121 Er YAHUSHUA Kun FRELSER, Eller Er HAN HERREN, GUD DEN ALLMEKTIGE Av Ditt Liv?

print

Profeti 121

Er YAHUSHUA Kun FRELSER, Eller Er HAN HERREN, GUD DEN ALLMEKTIGE Av Ditt Liv?

Ord også for sjelevenner

Skrevet ned/Talt ut under Salvelsen av RUACH HA KODESH gjennom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu

Mottatt 10.mai 2011

Utgitt 29.desember 2012

YAHUVEHS Advarsel som skal legges til før Profetier:

JEG advarte deg for lenge siden Elisheva,

om ikke å nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne.

JEG la det i din ånd selv før det var et Departement.

For ingenting av dette har blitt gjort av dine hender.

Ingenting av dette har kommet ut av din munn.

Det er fra Munnen til YAHUVEH som har gitt føde.

Det er fra Munnen til YAHUSHUA, din MASHIACH, som har gitt føde.

Det er fra Munnen til RUACH HA KODESH,

din IMMAYAH, som har gitt føde.

Om det hadde vært av din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden.

Det er av SHKHINYAH HERLIGHETS VIND som blåser over jorden, DEN HELLIGE VIND AV VEKKELSE.

Det er ikke av din pust, ellers ville det ha mislyktes.

«JEG ER HERREN YAHUVEH: det er MITT NAVN. JEG gir ikke MIN ÆRE til andre og ikke MIN PRIS til gudebilder». Jesaja 42:8

(Profeti 105)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til følgende, som en advarsel til dem som spotter:

Men de spottet GUDS Sendebud, foraktet HANS Ord og holdt HANS Profeter for narr, inntil YAHUVEHS harme mot HANS folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

–2 Krønikebok 36:16


YAHUSHUA talte ut dette Ordet for en elskede datter i YAHUSHUA, som djevelen forsøkte å dele fra sin sjelevenn. På grunn av fortidsår, var det piggtråd rundt hennes hjerte, i Ånden, som hindret henne i å gi og få kjærlighet, hun måtte midlertidig være den som måtte spørre YAHUSHUA om å fjerne denne åndelige piggtråden. Ingen andre kunne gjøre det for henne.

Gjennom det følgende vakre, kraftige og salvede Ordet fra YAHUSHUA, ble hun satt fri fra åk og trelldom hvis hun bare ville ta imot det og adlyde YAHUSHUA, og hun gjorde det, lovpris YAH!

For at Ordet skulle komme frem, ble det en lang telefonsamtale med vår elskede datter i YAHUSHUA. Det følgende ble talt like før Ordet fra YAHUSHUA begynte.

Kathrynyah: Dyrebare HERRE, vi ber nå om helbredelse for DIN Elskede datters hjerte, i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN, og for hennes sjelevenns hjerte.

Elisheva: Jeg hører noe. Jeg hører noe idet hun nå ber, det er kun du som kan gjøre dette, elskede datter. Det er kun du som er den eneste som nå kan gjøre dette. Du er nødt til å ta bruke det tveeggede sverdet, og piggtråd er plassert rundt hjertet ditt slik at folk ikke kan komme nær deg og du kan heller ikke komme nær til dem, fordi piggtråden vil holde dem begge unna. Forstår du? Det er som du sa, du «satt deg selv i karantene», men der er det piggtråd, og DU, YAHUSHUA sier at hun må gjøre dette nå og se for deg selv hvis du virkelig, virkelig kan gjøre dette, se for deg selv kutte av piggtråden fra ditt hjerte. Kan du gjøre det?

Elskede datter i YAHUSHUA: Jeg kan.

Kathrynyah: Kan du si det nå?

Elskede datter i YAHUSHUA: Ok, jeg tar mine Hellige, salvede piggtrådsakser og klipper bort alle trådene og torner i mitt hjerte, og alt som hindrer meg i å komme nær andre mennesker og som holder mennesker borte fra å komme nær meg. Gi meg et hjertet av kjød, YAHUSHUA.

Elisheva og Kathrynyah: Amen!

Kathrynyah: ABBA YAHUVEH, jeg takker DEG for å svare på bønnen. Jeg ber om å få se mirakler skje på grunn av det, i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN.

Elisheva: Og vi ber om det samme for sjelevennen fordi han har gjort det samme, og det er derfor de er sjelevenner. Han har gjort det samme. Han har piggtråd rundt hjertet og jeg skal fortelle ham om det samme.

Kathrynyah: Vel, der har du det.

Elisheva: Jeg hadde ikke hatt åpenbaringen hvis vi ikke hadde gått i bønn. Og elskede datter, vi vet at utfrielse kommer. Men akkurat nå er dette begynnelsen av det. Greit? Så nå jeg skal ringe din elskede sjelevenn, og jeg jeg vil ikke engang legge på, jeg elsker henne så høyt. Det er ikke bare min kjærlighet …

(Elisheva begynner å tale i Hellig Tungetale).


Det Profetiske Ordet Begynner:

MIN Elskede datter, denne kvelden har du behaget MEG idet du legger ditt kjød ned og sier: «Jeg vil ikke ha det på min måte, men jeg vil ha det på DIN måte, YAHUSHUA. Jeg vil ikke gå på min vei, men jeg er fast bestemt på å gå på DIN sti, YAHUSHUA». Du behager MEG, MIN elskede. For det er sant at ingen kan elske deg som JEG gjør, men tvil ikke på det faktum at JEG satt MIN kjærlighet i andre for deg. Og hvor mye mer vil ikke JEG gjøre gjennom din egen sjelevenn hvis dere begge vil, men la MEG manifestere kjærligheten gjennom dere begge. Alt som satan har kjempet så hardt for, MINE elskede, forstår dere ikke hvor stort det er at det er MIN vilje som forårsaker det? For han kjemper kun mot MINE planer. Han prøver å dele det JEG har sagt JEG skal føre sammen, men JEG skal ikke krysse noe av din vilje. JEG skal heller ikke lenger tillate dette å dele Helligdommen, hør på hva din åndelige mor sier. For forenet står dere og om dere blir delt vil dere falle, så bli forent, dere trenger hverandre. Dere vet ikke hva som skal skje i år.

Men MIN elskede datter, det er JEG som legger disse Ordene i munnen din: «Jeg blir i arken fordi det er her jeg er trygg». Det betyr ikke at stormene ikke vil hamre på dørene og prøver å drukne deg, men hva det betyr er at JEG er i arken med deg. Og JEG vil ikke la stormene drukne deg.

Satan frykter når en av dere ber, hvor mye mer vil han ikke når alle JEG har samlet sammen der, ber sammen, for hver enkelt er salvet. Likevel må JEG fremdeles si dette: ingen med en opprørende ånd kan forbli. For opprør er som en form for hekseri, og hvis noen sier at de vil ha det på sin måte, da må JEG sende dem av gårde fordi det er slik som spedalskhet. Så, MIN elskede datter, du har kjempet mot ånden av opprør. Dere alle kjemper mot ånden av opprør og dere kan kun vinne kampen mot ånden av opprør gjennom MITT NAVN, MITT BLOD. For det var satan som var den første som gjorde opprør; lucifer sa at han ville ha det på sin måte. Han prøver nå å korrupte de som er MINE barn, med den dårlige stanken av ånden av opprør, hvorved ånden, en legion av demoner kan komme å plage, besette, undertrykke.

Ikke la ånden av opprør komme inn. Kast den ut når du ser den! Le i djevelens ansikt. Du kommer til å se! Du kommer til å se! Du kommer til å se! Og dette Ordet som JEG taler ut gjelder for alle YDS-ene: le i djevelens ansikt!

Det å teste ånden som taler betyr å holde enhver tanke fanget! Er det JEG YAHUSHUA som ville talt ut disse ordene? Er det JEG YAHUSHUA som ville gitt deg disse tankene? Dere kommer til å innse, MINE skatter, hvor mange ganger dere må innrømme at det enten var av ditt kjød eller av satan. Men uansett, ikke ta imot det hvis JEG ikke ville ha sagt det. Åh, JEG elsker deg så høyt, JEG har gitt deg så mye og JEG har så mye mer å gi deg hvis du bare kan stole på MEG.

Sønn, legg ned din stolthet. Vær villig til å klippe av piggtrådene fra hjertet ditt. For det er MITT ønske å bringe dere to sammen for å forkynne side om side. Det er MITT ønske å bruke alle disse parene til å forkynne til andre par. Dere alle ble brakt frem av MIN egen hånd. Dere alle har lidd for MITT NAVNS skyld. Dere alle har kriget sammen, ledd sammen, grått sammen. JEG har investert så mye. Ikke én tilfeldighet har skjedd ved den Helligdommen.

Fra denne kvelden fremover, hvis alle bare vil adlyde: Så skal JEG, YAHUSHUA lede sjeler til dere der.

MIN elskede datter, ingen kjærlighet kan tilfredsstilles som MIN kjærlighet, men la MEG elske deg gjennom andre. Tenk aldri når to sjelevenner kommer sammen at det er fullkomment på jorden. Fordi det er ingen fullkommenhet i et forhold på denne jorden, med mindre det er JEG som taler ut, når JEG får lov til å manifestere, med mindre det er MIN kjærlighet som kommer frem kombinert med deres kjærlighet. Av dere selv taler dere ord av hat. Av dere selv taler dere sårende ord. Av dere selv er dere egoistiske.

Legg til side deres egne ønsker og se på den andre gjennom MINE øyne. JEG vil ikke tolerere noe respektløshet i Bruden! Ikke mist respekten for hverandre, fordi dere betaler en slik pris for å tilhøre MEG. Dere alle har det samme ønske om å være MIN Brud, om å ha et vitnesbyrd som Enok, slik at JEG kan ta deg ved MIN side!

Tilgi slik som JEG tilgir deg. Ta fram et viskelær. Ikke la de andre synder bli skrevet ned med blekk. La det bli skrevet med blyant. Visk det bort. Se deg selv viske det bort som om det aldri har vært der. Er det ikke slik JEG tar bort dine synder, med MITT UTØSTE BLOD, så langt øst er fra vest? Sier JEG dette til deg: «Husk at du syndet mot MEG på en slik og en slik dag, på dette tidspunktet og timen»?

JEG har ingen rulleblad av synden din idet du sier til MEG: «Tilgi meg», og du mener det og vender om og vender deg bort fra det onde. Slutt med det å være barn som sier: «Jeg vil ha det på min måte». Gjorde JEG det på denne måten? Satte JEG ikke frem et eksempel da JEG selv gikk til korset? Sa JEG ikke: «Åh, ABBA, gjør det på DIN måte, hvis alt er mulig» [Åh, MIN FADER, hvis det er mulig, la denne koppen gå fra MEG, men ikke som JEG vil, men som DU vil. Matt.26:39] Og koppen kan ikke passere fra MEG. JEG vil at DIN vilje skal bli gjort og ikke MIN. Dette er en hemmelighet for å bli kalt Bruden!

Ingen kan være MIN Brud hvis de ikke kan gjøre den delen. Hvis de ikke kan legge til side kjødet, hvordan kan de da gå i Ånden? Hvordan kan de høre den dyrebare HELLIGE ÅND som bor i dem? Hvis du dekker til ørene og øynene og sier: «Jeg vil ikke høre hva DU har å si, og jeg vil ikke se hva DU vil vise meg. Jeg vil ikke tale ut det DU vil jeg skal si, jeg vil ikke gå der DU vil at jeg skal gå. Jeg vil ikke gjøre det DU forteller meg til å gjøre!» BORT FRA MEG, du er IKKE MIN Brud! Der! JEG har sagt det! På hvor mange måter må JEG si: «Bort fra MEG, du såkalte ulydige Brud» !? Verden vil ikke høre om det! De organiserte kirkene vil ikke høre om det!

JEG er ikke bare det ofrende LAMMET. JEG er ikke bare ditt livs kjærlighet. Dere skal også ha ærefrykt for MEG! Du vil overhode ikke smake på LAMMETS Vrede (Åp.6:16). JEG elsker nok til å advare! Dommens kommende dager er nær. Å bli etterlatt er ikke noe man skulle ønske. Ingen kan sammenlignes med kjærligheten JEG har for deg og MIN kjærlighet er FADERENS kjærlighet, og MIN kjærlighet er RUACH HA KODESHS kjærlighet. VI er ALLE sammen. Ingen kan sammenlignes med VÅR kjærlighet for deg. Men bli ikke bedratt. Fordi ingen kan heller ikke sammenlignes med VÅR Vrede. De vil ikke forkynne det, så JEG reiste opp dette Departementet for å tale det ut. I hver eneste av MIN Brud legger JEG en frykt, en frykt for å ikke fornærme [MEG]. Når de omvender seg, gjør de det med tårer. De sier: «YAHUSHUA, jeg vil ikke såre DEG».

Fiender sier: «Du kan ikke synde bort nåde». Fiendene lyver. De tester MEG igjen og igjen, gang på gang. De sier: «Fordi vi kan gjøre alt vi vil gjøre nå! Alt handler om korset. Du har ikke lov til å dømme meg. Du skal ikke fortelle meg at min sjel er fortapt», og de kjenner MEG ikke engang. Det er ordet som dreper og ånden som gir liv. De har ikke engang Ånden i seg. DEN HELLIGE ÅND er ikke i dem. De har ikke lest Ordet. De har lært dem utenat. De forsøker å påstå at JEG er FRELSER, men de sier: «Gå bort som en HERRE»! De sier: «Jeg vil ikke ha noen mester over meg, dette er mitt liv, og jeg skal leve det slik som jeg vil. Åh, men jeg elsker deg, Jesus. Åh, men jeg lovpriser deg! Johannes 3:16! Se, det står her, alt jeg trenger å gjøre er bare å tro. Jeg trenger ikke å adlyde! Gå bort, AmightyWind Departementet! Jeg kan synde så mye jeg vil, hvem tror du at du er til å si det? Det handler ikke om hva jeg gjør – det handler om hva Jesus gjorde. Ingen kan være rettferdig, se det står det her ‘Alle har syndet og mangler GUDS rettferdighet’ (Rom.3:23)».

Men JEG sier deg dette, de rettferdiges bønner gavner mye (Jakob 5:16), for du er rettferdig gjennom MEG, fordi du er som en David og når du gjør synd mot MEG uvitende, [og når du innser det], er du raskt til å omvende deg. Du er ikke redd for å omvende deg. Du vet at JEG forteller deg å vise MEG hvordan du elsker MEG, og det er å adlyde MEG (Joh.14:15). JEG forteller deg dette, og ingen andre vil forkynne det, så JEG skal tale det ut av dette leirkaret. JEG kan ikke bare være en FRELSER, JEG er nødt til å være din HERRE GUD DEN ALLMEKTIGE. Alt går sammen som en. Dette er grunnen til at dette Departementet er annerledes. Det er ikke bare sendt til de som har en siste sjanse. Det er ikke bare brukt som en Raffineringsovn. Det sendt til de som er kalt til å være MIN Brud. Selv i kveld har et Ord kommet fram. Elisheva kunne ikke ringe deg i hennes tid, fordi Ordet var enda ikke der. JEG måtte gi henne en drøm. JEG måtte tale ut Ordene slik som JEG gjorde denne kvelden.

MIN elskede datter, du måtte ta imot det. Du måtte sette til side kjødet og si: «Jeg vil gjøre det på YAHUSHUAS måte», og det gjorde du og du talte ut Ordene, og dette Ordet kom fram på grunn av deg, MIN elskede datter. Men JEG visste det ville skje. Det var ikke tiden for det [den forrige] helgen. Tiden var ikke inne for at dette Ordet skulle bli født, så JEG tillot at telefonen skulle avslutte. For øvrig var du, Elisheva i en slik desperasjon. Du ville bare bli ferdig med det og forvente det verste. Når holdt du en tanke fanget som skulle få deg til å tro at det verste skulle komme fram? For det verste kom ikke frem, det beste kom fram! Og du tilknyttet deg sammen med din datter på en måte gjennom tårer, og piggtråden ble kuttet av, og hun har ønske for sin sjelevenn fordi JEG plasserte den der, fordi JEG ga henne den, hennes sjelevenn. Det er ingen andre.

Nå skal JEG salve dine lepper for å tale ut til den andre halvdelen. Husk MIN skatt, MIN perle som ingen andre, for alle dere glitrer i forskjellig grad. Dere alle, dere alle glitrer. Noen må bli polert og måten JEG polerer på er med tårer, tårer, tårer og smerter og rier/veer. For se hvor hardt en klump av kull må presses før den blir til en diamant. Dere alle, dere alle, alle har blitt så hardt presset, men det har ikke blitt gjort forgjeves. Alt dette kom fram denne kvelden fordi JEG hadde 3 som adlød. Elisheva, du hørte MIN stemme da du sov. Kathrynyah, du var der for Elisheva, for å bidra til å øke salvelsen, og elskede datter, JEG vil ikke si navnet ditt, men du vet hvem du er, du måtte ta imot det. Då måtte åpne ditt hjerte. Du måtte ha ønske om å høre Ordene JEG hadde å si. Du måtte være forberedt. JEG elsker deg.

JEG elsker hver og en av dere. De som er YAHUSHUAS demon-tramper, dere betyr så mye for MEG! Dere ble oppkalt etter MEG! JEG har gitt dere en egen kjenningsmelodi [Jeg går til fiendes leir]! Fordi dere går inn i fiendens leir og dere tar tilbake alt det djevelen har stjålet, og ved denne kvelden, datter, tar du tilbake alt det djevelen har stjålet fordi satan er UNDER DINE FØTTER! Og fiendene er beseiret! Ikke stol på det dine øyner ser! Du har ingen anelse om hva JEG har gjort mot fiendens leir!

Dere er så spesiell, de som forblir som YAHUSHUAS demon-tramper og de som kommer. Dere er så veldig spesiell, så JEG sendte Hellige engler for å forordne fødselen av Departementets spesielle gren, og fiender håner og spotter og sier: «Ingen kan være Hellig». De dømmer deg på grunn av hvem de er, fordi det er ikke noe Hellighet i dem. De har ikke et ønske om Hellighet. De ønsker ikke å høre MIN stemme. De dekker til ørene når de hører det, og de kaller denne Profeten og alle andre som gjentar Ordene JEG sier, for alle slags onde navn.

Men ikke deg, MIN elskede, ikke den sanne Bruden; du kjenner MINE Ord. Du gjenkjenner dem og JEG elsker deg, og store, store, store, store, store er dine belønninger i Himmelen. Alt du trenger å gjøre er å overvinne. Vær overvinner og hold hver tanke fanget. Og når du hører en tanke som du vet ikke er av MEG, med en stemme som ikke er av MEG, ta den som om du griper den med dine hender og irettesett den i YAHUSHUAS NAVN. Den lyvende bedragerske ånden! Og irettesett satan og se deg selv med den tanken som nå er blitt til demonen som sendte den mot deg, og kutt av dens hender! Kutt det av med MITT Tveegget Sverd! Og kast den bort og si: «Jeg tar ingen del med dine løgner, satan»! For de planer JEG har for deg, er for det gode og ikke for det onde: alle som kan høre MIN stemme; dette gjelder også for de som er Gjesten.

Rop på MEG. Stol på MEG! Ikke stol på din egen forståelse, men bekjenn MEG på alle dine veier og JEG skal veilede din vei. Stol på MEG! Stopp å gjøre det på din måte og gjør det heller på MIN måte, som er din HERRE, FRELSER, MESTER, HERSKER. JEG skal ikke miste én! JEG vet om alle navn som er oppskrevet i LAMMETS Bok av Liv før jordens grunnvoll, og JEG skal ikke miste ett navn.

Så når fiender kommer og fiender går. Judas kommer og Judas går. Når du gjør alt du kan, slår hodet mot veggen, men du kan ikke få den personen på knærne foran MEG, til å falle ned og innrømme at JEG ikke bare skal være deres FRELSER, JEG ER MESTEREN – JEG ER DEN ALLMEKTIGE GUD, YAHUVEHS ENBÅRNE SØNN og du skal følge MINE fotspor, ikke i dine egne. Hvis du følger i dine egne fotspor vil de lede deg rett til helvete, det var derfor JEG kom til denne verden, for å gi dere fotspor til å gå i.

Så dette er Ordene JEG har å si til deg, en uventet gave til MIN dyrebare YDS. For dere behager MEG. Dere behager MEG. Dere behager MEG. Dere jobber så hardt i denne innhøstningsåkeren. Arbeiderne er så få, men dere klager ikke. Elisheva sier: «Dette trengs å bli gjort og dette trengs å bli gjort», og ingen av dere klager. Dere legger hånden på plogen og uansett hva som kommer mot dere, vil dere vinne! YAHUSHUAS demon-tramper er de eneste som er overvinner! Husk på det. De som feilet kunne ikke måle seg med det.

Så JEG forlater deg med disse Ordene for å være en velsignelse til deg. JEG elsker deg. Det er ikke lenge til før JEG ser deg. Bare hold deg godt fast på kanten av MIN Kappe. Ikke slipp taket! Uansett hva du ser i denne verden, ikke slipp. Bare hold deg godt fast. Ikke la ånden av religion stjele det JEG har gitt deg. La ikke ånden av tvil eller bekymring eller frykt eller panikk stjele det JEG har gitt deg.

Ingen religion vil redde deg! Ingen! Ingen! Ingen! Kun et kjærlig og lydig forhold til MEG, YAHUSHUA HA MASHIACH vil redde din sjel!

Takk datter. Takk for at du oppildnet salvelsen i MIN Ringmaiden! JEG vet at du, Elisheva nølte med selv å si disse ordene, fordi disse Ordene har blitt forurenset med satans løgner, men du er MIN Ringmaiden og Ordene og Profetiene ringer rundt i verden. Og satan, du vet dette. Du kan ikke stoppe dette fordi dette har JEG bestemt. Og flere språk skal komme fram. MIN datter, denne kvelden har JEG salvet deg på en ny måte. JEG salver deg nå med et nytt hjerte og piggtråden har blitt kuttet av. Ikke la det noen gang vokse opp igjen. Aldri se deg tilbake, se kun fremover og når du fortsetter å sette til side din vilje, mens du fortsetter å holde hver tanke fanget, hold hver begjær fanget! Se om det er av MEG, se om du vokser mer i RUACH HA KODESHS Salvelse, og dette gjelder for ALLE, alle som lyttet til dette Ordet.

Slutten av Ordet

Elisheva: (Puster lettet ut) Det var det! Det var som om jeg ikke kunne puste. Det er himmelens luft …

Talt under RUACH HA KODESHS Salvelse til Apostel Elisheva Elisheva Eliyahu

Fornærmer de fleste, og en velsignelse til andre, et Barn, Kriger, YAHUSHUA HA MASHIACHS/JESUS KRISTUS’ Brud.