139 HURRERATU ZAITEZ ISRAELGO EMAZTEGAIA ESPIRITU SANTUAK IKUSITA

print

HURRERATU ZAITEZ ISRAELGO EMAZTEGAIA ESPIRITU SANTUAK IKUSITA

RUACH HA KODESHAREN GANTZUDURAPEAN MINTZATUA APOSTOLU ELISHEVA ELIYAHUREN BITARTEZ

JASOTA APIRILAREN 11N – PLAZARATUA 2018KO MAIATZAREN 17AN

12 EGUNA SEFIRAT HAOMER 2018KO ILUNABARREAN APIRILAREN 11-12 BITARTEAN

YOM HASHOAH HOLOKAUSTOREN OROIGARRI EGUNEAN – NISAN 27

SEFIRAT HAOMER 48 EGUNA 2018KO ILUNABARREAN MAIATZAREN 17-18 BITARTEAN – SIVAN 4

SH’LOSHET YEMEI HAGBALAH – HIRU EGUNEKO BANANTZEA – SIVAN 4-6

IRTEERA 19:11

Eta egon daitezela prest etzirako, orduan jaitsiko bainaiz ni, YAHUVEH, Sinai mendira, herri osoaren aurrean.

HIZKUNTZA SANTUAK

Esdras eta Elisheva Profeten hizkuntza Santuekin, JAINKOAREN ESPIRITUAK eman ahala berba egin dezaten (Eginak 2:3-4), lurreko edo aingeruetako hizkuntzetatik (1 Kor 13:1). Elishevak hitz egiten du hizkuntzetan Profezia ekartzen (1 Kor 14:6). Esdrasek hasten du otoitza bitartekaritzako mintzairetan (Errom 8:26-27; 1 Kor 14:15).

JAINKOAREN IZEN HEBREARRAK

JAINKOAREN Izen Hebrearrak dauzka:

YAH/YAHU da JAINKOAREN IZEN SANTU SAGARATUA Aleluia edo AleluYAH bezala, hitzez hitz esan nahi duena “Goretsia izan dadin YAH”.

YAHUVEH/YAHWEH AITA JAINKOA; YAHUSHUA/YAHSHUA JAINKOAREN SEME BAKARSORTURIKOA – HA MASHIACHK esan nahi du MESIAS; ELOHIM hitzak esan nahi du JAINKOA.

SH’KHINYAH AINTZAREN errebelazioa, RUACH HA KODESHAREN (ESPIRITU SANTUAREN) IZEN PERTSONALA bezala, badago ere web orrialde honetan. HA SH’KHINAH {SHEKINAH} Hebrearra da JAINKOAREN PRESENTZIARAKO, JAINKOAREN PRESENTZIA IRAUTEN DUENA.

Gainera, ABBA YAH hitzak esan nahi dute AITA YAH, eta IMMA YAH berbak esan nahi dute AMA YAH. Hebrearrez JAINKOAREN ESPIRITUA andrazkoa da, EMAKUMEZKO bateri buruz da, eta horrela agertzen du Profezian eta hurrengo pasarte biblikoetan.

EZ DARAMA EZ GIZONEZKO EZ EMAKUMEZKO IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz YAHUVEH, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

PROFEZIA HASTEN DA DEIALDIAREN NESKASOAREN OTOITZAREKIN

Esdras: ZERUKO AITA, ZURE Graziako Tronura gatoz hitz egitera esan diezaguzun zer gertatzen ari den oraintxe bertan YAHUSHUAREN IZENEAN.

Eskatzen dizugu, ABBA YAH, ZUGANDIK errukia erregutzen dugu, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH, askatzeko Zeruko aingeru boteretsuen arteko boteretsuenak, eta suntsi ditzaten jausitako aingeru guzti horiek datozenak nire emaztearen eta nire aurka, eta Ministerio honen aurka ZURE SEME SANTU YAHUSHUAREN IZENEAN.

Eskatzen dugu ABBA YAHUVEH, YAHUSHUAREN IZENEAN.

Eta madarikazio guztiak datozenak nire emaztegaiaren eta nire aurka, eta guztien aurka Ministerioan, eskatzen dugu ABBA YAHUVEH, bidali ditzazun mila bider biderkatuak gizaki hauen aurka, ZURE SEME SANTU YAHUSHUAREN IZENEAN. Amen?

Elisheva: Amen. Ondo. Jarraitu, laztana. Otoitz egin ezazu hizkuntzetan. Haserretu zaitez.

{Esdrasek otoitz egiten du mintzaira Santuetan}

Elisheva: [Elishevak otoitz egiten du hizkuntza Santuetan] Altxatu, altxatu, altxatu! O ABBA YAHUVEH! Esnatu, esnatu, esnatu! O YAHUVEH!

Badakit ZUK lo-kuluxka egiten ez duen JAINKOA zarela. Badakit lo egiten ez duen JAINKOA zarela (Sal 121:4).

Altxatu, altxatu, altxatu! O ABBA YAHUVEH! Zenbat gehiago honengandik jaso behar dituzte ZURE [haur] Santuak? Zenbat gehiago eragingo duzu pasa dezan ZURE Emaztegaiak? Altxatu, altxatu, altxatu! O YAHUSHUA HA MASCHIACH! Gure JAINKO JAUNA AHALGUZTIDUNA! Gure MESIAS isuri zuenak, hustu zuenak HAREN ODOLA Kalbarioan. Altxatu, altxatu, altxatu! O IMMAYAH GOZOA! RUACH HA KODESH! Ikusi zaitut altxatzen, ikusi nuen nolako altuera daukazun!

Altxatu, altxatu, altxatu! Altxatu gure etsai hauen aurka! Guk ez diegu kalterik egin. Isilik egon gara. Ez dugu erasorik sortu.

Eta behingoan gizon hau, altxatu, altxatu, altxatu! YAHUSHUA HA MASCHIACHREN IZENEAN! Eta atera mihia errotik! Eta ebaki haren atzamarrak! Nire senarrak esan bezala! Eta are gehiago, ABBA YAH, otoitz egiten dut egun honetan: hura hilik dago, paul hellemekin ere!

Altxatu, altxatu, altxatu! Bildu tropak munduaren zehar!

Altxatu gerra deklaratzen duten artean mundu honetan, oraintxe bertan Zerutik, lur azpitik, planeta desberdinetatik eta baita gizateriarengandik! Altxatu, altxatu, altxatu! Altxatu, esnatu, esnatu! Ez al duzu ikusten deika gabiltzala?

Altxatu, altxatu! O aingeru gerlarien gudaroste Santuak! ABBA YAH, eskatzen dizut erabil ditzazun ZURE aingeru Santuak! Hau gelditzeko orain! Gelditu hau oraintxe bertan!

Dena izan da Esdrasek eta nik egin dugulako ZUK esandakoa! Eta hori da dena: Aitortu dugu gure elkarren arteko amodioa. Ez dugu inoiz itzuliko.

Satanas, zuk ez gaituzu bananduko! Ez duzu hartuko YAHRI dagokiona, ez duzu hartuko YAHUSHUARI dagokiona, eta ez duzu hartuko ESPIRITU SANTU GOZOARI dagokiona; ezin duzu astindu Zeruko Erreinua!

Altxatu, altxatu, O YAH AHALTSUA! Erakutsi ZU zarela Sodoma eta Gomorra suntsitu zenituen JAINKO BERBERA! Erakutsi ZU zarela Lot eta haren alabak babestu zenituen JAINKO BERBERA, eta halere, haren emaztea bihurtu zenuen, ZUK bihurtu zenuen haren emaztea gatzean, berak uko egiten baitzioten obeditzeari (Gen 18-19).

Altxatu, altxatu, altxatu! YAHUSHUA HA MASCHIACHREN IZENEAN!

Zeruko gerra orroa egun honetan!

Babestu Amerika bidean datozen erasoengandik! Altxatu, altxatu! Ez egin Ameriketako arbuiatuengatik! Ez egin ZU gorrotatzen dizuten horiengatik! Baizik eta egizu enparauarengatik! Egizu ZU maite zaituzten horiengatik! Egizu aginduak gordetzen dituztenengatik (Det 6:1-2; 28:13; 1 Jn 2:3-4)! Egizu horiengatik zeinen izenak idatziak dauden BILDOTSAREN Biziaren Liburuan (Irt 32:33; Dan 12:1; Ap 21:27)! Amerika izan ez dadin erasoa egun honetan Errusia edo beste inolako herrialdeengandik.

Altxatu! Altxatu, O YAHUVEH! Altxatu nire senarra babesteko! Altxatu babesteko YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak! Altxatu babesteko YAHUSHUAREN Emaztegaia! ALTXATU! Altxatu ZURE enparauaren zioz! ZUK beti babestu duzu ZURE enparaua!

ZUK amaitu zenuen gerra bat Israelen EGUN BATEAN! ZUK gelditu egin zenuen mundu hau biratzeaz, ZEUK egin zenuen. ZUK gelditu zenuen, hitzez hitz gelditu zenuen, AITA (Jos 10:11-13) eguzkia.

[Mintzaira Santuak] Altxatu, altxatu, altxatu! Deika ari garen artean JAINKOARI, ZU YAHUSHUA, gurutzatua izan zena gurutze batean, nork zure azkeneko Odol [tanta] eman zenuena, nork inolako gizakirik ezin zuen erail, baizik eta ZEUK esan zenuen, “Betea da dena” (Jn 19:30), eta amaiturik zegoen. Eta gero hil zinen, baina berriro berpiztu zinen hirugarren egun horretan (1 Kor 15:3-11)! Altxatu, altxatu, altxatu! Egin zenuen bezala! Hilen artetik berpiztu zinen! Horrela ere, ZUK altxatuko duzu YAHUSHUAREN Emaztegaia (1 Kor 15:42-57)!

Jakingo dute orain borroka egiten, borrokan, borrokan, edozeinek ZURE Gantzudura daramanak, RUACH HA KODESH LIRAINA! Nahiz eta ingelesez ez hitz egin, nahiz eta orain entzun ahal ez izatea! Entzun ahal nazakete eremu espiritualean.

Altxatu eta esaiezu has daitezela mintzairetan otoitz egiten! Edozer dela eta egiten ari diren ere, esaiezu gelditzeko! Altxatu eta esaiezu, has zaitezte mintzaira Santuetan otoitz egiten!

Eta eduki mintzaira horietan: Esaiezu otoitz egin dezatela Bi Lekukoen alde (Zak 4:11-14; Ap 11) babestuak izan daitezen. Esaiezu otoitz egiteko herriarengatik Ameriketan, ZURI dagokizuna! Esaiezu otoitz egin dezaten ABBA YAH! Esaiezu otoitz egin dezaten ABBA YAH, eta emaiezu gure izenak haien [hizkuntzetan eta] Zeruko hizkuntzan.

Altxatu, altxatu! Altxatu, altxatu!

O dekretatu gerra bat Zeruan oraintxe bertan! Dekretatu gerra horien aurka saiatzen direnak ZURE Ministerioa suntsitzen! Dekretatu gerra bat oraintxe bertan satanasen aurka eta arbuiatu horien aurka, haien bideoak plazaratzen ari direnak ingelesez! SUNTSIPENA HAIEN ORDENAGAILUETARA! EZ DUTE GEHIAGO FUNTZIONATZEN! EZTANDA EGITEN ARI DIRA HAIEN AURPEGIETAN! Eta egiten ari diren gauza guztiak!

Altxatu! Entzuten ari gara orain abisuak emanak izan direnak Shengyahren partez. Entzuten ari gara oharrak emanak izan direnak ikuskapenez, Shengyah horien ikuskapenengandik eta Cristina eta Gry eta besteak hitz egin dutenak.

Profeta ugari, AITA, saiatzen ari dira ohar bat ematen!

Elkartzen gara horiekin elkarrekin daudenak mundu honen zehar. Ez dugu borrokarik egiten gure artean! Eskatzen dugu errukia, errukia, errukia! Eskatzen dugu errukia YAHUSHUA!

Gelditu sirena-hotsak jotzeari, non gerra sirena-hotsak ohar bat ematen ari direnak Ameriketan! Gelditu orain, gelditu Errusia orain! Gelditu Txina, gelditu herrialde Asiako guztiak! Gelditu AITA etortzen saiatzen den edonor Amerikaren aurka!

Hala ere, ez dut eskatzen inolako arbuiatuarengatik. Ez dut eskatzen, ABBA YAHUVEH, fedegabe diren horien inorengatik, ez dut eskatzen ZURE errukia haiengatik. Eskatzen dut ZURE errukia ZURE enparauarentzat. Eskatzen dut ZURE errukia ZU gurtzen zaituzten horientzat, YAHUSHUA. Gogoratzen dizut: ZUREAK gara, ZUREAK gara, ZUREAK gara.

Gelditu gerra oraintxe bertan, satanas doa ZURE denboratik aurretik. Oraindik ez da garaia Amerika suntsitzeko.

Gelditu datorren gerra Donald J. Trumpen aurka, Estatu Batuetako Presidentea! Gelditu AITA!

Itxi etsaien ahoak! Betiko!

Altxatu O ERRUKIZKO JAINKOA! Altxatu O BARKAMENEZKO JAINKOA! Altxatu O GERRAZKO JAINKOA! ZU ABBA YAHUVEH, ZU zara GERRAZKO JAINKOA! ZU zara MAITASUNEZKO JAINKOA, ZU zara ERRUKIZKO JAINKOA! Horrek balio du TRINITATE SANTUARENTZAT!

Altxatu, altxatu paul hellem honen aurka! Altxatu, altxatu eta nik dekretatzen dut, eta Esdrasek ere bai: Gaur, gaur, gaur! Ezabatu lur azaletik!

Eta dekretatua izan dadila! Eta idatzia izan dadila Zeruan!

Ez al dugu izan nahikoa? Bakarrik utzi dugu! Ez dugu hitzik esan! Oso gogorki saiatu gara hari jaramonik ez egiten!

Orain da garaia Zeruak esateko, ERASORA! Goi-Aingerua Mikel! Zuri deitzen ari naiz inoiz ez nazazuna hutsik egin, Israelgo Emaztegaiaren babeslea zarena, eta YAHUSHUAREN Emaztegaiaren babeslea! ZU zara Santu diren horien babeslea.

Altxatu! Deklaratu gerra, O Goi Aingeru Mikel! Eta Uriel, eta Rafael, eta Gabriel! Eta Zeruko indarreko gudaroste Santu guztiak altxatzen direnak oraintxe bertan!

Altxatu zaitezte, eskatzen dut! Altxatu eta gelditu gerra! Gelditu gerra oraintxe bertan, dekretatua izan dena [gaiztakeriatik] izan aurretik [YAH] ZURE denbora Amerikaren gain. Sirena-hotsak gelditu daitezela, entzun direnak Ameriketan! Gerra! Gerrako sirena-hotsak AITA!

Gelditu dadin! “Ohartzen” ari diren artean, baina ez dabiltza jendeari esaten zer gertatzen den.

O ABBA YAHUVEH! Ez dut eskatzen errukia Amerikagatik, damutu behar genuen eta izateaz, inoiz Amerikarra izanaz deituak, ezin dugu kontrolatu gure gobernu dongeak egin dutena.

Eta hori doakio edozein herrialderentzat mundu osoaren zehar. Gobernuak gaiztoak dira, baina jendea ez. Orain ez nabil arbuiatuei buruz. Hitz egiten dut horiei buruz zeinen izenak dagoeneko idatziak dauden BILDOTSAREN Biziaren Liburuan.

Erregutzen dut errukia bakarrik Amerikarentzat oraingoan. ZUK dekretatu baituzu nik esan nezan, ALTXATU. Eta orain eskatzen dut egina izan dadin. Une honexetan, segundo honetan, ordu honetan!

Eta paul hellem suntsitua da! Eta ABBA YAHUVEH, denak, norberen buruari deitzen dioten guztiak [etsai] YAHUSHUAREN IZENEAN, arbuiatu ugari daude EZ DIRENAK EZTA GIZAKIAK ERE.

Gugana datoz gizaki itxuran. Antza daukate, gizaki aurpegia daukate. Aipatuko dituzte Eskriturak ere! Eta halere, ZERUKO AITA, hitz egiten diet horiei kristautzat jotzen dutenak haien burua; ez daukate KRISTO beraiengan. Haiek guztiak demonio hutsalak dira, “ALIENIJENAK” (Enok; Dan 2:42; Ef 6:12; Ap 12:9), ABBA YAHUVEH, horientzat ez daukatenak ADN gizakiarena ere daukadana Profezietan [24 – 2, 49, 60, 61, 68, 99, etc.] ohartu zutenak [hori buruz].

ABBA YAHUVEH, YAHUSHUAREN IZENEAN, orain daukate ADN sintetikoa (Is 45:9, 11-12). ABBA YAHUVEH, gelditu gerra gizateriaren aurka! Horien artean, ZERUKO AITA, ZUREAK direnak, zeinen izenak idatziak dauden BILDOTSAREN Biziaren Liburuan.

O ABBA YAHUVEH! Deika nabil horien alde oso gaixorik bihurtu direnak! Ez ditut aipatuko haien izenak. ZUK badakizu nortzuk diren, bata bestearen atzetik, bestearen atzetik, bestearen atzetik, bestearen atzetik.

Gaizto hauek bidaltzen dituzten artean haien heriotza espiritua, ITZUL DADILA HAIN JUSTU BUELTAN HAIEN AURPEGIETARA! Eta aingeru Santuak pertsegitu diezaieten 7 norabide desberdinetan, AITA (Det 28:7)!

PROFEZIA 139

Heriotzak pertsegituko zaitu eta heriotzak botako zaitu lurrera (Salmo 35:5-7).

SALMO 35:5-7

Izan bitez haizeak daraman lastoaren antzeko, zure aingeruak kanpora jaurtitzean! Izan bedi ilun eta labain haien bidea, zure aingeruak pertsegitzean! Arrazoirik gabe, tranpa jarri didate; motiborik gabe, zuloa zabaldu.

NIK hitz egiten baitut, eta NI YAHUVEH naiz. Eta hitz egiten dut buztinezko ontzi honen bitartez, nor duela gutxi, ezin zuen ezta hitz egin ere, eta orain dauka NIRE ahotsa esateko, NIK dekretatzen dut oraintxe bertan eta NI NAIZ ABBA YAHUVEH:

Beti babestuko dut NIRE enparaua! Beti babestuko dut Israel! Sumindura Israel sentituko duen aldi bakarra izango da NIK YAHUVEHK dekretatzen dudanean!

Eta hauxe diotsuet, ohartzen zaituztet honi buruz: satanas zeharkatzen ari zara YAHUSHUAREN ODOLEZKO marra! ATZERATU! ATZERATU! Zu, gerra danborra. Zuek, gerra danborrak, oraintxe bertan, gelditu behar zarete eta etsi Amerikaren aurka.

ALEX JONES

Horiek Alex Jonesen aurka datozenak! Horiek aurka datozenak BERA EGIA HITZ EGITEN DUENEAN! Bai, batzuetan hark okerkuntzak egin ditu! Baina ikusi zenutena atzo gauean, Etxe Zurirantz abiatzen zirenean, bideo hori ikusten zenutenean [Link] YAHUSHUAK esan zizuena begira dezazuen, Elisheva, Alex Jonesek ohartu zuen egiari buruz.

Altxatu eta babestu zuen Presidente Trump! Hark ahal duen guztia egiten ari da.

Zu aurkezten zarena “Demokrata” bezala, badakizu, NIREA baldin bazara, eta zure izena dago BILDOTSAREN Biziaren Liburuan, egiten ari dena Ameriketan, egin zitzaiona gizon honi.

Axolagabe zer uste duzuen hari buruz, axola behar zaizu nahiko Amerika! Eta altxatu, altxatu, altxatu eta babestu! Babestu gaiztakeriaren aurka datorrena zuen norabidean!

NIK ohartu nuen Profeta Elisheva honen bitartez, NIK ohartu nuen duela urte ugari: 5 norabide desberdinetan, Amerika erasoa izango zela era berean; Nazio Batuak etorriko zirela eta esango dute, hemen gaude laguntzeko. Eta halere, bueltatuko dira batzuek besteen aurka, ikusteko nork hartu lezakeen Amerika lehenengo.

Altxatu, altxatu, altxatu!

Aingeru Santu, Santu guztiak!

Elisheva: Ni GORENAREN alaba naiz, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAHRENA! Eta ABBA YAHK esan dit nik esan diezazuedan altxa zaitezten.

PROFEZIAK JARRAITZEN DU

Altxa zaitezte eta borrokatu ahal duzuen guztia, satanasen emaztegaiaren indar gaiztoen aurka, indar zitalenenak oraintxe bertan horiena mundu honetan, diruzaletasun beterik daudenak, eta bakarrik axola zaiela kontrola hartzea eta bereganatu mundu hau.

Eta orain ez dut bakarrik hitz egiten gizakiei buruz. Ez baitatoz haragi eta odoletatik, baizik eta odol sintetikoarekin datoz. Datoz “eite aldaketarekin”. Datoz forma batekin ez dakizuena. Datoz piztia baten forman, Nabucodonosor bezala (Dan 4:33).

DANIEL 4:33

Une berean, adimena eman zitzaidan berriro, eta neure erregetzaren aintzarako, neure ohore eta ospe guztiaz jabetu nintzen. Bila etorri zitzaizkidan kontseilari eta handikiak. Errege-aulkian jarri ninduten berriro eta lehen baino ohore handiagoa izan nuen.

Hauxe diotsuet. Hauxe diotsuet. [Mintzaira Santuak] NI NAIZ YAHUVEH eta hauxe diotsuet.

Ez da izango bakarrik denbora laburra. [Mintzaira Santuak] Baina horiek bihurtzen direnak pizti batean, eitez aldatzen direnak eta reptilianoak, eta arraza eta alienijena espezie desberdin guztiak, hauxe diotsuet.

NI NAIZ YAHUVEH, eta uste duzue kontrola dezakezuela daukazuena. Zuek, odol zurrutariak zaretenak, zuek zarete giza gorputzaren jaleak. Hauxe diotsuet. [Mintzaira Santuak] Orain da zuen garaia. NI YAHUVEH altxatu naiz! Ezin izango duzue ezkutatu! Estaliko duzue aurpegiak eta arineketan egingo duzue!

Adele zuzenean bezalaxe! Abeslaria agertu zen Zeelanda Berrian saiatzen esaten, ni zintzoenetako bat naiz, ez naiz gaizkileenetako bat. Antza 8 oinetako altura zeukatela entzuleriaren aurrean, eta egunkarian zegoen. Eta hala ere, zeharo kendu zuten hurrengo egunean!

Diotsuet hau benetakoa dela. Eta NIK zuei ohartzen nabil hau benetakoa dela.

Hau gerra bat da satanasek bidalita. Eta datoz, eta hemen egon dira (Henok eta Hasiera 6 eta abar). Lur azpian daude. Itsasoaren azpian daude. Ortzian daude.

Munduan daude mozorrotuak gizateria bezala, hala ere, ez dago gizateriarik haiengan. Ez dago gizakirik haiengan. Erdia baino gehiago, mundu honetako erdia baino gehiago, oraintxe bertan, sinetsi arren zure familiako kidea dela, mozorrotuak etorri dira. Eitez aldatu dira horretara zuk ezagutuko zenuenera.

Beraz orain diotsuet, horiek sinetsiko dutenak entzuten ari direla Berba bat NIGANDIK. Zergatik uste duzue Ministerio hau erasoa dela orain? Zergatik uste duzue Elisheva eta Esdras izenak hitz egiten direla biraoa bezala? Zergatik uste duzue?

23 urtez interneten ondoren, emakume hau erabili dut aitzindari bezala eta orain, ipintzen dut balantzan eta ekarri dut gizon bat, otoitz estaldura, burua, aitzindaria. Zergatik uste duzue NIK NEUK ezkondu niela? Eta elkarrekin ipini nituen. Biak bat bihurtu ziren.

Da orain delako garaia. Zuek kontraerasoko duzue, inoiz lehenago borrokatu ez duzuen bezala. Otoitz egingo duzue, zuetako horiek zeinen izenak idatziak [dauden] BILDOTSAREN Biziaren Liburuan, ez jakin arren Profeta bat zer den.

Otoitz egingo duzue Donald J. Trump Presidentearen alde. Otoitz egingo duzue Amerika ez dela izango erasoa egun honetan. Otoitz egingo duzue Ministerio Santuen alde. Otoitz egingo duzue Profeta honen alde orain hitz egiten ari dena, eta haren senarra, eta horiek oso gogor lan egiten dutenen alde haien alboan.

45 hizkuntzetan baino gehiago! Bai, diot orain 50 direla. 50 hizkuntza baino gehiago! NIK hitz egiten ari naizen artean ere, beste batek partekatu du Berba!

Lur azpiko elizak dira ibili beharreko bidea; ez “lurraren gainean”, ez gehiago. Entzun eliza horietan bazaude. Entzun eta lasterka egin eliza bataiatzaile batean Texasen bazaude. Entzun eta lasterka egin, entzun eta lasterka egin, entzun eta lasterka egin!

Zoazte eta itxi ateak NIRE sumindura igaro arte! Eta ospatu zuen santutegiak zuen etxe barruan, zuen familiekin!

Kontuz. Ez baitu axola zein denominazio deitzen diren, kontuz, kontuz, kontuz. Kontuz igandeko elizekin.

Kontuz, kontuz, kontuz! ESPIRITU SANTUAK orain hitz egiten baitu, ESPIRITU SANTUAK orain hitz egiten ari da! Eta ematen du oharra baita zuen arimako muinera.

Badakizue Profeta hau ez dela emakume hutsal [normala] bat. Ezagutzen duzue NI, YAHUVEHREN ahotsa. Hau da zetorren oharra.

Hau dela eta, haren ahotsa hartua izan zen, ohar hau hitz egina izan ahal ez dadin. BAINA NI YAHUVEH NAIZ AHOTS HONEN SORTZAILEA. ETA NI YAHUVEH NAIZ Gantzuduraren SORTZAILEA. Eta NI YAHUVEH NAIZ haragi eta odol honen SORTZAILEA orain hitz egiten ari dena.

Bera eta haren senarra ohartu dute. HaizeZakarra Ministerioak [AmightyWind.com] abisatu du. 23 urtez haiek ohartu dute. Itzuli, itzuli haien webgunera!

Itzuli eta ikusiko duzue “Froga Profezien atzean” [http://www.amightywind.com/prophecyp/main.htm]. Eta hasi baino ez du egin.

Hauxe diotsuet, O Amerika! (zuek zeinen izenak idatziak dauden BILDOTSAREN Biziaren Liburuan, zarete oraingo honetan entzungo nauzuen bakarrak ere):

Belaunikatu. Umildu. Damutu zure nazioak egin duenagatik. Belaunikatu. Damutu, eskatu barkamena nazio honek egin duenagatik. Zuk egin duzunagatik KREAZIOKO JAINKO SANTUARI ofenditzeko!

Altxatu, altxatu, altxatu eta kontraeraso! Babestu zuen Presidentea eta NIK babestuko dut Amerika. Altxa zaitezte egun honetan, NIK babestuko dut Amerika! [Mintzaira Santuak]

Zuen ezkontza eta zuen urtebetetzeak oso Santuak dira. Satanasek gorrotatzen du zenbat arima datozen YAHUSHUARENGANA hitz egin dituzuen berbagatik, zeren, Esdras, erakutsi dituzun Festak, eman duzun Toragatik. Irakatsi duzu, bien bitartean zuek [Elisheva eta Esdras], Efrain eta Juda bezalaxe elkartzen dira!

Ez ditut izango gehiago eraso gehiagorik egin duzuna bezalakoa, zu arbuiatua, zu zaborreria. Infernuko maila okerrena, non aingeru jausiak dauden, Henok liburuan bezala [https://www.bibliotecapleyades.net/esp_enoch.htm], NIK hartuko ditut kateak eta inguratuko zaitut baita estuago ere, ez behin, ez birritan, baizik eta 5 modu desberdinetan. Izango ditut tortura berriak datozenak aingeru jausienetara haiek errukia eskatzen duten artean.

Ez dago errukirik haientzat! Ez da egongo errukirik HaizeZakarraren [AmightyWind.com] inolako etsaiarentzat!

Ohartzen dizuet ikusten duzuenean bideo bat bilatzailean, eta ikusten duzue berba bat hitz eginda ere, orain hitz egiten duten hauen biren aurka, eta HaizeZakarraren [AmightyWind.com] aurka. Ikusten duzue edozein motatako ‘oharra’ eta webgune horretara zoazte, orain ohartzen dizuet. Nahiz eta entzun berba bat, norbait esan nahi duena ‘abisatzeko’ nola gaiztoak diren, ohartzen dizuet azkena berdina izango da zuena, bakarrik bideoa entzuteagatik!

Egin baduzu nahigabe, orduan orain da garaia NIK barkatuko dudana, NIK izango dut errukia.

Baina hauxe diotsuet, nahita egin baduzue eta hartu duzue berba [gaiztoa] eta jakinarazi duzue, kontuz, NI YAHUVEH orain deklaratzen dizut NIRE etsaia. NIK YAHUVEHK deklaratzen zaitut NIRE etsaia.

Hau egin duzuenean ezjakintasunean eta haren alboan borrokatzea nahi duzue [HaizeZakarraren AmightyWind], eta borrokatzen bazabiltzate YAHUSHUAREN eta HAREN Emaztegai osoaren alboan, hauxe promes egiten dizuet: NIK YAHUVEHK barkatu dizuet. Garbitzen zaituztet YAHUSHUAREN ODOLAREKIN.

Barkatuak zaudete, baina hartu zuen aginduak, eta hartu aurrea hauena NIK deitzen dietenak Elisheva eta Esdras. Jakinaraziko diet zer egin.

MARK TAYLOR

Ez egin jaramonik Mark Taylorri. Ez entzun. Saldu egin baitzen. Ez entzun. Hark ez baitizu esango Santu bizi zaiteztela. Ez dizue esango egun honetan, modu bakarra Amerika libratua izateko dela umilki belaunikatzen badira HORIEK YAHUSHUARENAK DIRENAK.

Bakarrik dio otoitz egin, otoitz egin Amerikaren alde, baina ez zaio axola zein jainkori otoitz egiten duten. Ez die ohartzen damu daitezen. Ez die esaten umilak izateko. Ez die esaten, ez die esaten.

Horrela da dakizuela benetako Profeta dela [egiazko Profeta]. Bakarrik hitz egingo dute Santutasuna. Ohartuko dute non dauden otsoak. Babestuko dituzte ardiak eta arkumeak. Hau da NIK egin dudana Profeta batek egin dezan.

Hitz egiten ditut NIRE Berbak buztinezko ontzi Santu honen bitartez, oraintxe bertan.

NIK YAHUVEHK hitz egiten ditut Berbak horiei bidali dituztenak madarikazioak Ministerioaren aurka, eta horien aurka Ministerioaren partaide direnak. Uste duzue nahi duzuena lortu duzuela, ondoriorik gabe joan zinetela? paul hellem, zu, zeinen izena infernua hitza barnean daukana!

Ah, baina NIK jolasten ibili naiz zurekin! Zu, beste garai batean deitu zinela Elishevaren senarra, zuk gezurra esan zenuen, gezurra esan zenuen, gezurra esan zenuen! Gezurretan ari zinen era guztietan! Bakarrik ipini ahal izateko anti-Kristoren alboan! Eta borrokatzeko NIK altxatu dudanaren aurka izateko NIRE Santuenetako bat egia mintzatzeko!

Zu gezurtia zara, eta hain justu infernutik zuzen bidalitakoa zara. Baina ez hori bakarrik, zuk saldu zenuen zure arima, ez bakarrik satanasi, baizik eta saldu zenuen zure arima horiei NIK alienijenak deitzen diedanak,

Bai, alienijenak benetakoak dira. Bai, espezie desberdinetako mota guztiak zuek alienijena deitzen diezuenak, dira aingeru jausi bat. Eta ez daude onak.

Orain nahastekatu dira. Orain haragi bitxia dira. Datoz emakumeengana haiek lotan daudela. Horiek NIRI ez dagozkidanak. Eta nahastu dira haiekin. Eta 120 espezie desberdin baino gehiago daude.

120 baino askoz gehiago daude, ez dizuet ezta zenbakia esango. Ez baitzenukete sinetsiko.

Zeren ziurtatzen dizuet ez bakarrik txakurra eta emakumea, ez bakarrik zientzialariek aurkitu dute modu bat generoa aldatzeko; satanasek ez die bakarrik erakutsi NIK kreatu dudan guztia okertzeko moduak!

Dena, baita ura ere, oxigenoa ere, debekatzen zaituzte lortzen. Eta haiek pozoitzen dute, eta zuek uste duzue oxigenoa zabiltzatela arnasan hartzen, eta hala ere, kimiko mota guztietakoa da hil dezakeena.

Lurra nahi dute beraientzat. Aingeru jausiek nahi dute lurra beraientzat, luziferrek nahi du lurra berarentzat.

Itsaso azpian, beste arraza osoa dago. [Mintzaira Santuak] Lurra azpian, eta ez nabil hizketan infernuari buruz soilik! Ezkutatu dira hodeietan, horiek ez dira benetako hodeiak.

Abisatu zenuten eta abisatu zenuten “chemtrails” buruz [geo-ingenieria]. Hori [alienijenak eta planeten ingenieria] da, o, askoz okerrago edozein chemtrail baino.

Begiratzen duzue eguzkira eta, zuetako zenbat esaten duzue, “O, eguzkia aldatu da. Non dago horia? Zergatik dago hain zuri?” [Mintzaira Santuak] Ilargia aldatu da eta eguzkia aldatu da, eta izarrak aldatu dira (Is 34:4).

ISAIAS 34:4

Zeruko izar guztiak hauts egingo dira eta zerua erroilua bezala biribilduko; izar guztiak erori egingo dira, piku-hostoak eta mahats-hostoak zimeldu eta erortzen diren bezala.

Eta ez dizuete esaten, NASAK ez dizue egia esaten. NASA, zuk ez diezu egia esaten. [Mintzaira Santuak] Gero barre eta iseka egiten duzue diozuenean, NASAK azkenean aitortzen duenean, “Bada noski daudela alienijenak!”

Ez al zarete jadanik abisatuak izan zuen pelikulen medioz? Zuen liburuen medioz?

STEPHEN HAWKING

Hawking orain erretzen da infernuko putzu sakonenean. Hawking orain kateatua dago aingeru jausiekin. Begira, hau ez da bakarrik Garaietako Azkena. Hau da Azkenetako Garaien Azkena.

Honexegatik Ministerio honek dauka izena Azkeneko Aukeraren Ministerioa zatoztenean HaizeZakarrera [AmightyWind.com]. Eta hobe duzue egun honetan etortzea entzun ondoren: zoazte eta irakurri zer dagoen hor.

[Sarkastiko] Zoaz eta erakutsi NIRI eta agertu NIRI zerbait “gaiztoa” dagoela aldentzen zaituena NI YAHUVEH edo NI YAHUSHUA edo ESPIRITU SANTU GOZOARENGANDIK. Zoaz, erronka egiten dizut, erronka jotzen dizut seinalatu eta akusatzen badituzu hauek NIK Santu deitu ditudanak, Ministerio hau NIK dekretatu dudana Santu dela.

Zeren, nola izan liteke beste zerbait [Santu] ezik? Zerutik jaio da. Jaio da emakume hutsal batengandik duela 23 urte interneten. Eta jaio zen, zuetariko batzuek internet berba entzun zenuten baino aurretik. Hori da duela zenbat jaio zen.

Ez dakizue zer diren mintzairak, ulertzen dut. Orduan, zoazte eta begiratu bideo bat YouTubekoa, esango dizuena mintzairak benetakoak direla. [Link] Hauexek dira Mintzaira Santuak Zerutik datozenak, hizkuntza bat dena bai gizakiena, bai aingeruena (1 Kor 13:1), aingeru Santuak.

Entzuten duzue Profeta berba. Ez dakizue zer den Profeta bat? Orduan, begiratu Biblian. Hartu Biblia ahal duzuen artean oraindik. Egia zuengandik kendua izan aurretik.

Buruz ikasi damutu ostean, benetan eman ondoren zuen bizia YAHUSHUARI nori batzuek deitzen dioten JESU KRISTO, baina NIK ematen dizuet HAREN IZEN HEBREARRA. Agintzen zaituztet has zaitezten ikasten buruz IZEN HEBREAR HORI.

Zeren erditu zuen emakumea birjina zen [Hebrearra] baina ZERUKO BENETAKO ERREGINA da SHEKINYAH AINTZA babestu zituena Israelgo haurrak 40 urtez, zirkuluan zenbiltzan artean. SHEKINYAH AINTZA da emakume bat, eta Eva egina izan zen haren itxurara.

Oraintxe bertan Elisheva erasoa izaten ari da baita hitz egiteko ere, NIK hitz egiten dudan artean haren bitartez, baina hitz egingo dut, NIK YAHUVEHK promes egiten dizuet. Zuek belaunikatu eta damutu egin duzuenagatik, nahigabe etorri zaretenean bi Santu hauen aurka, Ministerio honen aurka.

Begiratu arretaz zuen familia, horiek diotenak: Ez sinetsi Ministerio honen egiak; ez sinetsi Santutasuna irakasten dutenean; ez sinetsi Sabbath Santua irakasten dutenean.

Eta ez da domeka (Has 2:2-3; Mk 2:28; Lk 4:16)!

Behar zaituztetenean egun batean, eta legea ezarrita dagoenean (Ap 13:16; Sal 94:20-21) jadanik ezin izango duzuela inolako elizara joan domekan ez bada (Dan 7:25), kontuz sartzen zaretenean, zeren azkeneko aldiz izango da “sartzen” zaretela kanpora.

DANIEL 7:25

Goi-goikoaren aurka biraoka arituko da eta herri santua gaizki erabiliko du: jaiak eta legea aldatu nahi izango ditu. Hiru urte eta erdiz egongo da herri santua haren menpean.

Izango baita “komunioa” beste inolakoa ez bezalakoa horientzat jasotzen dutenentzat piztiaren marka. Murgildu zure Biblian, eta irakurri Apokalipsia eta begiratu (13:7-10; 15-18; 14:8-13: 16:2; 20:4). Eta begira abisuko seinalea YAHUSHUAK eman zuena (Lk 21:7, 16-23; Mt 24:15; Mk 13:14; Ap 12-18).

MASOIAK

Komunio berria egiten dena eliza sataniko hauetan, haiek deitzen diotenak haien buruari “masoiak”, bai, “masoiak” (Sal 2:1-2; 83:4-5; Ap 2:9), askoz altuago maila 33 baino. Pedofilia ez da ezer, [konparatua kanibalismorekin konbinatuz] (Mt 18:6-7; Lk 23:29, 31). Edaten dute martirien odola (Ap 17:4-6, 15-16) direnak soilik Santu. Jaten dute giza haragia (Sal 14:4; 27:1-3; Mi 3:3; Ap 17:15-16).

SALMO 14:4

Ez ote dute ikasiko gaiztaginek, nire herria ogia bezala irensten duten eta Jaunaz arduratzen ez diren horiek?

Eta kontuz norbaitek derrigortzen zaituenean kanpamendu batera joatera esanez, “Emango dizuegu ostatua dohain”, gogoratu Japon. Gogoratu zer gertatu zen hementxe bertan Ameriketan [Estatu Batuetako hiritarrei Japoneko arbasoekin]. Gogoratu nola promes egin zieten aterpea.

Dena lakio bat da, ENE haurrak. Dena lakio bat da.

O ezkutatu zaitezte, ENE haurrak, une batez NIRE sumindura igarotzen duen bitartean!

Zeren horiek zeinen izenak idatziak dauden BILDOTSAREN Biziaren Liburuan, NIK aurkituko dut zuek babesteko modu bat, benetan belaunikatu eta damutzen bazarete eta aginduen betetzaileak bihurtzen bazarete egun honetan. NI gogoratuko naiz basamortuko emakumeaz (Ap 12).

Irakurri Apokalipsia liburua. Kontsultatu zuen bilatzailean. Oso hurbil zaudete orain. Ezin duzue ezta sinetsi ere.

Zergatik uste duzue satanasek gerra deklaratu duela lur honetan beste inoiz ez bezala, eta saiatu zen isilarazten, baita kartzelaratu predikatzaile Santuak, NIK esan niena hitz egin dezaten, Profetak, nori NIK esan nien ohartzeko?

Aintzat hartu internet hau. Babestu internet hau. Entzunarazi ezazue.

Entzun berri alternatiboak! Ez berri hedabideak ikusiko zenituzkeenak telebistan! Ez gobernuak kontrolatua dagoena eta alienijenak eta satanas bera!

Jakin nahi duzue zer den egia? Irakurri 10 Aginduak. Zeren Tora lar da jaio berrientzat.

Zuetariko horientzat ez zarenak jaio berriak, ez zarete seintxoak, [helduago] zaudete, espiritualki hasten zarete gehiago egun bakoitzean. Ez zaudete bakarrik YAHUSHUAREN Hitzarmenean (Mt 26:27-29), baizik eta Abrahamen Hitzarmenpean zaudete (Has 12:2;17), beraz babes bikoitza daukazue hor (1 P 1:2-5; Has 15:1; Heb 11:17-19).

Eta irakurri eta buruz ikasi Salmo 91. Eutsi gogor. Eta Salmo 23. Eta Salmo 32. Hor dago Salmoa, Salmoa. Baretasuna ekaitzean, Salmoetan dago. Jakinduria, jakinduri handia dago Esaera Zaharrak liburuan.

Ez daude bi liburu. Inoiz ez zen suposatzen bi liburu egongo zirenik: Testamentu Zaharra eta Testamentu Berria.

Zeren NIK, YAHUSHUAK, NOR zuetako batzuek Jesus deitzen nauzue, diotsuet jakin dezazuen NIRE BENETAKO IZEN HEBREARRA YAHUSHUA, NIRE AITAREN IZENA dago NIRE IZENEAN (Jn 17:11; Is 45:23-24; Fil 2:9).

ISAIAS 45:23-24

Neure buruarengatik egin dut zin, promes sendoa, hitz aldaezina eman dut: Belaun oro nire aurrean makurtuko da, eta mihi orok nire izenean zin egingo, esanez: “Jaunarengan bakarrik garaipena eta ahalmena”. Lotsaren lotsaz etorriko zaizkit nire aurka lehiatzen diren guztiak.

ISRAEL

O Israel entzudazu! NIRE AITAREN IZENA NIRE IZENEAN dago. Eta ezin dut ezer egin baizik NIRE AITAK zioena egiteko (Jn 5:19)! Eta hori da YAHUVEH!

Ez beldur izan HAREN IZENAZ (Joel 2:32; Sal 9:10; 91:14-16; Es Zah 18:10)! Irakurri zuen Salmoak! Israeldik Profeta hau ekarri dut, NIRE Profeta Esdras, NIRE Kaleb jaioa, hemen hasita.

JOEL 2:32

Eta YAHUVEH Izena deitzen duen edonork salbu izango da.

O zuetariko hainbeste ez duzue ulertzen!

Erabiltzen dut Israel gauza Santuak babesteko jakin nahi duzuenak (Errom 9:4-5) Tora bezala (Sal 12:7) eta Festa Santuak (Is 66:22-23) NIK agindu nizuenak betetzeko (Leb 23). Eta zenbat eliza zuei irakasten dizuete NIK agindu nituen Festa Santuak beti iraun ditzaten (Zak 14:16-17; 1 Kor 5:8)?

O Israel egun batean negar egingo duzu eta auhenka esanez, “Bedeinkatua datorrena YAHUSHUAREN IZENEAN” (Sal 118:26; Zak 12:10-14; Mt 23:39)! Esan dut YAHUSHUA! Bedeinkatua datorrena YAHUSHUAREN IZENEAN!

Ezagutzen duzue AITAREN IZENA, baina beldur zarete NIRE IZENA esatera. Orain hitz egizue IZENA, NOR MESIAS DEN, NOR ODOLAREN MEDEAPENA DEN zuen bekatuengatik (Is 53). Eta eduki fedea NIGAN, [gerrako] sirena-hotsak jotzen duten bitartean ere.

AMERIKA

Eta otoitz egizue, otoitz egizue, otoitz egizue Amerikako segurtasunagatik egun honetan, ez bakarrik gaur, baizik eta egunero NIK ez babestu arte gehiago. Eta garai bat dator zeri buruz ohartu dizuet, noiz 5 norabide desberdinetan erasoa izango den.

ILUMINATI

Eta “Iluminati” deitzen zaretenok eta zuetariko horiek saldu duzuena zuen arima ospe eta aberastasunagatik, eta ez dago premiarik inolako izenik aipatzeko, orain daukazue benetako presidentea, nahi duena Amerika berriro handia.

KENNETH COPELAND

Baina ahazten zaio ez dela ekonomiari buruz. Da Santutasunari buruz. Da umiltasunari buruz. Orain inguratzen diotenak ere, eta orain hitz egiten nabil Kenneth Copeland buruz, munduko artzain aberatsena, kontuz berarekin.

Ihes egizu arineketan berarengandik! Eta erruduntzat izango dut edonor eman ziona baita zentimo bat ere. Zenbateko txikiena zuen dibisakoa! Eta horrek balio du horientzat jarraitu dutenak John Hagee eta Joel Osteen, erruduntzat izango zaituztet.

Damutzen ez bazarete, eta belaunikatu eta umildu eta IHES EGIN GIZON HAUENGANDIK!

Eta Texasen elizak orain Bautistak deitzen direnak, ausartzen dira haien buruei izena jartzen “jakinduriaren atea”, ausartzen dira SOFIA IZENA lohitzen. Zuek, zuek egin duzue lehenago inork egin ez duena.

Zeren aspaldian Bautista izenak esan nahi zuen “behin salbu, beti salbu”. Baina horia da bakarrik bazekitelako [doktrina faltsu hori barik] behartuta zeudela 10 Aginduak betetzera. Hau baita Legeak, NIRE Legeak! Bestela, abisatuko lizueke infernu bat dagoela.

Orain Texas, iseka egiten duzu? O Texas, O Texas! Eta zuek haien zapalduren atzetik jarraitzen duzuenok! Horiek daukatenak 64.000eko kongregazioak, ausartzen zarete deitzera, eta Texasi buruz nabil orain. Zenbat [egiaz] altxatuko dituzue izango dutenak 64.000eko kongregazioa?

Eta [zuek] iseka egiten nauzue atetik sartzen direnean, NIK luzifer deitzen nion horrenak zarete, eta zirko bat daukazue [Gabonetan] (nahiz eta Gabonak ez izan NIRE SEME YAHUSHUAREN jaiotza), ausartzen zarete zirko bat ospatzen? Uste duzue gurutza zirko bat dela?

Uste duzue NIRE SEME YAHUSHUAREN Eskuetan zulatuak izan ziren iltzeak zirkoa zirela (Lk 23:33)? Edo arantza-koroa sakatu zena HAREN Buruan (Jn 19:2). Eta HAREN arropak errotik aterea eta apustu eginak (Jn 19:23-24)! Eta BERA kolpekatua izan zen (Lk 22:63-65; Jn 19:1)! Mota guztietako torturarako asmakeriaz egindako zartailu batekin errotik ateratzeko haragia HAREN gorputzatik!

Uste duzue hori zirkoa dela! Iltzeak sartzen ziren bitartean HAREN Oinetan! Eta HURA txistua botata izan zen! HORI ZEN JAINKO AHALGUZTIDUNA HARAGIAN! HORI ZEN NIRE SEMEA! YAHUVEHREN SEMEA! NOR BERE BURUA eskaini zuen zuri estaltzeko!

ADAN ETA EVA

Adan eta Eva bekatu egin zutenean eta fruta debekatua jan! NIK deitu nienean, ez seme eta alaba, baizik eta lagun minak, erabat lagun minak ziren. Haiek ziren norekin NI nenbilen arratsaldean (Has 3:8). Haiek dira norekin NIK etengabe adiskidetasuna neukan.

Eta zuek deitzen duzue hau zirkoa (nahiz eta ez izan NIRE SEMEA jaio zen eguna) Gabon egunean. Eta hala ere ospatzen duzue zirko bat! Eta barre egiten duzue eta iseka egin zenuten, YAHUSHUAK egin zuen guztia zen etortzea zuen arimak salbatzera, isurtzen zuen bitartean HAREN ODOLA Kalbarioan.

Ezin izan zenuten hil. Baina BERAK esan ahal zuen “Amaiturik dago” NIK esan nuenean amaiturik dago. HARK isuri zuen HAREN ODOLA BERA, zuek behar ez izateko zuena isuri zuen bekatuengatik, esan ahal izateko BEHIN, behin, zeren ez da sekula gehiago gurutzatua izango, baina behin esan zuen, “AITA, barka iezaiezu ez baitakite zer egiten duten” (Lk 23:34). HARK baitzekien gurutzatzen zuten JAINKO AHALGUZTIDUNA HARAGIAN.

Gerra da, gerra da, gerra da. Santuak altxatuko dira paganoen aurka.

Zuek isilik mantendu zarete ez baitzenuen nahi parte hartzerik! Eta uste duzue abestu ditzakezuela zuen kristau kantu txikiak, edo bakarrik Biblia irakurtzea nahiko da, baina ez duzue zertan aitortu zuen mihiekin YAHUSHUARENAK zaretela, sinesten duzuela ere Ministerio Judu Mesianikoan, ados zaudetela HaizeZakarrarekin (AmightyWind.com), ados zaudetela buruzagiarekin.

Ez baituzue nahi parte hartzerik. Beraz isilarazten dituzue zuen ezpainak. Ez duzue nahi berba egiterik inoren aurka [diotenak haiek] sinesten dutela 10 Aginduetan. Beraz isilik geratzen zarete.

Beraz hauxe diotsuet, eta NI NAIZ YAHUVEH. Errukiaren eske oihu egiten duzuenean, badakizue zer entzungo duzuen? ISILTASUNA! Eta ez da egongo errukirik!

Orain da damutasun eguna. Orain da salbamen eguna. Bihar beranduegi izan liteke!

ERRUSIA

Eta Errusia zuri berba egiten dizut. Zuk oihu egiten duzu Jesu Kristoren izenean, aitortzen duzu oso Santu zarela.

Eta o Amerika! Eta hitz egiten dut orain deitzen denari buruz Amerikako Presidentea: Da NI YAHUVEH hor ipini zintuena. Da NI YAHUVEH nork profetizatu zuen Profeta honen medioz, orain [berriro hitz egiten duena] zu hor egongo zinela. Da NI YAHUVEH.

Baina ez nizun esan, eta ez nizun promes egin gizon hau salbu izango zela. Haren amaren Biblia ateratzeaz soilik, eta bataioko paperak ez da nahiko! [Ezta] itxurazaleekin inguratzea, diotenak kristauak direla, baina ez dira!

BEN CARSON

[Beti ere] Ben Carson, deitzen dizut, saiatu zara haiek ohartzen. Baina lar otzan eta leuna zara. Bakezko gizona zara eta ez zenuke inoiz maneiatuko presidente izatea.

Eta deitzen dut Roy Moore. Asko maite zaituztet bioi! Baina otzanak zarete eta leunak zarete. Apuntatzen dituzue 10 Aginduak. Babesten dituzue 10 Aginduak.

Ben Carson, zuk babesten duzu Shabbat Santua, benetako eguna, zein den bariku ilunabarretik, larunbata ilunabarreraino.

Baina Roy Moore Epailea, bidali nizun Profeta bat zuri ohartzeko Ministerio honi buruz, eta nola zure izena dagoen baita RUACH HA KODESHEN Sekretuen liburuan (ESPIRITU SANTUA), orain hizketan dagoen Profeta honek idatzi zuena, Profeziena [bertan] daudenak, bidali nuen neska txiki bat, emakume gaztea.

Eta zu eta zure emaztea abisatuak izan zineten telefonoz, erosi liburu hori eta irakurri. Edozeinek ezagutzen duena, esan diezaien irakurtzeko. Zeren haren izena hor idatzita dago.

Ez, ez zaitezte joan domekazko elizetara. Itzuli, itzul zaitezte egiara. Zeren YAHUSHUAK predikatzen zuen Shabbaten. Hau da, berriro esango dizuet beste behin, ez domeka bat ez dena Shabbath bat.

“Ohoratu Sabbath eta gorde ezazu Santu” (Irt 20:8; Det 5:12) oso garrantzitsua da eta ipini nuen 10 Aginduen artean, 10 Legeak. Sinplea egin nuen, ume txiki batek ulertzeko moduan, eta bakarrik eman nizkizuen 10, esan beharrean gordetzeko 613. Eta hitz egiten diet ume txikiei orain.

(Ez diet hitz egiten espiritualki helduei, zuek badakizue zein garrantzitsua den Tora. Ikasi, obeditzea! Legeak aplikatzen direnak GAUR, eta esan nahi dut gaur! Noski, denak ez dira aplikagarri gaurrera. Maila desberdinak baitaude Toran.)

Zu, paul hellem, ez zara ezta gizakia ere. Giza-otsoa zara.

Ez duzu uste giza otsoak benetakoak direla? Nondik uste duzu datozela sorgin ipuinak? Pentsa ezazu zure haurrei esandako ipuinetan. Baita abisatu otso gaizto handiari buruz, kapare batean!

Kanibalismoa beti egon da hor! Banpirismoa beti egon da hor!

Eta zeu kristautzat jotzen duzuna zeure burua, eta zonbien pelikulak gozatzen dituzu, eta banpiroen pelikulak, baina diozu NI YAHUVEHRENA zarela (Leb 17:10-14)! Edo deitzen baduzu HAREN Izena Jesu Kristo, badakizu anti-Kristok erabiliko duela Jesu Kristo izena? Baina bera YAHUSHUA izenaren beldur da!

Hobe duzu orain ikastea. Itzuli eta irakurri Profezia horietako bakoitza.

Berriro plazaratu bideo horiek, Esdras. Ez da zuk nahi duzun bezala oraindik. Baina haiek jakingo dute nora jo. Egoten bada Profeziaren bat ez daukana bideorik, NIK altxatuko dut bideo bat.

Eta Elisheva, zuk ipini behar, zuk ipini behar dituzu, Berbak, entzuten nauzun bezala berbetan. Zeren begira, desberdina zara beste Profeten artetik. Horregatik dakizu noiz oihukatu. Hau da dakizunean leunki hitz egiten maitasun eta adeitasunez. Entzuten duzu NIRE ahotsa, ez dituzu bakarrik hitzak idazten.

BENNY HINN

Eta ohartzen dut orain Benny Hinn: beste garai batean eramaten zenuen sendaketa gainjantzia, baina bueltatu zenuen zure arima satanasengana. “Walk-in” bat daukazu.

WALK-INAK

Kontuz walk-inekin. Zuengana etorriko zaizkizue eta gizakiaren itxura edukiko dute. Eite aldatzaileak dira. Izen berri bat daukate. Alienijenak dira. Izen berri bat daukate. Aingeru jausi demoniozkoak dira. Izen berri bat daukate.

Pozoitzen dizuete (Ap 11:18), munduko gizakiei.

APOKALIPSIA 11:18

Haserretu egin ziren herriak, baina iritsi da zure haserrea, eta hilak epaitzeko garaia; etorri da zure zerbitzari profetei, fededunei eta zure izenari begirune diotenei, txiki nahiz handi, saria emateko garaia, eta lurra hondatzen dutenak hondatzeko garaia.

Horiek gobernukoak, ezta bat ere, ezta herri bat ere ez du protestatu gobernu altuagoen aurka, esan du hau geldi dadin: gelditu egiten ari zaretena, ortzia kutsatzen, ortzia pozoitzen, litioa ortzian orain, pozoi okerrenak, merkurioa.

Eta 5G ez zen nahiko interneteko abiadurarako, altuago joan behar zenuten, gero eta altuago, gero eta altuago, gero eta altuago.

Eta irrada, galdetzen zarete zergatik zaudeten hain gaixorik? Ongi, hartu arnas sakon bat eta aurkituko duzue zergatik.

Hiltzen zaituztete emeki zuei emanez nahi duzuena.

INTERNET

Internet. Baina NIK erabiltzen dut internet ekoizteko NIRE Berbak eta babesten ditut NIRE haurrak erabiltzen dutenak internet NIRE Hitzak hartzeko eta ardiak eta arkumeak abisatzeko, ohartu jendea damu daitezen. Babesten diet modu batean satanasek ezin duena gelditu.

SMART PHONES

Eta zuek erosten dituzuenak zuen Smart telefonoak, zein da hobea urte bakoitzean? Zein trukatu beharko nuke? Ez zaizue gehiago ardura hatz-markak hor ote dauden. Bazen garaia noiz borrokatzen zenuten egite horren kontra, zuen hatz-marka egoteaz poliziako xukapaperean.

Errugabeak zinetelako. Zergatik beharko zenuten zuen hatz-marka? Zergatik beharko zenuten aurpegiko eskanerra? Zergatik behar dute zuen irisa eskanerretik pasatuta, zuen begiak? Zuen begiak! Zuen begietako erregistroa? Ahots analizatzailea? Alferregiak al zarete zuen telefono mugikorrekin botoi bat sakatzeko ere?

Eta non daude protesta egiten dutenak? Esango dizuet non dauden. Koldarrak dira. Elkartu dira horiekin direnak txarren artean txarrenak lur honetan, alienijena beraiek zeini buruz hitz egin dudan, beraiek deitu ditudanak aingeru jausiak.

Pentsarazten dizuete zerbait galtzen ari zaretela, baina gauza bakarra galtzen ari zaretela da infernua.

Zeren nahi dituzte zuen erregistroak. Nahi dute zuen aurpegia, ADN.

Eta zuen ADN oso preziatua da (Sal 139:14), baina ezin da benetan bikundua izan, ([bikoiztu] sintetikoa da), baina nahi dute zuena benetakoa.

SALMO 139:14

Eskerrak zuri, hain izugarria zarelako, zeure egintza miragarrietan nabarmena! Barru-barruraino ezagutzen ninduzun.

Horiek oraindik gizakiak direnak, gogoan izan Noeren egunak. Berriro izango dira eta profetizatua izan zen [YAHUSHUAREN bitartez eta] hitz egiten duen honen bitartez orain (Profeziak 24 – 1, 91 eta abar). Noeren egunak bezala, horrela izango da berriro (Mt 24:37-39).

Baita giza emakumeak izkepot egiten aingeru jausiekin, demonio jausiak! Eta diot demonioak, hori baita non luzifer jarraitu zutenak lurrera arte, satanas (Is 14:12; Lk 10:17-18; Ap 12:9).

O, eta zuek barre egiten duzuenok Bibliaz, “epea amaitu zaio, zaharregia da”, barre egiten duzue Israelgo liburu zaharraz, Henok liburua bezala.

Iseka egiten duzue orain, ordainduko duzue beranduago. Irri egiten diozue Zeruari, irri egiten diozue infernuari.

Trufatzen duzue NIK egindako generoa. Bai gizonezkoa, bai emakumezkoa. Zuek transmarikoiak! Ez zenuten nahi umearen sexua jaio zenarena, beraz ematen diezue hormonak, bitartean haien haurrak ez daki jaio behar zenik gizona edo emakumea. Aldiz, aldatzen duzue haiek egia jakin aurretik. Eta haiek ez dute ulertzen.

NI ez naiz aldatu. NI NAIZ SORTZAILEA.

Emakumea emakumea da, eta gizona gizona da. Zuek mozorrotzen zaretenak eta iseka egiten eta plantak egiten dituzue emakumea zaretela, edo plantak egiten dituzue gizona zaretela, eta bueltatzen zarete zuen haurrak (Mt 18:6-7) NIK higuintzea deitzen dudan horretan.

Eta jakin nahi baduzue zer den higuintzea, BILATU zuen bilatzailean. Bilatzailea, ezabatuko duena egun batean Santutasuna. Eta ikusiko duzuen guztia izango da satanasek nahi duena zuek ikus dezazuen.

Beraz begiratu ahal duzuen artean. Kopiatu Profeziak eman ditudanak Profeta honi. Kopiatu eta ezkutatu. Irakurri eta ikasi haiek.

Ez baita faltatzen hitz bat. Eta zuek uste duzuenok NIK hitz egiten dudala Elishevaren bitartez esaldi zatikatuetan, eta ez ditudala jartzen komak edo letreiatu ongi berbak, nor zara zu eztabaidatzeko NI YAHUVEH?

Hitz egiten dut haren bitartez mintzatu ahal izateko haurren medioz, mintzatu ahal izateko horiei hitz egiten ez dutenak ingelesez zuek bezala, erraztasun handiz. [Sarkastikoki] Zuek fariseu gizalegetsuak!

Nahiko izan dut, baina zuek ohartzen ari naiz.

Otoitz egizu, otoitz egizu, otoitz egizu zuk noren izena uste duzun benetan NIREA dela, zure izena aurkituko dela BILDOTSAREN Biziaren Liburuan.

Baina badago ere Madarikazioaren Liburu bat. Eta izen gehiago daude Madarikazioaren Liburuan inoiz egundo sekula sinetsi ahal izango zinetela baino. (Mt 7:13)

MATEO 7:13

Sar zaitezte ate estutik; zabala baita hondamenerako atea eta lasaia bidea, eta asko dira hortik doazenak.

Eta Ezabatuen Liburua da guztietatik okerrena (2 P 2:21; Heb 10:26-27). Okerrago baita Madarikazioaren Liburua baino, horiek kreatuak izan zirenak bakarrik MADARIKATUAK izateko (Errom 9:22), hartu zuten erabakiagatik Zeruan (ikusi Profezia 71), gudan luzifer eta NI YAHUVEHREN eta Zeruko Santu diren guztien artean.

ERROMATARREI 9:22

Jainkoak bere haserrea erakutsi eta indarra azal zezakeen, nahi izanez gero, baina eroapen handiz jasan zituen zigorra merezi zutenak eta hondatuak izateko zeudenak.

Gogoratu non dioen Bibliak martxan ipintzeko zuen salbamena izuz eta dardaraz (Fil 2:12). Zuen arimak badaki.

FILIPOARREI 2:12

Nire esana beti egin duzuenez gero, ene maiteok, egizue orain ere, hor ez nagoelarik; ez hor nagoenean bezala bakarrik, askoz gehiago baizik. Saia zaitezte zeuen salbamena izuz eta dardaraz burutzen.

Dardar egiten baduzue eta konkortzen bazarete, ez zaudete ongi nirekin (Sal 32:3-7).

SALMO 32:3-7

Isilik egon nintzen bitartean, jota nuen gorputza, egun osoan aieneka. Gau eta egun gainean nuen zure esku gogorra, indarrak makaltzen ari zitzaizkidan, udako sargoritan bezala. Orduan aitortu nizun bekatua, ez nizun gorde errua. Hobenak zuri aitortzea erabaki nuen, Jauna, eta barkatu zenizkidan erru eta bekatuak. Otoitz egin biezazu, beraz, fededunak, larri denean: uholde handia izanik ere, ez du harrapatuko. Zu niretzat babesleku: arriskutik gordetzen nauzu, askapen-kantaz inguratzen.

Eta zuk Ezabatuen Liburuan zaudena, ongi hasi zinen, paul hellem, beste garai batean eman nizun aukera bat, lehen eman nizun aukera bat: damu zintezkeen. Hizketan ari den emakume honek esan zintuen: “Damu zaitez”, YAHUSHUARENGANDIK urrutiratu zinenean. Damu zaitez, damu zaitez, damu zaitez, NI jakinaren gainean egon arren ez zegoela beste aukerarik zuretzat. Orain egiten dituzu zure erritualak. Orain edaten duzu odola eta jaten duzu kanibala, [elkar kontsumitzen] kanibal bezala [giza haragia jaten duzu], bidaltzen dituzu zure madarikazioak.

Ezin baituzu jasan egite hau, Elishevak, urte askotan borrokatu duena haren osasunarekin, baina hori zen 14 urtegatik zurekin, paul hellem. Haren osasunak ez zeukan ezer txarrik zu etorri arte haren bizitzara, eta ekarri zenituen zure madarikazioak zurekin, nork daukan druida bat amatzat, nork zuhaitz bat goresten duen (Jer 10:1-8; Dan 4:10-18)!

DANIEL 4:10-18

Oraindik ohean nengoela, zerutik zetorren aingeru zaindari bat ikusi nuen ikuskarian. Ozenki egin zuen oihu, esanez: Bota zuhaitza, moztu adarrak, kendu hostoak, jaurti behera fruituak! Ihes egin bezate honen azpitik piztiek, baita adarretatik hegaztiek ere. Utzi lurrean, ostera, zuhaitzondoa bere erroekin, lotu burdinazko eta brontzezko kateez, eta geldi bedi zelaiko belarretan. Busti beza ortziko ihintzak, janaritu bedi belarrez, abereak bezala. Ez du giza adimenik izango, abereen sena baizik. Zazpi urtez biziko da horrela! Aingeru santuak erabakia da hau, bizidun guztiek jakin dezaten Goi-goikoa dela giza erreinu guztien jabea: nahi duenari ematen dio berak erregetza eta gizakietan apalena errege-aulkira jasotzen. “Hauxe da nik, Nabukodonosor erregeak, izan dudan ametsa. Orain zuk, Beltxatzar, azaldu ametsaren esanahia. Erreinuko jakitun guztiak ez dira gai izan hori azaltzeko; zuk, ordea, egin dezakezu, jainko santuen espirituak gidatzen baitzaitu.” Daniel, Beltxatzar ere deitua, harri eta zur gelditu zen une batez, bere burutazioek beldurtuta. Erregeak esan zion: Beltxatzar, ez izutu ametsa eta beronen esanahia direla eta. Beltxatzarrek erantzun zion: Izan bedi zure etsaientzat amets honek adierazten duena. Zuhaitz handia eta sendoa ikusi duzu, garaieraz zerurainokoa, munduaren azken ertzetik ikus zitekeena. Haren hostoak ederrak ziren eta sorkari guztiak asetzeko adina fruitu zuen. Basapiztiek abaro egiten zuten haren itzalean eta hegaztiek abia adarretan.

Eta orain zara basoko piztia (Dan 4:31-33; Egin 20:29-30; 2 P 2:12; Jud 1:20). Eite aldatzailea zara. Plantak egiten dituzu gizakia zarela. Aingeru jausia zara izkepot egitea nahi zuena gizaki batekin. Andre hark badu ADN zeharo gizakiarena. Aingeru jausia zara.

Askoz gehiago dago esan nahi dudana, baina ez dut egingo gaur.

Eta sentitzen dut, Elisheva, errebelatu behar nuen zuk nahi zenuena NIK ezkutatu eta ez aipatzea. Baina ohartu behar ditut emakumeak ezkondu zirenak horrelako gizonekin: lasterka egizue, lasterka egizue, lasterka egizue ahal duzuen artean, esaten dizuetenean bueltatzeko YAHUSHUAREN eta Ministerio honen Santutasunaren aurka. Lasterka egizue, lasterka egizue ahal duzuen artean. NIRE Begien arabera, ez zarete inoiz ezkonduta egon.

Zu bezala, Elisheva, ez zara inoiz ezkonduta egon ezkondu zinen arte Esdrasekin Rosh ha Shana [2016] egun batean, berak profetizatu zuen egun bera, aurretik profetizatu zuen!

Profeta batek profetizatzen du aldiz aurretik, urteak lehenago. Ez dituzte berriak irakurtzen soilik. Ez dituzte asmatzen ametsak eta ikuskariak. Gauzak dakizkite aldiz aurretik.

Deitzen baitzaie Goranzkoak, Esdras. Eta etorri badatoz Zerutik. Eta hain justu oraintxe hark ez du berba bat ere ulertzen. Andre hark ez du berba bat ere gogoratuko hitz egin ondoren, baina zu etorri zinen Zerutik Goranzkoa bat bezala. Eta zure hegoak ikusezinak dira.

Zuk bazeneukan egia zugan itxita, nahiz eta oraindik ez zenuen jakin, salbatua izan ez arren estreinakoz etorri zinenean lurrera. NIRE Begietan bazinen, baina aitortu behar zenuen, damutu behar zinen. Jarraitu baitzenituen mundu honetako bideak.

Eta Goranzkoek dakizkite gauzak aldiz aurretik. Goranzkoek dakizkite errebelazioak gertatuko direnak. Eta profetizatuko dute aldiz aurretik. Ez dituzte kopiatuko soilik besteen Profeziak. Ikusten duzu egun hau, bada hau da errebelazio eguna.

Joan Errebelatzailea deitua izan zen bezala, Elishevak ere badu gaitasuna, eta Esdrasek badu, Errebelatzailea izateko azkeneko garaietako belaunaldi honena. Beraz orain erasoak dira.

Eta orain gizon poloniar hau altxatzen da eta esaten ditu mota guztietako txarkeria. Bera baita aingeru jausia, bera da satanasek bidalitakoa.

Judu anitz etorri baitira YAHUSHUARENGANA Esdrasek idatzi eta esandako Salbamenaren Otoitzagatik. Haiek guztiak, haiek guztiak, haiek guztiak, eta ostera, ez dute ulertzen. Ez da nahiko sinestea. Haien ahoarekin aitortu behar dute. Aitormena egiten da Salbamenerako (Errom 10:10).

[Goranzko/Errebelatzaile] bat Israelen jaioa eta hori zeu zara, Esdras, eta Israeldik kanpo jaio bat, Efrain dena, hori zeu zara, Elisheva. Kaleb, Kaleb, bai NIRE Kaleb, NIRE Kaleb, NIRE Kaleb zeu zara NIRE Esdras.

Eta izen hori ematen dizuet. Zu etorri baitzinen Goranzko bat bezala. Predikatzen duzu egia, axolagabe nor saiatzen den zu zatitzen, axolagabe zer gezur eta kalumniak esaten diren zuek bioi buruz.

Inork ez zaituzte inoiz suntsituko, zuek aukeratzen baduzue hondamena izan ezik. Eta NIK badakit zer jarri nuen zuen bitan. Esdras, ez inoiz sinetsi gezur bat zure emazteari buruz. Eta Elisheva, ez inoiz sinetsi gezur bat zure senarrari buruz.

Eta zuek Santu zaretenok, eta NIK bakarrik deitzen diet Santu horiei NIRI dagozkidanak, eta baimenduko dut “Jesu Kristo” izena ere oraingoan, ikasten ari baitzarete orain YAHUSHUAREN IZENA (beraz zergatik kondenatu behar izango zintuzkete? Zergatik zigortuko nizueke ez dakizunagatik?), bakarrik ez sinetsi gezurrak.

Ostera, bedeinkatuak izan zaretenarekin, NIK agintzen diet guzti horiei bedeinkatuak daudenei, entzuten dutenean Profezia berri hau jartzen nabilena beste ehunka askoren gainean (1000 baino gehiago egon baitira eta NIK beti gehiago diot, zeren hurrengo egunean ez dakizue noiz NIK hitz egiten dudan), plazaratu behar duzue. Babestu Ministerio bat egia dioena dakizuena, bestela erruduntzat joko zaituztet Epaiketa Egunean.

Eta jakiten baduzue bedeinkatuak izan zaretela egun honetan entzundako egiekin, EZ kontsultatu [inolako etsaiaren] izena. Aipatzen baita paul hellem izena bera barnean zegoena, ezkutatua zegoena lehen, NIK deitzen nion artean “izengabea”, hark ez zuen merezi inolako izenik! Eta zuek aurkitzen duzue [esaldia “izengabea”] hori ez edozein liburuan, haren izenari buruz zenean izan ezik.

Berba bakar bat mintzatua irakurtzeaz izen honetaz, orduan bihurtuko zarete beraren antzekoa, aingeru jausia [walk-in], basoko piztia, zuek normalean deitzen duzuena giza-hotso.

O ez barrerik egin, edozein izan arren egiten duzuena, ulertu ez arren! Horretaz pentsatu.

Inoiz, inoiz, inoiz ez ezazue nahita ezer txarrik kontsultatu Ministerio honi buruz. Zeren egingo duzuen guztia da gezurrak eta kalumniak aurkitu eta alienijenak, ez dutenak nahi [NIK] errebelatzerik andre hark dakiena eta gizaki anitz ziurtatu dutena.

Begiratu arretaz zuen familia. Ohartu nizuen beldur espiritua askatua izan zela. Ohartu nizuen erotasun espiritua askatua izan zela. Andre horrek ohartu zizuen haiek pertsona errugabeak eraileetan bihurtuko zituzketen. Andre horrek ohartu zizuen. NIK ohartu nizuen haren bitartez.

Kontsultatu “Erotasun Espiritua askatua izan da” Profezia [Link] eta ikusiko duzue zergatik horiek oso errugabeak diruditenak, tupustean oso gaiztoak bihurtzen dira eta erail egiten dute. Eta zoroetxeak, kontuz. Soinu uhinak daude. Kontuz!

Intziria eta aienea entzuten duzuena eta badakizue eta ezagutzen duzue. Hitz egiten diot Goranzko honi, Profeta hau egun honetan! Elisheva Eliyahu! Da lurraren intziria eta aienea (Errom 8)! Lurrarena! Egin izan zaionagatik! Datorkion gerragatik! Are okerrago.

Eguzkiak negar egiten du! Ilargiak negar egiten du! Eta mintzo naiz benetako eguzkia eta ilargiari buruz NIK egin nituenak. Izarrak ortzitik jausten dira (komp. Is 34:4; Mk 13:25; Ap 6:13 eta Lk 10:18; Is 14:12)! Eta ez naiz NI konorte barik utziz edo uko egiten haiek entzuteari (Ap 12:4).

APOKALIPSIS 12:4

Bere isatsez zeruko izarren herena herrestan hartu eta lurrera jaurti zuen. Herensugea, haurra izateko zegoen emakumearen aitzinean gelditu zen, jaio bezain laster semea irensteko.

Okerrenetatik okerrenak dira lur hau madarikatzen dutenak (Ap 11:18)!

APOKALIPSIA 11:18

Haserretu egin ziren herriak, baina iritsi da zure haserrea, eta hilak epaitzeko garaia; etorri da zure zerbitzari profetei, fededunei eta zure izenari begirune diotenei, txiki nahiz handi, saria emateko garaia, eta lurra hondatzen dutenak hondatzeko garaia.

Ez al nuen NIK esan lurrak intziri egingo zuela (Jer 4:28; Sal 46:2-3)? Ez al nuen NIK esan animaliek ere jakingo zutela (Jer 12:4; Errom 8:22)? Ez al nuen NIK aurretik esan hau? Liburu batean zuek Biblia deitzen diozuena, NIK deitzen dut Eskritura Santuak.

Eta NIK ohartzen dut Zaharreko Liburuetan, eta Egun hori (Sof 1:14-18; Ez 30:3), iluntasun egunak etorriko zirenean (Ez 32:7-8; Ekl 12:1-7; Is 60:2; Jer 13:16).

NIK jadanik ohartu nuen andre horren bitartez, 3 Egun Iluntasunekoak (Profeziak 36, 60, 115 eta abar). Bi asteak, non ez den egongo inolako mota elektrizitaterik. Deitu ditzakezue EMP. Deitu ditzakezue nahi duzuen bezala. Baina ez da egongo elektrizitaterik inondik inora. NIRE SEMEA hil zenean bezalaxe (Mt 27:45; Mk 15:33; Lk 23:45), ezin izango duzue esku bat aurpegi aurrean ikusi (Irt 10:21-23; Is 60:2).

Baina O NIRE enparauarentzat! O 10 Aginduak jarraitzen dituzten horientzat! Horiek damutzen direnak egun honetan, horiek belaunikatzen direnak eta erregutu YAHUSHUAREN IZENEAN: mesedez barka nazazu, mesedez barka nazazu egin dudan guztiarengatik ZURE aurka! Mesedez, barka nazazu, ez dut nahi egoterik Tribulazio Handia deitzen den horretan (Dan 12:1; Mt 24:21). Ez dut nahi [hemen] egoterik BILDOTSAREN Sumindura garaia datorrenean eta NIREAREN TRONUAN ESERTZEN NAIZENA!

Irakurri Apokalipsia Liburua eta ikusiko duzue.

Etzan zuen aurpegien kontra eta damutu! Esan nahi dut hitzez hitz, etzan zuen aurpegien kontra! Eta ezin baduzue hori egin zuen belaunekin, orduan estali zuen aurpegia eta damu zaitezte! Eta oihu egin mesedez barka nazazu! YAHUSHUAREN IZENEAN, mesedez, barka nazazu! MESIASEN IZENEAN ZURE BAKAR SORTURIKO SEMEA, mesedez barka nazazu, eta irakatsi niri bereizten ongi dagoen artean eta txarto dagoen artean!

Mesedez, ESPIRITU SANTU GOZOA, mesedez bete nazazu, mesedez, gantzutu iezadazu! Mesedez, lagundu bereizten egia gezurren artetik!

NIK barkatuko dut, leiala naiz barkatzeko eta hornituko dut ihesbidea. Eta zure bizia eman behar baduzu martiria bezala, orduan hauxe jakin behar duzu: Esan baduzu otoitz hau eta benetan jarraitu baduzu, bedeinkazioak daude Deuteronomioa 28an, eta madarikazioak dira Esaurenak diren horientzat.

Zeren Jakob izan nuen maite, eta Esau gorrotatu (Errom 9:13). Atera zuen bilatzaileak. Kontsultatu ez badakizue. NIK YAHUVEHK gorrotatzen ditut arbuiatuak (EsZah 6:16-19; Sal 11:5; Jer 6:30). Errepikatzen dut. Ez dago barkamenik blasfematu ninduzuenean, ESPIRITU SANTUA (Lk 12:8-10). Eta GU gara TRINITATE SANTUA. Beraz ez da bakarrik blasfemioa, iseka da.

Iseka egiten duzue orain, ordainduko duzue gero. Barkamena eskatzen duzue orain, NI leiala naiz barkatzeko ekialdea sartaldetik urrun dagoen bezainbeste (Sal 103:12) eta zuen bekatua ez da gehiago gogoratua izango.

Baina zuek blasfematu duzuenok [ESPIRITU SANTUARI] behin, ez zarete inoiz barkatuak izango. (Ez kontsultatu paul hellem izena; ez kontsultatu inolako, inolako web gunean, inolako, inolako hizkuntzan, bereziki hitz egiten diot orain poloniar horri).

Uste duzu NIK ez dakidala zuk egiteko asmoa zeneukana! Uste duzu ez zela deabrua jarri zuena zure barnean. Uste duzu NIK ez dakidala zu zarela jausienetako bat, Eskritura aipatzen duzuen artean eta plantak egiten dituzu Eskritura irakasten ari zarela. Eta egiten duzun guztia da ardiak eta arkumeak galdu, bueltatu ahal izan daitezen aingeru jausiaren antzekoak, basoko piztia bezalaxe.

Zuek sorginak eta banpiroak, zuek okultismo mota guztietakoak, ez ditut aipatuko guztiak. Uste duzue NIK ez dizuedala ikusten. Uste duzue NIK ez dizuedala ikusten begiratzen zuen ispiluetan.

Zuek ikuskari urrunak, ordainduko duzue damutzen ez bazarete. Zeren gobernuak ere erabiltzen ditu ikuskari urrunak espiatzeko horiek, satanasek esaten diedanak.

Eta zuek, jaurtigailu astralak, zuek bidaiari astralak, horiek harropuzten zaretenak “ni etzan naiteke nire ohean, eta agertu naiteke beste toki batean, madarikazioak bidali ditzaket, edozeini kalte egin diezaioket YAHUSHUARENA dena.”

Ez dakizue, NIK gidatu zaituztet HaizeZakarra Ministerio honetara (AmightyWind.com) NIK zuek SUNTSITU ahal izateko. ZUEK SUNTSITU. Eta jolasten dut zuekin. Ikusiko dituzue zuen izaki maiteak hilik jausten. Ikusiko dituzue zuen poltsikoak zuloz beterik. Ikusiko duzue, ikusiko duzue NIK daukadana zuei egiteko.

ROBOTAK

Zuek zientzialariek asmatzen dituzuenak asmakizun hauek, robotak bezala, orain bakarrik deitu nahi diezue humanoideak. Uste duzue ez dizuedala ikusten. Uste duzue NIK ez dakidala, NIK YAHUVEHK ezusteko berezi bat daukat, zuen kreazio beraiek bueltatzen diren artean sortu zizkieten horien kontra.

Nephilim, reptilianoei buruz hitz egiten duten horiek, eta ostera, haietako bat dira eurek, uste duzue NIK YAHUVEHK ez diedala esango NIRE [haur] Santuei.

Jadanik egina dago. Jadanik hasi da.

AGENDA 21

Eta zuetako horiek diozuenak, esnatu, esnatu! Begira eta ikusi gobernuak zer egiten ari den! Esnatu, esnatu! Begira [Estatu Batuetako] Kongresuak egin duena! Horiek legegileak osatzen dutenak, horiek herrialdeko buruzagiak direnak, esnatu, esnatu! Ikusi saiatzen ari direla agenda 21! Ikusi agenda desberdinak dituztela, [urteko] zenbaki desberdinetan. Eta bakarrik okerrago bihurtzen dira.

5 BIRJINA ZENTZUDUNAK

Zuetako horiek azkenean esnatuak zaretenok, 5 birjina zentzudunak eta 5 birjina tuntunak bezala zarete (Mt 25:1-13). Bakarrik 5 birjina zentzudunak ez zituzten inoiz gezurrak sinetsi lehenengo eta behin. 5 birjina tuntunak ez daukazue oliorik zuen argiontzietan. Ez daukazue inteligentziarik begiratzen dizuedanean. Lotan zaudete.

Orain esnatu, esnatu birjina tuntunak! [Hala ere] horrek ez dizue Zerua ziurtatzen. Horrek bakarrik garantizatzen dizue egia, ikusiko duzuela mundu honetan.

MUNDUETAKO GERRA ORSON WELLS

Behin zientzia-fikzioa zen hori, errealitatea da orain, komikian zegoena, heroiak bai bilauak pertsonaiak. Nondik uste duzue datozela pelikulak? Nondik uste duzue datozela liburuak? Orson Wells-en Munduen Gerra. Nondik uste duzue hori dena etorri zela? Baita bera ere, gidoi hauek idazten dituztenak ere, dena horren partaide dira. Ez dira aurkituak izango Zeruan.

Eta o zuek profeta faltsuak! Zuek bakarrik nahi duzuenak Ministerio honen izena eta Elisheva eta Esdras aipatzea haiek suntsitzeko, hartzeko haien izen Santua eta bueltatzeko zuek bezala, fedegabea dena, zuek Esau zarete NIRETZAT.

Eta Jakob izan nuen maite eta Esau gorrotatu (Mal 1:2-3). David ohartu zuen ere, “Ez lituzke gorrotatu beharko horiek ZU gorrotatzen zaituztenak?” (Sal 139:21). Eta NIK erantzun nuen: BAI! Gorrotatuko dituzu gorroto perfektu batekin (ikusi Sal 139:22). Eta horrek esan nahi du arbuiatuak: horiek destinatuak eta idatziak Ezabatuen Liburuan eta Madarikatuen Liburuan.

Bakarrik horiek zeinen izenak idatziak dauden BILDOTSAREN Biziaren Liburuan, arduratuko dira berba bat behintzat sinesteaz hitz egina izan dena.

Zuetako gainontzeko guztia, zoazte zuen bidetik. Zeren oso laster infernuak eskatuko du zuen arima. Eta alienijenentzat, leku berezia daukat zuentzat. Maila berezi bat daukat zuentzat. Eta aingeru jausientzat nor berriro datoz engainatzera, maila anitz daude, sinesten hasi ahal duzuen baino [gehiago].

Orain entzuten duten horientzat, ez noa sekretu gehiago hitz egitera. Baina babestuko dut NIRE Emaztegaia. Babestuko dut. Babestuko ditut Gonbidatuak, nor saiakera diren Emaztegaia izatearena. Eta jarraitzen dute izaten YAHUSHUAREN Emaztegaia. Bedeinkatuak dira BILDOTSAREN Eztei Afarira Gonbidatu guztiak (Ap 19:9)!

Eta hauek dira azkeneko Berbak esan behar dauzkadanak hitz egiten dudan artean senar eta emazte hauei buruz. Andre hark hitz egin zituen Berbak, bitartean gizon hark entzuten zituen Espirituan. Bat dira, ezkontza bat, benetako ezkontza, bat dira.

Antzinako garaietan, sexua izaten zen egiten zuena ezkontza, ez da jadanik ezkontza NIRE Begietan, bakarrik egiten duzuelako zeremonia eta harremanak dituzuelako! Santutasunari buruz da. Hori da bat izatea zer den. AITA NI YAHUVEHREN partaidea zara? NIRE BAKAR SORTURIKO SEME YAHUSHUA? Eta RUACH HA KODESH daukazu barruan? Horiei NIK deitzen diet ezkontza. Horiei deitzen diet bat.

Baita hori dena aitortzen baduzue, zuen emazteari tratu txarrak ematen badizkiozue, gogoan izan: ez dago errespetu faltarik YAHUSHUAREN Emaztegaiari.

Kontu izan, kontu izan nor dagoen zure familian orain! Izan zentzudun, izan oso zentzudun!

Eta zuek entzun eta sinesten ari zaretenok, barkamena eskatu duzue [bekatuagatik], NI leiala naiz barkatzeko, YAHUSHUA leiala da barkatzeko. Zeren HAREN ODOLA da MEDEAPENAREN ODOLA zuen bekatugatik. Gogoratu hori.

Zuek web orrialdea daukazuenok eta plazaratzen dituzue bideoak, agintzen dizuet argitaratu dezazuen bideo hau. Baina ziurtatu ez duzuela aldatzen [antza izateko] zuengandik etorriko balitz bezala. Errepikatzen ari zarete bideo bat Zerutik etorri zena.

(Idatzi zen liburu bat deitua “RUACH HA KODESHEN, ESPIRITU SANTUAREN Sekretuak) Ai horiek! Eta “Happy Yoyo” (Yoyo zoriontsua), zu ez zara zoriontsua izango luzaroan, zuek uste duzuenok har dezakezuela NIK eman dudana prezio hain altuan Profeta honi.

Zeren gero eta sufrimendu handiago, harik eta Gantzudura handiagoa. Eta denak, denak, [NIRE haur] denak pertsegituak dira NIRE SEME YAHUSHUAREN kausaz. Eta prest egon behar dute edozein frogatik pasatzeko edo test NIK jartzen diedana. Ez da zerbait oker egin duzuelako, da egin duzuelako ongi dagoena.

Eta zuen fedearen frogak baliotsuagoak dira urrea baino (1 P 1:7; Sant 1:3) NIRETZAT, NI YAHUVEH. Sufritzen duzunean, aldendu egiten zara NITAZ? Madarikatzen nauzu? Astintzen duzu zure ukabila Zerura? Ohartzen den bezala Apokalipsian (16:10-11, 21).

NIK aurretik esan dudanean Bi Lekukoei buruz datozela, noiz Israel, non astinduko duzun zure ukabila Zerura, ez baita egongo euririk, eta ez da egongo janaririk, eta odola iritsiko da zaldiaren aho-uhaleraino (Is 63:3; Ap 14:20), zer egingo duzu? Zer egingo duzu?

Entzun behar duzu, bakarrik entzun Salbamenaren Otoitza, eta sinetsi. Eta esan, eta aitortu, esan nahi badu ere zure familiak zu abandonatzea eta egingo du, hiltzat joko dizute. Baina gogoan izan YAHUSHUA prest egon zela hiltzera zure bekatuengatik, eta HAREN ODOLA isuri zuen. Eta bakarrik tanta bat horretaz nahiko izango zukeen, baina HARK isuri zuen osoa zugatik, Israel.

Beraz NIK YAHUVEHK bilarazten dut. Israelgo Emaztegaia hurbil dadin orain! Zu joan eta entzun Salbamenaren Otoitz hori, Esdras Profetak jarri duena interneten ahal duzun artean, makurtu zure aurpegiaren kontra NI YAHUVEHREN aurrean.

Beti jakin duzu egia NI NOR NAIZENA, baina uko egin zenion sinesteari NIRE SEMEA NOR zen (EsZah 30:4). Eskatu barkamena, eta NI leiala naiz barkatzeko. Eskatu barkamena, baina gogoratu nor den zure familia zuk hori egin ondoren.

YAHUSHUAK erantzuten du galdera.

Da AITAREN Borondatea betetzen duten horiek (Lk 2:49; 8:21). Da onartuko nauten horiek haien ODOLEZKO MEDEAPEN bezala haien bekatuengatik. Hori da zure familia, hori da zure familia.

Beraz elkartu zaitezte, eta ez kexatu galdu duzuelako zuen jaiotza odolezko familia. Baizik eta ostera, poztu zaitezte elkartu zaretela zuen Zeruko Familiarekin, eta bat bihurtu zaretela NI YAHUVEH, eta YAHUSHUA eta IMMAYAHREKIN, SHEKHINYAH AINTZA da beste IZEN edo deitua ESPIRITU SANTUA.

Zuen erabakia da, baina jadanik dekretatua izan da. Zeren BILDOTSAREN Biziaren Liburua askoz lehenago zen, “lurra” berbaren aipamen ere egon baino (Ap 13:8; 17:8). Jadanik dekretatua izan da. Zure izena bi haietako edozeinean dago, edo ez da inoiz egon hor. Edo ezabatua izan zen, egia jakin zenuenean, ostera, uko egin zenion emateari maitekor gordetzen duzuna. Eta hori da zure odolezko familia.

Hau oharra da Israelentzat. Hau baita lehenengo eguna omerreko atzera konturarena non NIK Israelgo Emaztegaia bilarazten nabilen. HURBIL DADIN ORAIN! Ez egon gehiago lotsaturik! Onartu YAHUSHUAREN ODOLA MEDEAPEN bezala zure bekatuengatik. Ez baitago barkamenik odol isurketarik gabe (Leb 17:11; Heb 9:22).

Hurbildu zaitez orain, zu odolarekin [zein den] Esdras daukan bezalakoa. Baina haren familiak oraindik maite du. Onartzen dute bera nor denarengatik eta entzuten dute, nahiz eta denak ados ez izan. NIK izango dut erruki gehiago haiekin.

Beraz gogoratu hau. Hauexek baitira berbak, hau [Sefirat Ha] Omerrentzako Profezia bat da. Eta zuetako horiek ez dakizuenak zer den Omerren [Kontaketa], zoazte eta begiratu zuen bilatzailean.

Hau atzerako kontua da, atzerako kontua bezala YAHUSHUA etorri aurretik HAREN Emaztegaiaren bila. Eta atzerako kontua da Tribulazio Handia baino lehen. Atzerako kontua da, Amerika betiko suntsitua izan baino lehen. Atzerako kontua da, lur hau, lur oso hau, berriro rekreatua izan baino lehen. Eta Jerusalen berria Zerutik beheratuko da (Ap 21:1-2). Atzerako kontua da. Omerreko atzera kontuan zaudete. Eta ez diot zein [Sefirat Ha] Omer. Baina bakarrik mintzo naiz, atzera kontua da.

Profezia hau entzun duzuen une hartatik, ikusten duzuenean zerbait gaiztoa, Ministerio honetaz ere aipatua, hobe duzue kontuz izatea. Ez baita ukitzen NIRE Gantzutuak, ezta NIRE Profetei kalterik egiten (Sal 105:5).

ESDRAS

Eta Esdras, NIRE seme maitea, ziurtate dakitela noiz egina den Profezia hau, zu eta zure emaztea zaretela eman duzuenak zuen biziak ohartu ahal izateko guztiak entzun nahi dutenak. Eta entzuten ez dutenean, ezin dute esan, epaituak diren artean epaiketa Tronuan, ez zirela izan ohartuak, NIK haiek jaurti baino lehenago, bai infernuko mailara nora beheratuko diren lur honetan egin dutenagatik, barkamenik gabe, bai jaurtiak Suzko Aintzira gupidagabera, ezin dena konparatua izan lur honetako inolako surekin.

Eta horiek [hau] entzun dutenak estreinakoz, infernuko azken maila da non kateatuak dauden aingeru jausiak (Judas 1:6) eta haiek garrasi egiten dute. Eta erraldoiak dira erraldoien artean, eta ostera, kateatuak daude eta torturatuak izaten dira. Eta betirako daude NI YAHUVEHREN belarrietan garrasika gupidaren eske non ez dagoen, eta ez da inoiz egongo, erasotzen duzuelako Ministerio hau, erasotzen duzuelako hauek biak, erasotzen dituzuelako saiatu diren horiek zuek ohartzen.

TRIBULAZIO HANDIA

Hau da azkeneko garaietako amaiera. Ez dago urruti. Tribulazio Handia ez dago urruti. Ez hartu piztiaren marka. Ez iezaiezue utzi zuei ipini diezazuten txipa, izan ezik dakizuela zertarako den txipa, eta derrigorrezkoa dela. Baina kontuz, kontuz txiparekin saiatuko direna ipintzen zuengan, zuen bekokian, zuen eskuan, da piztiaren marka (Ap 13:16) horretarako ez dago barkamenik (Ap 14:9-12).

Hau da NI YAHUVEH, eta ohartu dut egun honetan. Horrela da mintzatua, horrela da idatzia senar honengandik, gaitasun [espiritualak] bizkortu zituena emazte honengandik, Elisheva. Esdras Profeta Israelgoa.

Lehenik NIK ipini nituen Berba horiek, horregatik da zure mintzairak abiadura gehitu zituela, Berba horiek ipintzen zebilelako eta bizkortzen zure emaztean Elisheva. Idatzi data hau. Inoiz ez baita berdin izango horren ostean.

MARK TAYLOR

Mark Taylor, ohartua izan zara egun honetan. Eta aldiz, Profeta honek eusten du Profezia bat ohartzen dituena jendea zuri buruz, nor zaren, eta zergatik orain saldu zenuen zure arima gobernuari. Zintzilik egongo zara aingeru jausiekin egin duzunagatik, damutzen ez bazara.

Umiltzen ez bazara, lehen zeneukan gaixotasuna ez da bakarrik itzuliko berriro, baizik eta itzuliko da inoiz amestu zenuena posible izaterik baino okerrago. Baina ados jartzen bazara Ministerio honekin, orduan NIK bedeinkatuko zaitut Deuteronomioa 28rekin, YAHREN bedeinkazioak.

Norbait helarazi bekio Profezia hau haren buruari deitzen dionari profeta bat orain, hain beterik ospe eta aberastasunez, Mark Taylor.

Profeziaren azkena

ELKARRIZKETA PROFETIKOA PROFEZIAREN OSTEAN

Elisheva: Hori da entzuten dudan guztia.

Esdras: Eskerrik asko ZERUKO AITA, eskerrik asko ABBA YAHUVEH, eskerrik asko YAHUSHUA, eskerrik asko IMMAYAH, Berba honegatik eman diguzuena, bedeinkatzen dugu ZUEN IZEN SANTUA egun honetan. Bedeinkatzen dugu ZURE IZEN SANTUA YAHUSHUA. Bedeinkatzen dugu ZURE IZEN SANTUA IMMAYAH, eman duzuen guztiarengatik, ohar guztiagatik, bedeinkazio guztiarengatik [eta] madarikazio guztiengatik jarraiko dietenak horiei ez dutenak obeditzen ZURE Ahotsa. Eskertzen dizugu ABBA YAHUVEH. Nire emaztea eta ni azaltzen gara ZURE Tronuaren aurrean, eta obeditzen dugu diozun Berba bakoitza.

Elisheva: Horrela da mintzatua, horrela da idatzia egun honetan eta data idatzita egongo da. Eta esan nahi dut, gizon poloniar bat dago benetan dena, ez mundu honetakoa, bera da gaiztoen artetik gaiztoena. Eta orain, bat ez zenez nahikoa, satanasek bidali zituen bi.

Begira, Polonia suposatzen da benetan YAHUSHUARENA dela. Kongregazio bat daukagu Polonian, HaizeZakarra (AmightyWind) badauka, eta oso azkar hazi da.

Haiek bildu ziren, gizon bat eta emakume bat eta horiek ahal izan zutenak. Gizon bat eta emakume bat baita Pazkorako ere, ordaindu zuten bidaia edo ordaindu zuten [alokairuzko] toki bat, geratzeko toki bat, haiek elkartu zietenentzat Pazkoan. Ez ditut aipatuko izenak, zeren [etsaien] madarikazioak etorriko lirateke haien gain nik egingo banu.

Baina esan nahi dizuet, zenbat maite zaituztegun Esdrasek eta nik. Badakigu jarri nahi duzuela, eta beste bat dago, nor den Kidetua Senior Adam, eta berak badaki nor den bera, bera artzaina ere da poloniar kongregazio honena. Eta hark irakatsi die egia, eta bera da, bera da HaizeZakar (AmightyWind) kongregazio poloniarreko artzaina haientzat.

Eta begira, zeren Polonian, Auschwitz, “Jesus” izena jarria izan zen baita labeen gainean, haiek barrura jaurtiak izan baino lehenago.

Mesedez, entzudazue. Ni Judua naiz. Ez bakarrik YAHUSHUAREN ODOLAGATIK, baizik eta nire jaiotza, odolagatik. Baina horrek ez nau eramango Zerura, bakarrik nire jaiotzako odolagatik, baizik eta bakarrik YAHUSHUAREN ODOLAGATIK. Baina labe horien goian, idatzi zuten J-E-S-U-S izena. Jesus haiek jaurtitzen zituzten artean, eta derrigortzen zizuen ibiltzera labe horietan.

Eta haiek derrigortzen zuten, mundu honetako gobernuek, nork dioten sentitzen dutela, baina, zenbat benetan sentitzen dute? Honek agertzen dizue, ez dizuenean ezta babestu ere orain, bueltatzen direnean zuen kontra.

Haiek ipintzen dizuete trenetan, eragiten marka bat eramatera. Eta piztiaren marka ere, zeren ABBA YAHUVEH, ABBA YAH, ez da beldurrik izan behar AITAREN IZENARENA, Salmo 91an dago; mesedez, irakurre zeuen liburua eta ikusiko duzue, hark (satanas) iseka egiten du, baita markatu zizuenean, hark iseka egin zuen piztiaren marka batekin.

Ulertzen duzue zergatik deitzen den piztiaren marka orain? Hori da deitua izango dena. Hark zuek markatu nahi zintuztelako, ez iezaiozue utzi.

Mesedez, zoazte eta entzun Salbamenaren Otoitza batena jaio eta hazi [israeldarra] eta bera Profeta da, bera Apostolua da. Hura nire senarra da, hura nire kontseilaria da. Eta JAINKOAK esan berri du orain “Goranzkoak” daudela. Gu Goranzkoak gara gatozenak ezaguera eta errebelazioarekin, eta ezagutzen ez ditugun Profeziak YAH berba egin arte gure ahotik.

Mesedez, eman zure bizia YAHUSHUARI. Eskatu barkamena, ez … Badakit maite duzuela zuen familiak, baina ez, Zerua ez galdu horregatik. YAHUSHUAK barkatu nahi zaitu bekatu guztiaz. ODOLEZKO MEDEAPENA egon behar du bekatuagatik.

[Profezia 132] O Israel, maite zaitut, errieta egiten dizut! [http://www.amightywind.com/prophecybasque/proph132basque.html] Mesedez, zoazte eta irakurri. Irakurri eta ulertzen ez baduzue, orduan egin itzazue galderak. Galdetu eta irakurri gure kontaktuei [inprimaki]. Zatozte HaizeZakarrera (AmightyWind.com).

Ez du merezi, inolako senar, inolako emazte, inolako ama, inolako aita, inolako aizta, inolako anaia. YAHUSHUAK egia esan zuen (Lk 2:49) HAREN ama etorri zenean, HAREN bila ibili ondoren, eta aurkitu zuen Tenpluan predikatzen adin oso gaztean. Hamabi urteko adina, predikatzen, Tenpluan predikatzen. Eta HAREN bila zebiltzanean, andre hark arduratuta zegoen BERAGATIK, eta haiek hartu zuten familia eta joan ziren bilatzera.

Eta [beste batean] dizipuluek esan zutenean, zure ama eta zure aita zure bila dabiltza … Haiek nahi dute zu irten zaitezen orain. HARK zioen, Nor da NIRE ama? Nor da NIRE aita? Nor da NIRE arreba? Nor da NIRE anaia? Horiek dira egiten dutenak ZERUKO AITAREN Borondatea (Mt 12:49-50).

Gorde itzazu Berba horiek zure bihotzean mehatxatua zarenean YAHUSHUA onartzen duzulako. Eta ikusten duzunean Esdrasek dituen bisiten kopurua, Hebrearrez hitz egiten zuen artean …

Esdras: Gogoratu iezaiezue ez dela parekoa, haiek beheratu zuten, YouTube, pertsonen kopurua.

Elisheva: Haiek ez dizute inoiz irakatsiko benetako kopurua. Haiek beheratuko dute. Ados! Beraz, bikoitza, halako hiruko, laukoitz, edozein dela zenbakia. Nire senar maiteak egin zuen hau Hebrearrez zuentzat, zuen arimak ahal izan daitezen salbatuak.

Haren lagunei, agian haren familiako batzuei ere, baliteke ez gustatzea hark dioena. Baina badaude horiek oraindik maite dutenak eta hark dauka familia handiena. Eta haiek maite naute, haiek maite naute. Haiek maite naute. Urtebetetzeko zorionak izan nituen eta nahi dut jakin dezaten negar egin nuela.

Nik ez baitaukat familiarik, umezurtz naiz beste inolako umezurtz bezalakoa lur honen gain. Eta beti izan naiz.

Baina familia bat daukat orain, nire senarrarena. Eta negar egin nuen esan zenidanean maite nauzuela. Aitaginarreba bat daukat. Amaginarreba bat daukat, Ezkonahizpak ditut eta ezkonebak. Eta ez duzue ezta sinesten ere guk sinesten dugun moduan, batzuek.

Zuetariko batzuek agian sinesten duzue eta beldurrez bata besteari aitortzeko egon zarete. Baina jarraitu Profeta Esdras deitzen den honen etsenplua.

Begira, Zerutik etorri ginen. Jaio ginenean ez genekien, norengan bihurtuko ote ginen. Baina erabiliak garen guztirako da arimak eramateko Zerura.

Eta asko sentitzen dut Auschwitzen gertatutakoa, ni, ni, ni benetan, ni benetan, benetan sentitzen dut nire bihotzen eta arimaren sakontasunetatik. Haiek egin zizuenagatik, kristautzat jotzen dutenak haien buruak eta ez daukate KRISTO haiengan. KRISTO berbak esan nahi du GANTZUTUA. Ez dago Gantzudurarik inorengan Juduak gorrotatzen dituena, Israel gorrotatzen duena.

Orain zuek Juduek, gorrotatzen duzuenak Kristauak egin dutenagatik, gogoratu, gogoratu hau. Ez dira haiek guztiek gorrotatzen zaituztetenak. Gehienak, fedez sinesten, kristauak daude benetan maite zaituztetenak, eta zuen bidai turistikoak agertzen dute, datozenak eta ekartzen dizuetenak ekonomia, froga ezazue. Guk maite zaituztegu eta barkamena eskatzen dugu.

Eta astintzen ditugu gure buruak, zuek nazioak deklaratzen duzuen artean, (zuek honetan parte hartzen duzuen nazioak) eta diozue sentitzen duzuela.

Eta bakarrik bat Amerika deitua oraintxe bertan … Donald J. Trump Presidentea prezioa ordaintzen ari da, berak zu babesten zaituztelako hitzez eta eginez. Eta bera dator Netanyahurengana eta berak barkamena eskatzen du. Eta lagungarri izatea nahi du eta Amerikak badizu laguntzen. Baina bestea, Obama, hark zuen lepoan sastakaia sartu zuen.

Beraz, jagon zuen lepoak, Israel. Begira, klonatzea benetakoa da. “Eitez aldatzea” benetakoa da. Inoiz ikusten baduzue gure presidentea zuen kontra jokatzen, (sekula ikusten baduzue norbait beste garai batean maite izan zintuztena zuen kontra bueltatzen), YAHK esaten ari nau ohar hau zuei eman diezazuedala Profezia honen azkenean.

Gogoan izan nortzuk ziren beste garai batean, eta orduan esan zutena, eta konparatu haiek egiten dutenarekin orain.

Errobotak egiten ari dira. Eta egin dute eta erakutsi. [Horrenbestez, batzuetan] baliteke errobot batekin berbetan aritzea eta zuk ez jakitea, egon zaitezke berbetan “alienijena batekin eitez aldatzailea” eta zuk ez jakitea, aingeru jausia eta zuk ez jakitea.

Baina mesedez, mesedez jakizue hau, gutako horiek benetan maite dugunok YAHUSHUA, benetan gurtzen dugunok [YAH] eta Tora jarraitzen dugunok, benetan gurtzen dugunok 10 Legeen [arabera] Moisesek beheratu zituenak, maite zaituztegu, bedeinkazioa izatea nahi dugu zuentzat.

Eta hori buruz datza Ministerio hau. Ni ez naiz Kristau. Norbaitek deitzen banau Kristau, nik esango dut gezurra dela. Hasi nintzen Kristau izaten, Eliza Mendekoste batekin. Uste nuen egia irakasten nindutela, esan zidaten HAREN IZENA Jesus zela.

Baina badakizue AITA JAINKOAK barkatuko dituela gutako horiek, Errege Santiago bertsio Biblikoak irakatsi zigun Jesus izena, greziar izen bat, emana izan zena Israelgo haurtxo bati. Eta HARK barkatu gintuen ez baitzegoen beste bertsiorik [beste inolako] Bibliarena, irakurri ahal gintuzkeena ingelesez irakasten zena. Eta HARK barkatu gintuen eta onartu barkamena eskatzen genuenean. Eta horiek orain dakitenak YAHUSHUAREN IZENA, dakite HaizeZakarra (AmightyWind) izen honegatik.

Ministerioaren izena da [Alef eta Tav] AmightyWind RUACH HA KODESH Azkeneko Aukeraren Ministerioa, azkeneko aukera bat baita. Eta HaizeZakarra (AmightyWind) ez da deitzen ni bezala. Da gertatu zena Ganbera Altuan (Eginak 2), SHEKINYAH AINTZA da HAIZEZAKARRA (AMIGHTYWIND). Hau azaltzea nahi dut. Zuei eskerrak ematea nahi dut. Bakarrik eduki ezazue adeitasuna joan eta irakurtzeko idatzia izan dena.

Ez pentsatu inoiz zuen semea, zuen familiako kidea, Esdras ezkondu zela Kristau batekin. Uko egiten baitiogu Kristautasuna hitzari. Ez dugu zerikusirik izango abortuarekin. Ez dugu zerikusirik izango domekazko gurtza honekin. Gordetzen dugu Festa Santu bakoitza, eta Esdrasek irakasten ari digu, nik bakarrik irakats ahal nuen zati batean.

Nik bakarrik zati batean nenkien, ez zen ordua oraindik. Urteetan zehar irakatsi dut benetako Shabbat obeditzen. Eta obeditzera, etengabe 10 Aginduak obeditzera. Irakatsi diet IZEN SAGARATUAK badakizkidanak gordetzen dituzuela jeloskorki, beldur zaretenak ahoskatzen ere.

Baina berriro, mesedez, zuen liburuan bertan, Salmo 91, “Horiek ezagutu dutenak NIRE IZENA” (Sal 91:14), eta esaten dutenak, ez daukate beldurrik esateko. Ahoskatzen dute. Beraz, mesedez. Hori da zuen AITA. Baina bakarrik onartzen baduzue YAHUSHUA HAREN SEME bezala, ABBA YAHUVEHREN BAKARSORTURIKO SEMEA.

Hasi nintzen Kristau izaten. Baina salbu izan ahal nuen eta ESPIRITU SANTUZ beterik, Ganbera Altuan bezala (eta ez dakizue zer den hori, beraz ez noa hartan sartzera). Baina hau da Zeruko hizkuntza bat. Hau da JAINKO AITA hitz egiten nire bitartez egun honetan. Zaharreko zuen Profetak bezala, ni Berriko Profeta bat naiz eta Esdras ere bada.

Eta berriro esan nahi dizuet eskerrik asko zuen urtebetetzeko [zorionagatik]! Lehenengo aldiz, benetan abaildua nengoen zuen maitasunarekin entzuten zen bitartean estadio edo auditorioa bezala, Esdras jarri zituenean zuen audioak, bata bestearen atzetik, bestearen atzetik, eta esan ninduzuen, “maite zaitut Elisheva”!

[Esdrasek martxan jartzen du familiako audioa:] Denek maite dute Esdras eta Elisheva! Elisheva! [Taldea:] Maite zaitugu, maite zaitugu, maite zaitugu! Maite zaitugu! Maite zaitugu Elisheva!

Esdrasen arreba: Maite zaitugu! Pazko zoriontsua opa dizugu, gu guztiongandik hemen Israelen. Zure mira eginda gaude. Gustatuko litzaidake zu hemen egotea Pazkoa ospatzeko gurekin, espero dugu datorren urtean; hemen, Israelen, denok elkarrekin ospatuko dugu, Sederren (jartzea) gaua egin beharko genuke bezala, familia handi maitekor bat bezala.

Maite zaitugu, kontu izan eta JAINKOA zurekin egongo da. Maite zaitugu. [Hebrearrez:] Biok maite zaituztegu. Biok maite zaituztegu, arima oso, oso ederra. Nahiko txarto gurekin zuek ez egotea. Pazko zoriontsua gu guztiongandik. Esazu nirekin ingelesez.

[Taldea] Denek maite dute Esdras eta Elisheva.

Elisheva: [negarrez] Ni ez naiz gehiago umezurtz. Ez dut sekula entzun hainbesteko maitasuna. Ez nekien nire senarrak egingo zukeela hori. Eta saiatzen ari naiz nire ahotsa kontrolatzen.

Ez nekien hori egingo zenuela, laztana, baina agertzen du denoi ni Judua naizela, Judu bat daukat senarra bezala. Eta familia Judu bat daukat, benetan maite nauena. Eta haiek guztiok Israelen bizi dira, horrenbeste badakit. Zuetariko mila anitz daude. Ez nuen inoiz ezagutu zuek bezalako familia bat.

Gizon hau oso berezia da. Jaio zen berezia. Eta haren ama, ez dut esango zure izena. Baina nik ez nuen inoiz amarik eduki. Ezagutu dudan guztia da mota guztietako gehiegikeria eta gorrotoa.

[Orain] maitasuna daukat, eta hau da urtebetetze handiena inoiz eduki ahalko nukeena, izan zena apirilaren 4an, baina ez dut esango urtea [jaio nintzena]. Hori da zati Juduaren zatia, ez nago … Sentitzen dut. [Barreak] Nire senarrak malkoak ditu.

Laztana, hau edozein urteurren oparia eman ahal nindukezula baino handiagoa da, edozein Rosh Ha Shana oparia, edozein urtebetetze [oparia]. Malkoak ditut isurtzen nire begietatik zuk hori egiten zenuen artean.

Eta O aitaginarreba neurea! Zuk SH’KHINYAH AINTZA ikusi duzu, zuk ikusi duzu zure begi beraiekin, eta nire senarrak azaldu du historia! Eta nahi dut jendeak entzun dezala, zuk baitakizu zer gertatu zen mendi tontor horretan Israelen.

Eta nire senarra, zergatik ez … ? Uste duzu ahal duzula? Baimenik al daukazu? Behin egin zenuen lehen. Izan zen oso, oso gantzutua. Gogoratzen zara? Isolatua zegoen, zu isolatua zeunden, zure aitak ikusi zuena: SHEKINYAH AINTZA. Hark ez zekien, baina hala ere. Egingo duzu? YAHK nahi du, egin dezazun dio. Egin zenuen lehen. Egizu berriro.

Esdras: Nire aita Jerusalemen bizi zen, Jerusalemgo kanpoaldean, mendi bat Jerusalemen ondoan. Eta bera mutikoa zenean oso gaztea, agian 10 urtekoa, basotik pasieran zebilen entzun zuenean Emakumezko Ahotsa, hark uste zuena deitzen zela “Bat Kol” 2 Emakumezko Ahotsa dena. Eta hark ikusi zuen eta oso harriturik zegoen.

Eta gogoratzen naiz azkeneko aldiz ikusi nituela haiek, duela pare bat urte Israelen, joan ginen leku hartara non bera bizi zen. Eta hark erakutsi zidan non entzun eta ikusi zuen Emakumezko Ahots hori. Eta gauza bakarra ezagutu zuena zen emakumezko ahotsa, eta emakumezko antza zela. Beraz hori zen haren historia.

Elisheva: Eta bera da gizon jakintsua. Eta bakarrik nahi dugu onar dezan YAHUSHUA. Zu besarkatzea nahi dut, aitatxo, Abba, zu besarkatzea nahi dut. Ez daukat aitarik.

Ez nuen inoiz Abbarik eduki, o bai, kreazio zatia bazegoen. Baina ezagutu dudan guztia da mota guztietako ustelkeria eta gehiegikeria aipa daitezkeenak, ez bakarrik senar deitzen ziren horien partez, baizik eta gizonak, gurasoak.

Zeren nire ama ez zen inoiz ama bat, ez nuen inoiz ezagutu [ama bat]. Deitzen zaitudanean nire amaginarreba, ez dakit bahimena ote dudan zure izena esateko, beraz ez dut esango. Esan zenidanean, eta makillajeari buruz hitz egiten geunden, eta telefonoz berbetan geunden. Nik maite zintudan, eta sentitu ahal nuen zure amodioa nireganako, nik maite baitut zure semea. Eta badakit dakizula Esdras eta ni gogor lan egiten dugula, oso gogor lan egiten dugu arimak ekartzeko Zeruko Erreinura.

Ez dut sekula eduki lurreko aiztarik. Ezagutzen ditut nire aiztak YAHUSHUARENGAN, bai. Eta ongi, saiatzen ari naiz zerbait esaten ez naizena inoiz ausartu esaten, familia bat daukat eta badakit maite nauzuela. Eta nik maite zaituztet asko, asko.

Otoitz egingo ditut bedeinkazioak zuentzat YAHREN Tronuaren bertan, hor egoten naizen artean Esdrasekin. Otoitz egingo dugu bedeinkazio guztia zuen gain. Bakarrik onartu YAHUSHUA. Mesedez onartu YAHUSHUA. Ez daukazue ezer galtzerik. Eta dena daukazue irabazteko.

Esdras: Haien erdiak onartu zuten.

Elisheva: AleluYAH! Eta badakit [aizta maitea] zuk bai. Eta badakit, ama, nire ama, Esdrasi jaiotza eman ziona. Beraz, hark aurrerakuntzak egiten ari da Israelen. Eta gure liburua, gure liburuak plazaratuak izan ziren Israel osoan. Eta beste bat dago datorrena.

Esdras: Gogoan izan behar duzue, jaso genituen Profezia guzti hauek izan zirela [nire arrebaren] etxean.

Elisheva: Horrela da.

Esdras: Dena, baita Salbamenaren Otoitza, grabatua izan zen haren etxean. Dena izan zen haren etxean.

Esdras: Ahal zuen guztia hark lagundu ahal zuena korreoak inprimatzen eta laguntzen ahal zuen guztiarekin. Hark egin zuen dena.

Elisheva: Eta [aizta maitea] hark ez zidan hau inoiz esan duela gutxi arte. Eskerrak emango nenkizun hau jakinez gero.

Esan bezala, amaginarreba daukat YAHUSHUA onartu duena ere. Tornado haize hori zetorrenean Esdrasek esan zuena, Esdrasek zioena, nik maite dut nire senarra hitzak esan litezkeen baino gehiago. Eta hark esan zidan gertatutakoa tornado hori etorri zenean eta horma kontra bota zintuen, baina zuk hots egin zenion YAHUSHUARI laguntza eske. Eta besteak hilak izan zirenean, zuk salbatu zenuen bizia. Berbetan ari gara, hau joango da Israelera.

Hau doa familia osora. Eta gonbidatzen zaituztegu, mesedez zatozte eta ikusi. Niri deitzen naute mota guztietako izen gaiztoak esaten dudalako jendeari, haiek obeditu behar dutela Tora, Esdras bezala, haiek obeditu behar dituzte 10 Aginduak. Profezia bakoitza, eta modu bakarra zuetako batzuek horrekin bat ez etortzea ahal duzuela da ez duzuelako oraindik ezagutu YAHUSHUA. Baina egiten duzuenean, zeren zuek, zeren orain ni naiz zuen familiako kidea, bedeinkazio handiak, handiak, handiak, handiak Profezia horietan zuenak dira ere.

Eta HARK promes egiten du, denak bueltatzen direnean Israelen aurka, YAH altxatuko da eta HARK babestuko du Israel egin dutenagatik. YAHUSHUA onartzen duten horientzat, HARK babestuko zaituzte, HARK elikatuko zaituzte. Ura berriro eriongo du haitz batetik (Irt 17:1-7).

Haitz hori zen ARROKA BIZIA. ARROKA hori YAHUSHUA zen! Haize hori, SHEKINYAH AINTZA zen gorde zituena Israelgo haurrak, eta Moisesi zerraion guzti horiek, HAIEK mantendu zieten fresko eguzkia distiratzen zuenean. Eta Esdrasek esan zidan tenperatura, zer izango zen tenperatura?

Esdras: Agian 128, 130 (53ºC).

Elisheva: 128, 130 gradu Farenheit. Ezin dut ezta imajinatu ere horrenbesteko tenperatura. Baina ESPIRITU SANTUA da SHEKINYAH AINTZA. Eta HARK mantendu zien fresko egun osoan. Eta gauean hotz asko egiten zuen, eta HAREN SUA, BERA zen SUZKO ZUTABEA, gure SORTZAILEA, IMMAYAH, nahi dut haiek ere eduki dezaten, nahi dut jarri dezazuen Link bat honetara, IMMAYAHREN Profeziara [89 eta 90], uler dezaten badakigula dagoela FAMILIA OSO BAT. Horregatik HARK [YAHK] egin zuen familia osoa hemen lur honetan. Horregatik da satanas saiatzen dela hori usteltzen.

AITA bat dago, SEME bat dago, eta ESPIRITU SANTUA da IMMAYAH. Eta ANDRE HURA da gure AMA SANTUA, ANDRE HURA da lagundu zuena kreatzen (EsZah 8:22-31). ANDRE HURA da TRINITATEAREN ZATIA.

JAINKO AITAK esan zuenean, “Hator eta egin dezagun gizateria / giza espezie …” (Has 1:26) Santiago Erregearen Bibliak dio, “Zatoz eta egin dezagun gizona GURE Irudira” zen TRINITATEAREN Irudira. Noren irudira egina izan nintzen ni? HARK zioen, “zatozte eta egin dezagun gizateria GURE Irudira”. Horrenbestez, ni egina izan nintzen, zu egina izan zinen, ama, aizta, eta emakumezko guztia entzuten duena, eginak izan ginen ESPIRITU SANTUAREN Irudira. Eva egina izan zen ESPIRITU SANTUAREN Irudira.

Esdras: Gogoan izan, gogoan izan nik esan niola hori, liburuak bidaliak izan baitziren haren etxera. Andre hura izan zen liburuak aurkitu ahal zituenak.

Elisheva: [Aizta maitea] Hark hau esaten ari dit, nire senarra, suposatzen da ez dituela sekretuak gordetzen. [Txantxetan] Poema bat daukagu “Hezurra nire hezurretakoa” dioena. Beraz orain ez da gehiago sekreturik. Ez da gehiago sekreturik. [Barreak] Inolako bataz besteko sekreturik gordeko dituzu bestela …

Esdras: Bestela nik errebelatuko ditut zuk ezkutatzen duzuna.

Elisheva: Bai, hortaz [aizta maitea] eskerrik asko ez zarela lotsaturik esatera izango zarela gure Israelgo [lotune] behar duten horientzat, bakarrik Hebrear hitz egiten dutenak, nahiz eta jakin badakit bigarren hizkuntza ingelesa dela.

Mesedez zatozte HaizeZakarrera (AmightyWind.com). Mesedez, zatozte argazkiak ikustera Esdras eta ni elkarrekin, eta gure maitasuna. Mesedez, irakurri Profeziak. Mesedez egiten duzuen guztia da, eta ulertzen ez baduzue, orduan galdetu ABBA YAHRI, galdetu AITARI ZERUAN eta ESPIRITU SANTUARI. Eta eskatu YAHUSHUARI datorrela zuengana (Jn 14:18). Nik ikusi dut nire begiekin. Ikusi dut. HURA jarri zen nire ohean eta begiratu zidan.

Ni “ezkonduta” nengoen gizon batekin garai hartan, saiatzen zena ni erailtzen modu desberdin askotan, azkena bezala. [Ikusiko duzue] entzuten duzuenean Itsas Gorriko Profezia. Orain saiatzen da nire izen ona kentzen gehiago eta saiatzen da beste modu batera ni erailtzen, ezin baitzuen ni erail 2015eko abenduaren 15ean, saiatu zen jendearen fedea hiltzen JAINKORIK ote dagoen ere.

Eta otoitz egiten duzuenean ere nire alde, mesedez, otoitz egizue pertsekuzio hau geldi dadin. Zeren orain Esdrasen kontra ere bada, da AITA JAINKOA maite duen edozeinen kontra.

Hau da aingeru jausia. Hau ez da benetakoa, haiek ez dira benetakoak. Begitazio bat dira. Begira, ohartu behar zaituztet honi buruz.

Israelen badakizue Barry Chamishi buruz. Bera nire laguna zen beste garai batean [orain hilik]. Kazetaria zen, oharra beste ohar baten atzean zetorrenarena. Eta argazki bat atera zenuen deituko genukeena espazio ontzia zetorrena beste [dimentsio batetik], ongi, haiek deitzen zieten OHEak orduan, Objektu Hegalaria Ez Identifikatua, eta izan zen Israelen.

Jakin beharko zenukete izan baituzue Goliat bat. Goliat, kontsultatzen duzunean YouTuben, da nefilim bat. Erraldoiak dira. Eta haiek, haiek hemen daude. Eta Antartikan daude. Egoten ziren itsasopean. Apurtu da. Eta altuagoak dira edozein zuhaitz baino. Eta haiek, Goliat bezala, bera kanibal bat zen. Horrexegatik ezin izan zuten nahiko janari aurkitu berarentzat.

Hasi ziren bidaltzen haien soldadu propioak, David izeneko gizon gazte batek bidalia izan arte haren aurka, eta ABBA YAHK ziotson har ditzala 5 harri leunak, eta bakarrik hautatu zuen 1 Goliat lurreratzeko. Harri leun hori antzezkoa zen ARROKA BIZIARENA. Jasotzen ari naiz Profezia hau zuzen Zerutik oraintxe bertan, errebelazio hau. Ez dut inoiz jakin zergatik ZUK esango zeniokeen hartzeko 5 haitz leun, eta ostera, Davidek bakarrik erabili zuen bat. Hori da YAHUSHUA delako ARROKA BIZIA. Eta behar izan zen guztia buruan jotzea baino ez zen izan, eta Goliat jausi zen. Eta badakizue, Davidek burua moztu zion.

Begira, irakasten ari gara Tora. Irakasten ari gara Festak Kristau deiturikoei. Hori bai, badaude benetako Kristauak. Ez nazazue gaizki uler. Ez itzazue gorrota. Haiek benetan Tora ikasten ari dira. Haiek erdainduak izan dira.

Esdras bera arduratu zen horretaz New Yorken. Eta bera zegoen hor beste mediku batekin, nork onartu zuen YAHUSHUA Ministerio honen bitartez [eta] nirekin egon dena luzaroan. Baina ez noa aipatzera haren izena. Baina erdainduak izan ziren eta erdainkuntza oso garestia da, eta gero eta garestiagoa bihurtzen ari da. Baina duela gutxi, zer? Zenbat, zenbat orokorrean erdainduak izan dira? Laztana, guk dakigula?

Esdras: Ezin ditugu ezta kontatu ere. Ezin ditugu kontatu zenbat erdainduak izan diren orain arte.

Elisheva: Hortaz, ez daude bakarrik YAHUSHUAREN ODOLAREN Hitzarmenpean, baizik eta Abrahamen odolezko Hitzarmenpean daude. Eta hauxe zen zeri nik itxaroten nuen nire benetako senarra etor zedin. Bestea ez zen nire senarra ere, bera aingeru jausia zen, “eitez aldatzailea”, bera bidalia izan zen zuzen infernutik bakarrik ni hiltzeko. Eta berriro, gehiegikeri mota guztia edozein emakume ezagutu lezakeena, niri egina izan zitzaidan.

Eta ez noa besterik esatera horri buruz, hauxe izan ezik: JAINKOAK eman zidan promes bat eta HARK zioen, nik ezagutu nuenean okerrena gizon batean madarikazio bezala, nik ezagutuko nuen onena gizon batean. Eta badaukat. Eta bera zuena ere bada. Eta ni, baina sekula, sekula, sekula ez duzue inor ezagutuko gehiago maite duena, JAINKOAREN alboan, nik maite dudana baino eta gero zuek, haren familia osoa.

Eta begira, oraintxe bertan erasoaldian gaude predikatzen ari garelako, da Omerreko atzera kontuan. Horregatik kokoteraino gaude. Gizon hark Tora predikatzen du. Horregatik eramaten dugu epaiketara. Hark erakutsi zuen Pazkoa … Israel gorrotatzen duten horiek, Juduak gorrotatzen dutenak, [haiek] gorrotatzen gaituzte Juduak garelako, Judu Mesianikoak, zeren Mesianiko hitza bada, YAHUSHUARENGATIK dago. Hori da banatzen gaituen gauza bakarra.

Beraz ez nekien honetaz ezer egingo nukeenik, baina hau Profezian barnean egongo da. Eta eskerrak ematen dizuegu, eskertzen dizuet, entzuten zenuten artean, nik negar egiten nuen, nik esan bainion Esdrasi, ez nuela inoiz ezagutu, ezin dut ezta imajinatu ere familia bat edukitzearen maitasuna, ezta amona bat edo aitona bat, ezta ama edo aita, aizta edo neba, izeba edo osaba, lehengusua … inor lurrean biologikoki.

Eta Judua nire horrela deituriko jaiotzazko “aita”, horrela deitu nahi badiozue, bakarrik esatera noa, bera ez da esperma biologikoa baino, nahiz eta haren izena Elijah izan, bera ziur aski mozkorren bat bakarrik zen. Edozeinek daroake izen hori.

Horrek ez du esan nahi Santu direnik, baina ni banaiz eta Zeruko-kide banaiz. Eta 23 urtez predikatu nuen interneten eta zuek irakurri zenuten, eta ikusten duzue nik maite zaituztedala.

Gustatuko litzaidake ozenki hitz egin ahal izatea zuek denok entzun dezazuen. Eta nik zuek besarkatu ahal izatea nahiko nuke, zuek denoi oraintxe bertan, eta jakizue hau, bihotz-bihotzez sinesten dut, joango garela, zuek guztiok, Esdras eta ni hantxe egongo gara, Esdras non ikusi, bertan ikusiko nauzue. Eta ikusten dituzuenean gure argazkiak, badakizue zuenak garela. Zuenak gara, zeuenak gara. Hura maite duzuen bezainbeste, uste dut maite nauzuela.

Eskerrik asko orain esan dezakedalako JAINKO AITARI, ez naizela gehiago umezurtz edo umezurtzak [barreak] neure buruari deitzen nion bezala. Umezurtz edo umezurtzak! Baina ez naiz gehiago. Familia handiena, Israelgo ederrena eta munduko beste tokietakoa daukat.

Eta Esdras, zuk hori egin zenuenean, sendaketa egin zenuen nire barnean ezer eta inor ezin nauela kendu. Promes egiten dut zainduko dudala, promes egiten dut emazte onena izatea. Promes egiten dut ipiniko dudala beti JAINKOA lehenik baino Esdras bigarrenik nire bizitzan. Promes egiten dut. Promes egiten dut.

Badakit zenbat maite duzuen. Badakit nolako berezia den bera. Ez dut INOIZ ezagutu gizon bereziagorik. Nahi dut ikus dezazuen “Bi Gantzudurak bat bihurtzen direnean” [Link]. Ziurtatu bideo hau ipintzen dela, agian galdu zuten. Eta esan bezala, Itsas Gorriko Profezia [Link], ulertu ahal dezaten. [Barreak] Gizon hark [Esdrasek] eman dit horrelako gaitasuna.

Badakizue opariak egiten dizkidala etengabe. Hark deitzen nau haren Judu Printzesa. Eta opariak dauzkat korreoan itxaroten ditudanak edozein egun, liluratuko nautenak. Baina berak eman liezadakeen ezer egun honetan, konpara lezake eman didanarekin, haren ideia zenean. Nik ez nekien ipiniko zituela zuen ahotsak jendeak entzungo zuten Profezia berean.

Eta sentitzen naiz oso ohoratua. Hau da bedeinkazio handiena bezala, [YAH] niri Esdras ematen alboan, lehenengo nire Salbamena, YAHUSHUA, HAREN MEDEAPEN ODOLA, eta gero Esdras, eta orain hark hau egin izatea! Ez dago oparirik zeinekin hau gaindi zezakeen.

Eskerrik asko maite nauzuelako. Nik maite zaituztet bueltan zuei guztioi. Eta ez naiz gehiago umezurtz. Eta ez diot sekula gehiago neure buruari umezurtz deituko. Otoitz egiten dut Esdrasek lortu ahal izango duela, behintzat nolabait, nola edo hala, bideo bat kanpoan egon baino aurretik ere, ahal izango ditu berba hauek zuei ematea, hitz egin duguna, eta benetan etorriko zarete, eta ikusiko duzue Ministerioaren [orrialdea] oraintxe bertan berregiten ari da. Badakizu, eguneratua mantendu behar da, eta edertu jendearentzat.

Baina nagusiena da berbak hor egotea. Eta begiratzen duzue Esdras, eta begiratzen nauzue, eta begiratzen dituzue Amodiozko Dedikazioaren abestiak. Hark kantatzen dit. Inolako gizonik ez dit inoiz, sekula amodiozko abestirik kantatu. Eta gizon bakoitza norekin nik uste nuen ezkonduta nengoela, hori YAHREN Begietan, HARK deskreatu zuen ezkontza hori. Haiek bakarrik ni hiltzea nahi zuten. Jezabelek Elijah pertsegitu zuen bezalaxe, nik deitzen diot Elijah (Elias) Zaharrekoa. Zeren orain Elisheva Eliyahu naiz, Esdrasek eman baitzidan nire izen Hebrearra, badakizu. Elisheva Eliyahu zen.

Esdras: Eta hori Israelen zen, [nire arrebaren] etxean.

Elisheva: [Aizta maitea] Ezagutu ginen zure etxean. Berba egin genuen eta, Bi Gantzudurak bat bihurtzen dira [Link], zoaz eta ikusi nolako beldurtia nintzen. Eta begira zenbat bider salto egiten duen zure nebak, eta beste guztiak nire familiakoak hor. Entzuten duenean nire izena, salto egiten du.

Bera maitemindua baitzegoen eta ez zuen ulertzen ere, begira, hura egina izan zen niretzat, eta ni egina izan nintzen berarentzat, eta deabrua saiatu zen … Hark [Esdrasek] arineketan egin behar zuen emakumeengandik, suposatzen baitzen bera niretzat izan behar zela. JAINKOAK garai bat dauka eta ezarritako asmo bat.

Eta guztiko handiena, nahi dut jakin dezazun [aizta maitea] begira, hori zen nik uste nuena izango zela Ministerioaren egunaren azkena. Zeren nik ezkontza zela uste nuenaren 14 urte ondoren, gizona saiatu zen, hasi zen heriotza saiakerak niregan burutzen. Eta berak zioen Ministerioaren buruzagia zela, hala ere, ez zen inoiz, sekula buruzagirik. Jendeak ez zuen inoiz ikusi. Jendeak ez zuen inoiz berarengandik entzun.

Hau da nire burua [Esdras], otoitz estaldura hementxe bertan, zuen anaia-neba da. Eta bilera hura gertatu zen, eta zuen etxea oso bedeinkatua dago. Eta zuen familia bedeinkatua dago. Eta lortu zenuen lan berri eta promozio hura, Deuteronomioa 28ko bedeinkazioei esker. Eta aurkitu ginen han. Ezagutu ginen telefonoz.

Eta izan zen bestearen ostean hain justu, Esdrasek zioen bezala, “Kanpora zaharrarekin eta barrura berriarekin”. Eta Ministra Senior Kidetua Kathrynyah, hark egin zidan ezusteko telefono deia, gizonak ziostanean 14 urte ostean, ezin zuela jasan Santutasuneko itxura nire aurpegian. Bera deabruarena baitzen, bera deabruaren gurtzailea zen. Eta nik ez nekien. [Barreak] Hark plantak egiten zituzten.

Baina benetan hark ez zituen plantak egin oso ongi, zeren ez duzunean nahi norbaitekin otoitz egin, ondo, edo komunioa hartu, eta nik egiten nituen gauza guztiak … Hark bakarrik dirua nahi zuen eta ni hilik nahi ninduen.

Ez zen desberdina Jezabelek zioenean hilko zuela Elijah, eta deitzen diot Zaharreko Elijah nire izena Elijahgatik, bakarrik Eliyahu dela orain. Eta hark arineketan egin zuen, badakizue. Eta nik korrika egin behar nuen nire bizitzagatik, zeren erasoak nire biziaren aurka gero eta gogorrago bihurtzen ari ziren. Azkenik, irten eta jendeari esan behar nien zer gertatzen ari zen, nik ez bainekien eta sekretuan gorde nuen, dioen bezala Itsas Gorriko Profezia.

Eta ikusiko duzue zuen senidea hor. Ikusiko duzue zuen familiako kidea hor. Ikusiko duzue jadanik plazaratua goian haren makilarekin, haren makuluarekin. [Barreak] Hark jadanik hartu zuen haren ordeztea. Hura bazen zuzendaria. Neronek ez nintzen oraindik konturatu, baina benetan nabaritu nuen. Eta bakarrik beharrezkoa zen tarte bat AITA YAHK esateko, “Horrela dio JAUNAK”. Eta guk ospatuko dugu 7 egunen zehar datorren maiatzean.

Esdras: Shavuot.

Elisheva: Shavuoten.

Esdras: Maiatzaren 20an [aurten].

Elisheva: Maiatzaren 20an zazpi egunez. Ospatu bera bihurtu zela Ministerio honen otoitz estaldura, burua. Hura da burua. Eta partekatzen dugu buruzagitza baina bera da nire kontseilaria dena.

Eta hark esan bezala, berari ez zaizkio arduratzen gure titulu guztiak, apostolu eta profeta eta hori dena. Berari bakarrik axola zaio gauza bat eta hori da ni haren emaztea naizela. Eta bera da nire senarra eta ez dago besterik.

Mundu osoa bueltatzen bada gure aurka Profezia honen ostean, ni ez naiz umezurtz. Eta uste dut nire familia berria ez dela bihurtuko nire aurka ezta bihurtu Esdrasen aurka. Eskerrik asko hau entzuteagatik. Eskerrik asko sinesteagatik. Eskerrik asko nire bizitza osoko urtebetetze opari ederrenagatik, zuek esan zenizkidanean Zorionak.

Ezkondu ginenean Rosh Ha Shanan, hura Profeta bat da eta galdezka ari zinen …

Lehenik eta behin, Pazkoa zen, zuek, ez dakit zuetako nork atera zuen argazkia, baina egongo da liburuan eta da liburu berria, ez liburu zaharra guk, hark eraman zuena Israel osotik zehar.

Hori zaharra baitzen gizon arbuiatuarekin bakarrik ni hiltzea nahi zuena. Baina garai hartan, 7 urte behar izan ziren liburu hura idazteko, 7 urte jendeari esateko NOR den ESPIRITU SANTUA. Andre HURA haize bat baino gehiago da, su bat baino gehiago. Andre HURA olioa baino gehiago da. Andre HURA gure ZERUKO AMA da. Andre HURA SHKHINYAH AINTZA da. Eta argitaratua izan zen …

Baina zen, ez dakit zehazki noiz hura bihurtu zen nik sinesten nuen guztiaren aurka, eta hasi zen satan, satanas gurtzen, eta murgiltzen ezkutuko ahalmenetan. Ez dakit noiz. Bakarrik dakit gorroto ninduela eta erakusten zuen eguneko une guztietan. Eta ziur aski hasi zen, benetan badakit, ezkontza deiturikoaren hirugarren egunean zen. Beraz hori ez zen ezkontza.

Zergatik ari gara hau esaten? Dena hasi zen zure etxean. Telefono hori oso gantzutua dago, bera hortxe jarri zenean. Badakizue dauzkagula, suposatu nahi dut erraz 1000 Profezia baino gehiago. Erraz!

Eta onena zeini beti eutsiko diodan da, maitemintzera heltzen geundenean gero eta gehiago bata bestearengan, eta YAHK zioen hasieran, badakizu, zaila zen gizon batengan fio izatea. Beraz HARK konfiantza sortu behar zuen nigan, ni fidatu ahal izateko gizon batengan, baina zure senidea, zure familiako kidea zen, esan nahi dut, jakin nuen inolako zalantza izpirik gabe, ez zegoela beste gizonik hau bezalakoa lur honen azalean. Eta oraindik ez da sekula egongo. Eta nonahi bera dagoen, neu egongo naiz, eta nonahi ni nagoen, bera egongo da, ez bada gorputzez, espirituan, gu beti egongo gara elkarrekin orain eta betiko eta betierean.

[Aizta maitea] Bidaltzen ditut nire musuak, besarkadak zuri. Eta berriro esan nahi dut, gu ezkondu ginenean, zuek guztiok zoriondu zeniguten. Entzun nizuen zuri eta Abbari, nire aitaginarreba.

Esdras: Haren izena Shalom da.

Elisheva: Shalom. Ez dakit, arazoetan sartuko gara honegatik! Baina ados [Barreak] Nire senarraren baimena daukat, Shalom. Eta uste dut daukazula izen oso hunkigarria. Eta Esdrasek dauka Shalom [bakea] bat ikasten ari naizena lortzen berarengandik. Praktikatzen dut Shalom horretan [hau da, praktikatzen dut bakean egoten]. Hark lana dauka haren eskuetan, baina ni nabil, nik praktikak egiten ditut.

Baina zuek eman zenutenean bedeinkazio hori, nire aitaginarreba Shalom, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Jasotzen dut. Sinesten dut.

Eta nire amaginarreba, asko maite zaitut. Promes egiten dut zure semea zainduko dudala. Promes egiten dizut. Eta berriro eskerrik asko, eskerrik asko. Ni jaio nintzen egun honetarako. Ni jaio nintzen ordu honetarako. Nik galdetzen nion neure buruari zergatik nire bizitza izan behar zuen izan dena bezalakoa.

Egia da, gero eta gantzudura gehiago, gero eta sufrimendu gehiago. Eta ezin da aipatu Zaharreko inolako Profetarik ez zuena sufritu ere. Eta hori da, zergatik PROFETEN ARTEAN HANDIENA, NOR den gure MESIAS. Eta da YAHUSHUA. Inork ez zuen sufritu BERA baino gehiago. Gaixotasun bakoitzerako eta hori ipinia izan zen BERARENGAIN, gaixotasun guztia, sufrimendu guztia (Is 53), eritasun guztia, deabruak ipini ahal zuen guztia BERARENGAIN heriotza barne, baina HURA berpiztu zen hirugarren egunean (1 Kor 15:3-9) infernura joan ostean (Ef 4:8-9) eta infernuko eta heriotzako satanasen giltzak hartu ondoren (Ap 1:18). Eta Esdrasek egingo du ikasketa hori, ni ez noa ikasketa hori ematera.

Baina BERA agertu zen testiguen aurrean, mundu guztiaren zehar egon zen (1 Kor 15:6). 40garren egunean Zerura igo zen berriro testiguen aurrean (Eginak 1:3-9). Eta HAREN dizipuluak eta herri Judua ez zuena sinetsi ere ikusi zutenik (Mt 27:53). Lekukoak zeuden. Ganbera Altuan lekukoak zeuden (Eginak 2).

Gau honetan entzun duzue zuen erraina, zuen familiako kidea, entzun dituzue aingeru baten mintzairak Zerutik datozenak. Esan nahi du AITAK jartzen dituela HAREN Berbak beraiek nire ahoan. Eta YAHUSHUAK jartzen ditu HAREN Berbak nire ahoan.

Eta gauza bera egiten da Esdrasekin, entzun berri diozuena. Asko maite duzuen zuen familiako kidea. Zuek eta nik dakigu bera ere hain berdingabe dela, Pazko mahaian atera zenutenean argazki bat, testigantza eman zenezaketen. Inork ezin zuen ulertu suzko argazkia irten zena.

Esdras: Ni Haggadah irakurtzen nengoen.

Elisheva: Garrak. Kea. Argazkia daukagu! Handituko dugu. Bideoan dagoenean, laztana, handituko dugu. Ez argazki txiki hori. Ni beldur nintzen barre egingo ote zuten eta iseka mundu honetan. Ez zait gehiago axola! Gure denbora lur honetarako oso laburra da edozein modutan. Hortaz erakutsiko dugu, zuetariko horientzat ez zenutenak ulertu edo ikusi, kea irteten zen liburutik!

Eta nik profetizatu nion bera irten aurretik, seinale bat egongo zela emana haren familiari egun horretan, berak irakurtzen zuen artean, eta gertatu zen, edonork atera zuena argazkia dago bene-benetan gantzutua. Zuk ez dakizu nor atera zuen argazkia, ezta? Zuetariko nor atera zuen? Edo Aita Shalomek agian jakingo du?

Baina edonor izanda ere atera zuenak argazki hori badaki egia dela eta zioen, “Zer da hau?” Nola liteke kea irtetea [liburu] honetatik?

Eta hurbiletik begiratzen duzu eta liburutik zuzen dator eta sartzen da haren ahoan. Ez du putz egiten zure ahotik, laztana. Antza denez, SHKHINYAH AINTZA da. ESPIRITU SANTUA da. RUACH HA KODESHEN SUA da irteten dena liburu horretatik. Eta hitzez hitz zatitzen da hurbiletik begiratzen duzunean. Begira ezazue oso hurbiletik. Ikusiko duzue banantzen dela eta bi norabide desberdinetan doa.

Ez dago imitaziorik. Badakit Moisesen garaian, faraoiak zeuzkala haren magilariak egin dezaten Moisesek egiten zuena, eta saiatu ziren hori bikoizten, eta zerbait bikoiztua izan zen. Baina dena gezur hutsa zen, badakigulako Moisesek egia esaten ari zela. Eta badakigu hark eman zituenean 10 izurri horiek, guzti haiek bete zirela. Bada, mundu hau prest dago zenbait 10 izurrietarako, baina are gehiago, eta gertatuko da o hain gutxi barru! YAH AITAK ez baita isekatua luzaroan izango.

Eta Israel, zu zara bakarra Tora predikatzen dabilena, hau gordetzen, hitz egiten ari naiz munduko nazio guztiei buruz, zu bakarra zara. Eta HARK zioen babestuko zuela bakarra eta Profezia batean dago. HARK zioen babestuko zuela HAREN Torarenganako esanekoa dena. Baina horrek esan nahi du hainbat gauza aldatu behar direla, baimendu dituzuela gerta daitezen Israelen. Ez zuen inoiz gertatu behar eta ez noa sartzera zer denaz, baina badakizue zer den bekatua. Eta bestela, galdetu Esdrasi, hark esango dizue, edo irakurri zuen Eskritura Santuak. Hor da benetan non dagoen.

Laztana, zerbait gehiago esateko al daukazu? Nolako senar-emazte egun ederra! Ni negarrez nengoen eguna ZURE aurrean, erasopean nengoen artean berriro. Eta hark beti diost “Hau ere pasatuko da. Hau ere pasatuko da.” Eta hura eta ni mendi tontor gainean gaude, eta jarraitzen dugu eskalatzen gero eta altuago, eta Ministerio honetan sinesten dutenak, 50 hizkuntza baino gehiagotan gaude.

Liburu erabat berria egongo da. [Aizta maitea] baliteke itzultzea eta banakatzen egotea zure etxearen medioz berriro. Eta oraingo honetan, izango da zure nebaren argazki hori, Esdrasen argazkia egongo da hor haren emaztearen alboan, eta ez gaudelako lotsaturik gure maitasunaz, gure amodioa, gure erromantzea.

Esan bezala, berarekin telefonoz hitz egiten nuen artean, gizon bat neukan atetik irten zena betiko, 14 urte ostean, esanez ez zuela sinesten ezer nik sinesten nuenaz, JAINKOA barne. Eta noski ezetz, badakizue esaten zuela, “ezin izango nuke jasan gehiago zure aurpegiko Santutasun itxura, edo zu Zeruari buruz hitz egiten.” Agurra izan zen. Telefonoak deitu zuen. Kathrynyah zen telefonoan.

Gertatu zena zen jaso nuela albiste handia, markatua suntsipenerako gizaki gaiztoengandik nengoela bezala, gorroto dutenak Profetak mundu osoaren zehar, eta esango dituzte gauza txarrenak niri buruz. (Mesedez, ez zaitezte inoiz joan inolako webgunera noizbait hitz egingo duena, zaudetenean bilatzaile horretan, eta zerbait ikusten duzuenean, jakizue zer den. Ez ezazue egin. Ez zaitezte horra joan, zeren YAHREN madarikazioak Deuteronomioa 28an etorriko zaizkizue nahita egiten baduzue. Beraz, ez ezazue egin. Zuei ohartzen ari naiz, YAHK esaten bainau oharra emateko, ez nuke esango alderantziz izanez gero, denak gezurrak baitira eta blasfemia da. Ez heldu biraoa begiratu nahi izatera, ezta horrekin parterik izan, noizbait entzuterakoan.

Eta esan nahi dizuedana da liburuak ez zirela suntsituak izan, eta nik ez nekien salbatu zenituztenik. Beti esan dut Esdrasek salbatu zituela, baina Esdrasek izan ez bazuen arreba bat eta anai bat …

Esdras: Ongi, nik jaso nituen baina andre hark aurkitu ahal zituen.

Elisheva: Zu [aizta maitea] aurkitu zenituen! Zelako bedeinkazio handia daukazun Zeruan itxaroten! Markatuak zeuden suntsipenerako, Profeta hau zegoen bezainbeste, AleluYAH! Gero, lehenengo aldiz, berarekin hitz egin ahal dut, eta gizon hark entzun zuenean nire ahotsa, hark zioen beti ezagutuko baninduen bezala jaiotzatik zela, eta hark zioen,

Esdras: JAINKOAK batu duena, ezin du inork banandu (Mk 10:9).

Elisheva: Hor dago. JAINKOAK batu duena, inolako gizon, inolako demonio, inolako infernuko demoniorik, gehitzen dut, banandu lezake, zeren gure amodiozko historia benetan Zeruan idatzia izan zen. Nahi dut ikus dezazuen zenbat bider gizon hark salto egiten duen, nire ahotsa entzuten duen bakoitzean, edo nire izena entzuten duenean. [Barreak] Begira nago eta haren begiak oso distiratsuak daude argiarekin, ESPIRITU SANTUAREN argiaren dirdira.

Hark zioen korreoan nitaz entzun zuenean, izan zen karamelu kaxa bat heltzen itxarotea bezala. Eta liburua irakurri zuenean, hark zioen ikusi zuela. Zer ikusi zenuen liburuan, laztana? Ez zaitut entzuten.

Esdras: Dirdiratzen zegoela nioen. Ikusi nuen liburu erdian dirdira zegoela.

Elisheva: Eta hark ezin zuen ulertu.

Esdras: Orrialde bakoitzak dirdira egiten zuen.

Elisheva: Orrialde bakoitzak dirdira egiten zuen eta gogoan izan haren izena ez zegoela hor aipatua oraindik. Eta bestea nik ez nuena oraindik ezagutu, bihurtu zen arbuiatua. Argitaratua izan zen. Hark ezin zion eman haren bizia deabruari horren ondoren arte, baina ez zuen nahi inoiz irakurtzerik, beraz zerbait oso errotikoa gertatu zen.

Eta beraz, esan nahi dut, esan behar dut Shalom. Shalom nire Aita, nire Abba, Shalomi.

Kathrynyah: Postura egingo nuke hark entzun duela hori lehenago. [Barrea]

Elisheva: Ongi, oso pozik nago azkenean merezi duen esateko urtebetetzea daukadala, betiko gogoratu nahi dudana, betiereko. Eta esan nahi dut eskerrik asko eragiteagatik nire bizitza merezi duela bizitzea, JAINKOAK azkenik eman zidan arte itxaroten zeukan oparia, eta hau da, nik uste nuena izango zela sumindura eta errietako Profezia bat soilik, horrela hasi zen eta bukatu maitasun handienarekin deskribatzen ere hasi ahal dudana, zeren Deuteronomioa 28, YAHREN bedeinkazioak ezin dute gezurrik esan. BERA ez da gizakia gezurretan aritzeko (Zenb 23:19).

YAHUSHUA HA MASCHIACHK bedeinka ditzala zuetako bakoitza eta guztiak. ABBA YAHK, IMMA YAH LIRAINAK bedeinka ditzatela zuetako bakoitza eta guztiak. Eta otoitz egiten dut sinetsiko duzuela ezagutzen baituzue Esdras hobeto, noski, ezagutu duzue haren bizitza osoan. Eta hark sinesten duelako, zuek sinetsiko duzue nik esan dudana egun honetan, egia dela.

Esdras: Haiek ez zuten inoiz esan, sekula ez dute esan berba txarrik.

Elisheva: Ez, badakit ezetz.

Esdras: Inoiz ez, gehienetan familiak uko egiten dizu [zure fedearengatik] edo zuk uko egiten diezu. Haiek oso ulerkor ziren hasieratik azkeneraino.

Elisheva: Badakizu horregatik dela nik nioela jendeak onartzen dutenean YAHUSHUA, ez zutenak egin aurretik, familiak hiltzat jotzen dute. Jabetza kenduko diete, badakizue hau, Jerusalemen, Israelen.

Esdras: Baina nire familian ez.

Elisheva: Ez, zuetako inor ez. Ez, zuek ez zenion egin Esdrasi. Maite duzue. Beti ezagutu duzue. Hura zuena da. Bera zuena da! Beraz ezin izan zenioten joaten utzi! Bera altxorra da lurrean. Bera bada, etengabe diotsot. Altxorra zara. Altxorra berdingabea zara. Maite dut, JAINKOAREN alboan, beste inor ez bezainbeste.

Hark amodiozko abestiak kantatzen dizkit. Hark abesten ditu amodiozko abestiak ez baikaude lotsaturik gure elkarrenganako maitasunaz. Bera ez dago lotsaturik norbait maitatzeaz ez zena jaio Israelen. Judua naiz eta badaki tiletez tilet. [Barreak] Aitortzen dut orain Hebrearrez hitz egiten badidazue, borrokatzen nabil, ez da? Horregatik jarraitu behar dut hari galdezka, “Ongi ulertzen nabil? Ongi ulertzen nabil?” Baina benetan saiatzen naiz, ez baitago beste hizkuntza ederragorik munduan Hebrearra baino. Eta ziur nago Hebrear ugari dagoela hitz egiten dena Zeruan. [Barreak]

Kathrynyah: Shalom.

Elisheva: Shalom oraingoz.

Esdras: Shalom.

Elisheva: Betiko maitasuna.

  • 1) Hitzez hitz aplika daiteke aingeru jausiei gizateria artean bizi direnak lurraren gainean, ez atmosferan soilik, edo izar-antzeko gorputzak lurrera jausten (meteroideak bihurtzen direnak meteoroetan, hau da, jausten diren edo botatako izarrak eta abar). Zentzu irudizkoagoan, moteltze globalari buruz jardun lezake (argi gutxiago lurra atzematen). Izarren erorialdia azkeneko seinaletzat hartzen da, espero dena aniztuko dela YAHUSHUAREN itzulera arte.
  • 2) Batzuetan itzulia “oihartzuna” bezala, baina hitzez hitz “Ahots baten Alaba”, deskribatzen zuen Agerkundeko “Jainkotiar Andrazko Ahotsa”, “Oraindik Ahots Leuna” ( 1 Er 19:12-13) RUACH ha KODESHENA.
  • 3) Hitzez hitz “esaten” Hebrearrez, Pazkoako historia daukan liburua eta Pazkoko Afariko protokolo zeremoniala.