧЕСТВО 74 АЗ, ЯХУВЕХ, обявих война на планетата Земя от Небето! Написано / казано под Помазанието на Руах Ха Кодеш чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху) 25 юни 2004 г. Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества: Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да …

79 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, вие не сте разбрали Принципа!”

  ПРОРОЧЕСТВО 79 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, вие не сте разбрали Принципа! “ Написано / изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ От Пророк Елизабет (Елишева) Илия 2 август 2005 г. в 16:00 ч. Коментар на редактора: това е Пророческото слово от ЯХУВЕХ, то съдържа духовната основа, на която са изречени по нататък Пророческите думи. Когато това Слово се произнасяше, …