125 Satans Elite Vil Bruke Blodrødmånen Den 27.september

print

Profeti 125

Satans Elite Vil Bruke Blodrødmånen Den 27.september

Skrevet ned/Talt ut under Salvelsen av RUACH HA KODESH

Gjennom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu

27.september 2015

Nedenfor er Profetien slik den kom frem

—med Profeten Ezra & Elishevas «Hellig Tungetaler», som GUDS ÅND gir uttrykk (Apostlenes gjerninger 2:3-4) av himmelske eller jordiske språk (1.Kor. 13:1). Elisheva taler ut i tungetale som frembringer Profeti (1.Kor. 14:6). Ezra begynner bønn med tungetale i forbønn (Rom. 8:26.27; 1.Kor. 14:15).

Dette inneholder GUDS HEBRAISKE NAVN:

YAH/YAHU הי er GUDS HELLIGE NAVN, som i «Alleluia» eller «HalleluYAH», הי-וללה som bokstavelig talt betyr «Lovpris YAH»:

YAHUVEH/YAHWEH הוהי GUD FADEREN;

YAHUSHUA/YAHSHUA עושוהי GUDS ENBÅRNE SØNN–

(HA MASHIACH חישמה betyr «MESSIAS»; ELOHIM betyr «GUD»).

Åpenbaringen om «SH`KHINYAH HERLIGHET» הראפת הינכש

– som er det PERSONLIGE NAVNET til RUACH HA KODESH שדקה חור,

(som på norsk er «DEN HELLIGE ÅND») – er også på denne siden.

(HA SH`KHINAH הניכש {SHEKINAH} er hebraisk for GUDS VEDVARENDE, GUDDOMMELIGE NÆRVÆR.)

I tillegg betyr ABBA YAH הי אבא «FADER/PAPPA YAH»

og IMMA YAH הי betyr «MAMMA YAH». På hebraisk ER GUDS ÅND kvinnelig/feminin, som blir henvist som «HUN», og blir reflektert på denne måten i Profetien & Skriftlige sitater nedenfor.

Skriftsitatene er KJV/NKJV eller CJB med mindre annet er angitt.

* * * * * * *

YAHUVEHS Advarsel som skal legges til før Profetier:

JEG advarte deg for lenge siden Elisheva,

om ikke å nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne.

JEG la det i din ånd selv før det var et Departement.

For ingenting av dette har blitt gjort av dine hender.

Ingenting av dette har kommet ut av din munn.

Det er fra Munnen til YAHUVEH som har gitt føde.

Det er fra Munnen til YAHUSHUA, din MASHIACH, som har gitt føde.

Det er fra Munnen til RUACH HA KODESH,

din IMMAYAH, som har gitt føde.

Om det hadde vært av din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden.

Det er av SHKHINYAH HERLIGHETS VIND som blåser over jorden, DEN HELLIGE VIND AV VEKKELSE.

Det er ikke av din pust, ellers ville det ha mislyktes.

«JEG ER HERREN YAHUVEH: det er MITT NAVN. JEG gir ikke MIN ÆRE til andre og ikke MIN PRIS til gudebilder». Jesaja 42:8

(Profeti 105)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til følgende, som en advarsel til dem som spotter:

Men de spottet GUDS Sendebud, foraktet HANS Ord og holdt HANS Profeter for narr, inntil YAHUVEHS harme mot HANS folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

–2 Krønikebok 36:16

Så, i juli 2016:

Ve alle som våger å prøve å skade – disse to Salvede. Du vil angre den dagen du ble født. Rør ikke MINE Salvede og gjør heller ikke disse to Profetene noe skade (se Sal.105:15; 1. Krøn.16:22). Det ville vært bedre for deg hvis JEG, ABBA YAHUVEH, rev ut tungen din!

(Profeti 128)

 

Og fra Profeten Ezra:

Jeg advarer dere alle – de som kommer mot dette Departementet OG DISSE PROFETIENE, og Elisheva og meg, alle forkynnerne av AmightyWind Departementet—jeg advarer dere nå, «Rør ikke YAHS Salvede og gjør ikke HANS Profeter noe ondt» (Sal.105:15; 1.Krøn.16:22), for at ikke YAHS Kjepp av Vrede skal komme over deg. Men for de som er velsignet og er en velsignelse for dette Departementet og er trofast, og som tar imot Profetiene, mye velsignelser vil komme over deg – alt for å beskytte det som tilhører YAH i YAHUSHUAS NAVN.


Under bønn etter nattverd med Profeten Kathrynyah denne morgenen på telefonen, fikk jeg en annen Profeti, som skal være den neste, 125 – Profeti 124 er forseglet for fremtidig utgivelse. Vi har et mandat til å få denne Profetien foran folket så fort som mulig, så vi legger den til på bloggen vår. Og vi takker ABBA YAH for HANS nåde for oss!

Jeg hadde hatt en drøm om at vi dekket til vinduene, så tok jeg dette i bønn med Kathrynyah. Profetien følger disse instruksjonene fra Himmelen. Vær så snill, del det med andre, spesielt de som du vet lever Hellig for YAHUSHUA (hebraisk NAVN for ‘JESUS’):

  • Ikke se på månen.
  • Hold deg innendørs (ta med kjæledyrene innendørs også), og vær i forbønn for beskyttelse mot satans agenda.
  • Lukk, dekk og salv dine vinduer, dvs.
  • Lukk persienner og gardiner. Bokstavelig talt dekk til dine vinduer med noe. Hvis du har vinduer uten gardiner, kan du dekke dem til med duk, eller kutte og tape over med søppelsekker. Hold vinduene lukket og dekket.
  • Forsegl vinduene i bønn med salvingsolje. (Du kan også bruke olivenolje, {hvilken som helst olje du har eller til og med vann hvis du ikke har noe annet. Bare be over det, at det representerer YAHUSHUA, LAMMETS BLOD – som 1.Mosebok 12 – deretter setter du noe foran vinduene dine).
  • Å salve før tiden, denne kvelden, må vi ta det alvorlig – våre hjem, dører, vinduer og ta Salme 91-bønn seriøst!
  • Hvis du har planlagt å jobbe under formørkelsen, ring inn og si du er syk om nødvendig og bli hjemme eller i det minste et sted innendørs der du kan be. Hvis du bor i husholdning med fremmed åk, salver du deg selv og nærområdet rundt deg.
  • Formørkelsen er den 27.septermber og den 28.september, avhengig av tidssone. Sjekk dette nettstedet for hvilken tidssone du bor i.

Det begynner 28.september UTC/GMT 00:11 (rundt midnatt, 00:11 UTC) og slutter 5:22 UTC). Maksimal formørkelse er UTC 02:47.

  • Selv om formørkelsen ikke er synlig i ditt land, betyr det ikke at ondskapen ikke har steget fram, SÅ VÆR I BØNN!

Det vil være delvis synlig i Europa, Sør/Vest-Asia, Afrika, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Stillehavet, Atlanterhavet, Indiahavet, Arktis, Antarktis. Vær så snill, vær i bønn, (ikke se på det).

Jesaja 26:20

Gå inn i kamrene dine, MITT folk, lukk dørene etter deg! Hold deg skjult en liten stund, til vreden er gått over! (KJV)

Gå hjem, MITT folk, og lås dørene dine! Skjul deg selv for litt … (NLT)

Gå, MITT folk, gå inn i rommene og lukk dørene bak deg. Gjem deg selv for en liten stund … (NIV)


Elisheva: Er det noe annet, HIMMELSKE FADER?

Kathrynyah: Tusen takk for advarselen på forhånd.

Elisheva: Okay, okay. Jeg hører noe … Blir jeg registrert via lydopptaket?

Kathrynyah: Ja.

[Hellig Tungetaler]

Profetien Begynner:

MINE barn, MINE barn, MINE barn!

Når du ser mørket eller hører om mørket som skal dekke månen, vær innendørs! For når månen blir rød, er det tid for at MINE Hellige står opp og går i forbønn og ber mot mørket!

Be mot det åndelige mørket, forbannelsene, menneskets umenneskelighet mot mennesket – for regjeringer som du trodde du kunne stole på over hele verden, som var ment å beskytte folket – nå gir JEG en ny kommando – be om beskyttelse [fra alt dette]. For satan har en hovedplan.

Ikke bli bedratt. Dette er IKKE MIN, YAHUVEHS vrede.

Dette er elitens vrede over dem de kaller for «småbruker» / «fattige bønder». Ordet «avfolking» er bare uforsiktig talt av eliten. Pass dere for eliten. For satan skal frigjøre demoner for å fylle eliten på en ny måte. Og tanken vil ikke være å bevare menneskeheten og all medfølelse vil bli vasket bort.

Pass dere for eliten i denne verden. Og du sier: «Men hvem er elite?» Det er de rikeste av de rike. De tjener allerede satan. De sier de er bedre enn alle andre.

Dumme menn og kvinner – du ønsker å ha det de har! Likevel skjønner du ikke at – alt det de har i vente er helvete og Ildsjøen! Dere kaller noen av dem for «filmstjerner». Noen er høyt oppe i regjeringssteder. Noen er milliardærer. Og mange ganger over millionærer.

JEG vil ikke nevne navn. JEG vil ikke sette Profeten som taler ut i fare. JEG har nettopp gitt deg et glimt av eliten: rettighetens korruptere. Noen påbyr til og med selve landets lover! I høye politiske steder!

Pass dere for eliten!

Så denne månen er bare et varsel. For MIN Vrede mot denne verden er enda ikke kommet, men den kommer (Åp.6:16) og JEG, og JEG alene, SKAPEREN av månen, JEG YAHUVEH skal komme med en annen rød-måne når du minst venter det. Det skal IKKE bli som forskerne tror.

JEG ER YAHUVEH!

Var det ikke JEG som stoppet tiden (Josva 10:13; Jes.38:8)?

De Hellige Skriftene lyver ikke!

«Hvordan kan du stoppe verdens rotasjon, uten at den flyr bort?»

Likevel stoppet JEG, YAHUVEH tiden. Tror du virkelig det er umulig for MEG å bringe en annen formørkelse over månen – og månen skal bli til blod (Joel 2.31)?

JEG ER YAHUVEH! SKAPEREN AV ALT!

MITT raseri blir fremdeles bygget opp. MIN VISDOM roper fremdeles (Ordsp.1:20; 8:1): «Kom til YAHUSHUA HA MASHIACH mens du enda kan, for HAN ALENE er DEN ENESTE FORBEDEREN!»

Det er IKKE en mann som går kledd i en kjole! Han kler seg med kapper, men det er ikke MIN, YAHUSHUAS rettferdighet! Han har all evighet å betale for at han aksepterer tilbedelse av menn og kvinner. Aldri har han noen gang sagt: «Se opp til YAHUSHUA! Se opp hvor din SANNE FRELSER nærmer SEG» (Luk.21:28)! Du vet at han herliggjør seg i [nytelsen] av tilbedelsen og tilbedelsen av mennesker (Johannes 5:41; 12:43).

Vokt dere for eliten! Pass dere for den som kaller seg for en pave! Vokt dere for Vatikanet!

Vokt dere for eliten. For de ER IKKE elite i MINE Øyne. De er satans elite. De tilhører satan – sinn, kropp, ånd og sjel – og det er derfor JEG sa at de kommer til å ende opp i helvete og Ildsjøen!

Åh, men JEG har MIN elite. De er vasket i MIN SØNN YAHUSHUA, deres MASHIACHS utøste BLOD. De er etterfølgere og troende og forsvarer det som du kaller for De Ti Bud. JEG ser ikke på deres økonomi. De er MIN elite. De er MIN elitestyrke som står imot mørket.

For det er «de rettferdiges bønner som gavner mye» (Jakob 5:16)! Ikke de urettferdiges bønner!

Femte Mosebok [Kapittel] 28 er MINE Ord! Det er ditt valg om du enten står under YAHUVEHS velsignelser for lydighet, eller YAHUVEHS forbannelser for ditt opprør og ulydighet, og for at du nekter å leve Hellig!

Og i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN hører JEG dine bønner. JEG tilgir deg. JEG har barmhjertighet. Så kom til MEG, ydmykt – mens det fortsatt er tid.

Denne verden har legalisert det JEG har kalt for «styggedom» (3.Mos.18:22). Men denne verden er ikke LOVGIVEREN.

DET ER JEG, YAHUVEH SOM ER LOVGIVEREN!

Elisheva: For DIN HERLIGHET ABBA YAHUVEH! For DIN HERLIGHET YAHUSHUA! For DIN HERLIGHET! Vi irettesetter nå den [onde] eliten, i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN! satans elite – VI IRETTESETTER DEG!

Vi ber DEG, ABBA YAHUVEH om å slippe ut forbannelsene i Femte Mosebok 28! La dem ha det på seg som den andre huden på kroppen (Salme 109:17-19)! Vi ber DEG, ABBA YAHUVEH om å ta hevn. For DU sa: «Hevnen hører MEG til, sier YAHUVEH» (5.Mos.32:35; Rom.12:19), DU vil betale tilbake!

For DIN Herlighet ABBA YAHUVEH. Vi takker og lovpriser DEG for DIN beskyttelse i natt når supermånen kommer – formørkelsen og den blir blodrød ABBA YAH – vi takker DEG for DIN beskyttelse fra demoner som kommer til å bli sluppet ut. Og de med uinnviet ild som praktiserer det okkulte, vil bruke det for å sende ut sine forbannelser og for å gjøre sine ritualer.

Vi irettesetter det! Vi tar IKKE imot det! I YAHUSHUA HA MASHIACH NAVN! Vi står fast på Skriften i Salme 91, at ingen pest skal komme nær vår bolig! DU har gitt oss Hellige Engler som beskytter oss! Vi takker DEG og vi lovpriser DEG, ABBA YAHUVEH for å forvirre fienden!

Og i stedet for at de såkalte småbønder dør, så skal dette skje mot selve eliten, som DU dømmer. Det som de vil sette på den uskyldige i denne verden, kommer i stedet tilbake på verdens elite – satans elite, satans brud, satans tjenere og disipler.

Tusen takk ABBA YAHUVEH! Tusen takk for at DU beskytter oss! Tusen takk! Tusen takk for Det Utøste BLODET til YAHUSHUA! Tusen takk for det usynlige kraftfeltet – kuppelen som er rundt våre hjem! Tusen takk, ABBA YAHUVEH!

For DU sa: «Gå og skjul/gjem dere, MINE barn for en liten stund» (Profeti 60, Jesaja 26.20) inntil DIN Vrede går over. Tusen takk for å beskytte oss fra menneskets umenneskelighet mot mennesket.

Tusen takk for at DU slipper ut legioner av Hellige Engler, idet mørket dekker månen, og den ser ut til å være blodrød, tusen takk ABBA YAHUVEH for å slippe ut legioner av Hellige Engler på denne jorden for å dekke og beskytte alle som virkelig er DINE, YAHUSHUA!

Jeg ber ikke om å dekket over for de lunkne – de som later som om de er DINE!

[Taler ut under er en kraftig Salvelse:] satans synagoge – BORT FRA MEG, BORT FRA MEG! VI har ingenting til felles med dere!

YAHUSHUA HA MASHIACH kjøpte oss fri ved HANS BLOD. Og vår eneste hensikt i livet er å leve Hellig foran HAM! Vi er ikke perfekte! Det er kun HAM som er perfekt! Men vi vet at vi ikke forsøker målbevisst å teste og synde mot YAH.

Så tusen takk ABBA YAHUVEH! Tusen takk ELSKEDE YAHUSHUA! Tusen takk, DYREBARE, DYREBARE IMMAYAH, vår DYREBARE, DYREBARE, SØTE HELLIGE ÅND! Tusen takk!

DU skiller hveten fra ugresset (Matt.13:24-30). Og vi takker DEG ABBA YAHUVEH for at vi er DIN hvete! Og ikke noe GMO [genetisk modifisert] hvete! Vi representerer Den Himmelske Hvete.

Tusen takk for LYSET som fyller vårt ansikt, slik at DEN SØTE HELLIGE ÅND kan bli sett! Og ikke det FALSKE lyset [av de onde] – som er det samme som et fluoriserende lys! Vi har DET SANNE LYSET.

Vi tjener DET VEILEDENDE LYSET, vår HYRDE, vår MESSIAS, vår HERRE, GUD & FRELSER, DEN ENBÅRNE SØNNEN TIL YAHUVEH, HAN SOM BLE KORSFESTET & STO OPP IGJEN – vår ELSKEDE YAHUSHUA HA MASHIACH, vår SNART KOMMENDE BRUDGOM!

Og vi takker DEG! Vi lovpriser DEG, ELSKEDE YAHUSHUA for å salve, beskytte, velsigne, veilede oss – gir oss dømmekraft over hvem som er god og hvem som er ond, som har et ønske om å leve rettferdig foran DEG – for å bringe DEG Herlighet. Forsvarere av De Ti Bud, vi takker DEG for at [vi] kan bli regnet som en av ELSKEDE YAHUSHUAS, vår MASHIACHS eliter – bønneforbedere som står imot det onde i denne verden … Det var alt.

Kathrynyah: Amen! [Elisheva ler, gledelig.]

Elisheva: Tusen takk, ABBA YAHUVEH!

Kathrynyah: Man vet bare aldri …

Elisheva: Dette er Profeti – wow. Dette er en Profeti! [Ler, er spent og glad.] Og det ville ikke kommet ut hvis vi ikke hadde tatt nattverd. Hvis vi ikke hadde visst, hvis du ikke hadde ringt meg … så ville ikke noe av dette ha skjedd.

Kathrynyah: Jeg vet.

Elisheva: Dette er så fantastisk, FADER! På kvelden som alle fryktet, har en ny Profeti blitt utgitt i løpet av dagen!

Kathrynyah: Vel, idet du talte den ut og da HAN talte om tid, så jeg en bestefarsklokke.

Elisheva: Jeg håper du har dette opptaket.

Kathrynyah: Ja.

Elisheva: Okay. Bare fortsett …

Kathrynyah: Og deretter så jeg – det føltes som om jeg var blant alle i Himmelen og alle bøyde seg ned, mens HAN talte ut. Faktisk, jeg så det. Jeg så at alle bøyde seg ned.

Og da var det som om vi var i grunnen null, mens dette ble talt inn i det åndelige …

Kathrynyah: […] Jeg så, vet du hva et episenter fra et jordskjelv er og bølgene går ut derfra? Sprekkene, ikke sprekker – vibrasjoner. Det var det jeg så. Og deretter, da YAH sa – da du ba om at de onde måtte falle. Jeg så det også. Jeg så to mørke figurer falle sammen, falt ned som en pyramide.

Elisheva: John Hagee er en av dem. John Hagee er en av eliten. Og Joel Osteen er en av eliten.

Kathrynyah: Amen.

Adam: Wow.

Elisheva: Ja, ja. Bestefarsklokke. Det var interessant. Så, vet du hva BESTEFARSKLOKKE er – det er ABBA YAH!

Kathrynyah: Ja!

Elisheva: BESTEFAR, HIMMELSK BESTEFAR! Det er fantastisk. Det er helt fantastisk. Jeg forventet ikke dette. Jeg vet ikke om «Asiatiske Bruden, Kom Fram!» er 124, som ikke har blitt utgitt eller om – og det er derfor den har blitt holdt tilbake.

Kathrynyah: Skal jeg fortsette å ta opp eller skal jeg stoppe?

Elisheva: Nei, fortsett å ta opp, så folk kan forstå. Jeg forventet ikke dette. Hahaha!

Kathrynyah: Vel – det gjør vi aldri!

Elisheva: Jeg vet, jeg gjør det aldri! [Ler mens hun sier det!] Jeg virkelig, dette var virkelig – ikke rart jeg var under angrep. FADER, jeg takker og lovpriser DEG for å velsigne min munn. Jeg gir DEG Herlighet, HIMMELSKE FADER! For alle de som forsøkte å få meg til å tie – min munn, som DU sa, HIMMELSKE FADER, roper enda høyere når DU vil at jeg skal gjøre det, i YAHUSHUAS NAVN.

Fornærmer de fleste, og en velsignelse til andre, et Barn, Kriger, YAHUSHUA HA MASHIACHS/JESUS KRISTUS’ Brud