132 Israel, JEG Elsker Deg, JEG Irettesetter Deg!

print

Profeti 132

Israel, JEG Elsker Deg, JEG Irettesetter Deg!

Talt under Salvelsen av DEN HELLIGE ÅND (RUACH HA KODESH)

Gjennom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu

Mottatt 16.juli – Utgitt på Simchat Torah, 25.oktober 2016

Denne Profetien (teksten nedenfor) kom ut direkte og under Sabbatsmorgentjenesten 16.juli 2016, sammen med Ezra & Elishevas åndelige sønner & døtre (1.Mos.17:4-5; Jes.60:3-4; Joel 2:27, 3:1; Apg.2), etter å ha lest ukens Tora-parsha/porsjon (4.Mos.19:1-22:1) & haftarah (Dom.11:1-33), sammen med Profeti 63 «Åh Israel, Hvor Er Ditt Blodsoffer?» som er gitt til Elisheva Eliyahu 16.september 2002.

Bereshit 17:4

For dette er min pakt med deg, du skal være far til mange nasjoner.

Yesha’yahu 60:3

Nasjoner vil gå mot ditt lys og konger mot din skinnende prakt. Løft dine øyne og se deg om; de samler seg alle og kommer til deg; Dine sønner kommer langt borte fra, dine døtre blir båret på armen.

Yoel 2:27

Dere skal få sanne at JEG ER hos Israel. JEG og ingen annen er YAHUVEH deres GUD, og MITT folk skal aldri bli til skamme.

Yoel 2:28-32 (Joel 3:1-5)

En gang skal det skje at JEG utøser MIN ÅND over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale Profetord; de gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner, selv over treller og trellkvinner vil JEG utøse MIN ÅND i de dager. JEG lar jærtegn vise seg på himmelen og på jorden: blod, ild og røksøyler. Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod før ADONAIS Dag kommer, Den Store og Skremmende! Men hver den som påkaller YAHUVEHS NAVN, han skal bli frelst. For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet unna, slik YAHUVEH SELV har sagt. Blant dem som har berget seg, er de som YAHUVEH kaller.

Maasei 2:5-16 (Apostlenes gjerninger)

I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag, under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som har bodd i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om GUDS Storverk på våre egne tungemål!». De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin». Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem: Jødiske menn og alle andre som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom Profeten Joel.

* * * * * * *

Nedenfor er Profetien slik den kom frem

—med Profeten Ezra & Elishevas «Hellig Tungetale», som GUDS ÅND gir uttrykk (Apostlenes gjerninger 2:3-4) av himmelske eller jordiske språk (1.Kor. 13:1). Elisheva taler ut i tungetale som frembringer Profeti (1.Kor. 14:6). Ezra begynner bønn med tungetale i forbønn (Rom. 8:26.27; 1.Kor. 14:15).

Dette inneholder GUDS HEBRAISKE NAVN:

YAH/YAHU הי er GUDS HELLIGE NAVN, som i «Alleluya» eller «HalleluYAH», הי-וללה som bokstavelig talt betyr «Lovpris YAH»:

YAHUVEH/YAHWEH הוהי GUD FADEREN;

YAHUSHUA/YAHSHUA עושוהי GUDS ENBÅRNE SØNN–

(HA MASHIACH חישמה betyr «MESSIAS»; ELOHIM betyr «GUD»).

Åpenbaringen om «SH`KHINYAH HERLIGHET» הראפת הינכש

– som er det PERSONLIGE NAVNET til RUACH HA KODESH שדקה חור,

(som på norsk er «DEN HELLIGE ÅND») – er også på denne siden.

(HA SH`KHINAH הניכש {SHEKINAH} er hebraisk for GUDS VEDVARENDE, GUDDOMMELIGE NÆRVÆR.)

I tillegg betyr ABBA YAH הי אבא «FADER/PAPPA YAH»

og IMMA YAH הי betyr «MAMMA YAH». På hebraisk ER GUDS ÅND kvinnelig/feminin, som blir henvist som «HUN», og blir reflektert på denne måten i Profetien & Skriftlige sitater nedenfor.

Skriftsitatene er KJV/NKJV eller CJB med mindre annet er angitt.

* * * * * * *

 

YAHUVEHS Advarsel som skal legges til før Profetier:

JEG advarte deg for lenge siden Elisheva,

om å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne.

JEG la det i din ånd selv før det var et Departement.

For ingenting av dette har blitt gjort av dine hender.

Ingenting av dette har kommet ut av din munn.

Det er fra Munnen til YAHUVEH som har gitt føde.

Det er fra Munnen til YAHUSHUA, din MASHIACH, som har gitt føde.

Det er fra Munnen til RUACH HA KODESH,

din IMMAYAH, som har gitt føde.

Om det hadde vært av din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden.

Det er av SHKHINYAH HERLIGHETS VIND som blåser over jorden, DEN HELLIGE VIND AV VEKKELSE.

Det er ikke av din pust, ellers ville det ha mislyktes.

«JEG ER HERREN YAHUVEH, det er MITT NAVN. JEG gir ikke MIN ÆRE til andre og ikke MIN PRIS til gudebilder». Jesaja 42:8

(Profeti 105)

 

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til følgende, som en advarsel til dem som spotter:

Men de spottet GUDS Sendebud, foraktet HANS Ord og holdt HANS Profeter for narr, inntil YAHUVEHS harme mot HANS folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

–2 Krønikebok 36:16

Så, i juli 2016:

Ve alle som våger å prøve å skade – disse to Salvede. Du vil angre den dagen du ble født. Rør ikke MINE Salvede og gjør heller ikke disse to Profetene noe skade (se Sal.105:15; 1. Krøn.16:22). Det ville vært bedre for deg hvis JEG, ABBA YAHUVEH, rev ut tungen din!

(Profeti 128)

Og fra Profeten Ezra:

Jeg advarer dere alle – de som kommer mot dette Departementet OG DISSE PROFETIENE og Elisheva og meg, alle forkynnerne av AmightyWind Departementet—jeg advarer dere nå, «Rør ikke YAHS Salvede og gjør ikke HANS Profeter noe ondt» (Sal.105:15; 1.Krøn.16:22), for at ikke YAHS Kjepp av Vrede skal komme over deg. Men for de som er velsignet og er en velsignelse for dette Departementet og er trofast, og som tar imot Profetiene, mye velsignelser vil komme over deg – alt for å beskytte det som tilhører YAH i YAHUSHUAS NAVN.

* * * * * * *

Profeti 132

Israel, JEG Elsker Deg, JEG Irettesetter Deg!

                   Dette er et lydopptak. Her er transkripsjonen.

 

Bønnen Begynner:

[Alle ber i Hellig Tungetaler; Justin blåser i Shofar-hornet, deretter Ezra; djevelen er bundet og menigheten går til krig i bønn (Rom.8:26) …]

Elisheva: Tusen takk, tusen takk. Jeg takker DEG … Vi ber om å få gaven av å tyde Tungetaler (Jes.28:11; 1.Kor.12:10; 14:13), det som James talte [i Tungetale]. Vet noen – James, vet du det? Hva var Ordet som ble talt ut? Gi oss beskjed hvis noen av dere hører det.

Romerne 8:26

På sammen måte kommer også ÅNDEN oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ÅNDEN SELV går i forbønn for oss med sukk uten ord.

Jesaja 28:11

Ja, gjennom folk med stammende lepper og med fremmed tungemål skal HAN tale til dette folket

1.Korinter 12:7-10

Hos hver enkelt gir ÅNDEN SEG til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme ÅND blir det gitt én å […] Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale

1.Korinter 14:13

Derfor må den som taler i tunger, også be om å kunne tyde det.

James: Før jeg talte i Tungetale, da jeg hørte du sa at du hadde et Ord og idet vi begynte å be hørte jeg Ordene «Hør etter, Åh, Israel». Som du skjønner, [legges det vekt på] «Hør etter», da det ble blåst i shofar-hornet.

Christina: Jeg hørte … jeg hørte [fra Himmelen], Mamma. Jeg hørte «Israel, hvor er ditt Blodsoffer?» (3.Mos.17:11) på et tidspunkt og deretter hørte jeg «MITT BLOD drenker Israels jord»1

3.Mosebok 17:11

For en skapnings liv er i blodet, og JEG har gitt dere blodet på alteret til soning for dere. Blodet soner fordi livet er i det.

Elisheva: Amen. Jeg ønsker å se ditt ansikt når du sier det, fordi dette skal komme foran verden. Dette er en Profeti som skal til verden. Greit, si det igjen.

Christina: På et tidspunkt hørte jeg «Israel, hvor er ditt Blodsoffer?», og på et annet tidspunkt hørte jeg «MITT BLOD drenker Israels jord».

Elisheva: Amen! Det er det som overvelder meg akkurat nå. Jeg vet ikke hvordan jeg selv kan tale ut Ordene – sorgen YAHUSHUA føler. Er det noen som hører noe? – før Ezra begynner å be i Hellig Tungetale som faktisk er «LAMMETS Vrede».

Ezra: James må gjenta det han sa fordi [han var ikke på kameraet] …

Elisheva: Greit James.

James: Ja. Da vi ba hørte jeg Ordene «Hør etter, åh, Israel», som om en Beskjed skulle komme fram. Så jeg ville bare dele det.

Elisheva: Tusen takk.

Rosie! Hva hørte du, Rosie? Av en eller annen grunn følte jeg meg ledet til å spørre om du kunne be for meg.

Rosie: Jeg … jeg hørte ikke noe spesifikt angående Ordet, Mamma, men jeg så bare hvordan – da alle ba, så jeg hvordan – engler kom ned. Og jeg så dem faktisk irettesette/binde demoner som er rundt oss.

Elisheva: Tusen takk. Tusen takk. Ja.

Ezra: Lovpris GUD!

Stephen: Amen.

James: Lovpris YAH!

Elisheva: Tusen takk, ABBA YAHUVEH. [Ber i Hellig Tungetale] Jeg vet ikke hvor mange som vet om dette. Men nå kommer de til å vite om dette idet dette blir sluppet ut – og alle kommer til å vite (hvem som [er] de fordømte fiender, som forsøker å ødelegge – denne fienden [som] prøver å få denne Profeten til å tie): min elskede – Apostel, Profet Ezra fra Israel – han har nå blitt gitt Salvelsen av «Tungetaler som er fra LAMMETS Vrede».2

(Det er YAHUSHUA som kommer tilbake igjen når folket vil si, når de fordømte sier: «Fall over oss og skjul oss fra Ansiktet til HAM som sitter på Tronen, og for Vreden fra LAMMET» [Åp.6:16-17]). Og dette viser hvor nær vi akkurat nå er til Den Store Trengselens begynnelse.

Og [tidligere] da jeg hørte Profeti [63] som ble gitt meg i 2002 [jeg begynte å høre mer fra Himmelen] – det har aldri vært en som var mer salvet til å lese den enn hva Justin gjorde [tidligere under dette møtet], men jeg tror ikke engang det finnes noen sted i stemmen min … det var bare så … det var ikke … det var så lenge siden, jeg holdt ikke på med lydinnspilling på den tiden, eller det er veldig få – så [før jeg taler ut denne nye Profetien] må du, Ezra, be med Tungetalene som får demoner til å flykte i 7 forskjellige retninger og de blir redde når du ber. Og det vet vi.

Ezra: Ja, og Justin ønsker å si noe.

Elisheva: Ja. Ja, elskede Justin.

Justin: Jeg hører Salvelsen taler til meg, som sier,

Profetisk Ord:

Israel, du har ikke hørt Ordene fra MINE Profeter. Det ble profetert i Jesaja3 og det er profetert i hele Det Gamle Testamentet om at YAHUSHUA skulle komme, og Israel hørte ikke og lyttet ikke til Profetens Ord. Og det var da Profeten av Profetene kom, som er YAHUSHUA. De tok ikke imot HAM.

Og Israel må få vite om YAHUVEHS Ord, og de må få vite om Profetens Ord, og de må få vite om Toraen, og de må tro og ta imot YAHUSHUA som MESSIAS og YAHS SØNN.

Slutten av Ordet.

Justin: Så det var det.

Ezra: Amen.

Elisheva: Tusen takk. [Ezra ber i Tungetaler av LAMMETS Vrede] Tusen takk. Tusen takk! Tusen takk! HalleluYAH! Tusen takk. [Ber i Hellig Tungetaler …]

Profeti 132 Begynner:

Sabbaten – 16.juli 2016. Videoen begynner fra her.

Igjen sier JEG deg, Israel, når du nærmer deg Jakobs Trengselstid (Jer.30:7), Sorgens Sorg (Matt.24:8-9), visste du ikke at JEG gråt tårer av blod4 (hematidrosis på engelsk som vil si «å svette blod», Luk.22:44), JEG gråt for deg!

Jeremia 30:7

Ja, stor er denne dagen, dens like finnes ikke. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal berges ut av den.

Matteus 24:7-9

Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for MITT NAVNS skyld.

Lukas 22:44

Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden.

Du utfører alle tradisjonene. Du holder Sabbaten. Du holder de jødiske Høytidene. Du leser Toraen. Men JEG er likevel i din Tora,5 Moshe (Moses) taler om MEG (5.Mos.18:15 osv.), JEG ER der!

5.Mosebok 18:15-19

Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil YAHUVEH din GUD la det fremstå blant dere en PROFET som MEG. HAM skal dere høre på.

Det var dette du bad YAHUVEH din GUD om ved Horeb den dagen dere var samlet der. Du sa: «Jeg kan ikke lenger høre på YAHUVEH min GUDS Røst, og denne veldige ilden kan jeg ikke lenger se på; for da må jeg dø.»

Da sa YAHUVEH til meg: De har rett i det de sier. Av deres landsmenn vil JEG la det fremstå en PROFET som deg iblant dem. JEG vil legge MINE Ord i HANS Munn, og HAN skal tale til dem alt det JEG byr HAM. Den som ikke hører på De Ord HAN taler i MITT NAVN, ham vil JEG kreve til regnskap.

JEG gråt tårer av blod for deg, åh Israel, og det var ikke nok. JEG viste MIN Kjærlighet. Da JEG ble korsfestet – ikke bare for syndene til hele verden (for de som ville motta BLODET ved Golgata), men åh Israel, JEG valgte din jord – MITT BLOD ble utøst for deg! Fordi JEG elsker deg!

Åh, JEG gråter og har smerter. For Skriftene vil bli oppfylt, og blodet vil komme opp til bisselet på hestene (Jes.63:3; Åp.14:19)!

Jesaja 63:3

Alene tråkket JEG i vinpressen, av folkene var ingen med MEG. JEG tråkket på dem i MIN Vrede og trampet dem ned i MIN Harme. Da sprutet deres blod på MINE Klær, hele MIN Drakt ble tilsølt.

Johannes åpenbaring 14:19

Englene lot sigden gå over jorden, høstet druene på jordens vinmark og kastet dem i GUDS vredes store vinpresse. Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og blodet fløt fra vinpressen så det sto opp til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte.

Åh Israel!

Verden snur seg mot deg – selv den som var den eneste du kunne kalle for venn, USA – forråder deg igjen og igjen! Det er ikke du som er terroristen, likevel beskylder terroristene deg.

JEG, YAHUSHUA, gråter for deg!

Du hørte Profeti [63] gitt i 2002 til MIN Profet Elijah Den Nye, men nå, åh Israel, i 2016 kommer ånden av Eliyahu og Moshe sammen! Dette er for å vise deg Salvelsens fylde.

Og fra nå av til alle de som mottar YAHUSHUA, MITT, YAHUSHUAS BLOD ble utøst ved Golgata for dine synders forlatelse, så dine bønner kan bli hørt av din ABBA YAHUVEH, JEG forteller deg dette: studer ikke bare Profetene av Gammel Tid, men studer Profetene6 – Profetiene som ble talt ut fra Elisheva Eliyahu.

For det er nå mer Salvelse når [disse to] Apostlene, Profetene kommer sammen – ikke bare Menigheter, men deres hjerte og sjel kommer sammen – det er også symbolsk – JEG, YAHUSHUA kommer sammen med dere!

Åh Israel!

JEG ønsker ikke å gjøre det JEG må gjøre! Kom til MEG! Åh Israels Brud! Stå opp nå! Kom til MEG! JEG lengter etter deg! Kom til MEG! JEG har ventet så lenge med hver Tora-porsjon – «Søk etter MEG og dere skal finne» (Jer.29:13-14; Matt.7:7; Luk.11:15), en Profeti gitt gjennom denne Elisheva Eliyahu.

Jeremia 29:11-14

For JEG vet hvilke tanker JEG har med dere, sier YAHUVEH, fredstanker og ikke ulykkestanker. JEG vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på MEG og kommer til MEG med deres bønner, vil JEG høre på dere. Når dere søker MEG, skal dere finne MEG. Ja, søker dere MEG av et helt hjerte, lar JEG dere finne MEG, sier YAHUVEH. Så vil JEG vende lagnaden for dere og samle dere fra alle de folk og steder som JEG har drevet dere bort til, lyder Ordet fra YAHUVEH. Og JEG vil la dere komme tilbake til det stedet JEG førte dere bort ifra.

Matteus 7:7-12 (les også Lukas 11:5-13)

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres FAR I HIMMELEN gi gode gaver til dem som ber HAM! Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er Loven og Profetene.

Åh Israel!

Igjen sier JEG, hvor er blodsofferet ditt? «Sorgens Sorger» er nesten over deg! Du ser verden. De vender seg mot deg og spotter. De kutter den økonomiske livslinje.

Åh, men Israel!

JEG har ønske om å velsigne deg! JEG vil aldri forlate eller svikte deg (5.Mos.31:6; Hebr.13:5) hvis du bare kan ha begjær for MEG! Gjør krav på BLODET som ble utøst for deg ved Golgata! Ingenting av denne Tora-lesingen kan frelse deg! Du har så vakre måter du ærer ABBA YAHUVEH på, men du trenger en som går i FORBØNN(Jes.64:5)!

5.Mosebok 31:6

Vær modige og sterke! Vær ikke redde, og la dere ikke skremme av dem! For HERREN din GUD går med deg. HAN slipper deg ikke og svikter deg ikke.

Hebreerne 13:5

Ikke la kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For GUD har sagt: JEG slipper deg ikke og svikter deg ikke.

Jesaja 64:5

Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy. Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger.

Ingen er verdig til å komme foran ABBA YAHS Trone, bortsett fra i MITT – YAHUSHUA din MASHIACHS NAVN! JEG betalte PRISEN for deg ved Golgata! Alle har syndet og mangler ABBA YAHS Herlighet (Rom.3.23; Fork.7:20)! Ingen er perfekt (Sal.130:3)!

Romerne 3:23

For alle har syndet og mangler GUDS Herlighet.

Forkynneren 7:20

Det fins ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder!

Salme 130:3

Hvis du vil gjemme på syndeskyld, YAHUVEH, hvem kan da bli stående?

JEG kom til deg! JEG forkynte til deg! De tegn og under, mirakler er bare en liten brøkdel som er skrevet ned i [Bibelen]. JEG reiste opp de døde!

Åh Israel, kom til MEG. JEG gråter for deg. JEG gråter for deg!

Og dette Departementet begynner nå, har akkurat begynt å gå i Salvelsens fullhet. For dette begynte virkelig den 7.mars 2016. Hvor djevelen spottet og sa: «Elisheva Eliyahus Departement er ferdig», for hun bodde sammen med en «Judas» [Iskariot] (Ish-Kariyot, Mark.3:19, også Apg.1:16) i 7 år og visste ikke det – åh, men den dagen hadde JEG én mann av YAH –

Markus 3:19

og Judas Iskariot, han som forrådte HAM.

-åh, men den dagen hadde JEG én mann av YAH.

Og den 7.mars var han i Israel. Og han hadde akkurat hentet IMMAYAHS Bøker. Og Salvelsen var over hele ham. Og alle kunne se at der var det umiddelbart kjærlighet, da JEG sammenføyde Efraim & Juda.

Og han profeterte ut av sine egne lepper: «Det GUD har sammenføyd, skal mennesker ikke skille» (Mark.10:9).

Og dette er hva JEG sier til deg, åh Israel!

Ta imot MITT BLOD som ble utøst for deg ved Golgata! Innse at JEG ikke er død! JEG steg opp igjen på den tredje dagen (Matt.16:21, 1.Kor.15:4). Og JEG gjorde flere tegn, under og mirakler enn noen bok kunne noensinne vise, da JEG vandret på jorden i 40 dager og deretter ble tatt med opp til Himmelen foran vitner (Apg.1:3; Mark.16:19).

Matteus 16:21

Fra da av begynte YAHUSHUA HA MASHIACH å gjøre det klart for disiplene SINE at HAN måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la HAM lide mye. HAN skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle HAN reises opp.

1.Korinter 15:4

At HAN ble begravet, at HAN sto opp den tredje dagen som Skriftene har sagt

Apostlenes gjerninger 1:3

Etter å ha lidd døden, sto HAN levende fram for dem med mange klare bevis på at HAN levde: I førti dager viste HAN SEG for dem og talte om det som hører GUDS Rike til.

Markus 16:9

Etter at HERREN [ADON YAHUSHUA] hadde talt med dem, ble HAN tatt opp til Himmelen og satte SEG ved [YAHUVEHS] GUDS Høyre Hånd.

Åh Israel! Åh Israel! JEG holder deg mer ansvarlig. For du taler alle de riktige ordene (Jes.29:13), men JEG kan ikke tilgi deg inntil du gir ditt hjerte til MEG, inntil du tar imot DET UTØSTE BLODET ved Golgata (Sak.12:10; 13:1).

Jesaja 29:13-14, 24

ADONAI sa: Fordi dette folket holder seg til MEG med munnen og ærer MEG med leppene, mens hjertet er langt borte fra MEG, og fordi den frykt de har for MEG, er tillærte menneskebud, derfor vil JEG fortsette å gå fram mot dem på underlig, selsom vis. Da skal visdommen hos dere vismenn forgå og de klokes klokskap forsvinne.

Folk som farer vill i sine tanker, skal lære å forstå, og de som murrer av misnøye, skal få større innsikt!

Sakarja 12:10

Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser JEG en NÅDENS og BØNNENS ÅND. Da skal de se på MEG, på HAM som de har gjennomboret, og sørge over HAM likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over HAM likesom en holder klage over den førstefødte.

Sakarja 13:1

Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet.

Åh, men idet dette Ordet blir talt ut, er det en ny Salvelse denne dagen, åh det er så mange som skal høre, og de skal komme løpende til MEG! De skal komme som et lite barn! De skal hoppe med glede!

For du ser, dette Departementet er ikke et vanlig departement! JEG har ført sammen ånden av Eliyahu & Moshe da JEG førte sammen deres kjærlighet, jeg førte sammen ledelsen. Og nå gir JEG det til deg, åh Israel.

Åh Israel!

Du kommer til å bli hatet og du er hatet fordi dere er så skilt/ulike fra hverandre, men du er ikke lenger Hellig! Se hva du har tillatt!

GAY PRIDE PARADER? ABORT! HVORDAN KAN DU LESE TORA-DELEN? UTEN Å FALLE PÅ KNÆRNE OG OMVENDE DEG FORAN ABBA YAHUVEH! HVORDAN KAN DU UTFØRE DISSE TRADISJONER SOM SER SÅ HELLIGE UT, OG IKKE OMVENDE DEG FOR DET DITT LAND GJØR?

OG JEG GRÅTER, JEG GRÅTER! JEG GRÅTER! HVOR ER MORALITETEN I ISRAEL! HVOR ER STANDARDEN AV HELLIGHET!

BORT, BORT, BORT! BORT FRA MEG! NÅR DU IKKE LESER NOE ANNET ENN TORAEN OG LIKEVEL OMVNEDER DU DEG IKKE – OMVEND DEG!

Gråt for ditt land, åh Israel!

HVOR ER LEDERSKAPET? NETANYAHU! DU BLE SENDT SOM EN PROFET TIL [USA] KONGRESSEN!7 DU ER ALT JEG KUNNE FINNE! Men hvorfor kommer du tilbake til Israel og forteller dem ikke til å omvende seg fra synd!

BLODET TIL DE UFØDTE! DRENKER DINE HENDER! ABORT! VET DU IKKE AT – disse babyene, disse uskyldige små fostrene, er ofret til guden molok (3.Mos.18:21)? OFRET TIL SATAN!

3.Mosebok 18:21

Du skal ikke gi noen av dine barn til molok; du skal ikke vanhellige din GUDS NAVN. JEG ER HERREN YAHUVEH.

ÅH ISRAEL, ÅH ISRAEL! YAHS Kjepp av Vrede kommer! For JEG refser dem JEG elsker (5.Mos.8:5; Ordsp.3:11-12; Hebr.12:6-8; Åp.3:19)!

5.Mosebok 8:5

Så skal du skjønne at HERREN din GUD vil oppdra deg som en mann oppdrar sin sønn.

Ordspråkene 3:11-12

Forakt ikke HERRENS tukt, min sønn, mist ikke motet når HAN refser. For HERREN tukter den HAN elsker, som en far refser den sønn han har kjær.

Hebreerne 12:6-8

For HERREN irettesetter den HAN elsker; og straffer hver sønn HAN tar SEG av. Hold ut og la dere oppdra, for GUD tar SEG av dere som sønner. Ja, vis meg den sønn som faren ikke irettesetter! Hvis dere ikke blir irettesatt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn.

Johannes åpenbaring 3:19

JEG refser og oppdrar alle dem JEG har kjær. La det bli alvor og vend om!

Og JEG skal slå deg (Esekiel 5:7-9)! Og JEG kommer til å tillate verden å slå deg (Sakarja 14:1-3)! Inntil du endelig faller på knærne og sier: «Salig er han som kommer i HERREN YAHUSHUAS NAVN!» (Sal.118: Matt.23:38-39).

Esekiel 5:7-9

Derfor sier YAHUVEH ELOHIM: Dere har rast verre enn folkeslagene rundt omkring dere. For MINE Forskrifter har dere ikke fulgt, og MINE Lover har dere ikke holdt. Dere har ikke engang levd etter De Lover grannefolkene deres har. Derfor sier YAHUVEH ELOHIM: Se, nå kommer JEG imot deg. JEG vil holde dom hos deg mens de andre folkene ser på. Fordi du har gjort så mye stygt, vil JEG gjøre mot deg noe som JEG ikke før har gjort og aldri mer kommer til å gjøre.

Sakarja 14:1-3

Se, det kommer en YAHUVEHS Dag. Da skal det hærfang som er ført bort fra deg, bli skiftet ut hos deg. JEG vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. YAHUVEH selv skal dra ut og stride mot disse folkene som på stridens dag, den dagen han gikk til kamp.

Salme 118:25-26

Å, YAHUVEH, frelse [HOSHIA]8, å YAHUVEH, la det lykkes! Velsignet være den som kommer i YAHUVEHS Navn! Vi velsigner dere fra YAHUVEHS Hus.

Matteus 23:38-39

Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For JEG sier dere: Fra nå av skal dere ikke se MEG før dere sier: ‘Velsignet være han som kommer i YAHUVEHs NAVN!’

Igjen, åh Israel, stå opp for moral! Stå opp for standarden av Hellighet!

Du leser opp/deklamerer De Ti Bud! Du deklamerer Tora-Lovene! Men hvor mange følger dem? Hvor mange vil stå opp for moralen? Forgjeves ord er i munnen din (Jes.29:13; Sal.50:15-17)! Og JEG velsigner ikke dette!

Salme 50:15-17

Kall på MEG på Nødens Dag, så vil JEG utfri deg, og du skal prise MEG. Men til den ugudelige sier GUD: Hva har du med å forkynne MINE Bud og ta MIN Pakt i din munn, du som ikke vil vite av tukt og kaster MINE ord bak din rygg?

Kom til MEG! Med omvendelse og tårer! Dette er de JEG skal frelse! Dette er de JEG vil beskytte! Stopp å gå på kompromiss! Denne verden vil alltid hate deg, men JEG – åh Israel, JEG YAHUSHUA – JEG elsker deg! Din ABBA YAH elsker deg!

Stopp å frykte NAVNET til din HIMMELKSE FADER!

Har du ikke lest Salme 91 [vers 14-16]? JEG HØRER DET! Og likevel tør du å ta MITT NAVN forgjeves ved å ikke la det til og med bli talt ut. Tror du dette ærer MEG når JEG sier igjen og igjen – igjen og igjen forteller ABBA YAH deg: «I MITT NAVN!» «I MITT NAVN!» «I MITT NAVN!» «ROP UT I NAVNET!» Frykt ikke NAVNET til YAHUVEH!

Salme 91:14-16

«JEG berger ham, for han holder seg til meg; JEG gir ham ly, for han kjenner MITT NAVN. Når han kaller på MEG, svarer JEG; JEG er med ham i nød og trengsel, JEG frir ham ut og gir ham ære. JEG metter ham med mange dager og lar ham se MIN frelse [Yeshuati].»9

Frykt ikke YAHUVEHS NAVN! YAH er i MITT NAVN!

Åh Israel, åh Israel!

JEG gråter for deg! JEG lider for deg! Tårer av BLOD ble strømmet ut for deg. I hvilket annet sted enn Israel fristet satan MEG (Matt.4:1-11; Mark.1:12-13; Luk.4:1-13)10? Så i dag tar JEG tid til å fortelle deg, Israel, at du må komme til MEG!

Kom til MEG! For Jakobs Trengsel & Sorg er snart over deg!

Kom til MEG! Lær av MEG! Vær oppmerksom – selv på dette Ordet som nå kommer fram. Den som kommer som den falske messias (Sak.11:17; Dan.7:7-8, 24-25; 8:23-24; 9:27)11 er så veldig, veldig nært! Ikke bli lurt! Kom til MEG nå!

Sakarja 11:17

Ve min udugelige hyrde, som forlater sauene! Sverd mot hans arm og høyre øye! Armen skal visne helt, og det høyre øyet slokkes ut.

Daniel 8:23-24

Ved slutten av deres herredømme, når brottsmennene har fylt syndens mål, skal det stå fram en konge med hardt ansikt og glatt tunge. Han skal få stor makt, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre uhyggelig skade og ha hell og fremgang i det han tar seg fore. Han skal gjøre ende på mektige menn og folket av de hellige.

Kom til MEG YAHUSHUA! Og JEG lover deg at JEG skal holde MINE Armer rundt deg! Dine synder vil være så langt borte som øst er fra vest (Sal.103:12)! JEG skal dekke deg med MIN BLODSPAKT! JEG skal sette en ring på fingeren din! JEG skal fylle deg med RUACH HA KODESH! Kom til MEG, åh Israel!

Salme 103:12

Så langt som øst er fra vest, så langt tar HAN våre synder bort fra oss.

Åh, MITT BLOD, MITT BLOD, MITT BLOD! Selv én dråpe kunne ha frelst HELE Israel! Det kunne ha frelst HELE verden! Kun én dråpe! Likevel utøste JEG alt!

Ingen har en unnskyldning for å si at de ikke kjenner MITT NAVN. Dette er Ordene på MITT Hjerte denne dagen, åh Israel.

IMMAYAH vil samle dere og sette henne [Israel] under SINE Vinger.12 (For HUN er «ØRNEMOREN»! HUN er ikke en «kylling» [Matt.23:37; Luk.13:34])!13 HUN vil beskytte deg! DEN du kaller for DEN SØTE HELLIGE ÅND, RUACH HA KODESH vil fylle deg.

Matteus 23:27 (les også Lukas 13:24)

Jerusalem, Jerusalem, du som slår Profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville JEG ikke samle dine barn som en høne [dvs. en kvinnelig fugl] samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Kom til MEG, åh Israel! Ta imot BLODET JEG utøste for deg ved Golgata!

Naglene – naglene som ble spikret inn i MINE Hender, Føtter! Tornekronen ble plassert på MITT Hode. JEG ble slått for deg, Israel! Alt JEG gikk gjennom var ikke bare for denne verden, [de] som ville ta imot MEG, men åh Israel, JEG valgte deg! Landet JEG valgte å vandre på var deg. JEG valgte deg!

Åh, kom til MEG, åh Israel! Vil du ære GUD ABBA YAHUVEH, FADEREN? Så gi MEG ære. For du kan ikke komme inn i Himmelen, du kan ikke komme til ABBA YAH uten å komme gjennom MITT NAVN & BLOD!

Åh Israel! Stå opp nok en gang for moral! Vil verden hate deg? Gi dem14 en grunn: Du står opp for moral! Du står opp for rettferdighet! Du gjør det ingen annen nasjon eller land på denne jorden gjør! Vær annerledes på grunn av Hellighet! Vask bort blodet av abort fra dine hender!

Åh, hvor er lederne som har et hjerte som tilhører MEG? Hvem frykter ikke å si: «Åh, Israel, kom tilbake igjen! Til det som Moshe forkynte! Til Hellighet! Til rettferdighet!

Det er en NY BLODSPAKT, og det MITT BLOD som ble utøst for deg, det som JEG utøste for alle de som tar imot deg. Men akkurat nå, taler JEG til deg, Israel!

Kom tilbake!

Kom tilbake. Kom tilbake til det som Disiplene av Gammel Tid, Apostlene, underviste om! Kom tilbake! Ikke bare tal ut/deklamer Tora-Lovene – adlyd dem! Adlyd dem.

Fordi JEG elsker deg så høyt!

Igjen advarer JEG deg om det som skjer i denne verden, når du til og med ser lover bli vedtatt som setter en merkelapp på Israel som «terrorist», og det hatet som kommer mot deg og de politiske lederne som sier de er venner og egentlig er fiender.

Det er en mann som ikke engang følger MINE Bud, han heter Donald Trump og elsker virkelig Israel! Han ville vært en venn for deg.

For selv nå jobber JEG med ham. Det var derfor han valgte visepresidenten som han ville ha med seg hvis han skulle vinne valget, men dette kan ikke skje hvis ikke nok folk ber og gjør det de ber om, og går ut og stemmer.

JEG bare forteller deg det nå.

Da JEG talte til Elisheva Eliyahu og hun beordret bønnekrigerne om å be [Profeti 131] for Donald Trump (alt på grunn av en drøm som JEG hadde gitt henne og en forandring av hennes hjerte måtte til for å dekke denne mannen i bønn), se på det valget han tok [til visepresidentkandidat]15 – en mann som også verdsetter livet, evangelisk, en mann som er så ydmyk, motsatt av Donald Trumps stolthet – det var JEG, YAHUSHUA som la det på hans hjerte.

For JEG leder ham. JEG leder ham. Han ønsker ikke å spille politikkspillet. Og det er så mye han må holde for seg selv.

Akkurat som Netanyahu – han verdsetter ekteskapets helligdom, men han går på kompromiss! Han går på kompromiss for politikkens skyld! Han vil ikke ha gay pride parader eller samme-kjønnsekteskap! Kompromiss! Kompromiss! Dette er hva politikken i denne verden handler om – frykt for å si hva de virkelig mener.

Men JEG roper til deg i dag, åh Israel. JEG, YAHUSHUA lidde for deg da JEG var på denne jorden. Og ABBA YAHUVEH roper ut til deg! Sett tiltak bak disse Tora-Ordene! Sett handling bak Tora-Lovene når du taler dem ut. For «tro uten gjerning er til ingen nytte» (Jak.2:20).

Jakob 2:20-23

Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerning er til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble regnet som rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette Skriftordet oppfylt: Abraham trodde GUD, og derfor regnet GUD ham som rettferdig, og han ble kalt «GUDS Venn».

Fra nå av – taler JEG til dette Departementets lederskap, og JEG forteller deg dette – med disse Tora-porsjonene, når du taler om De Gamle Profetene, taler du også om Profetiene som JEG har gitt Elisheva Eliyahu. For det er for denne tiden og timen.

For de fører det Israelske folket til MEG, YAHUSHUA!

Åh Israel, du har alltid hatt jordskjelv, men du kan ikke forestille deg hva som skal skje: Når MIN YAHUVEH & YAHUSHUA & MIN IMMAYAH, RUACH HA KODESHS Fot tramper over hele Israel! For å kjefte på dem! Når munnen din er så uttørket fordi du nektet å ta imot DET LEVENDE VANNET som er MEG YAHUSHUA, og JEG forsegler himmelen og MINE To Vitner skal erklære at det ikke skal bli mer regn!

JEG advarer deg nå. JEG advarer deg nå. Det er en del av straffen/irettesettelsen!

Ta nå imot DET LEVENDE VANNET og du vil aldri tørste igjen, åh Israel. Spis av DEN HIMMELSKE MANNA og du vil aldri hungre igjen, Åh Israel.

JEG kan gjøre deg usynlig (Jer.36:26; Sal.27:5; 31:21)16 midt i en folkemengde, akkurat slik som JEG gjorde da JEG vandret på jorden i Israel (les Luk.4:29-30; Joh.7:30; 8:59; 10:39).17 JEG gikk rett blant dem som var fiender og ingen så MEG. Regjeringen tror de har dine biografiske detaljer. Åh! Men JEG, YAHUSHUA kan endre ditt DNA.

JEG kan gjøre så mange ting, Israel – for å beskytte deg hvis du bøyer dine knær ned til MEG. JEG kan skjule deg på måter du aldri har drømt var mulig. Salme 91 er et løfte JEG har gitt deg. Men du må komme i YAHUSHUAS NAVN og gjennom YAHUSHUAS BLOD.

JEG ønsker å beskytte deg, Israel – de som JEG kaller for MINE barn, de som er frelst, de som er frelst – de som er en rest, skal komme!

De kommer til å høre på denne Profetien, og de kommer til å løpe, løpe, løpe til MEG! Og JEG skal ønske dem velkommen fordi JEG elsker deg så høyt, åh Israel! Selv på denne Sabbatsdagen, hvor mange av dere bøyer nå hodet og ber? Og likevel er du så langt borte fra MEG. Du nekter å ta imot MEG. Men dette skal bli forandret – fordi JEG har en Israelsk Brud.

Og når de hører disse Ordene, kommer de til å gjenkjenne sin MESSIAS, og de kommer til å ta imot GAVEN JEG ga ved Golgata, og de skal bli renset med MITT BLOD.

Og de hebraiske oversetterne skal komme frem og de skal hjelpe til med å oversette! Frivillig vil de gi denne gaven og hjelpe Ezra med å få disse Ordene på hebraisk.

Dette er Ordene JEG har å si på denne Sabbatsdagen etter lesningen – etter at Ezra leste Tora-porsjonen. Sørg for å inkludere Profetiene JEG har gitt denne Profeten, Eliyahu.

Slutten av første del av Ordet.

Elisheva: Lovpris YAHUSHUA!

[Applaus]

Ezra: Tusen takk HIMMELSKE FADER! Tusen takk HIMMELSKE FADER! Tusen takk YAHUSHUA! Tusen takk IMMAYAH for disse Ordene som kom ut gjennom DIN Profet, Elisheva Eliyahu, min elskede. Tusen takk ABBA YAHUVEH for å tale ut dette Ordet, og fra nå av tar vi alle Profetiene […] og leser dem og Tora-porsjonen, og det Profetiske Budskapet skal komme frem i YAHUSHUAS NAVN og alle sier …

Alle: AMEN!

Elisheva: Og jeg vil at verden skal vite at han har på seg en gave som er gitt til meg. Og det er mitt bønnesjal. Vanligvis har han et vakkert hvitt bønnesjal, men for min skyld, fordi jeg ikke kan være sammen med ham ettersom han er sendt som et sendebud for å gå til de forskjellige menigheter over hele verden som YAH forteller oss å gå til – og han går og jeg går med ham i ånden – men han har på seg mitt bønnesjal som han senere skal sende til meg. Og det er drenket i Salvelsen, til og med av denne nye Profetien.

Ezra: Amen …

Elisheva: … i YAHUSHUAS NAVN. Tusen takk ABBA YAH. Det er alt [jeg hører].

Ezra: Tusen takk.

Elisheva: Så jeg vil bare si takk til ABBA YAHUVEH! Tusen takk ELSKEDE YAHUSHUA! Tusen takk IMMAYAH! Da Profeti [63] som ble gitt i 2002, «Åh, Israel, Hvor er Ditt Blodsoffer» ble lest høyt, jeg hadde ikke engang lagt til en stemme til den, og da vår/min elskede sønn leste den [tidligere], følte jeg YAHUSHUA gråt og lidde.

Og HAN talte Ord til og med om hvorfor HAN felte tårene av BLOD, og jeg visste ikke engang om jeg hadde ord til å kunne snakke fordi følelsen var så sterk/dyp. Men jeg takker DEG for de kjære sønner og døtre der som ba og min elskede, min kjære, min livs kjærlighet ved siden av ABBA YAH, YAHUSHUA & IMMAYAH – da han ba i Hellig Tungetaler, var Budskapet i stand til å komme frem, og selvfølgelig er det Apostelen, Profeten Ezra fra Israel. Og Amen.

Menigheten hadde tilbedelse og en time senere forteller YAH mer …

Elisheva: Ezra?

Ezra: Ja.

Elisheva: Jeg hører et Ord som er for alle der. Jeg vet ikke hvordan – vil ikke avbryte din tilbedelse. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vil du høre det? Vil du oppildne Salvelsen [med Tungetalens gave]? Hva vil du, kjære? YAHUSHUA har et Ord for hver og en av dere.

Ezra: Jeg kan ikke høre –

Justin: – et Ord til alle.

Ezra: Er det et Ord til alle nå?

Elisheva: Ja, men du må stå bak fordi du ødelegger mine paparazzi-bilder.

[Latter] Ezra: Åh, du store min. Greit. Ok. Vel, la oss høre hva GUD har å si.

Alle: Amen.

Elisheva: Greit, du begynner å be. Vent litt, la meg be først.

HIMMELSKE FADER – det var en så vakker tilbedelse – ELSKEDE YAHUSHUA. ABBA YAHUVEH, ELSKEDE YAHUSHUA & DYREBARE IMMAYAH, vi kommer – vi kommer sammen i DERES NÆRVÆR. Vi kommer foran DERES Trone med takknemlighet og lovprisning, fordi DERE sa at det er den eneste måten våre bønner virkelig vil bli hørt på (Sal.95:2; 100:4; 1.Tess.5:17-18). Og vi opphøyer, tilber, takker og lovpriser DERE.

Salme 95:2

La oss tre fram for HAM med lovsang og hylle HAM med sang og spill!

Salme 100:4

Gå gjennom HANS Porter med takkesang, inn i HANS Tempelgårder med lovsang. Lov HAM og pris HANS NAVN.

1.Tessaloniker 5:17-18

Be avbrutt, takk GUD under alle forhold! For dette er GUDS vilje med dere i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN.

Selv englene lovpriser DERE 24 timer i døgnet (les Åp.4:8; Jes.6:2-3). DU sier selv at om vi ikke lovpriser DEG, skal steinen i muren rope ut (Hab.2:11; Luk.19:40, les også Josva 24:27) og vi gjør det, for DU er så verdig til å bli lovprist!

Habakkuk 2:11

For steinen i muren skal rope og bjelken i treverket gi svar.

Lukas 19:40

Men HAN svarte: «JEG sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»

Idet vi tilbad DEG, YAHUSHUA, hørte jeg et Ord komme frem, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle avbryte, hvordan jeg kunne si det da Salvelsen var så sterk på meg. Så jeg spør nå mens Ezra ber, jeg spør om et Ord kan komme fram igjen for å velsigne DERES elskede barn som er der, for å velsigne elskede Ezra. Jeg spør om dette for DERES Herlighet ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & DYREBARE IMMAYAH!

Så elskede [Ezra], du kan fortsette, og begynn å be.

Ezra: Ja. [Ber i Hellig Tungetaler] [Menigheten blir med, ber i Hellig Tungetaler] [Hellig Tungetaler] [Elisheva ber i Hellig Tungetaler]

Profeti 132 Del 2 Begynner:

Åh! MIN elskede, MIN elskede, MIN elskede, MIN elskede, MIN elskede Brud! Åh – åh hvordan JEG tar glede i deg i dag! Du legger til sides dine planer som du kunne ha gjort! I stedet kommer du og tilber MEG! Du lærer fra MEG!

Og JEG sier deg dette.

IMMAYAH er i lovprisningen og tilbedelsen (Sal.22:4)! For selv om du trodde du bare stod der eller satt der, ja, JEG sier til deg: Dere ALLE var foran MIN Trone! Dere ALLE og selv de som kommer til å høre dette – hvis de hører på tilbedelsen og lovprisningen som dere deler med dem, og hjertene er vendt om til MEG, og de blir vasket rent med MITT UTØSTE BLOD!

Salme 22:4

Men DU er Hellig, Du som troner over Israels lovsanger.

Det er ikke en ting JEG vil holde tilbake fra deg (Sal.84:12), ikke en bønn som du har lagt foran MEG (Matt.7:11) – når det retter seg mot FADERENS Vilje – JEG vil gjøre det for deg og enda større og rikelig, mer enn du tør å drømme eller be om (Ef.3:20)!

Salme 84:12

For YAHUVEH vår ELOHIM er sol og skjold; YAHUVEH gir nåde og ære. Den som er redelig i sin ferd, nekter HAN ikke noe godt.

Matteus 7:11

Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres FAR i Himmelen gi gode gaver til dem som ber HAM!

Efeserne 3:20

HAN som virker i oss med SIN Kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår.

Dette er det som skjer når du kommer til MEG med tilbedelse og lovprisning, med et lydig hjerte!

Du har sett hva JEG har gjort og det JEG raskt har gjort med Elisheva & Ezra! Så JEG sier til dere, JEG gjør ikke forskjell på folk (5.Mos.10:17; Apg.10:34; Rom.2:11)! Vær trofast mot MEG! Hold øynene dine fokusert på MEG! For JEG ønsker å velsigne deg! Og JEG vil velsigne deg! Større og rikelig, mer enn du tør å drømme eller be om!

5.Mosebok 10:17

For YAHUVEH deres GUD er GUD over alle guder, DEN STORE, MEKTIGE OG FRYKTINNGYTENDE GUD, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser.

Apostelens Gjerninger 10:34

Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at GUD ikke gjør forskjell på folk, […]

Romerne 2:11

For GUD gjør ikke forskjell på folk.

Vet dere at deres tilbedelse denne dagen, mens dere løftet stemmen til MEG – dere løftet ikke bare stemmen – dere løftet deres hjerte, dere løftet sjelen! Og de Hellige engler og skyen av vitner tilbad sammen med dere!

Så for de som har ører som vil høre dette, som ikke er der, du gjør det samme. Og JEG lover deg dette. Du er her foran Tronen! Selv om deres kropp er på jorden, så er det ett lag av din ånd og sjel som også kan være samtidig foran Tronen i Himmelen! Foran deres ABBA YAHUVEH! Foran MEG, YAHUSHUA! Og ja, til og med foran IMMAYAH!

Dette er velsignelsen JEG har for deg! Ta dine bønner – og bring dem til MEG, selv nå som JEG taler. Gi dem til MEG i hemmelighet, men husk å si: «hvis det er ABBA YAHS vilje». Gi det til MEG. Gi det til MEG. Og dette inkluderer all din byrde (Sal.55:23; 1.Pet.5:6-7). Gi det til MEG og følg med og se hva JEG skal gjøre.

Salme 55:23

Kast på YAHUVEH det som tynger deg, HAN vil sørge for deg! HAN vil aldri i evighet la den rettferdige vakle.

1.Peter 5:6-7

Ydmyk dere da under GUDS Mektige Hånd, så HAN kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på HAM, for HAN har omsorg for dere.

For tilbedelsesæren – og deres tilbedelseshjerte og sjel som tilbeder – har vært en velsignelse for MEG! Det er derfor JEG stoppet denne musikken og JEG vil bare si hvor høyt JEG elsker dere, hvor mye JEG ønsker å være med dere! Og det kommer virkelig til å bli snart!

Åh, YAHUSHUAS Brud, hør på MEG! JEG har lengtet etter deg! MITT hjerte banker for deg! JEG har sørget for deg! JEG har grått for deg! Slik som Elisheva har blitt satt fri, har også YAHUSHUAS Brud blitt – hvis de vil ta imot det!

Kom deg bort fra det å være i fremmed åk med slike som ikke tror (5.Mos.7:3-4)! Hva har en geit og en sau til felles (5.Mos.22.10; Matt.25:32-33)?

5.Mosebok 7:3-4

Du må ikke komme i svogerskap med dem, ikke gi din datter til en av deres sønner og ikke ta noen av deres døtre til kone for din sønn, for da vil de få din sønn til å gå bort fra MEG og dyrke andre guder. Og da vil YAHUVEHS Vrede flamme mot dere, og HAN vil utrydde deg på kort tid.

5.Mosebok 22:10

Du skal ikke pløye med okse og esel sammen [dvs. ikke føre dem sammen].

Matteus 25:32-33

[…] og alle folkeslag skal samles foran HAM. HAN skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på SIN Høyre Side og geitene på SIN Venstre.

Sier ikke MITT Ord: «Ikke vær i fremmed åk med slike som ikke tror» (2.Kor.6:14). Åh, MINE elskede barn, idet dere velsigner MEG, så vil JEG nå velsigne dere!

2.Korinter 6.14

Gå ikke i fremmed åk med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket?

Elisheva: [Hellig Tungetaler] Og elskede Ezra, jeg hadde en visjon av deg da du stod der med Kjeppen. Min elskede, min kjære – mitt livs kjærlighet ved siden av ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH – jeg så deg som Moshe, som ledet Israels Barn. Jeg så deg.

Profetien Fortsetter:

Og da alle dere stod der følget dere etter. Og jeg forteller dere dette. Israel,18 de Hellige som vil stå opp – de som har visst at synd har blitt tilgitt – de vil ikke lenger tie når de hører Profetien som kom frem tidligere.

{Elisheva: For YAH sier:}

HAN skal bruke dette [AmightyWind] Departementet og de to Salvede som har ånden av Eliyahu & Moshe, for å lede Israel til omvendelse (les Esek.37)! For det er den eneste måten Israel skal bli frelst på (les Sak.7-14; Jer.30; Mika 5:5-6; Rom.11:1, 11-12; Åp.7-19)!

Og en sterk leder må til, en som nekter å gå på kompromiss på grunn av en politisk karriere! Han vil ha mer frykt for sin sjel!

Og akkurat som dommer Roy Moore til tross for konsekvensene, til tross for forfølgelser og beskyldninger, Israels leder – YAHUVEH roper ut til ham nå i YAHUSHUAS NAVN – du vet rett fra galt! Hva er prisen for din sjel (Matt.16:26)? For de Hellige og den frelste skal stå opp i Israel! Og de leter etter en leder som ikke vil gå på kompromiss!

Matteus 16:26

Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Og YAHUSHUAS demon-tramper som nå har blitt befalt å be for Donald Trump, JEG, YAHUVEH sier at dere må be om at Israels leder kommer fram! Be om å komme tilbake til standarden av Hellighet!

De taler om det i Toraen! De kjenner til Tora-Lovene! De siterer De Ti Bud! [Elisheva:] Nå sier YAHSUHUA … JEG venter på at de skal adlyde dem! Og ikke mer kompromiss! Åh, Israel!

Elisheva: Igjen hører jeg YAHSUHUA sier,

Profetien Fortsetter:

JEG elsker deg. Og samtidig som JEG lengter etter deg. Stå opp for Hellighet! Og en dag vil du være det «Hellige Land». For JEG skal styre og regjere fra Israel (Sal.2:6-12; Sal.110:1-7; Jes.9:6-7; Jer.23:5; Esek.43:7; Dan.7:13-14; Sak.6:12-13; 14:4; Luk.1:32-33: Åp.19:15-16; les også Jer.33:6-18 osv.)!

Salme 2:6-12

«Det er JEG som har innsatt MIN KONGE på SION, MITT Hellige Fjell.» JEG vil kunngjøre det YAHUVEH har fastsatt. HAN sa til MEG: «DU er MIN SØNN, JEG har født DEG i dag. Be MEG, så gir JEG deg folkene til arv og hele jorden til eie. DU skal knuse dem med jernstav og slå dem i stykker som leirkar.» Vær nå forstandige, konger, ta imot advarsel, herskere på jorden! Tjen YAHUVEH med ærefrykt og glede, kyss skjelvende jorden for HANS Føtter, så HAN ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For lett kan HANS Vrede bli tent. Salige er alle som tar sin tilflukt til HAM.

Salme 110:1-7

YAHUVEH sier til MIN HERRE [ADONI]: «Sett DEG ved MIN Høyre Hånd til JEG får lagt DINE fiender som skammel for DINE Føtter!» Fra Sion rekker YAHUVEH ut DIN Mektige Kongestav. DU skal herske blant DINE fiender! DITT folk møter villig fram den dagen DU mønstrer DIN hær. I Hellig skrud kommer DIN ungdom til DEG som dugg ut av morgenrødens skjød. YAHUVEH har sverget og tar det ikke tilbake: «DU skal være PREST til evig tid på Melkisedeks vis.» YAHUVEH er ved DIN Høyre side, HAN knuser konger på SIN Vredes Dag. HAN dømmer folkeslagene – det er fullt av lik, høvdinger knuser HAN vidt over jorden. KONGEN drikker av bekken ved veien, derfor løfter HAN hodet høyt.

Jesaja 9:6-7

For et BARN er oss født, en SØNN er oss gitt. Herreveldet er lagt på HANS Skulder, og HANS NAVN skal være: UNDERFULL RÅDGIVER, VELDIGE GUD, EVIGE FAR og FREDSFYRSTE. Så skal Herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids Trone og HANS Kongerike. HAN skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. YAHUVEH, ALLHÆRS GUD, skal gjøre dette i SIN brennende iver.

Jeremia 23:5

Se, dager skal komme, lyder Ordet fra YAHUVEH, da JEG lar en rettferdig spire vokse fram i Davids ætt. HAN skal være KONGE og styre med Visdom og gjøre rett og rettferd på jorden.

Esekiel 43:7

HAN sa til meg: Menneske, dette er stedet for MIN Trone, stedet hvor JEG vil sette MIN Fot; her vil JEG bo blant Israels sønner til evig tid. Israelittene skal ikke lenger gjøre MITT HELLIGE NAVN urent, verken de eller kongene deres, slik de gjorde det ved sin utukt og ved likene av sine konger når de døde.

Daniel 7:13-14

Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det EN SOM VAR LIK EN MENNESKESØNN [dvs. MESSIAS som ser ut som et menneske]. HAN nærmet SEG DEN GAMLE AV DAGER og ble ført fram for HAM. HAN fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene HAM. HANS velde er et evig velde, det skal ikke forgå; HANS rike går aldri til grunne.

Sakarja 6:12-13

Så sier YAHUVEH, ALLHÆRS GUD: Se, det kommer en MANN, HANS NAVN er Spire, under HAM skal det spire og gro. HAN skal bygge YAHUVEHS Tempel, ja, HAN skal bygge YAHUVEHS Tempel19. HAN skal vinne ære og makt. På SIN Trone skal HAN sitte og herske; ved HANS Trone skal det være en PREST, og mellom DEM skal det råde fred.

Sakarja 14:4

Den Dagen skal HAN stå med Føttene på Oljeberget, som ligger rett øst for Jerusalem. Og Oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest, så det danner seg en bred dal. Den ene halvparten av fjellet trekker seg mot nord og den andre mot sør.

Lukas 1:32-33

HAN skal være stor og kalles DEN HØYESTES SØNN, og YAHUVEH ELOHIM skal gi HAM HANS far Davids Trone. HAN skal være Konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på HANS Kongedømme.

Johannes åpenbaring 19:15-16

Ut av munnen HANS går et skarpt sverd; med det skal HAN slå folkene. HAN skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av GUDS, DEN ALLMEKTIGES Harme. Og HAN har et NAVN SKREVET PÅ KAPPEN OG VED HOFTEN: KONGENES KONGE & HERRENES HERRE.

Så dette er hva som skjer når du kommer foran MEG med tilbedelse og lovprisning! Igjen, for andre gang, har JEG gitt denne Profetien til MIN Ringmaiden, MIN Elisheva. For du oppildnet Salvelsen. Det er alt på grunn av din tilbedelse og kjærlighet!

Slutten av Ordet.

Elisheva: Jeg ser på skjermen nå [videoopptaket er mistet] og jeg vet ikke om noen slo på lyset eller hva som skjer, men dere ALLE – jeg ser et sånn lys! Jeg vet ikke om det er i det åndelige – jeg vet ikke om jeg [fysisk] ser det? Er det noen som slår på lyset eller noe der borte?

Ezra: Nei, nei, nei.

James: Jeg ser også det.

Ezra: Har noen slått på … et lys?

Kim: Nei, nei Mamma.

Elisheva: Ezra?

Ezra: Nei, ingen gjorde det.

Elisheva: Jeg har ingen lyd. Hvis du snakker til meg så er det ikke noe lyd. Har noen slått på et lys der borte?

Andre: Nei.

Elisheva: Vel, det er vel dere alle jeg ser … kanskje jeg ser i det åndelige, men dere har et sånn lys i rommet som ikke var der tidligere! SHKINYAH HERLIGHETS LYS er over hver eneste av dere i YAHUSHUAS NAVN!

Ezra: HalleluYAH! HalleluYAH!

Elisheva: Greit Elskede! Det er alt jeg hører!

Ezra: Tusen takk! Tusen takk, tusen takk HIMMELSKE FADER! Tusen takk YAHUSHUA! Tusen takk IMMAYAH for dette fantastiske Ordet som DERE har [talt ut] – som kom ut gjennom min elskede Elisheva. Vi takker DERE. Vi er så takknemlig for DEG, ABBA YAHUVEH! Vi vil alltid tilbe DEG resten av vårt liv. Og alle sier …

Alle: Amen!

Ezra: Fortsett med tilbedelsen.

Kim: HalleluYAH …

 

1.Dette er tittelen på Profeti 63, «Åh Israel, Hvor Er Ditt Blodsoffer?» og «MITT BLOD Drenker Israels Jord. Kun én dråpe er alt som trengs for å vaske bort synd» er setning fra Profeti 120, «Ikke Gi Opp! Ikke Slutt!» … profeti til hebraisk oversetter, Messianske jøder & Alle Troende.

2.YAHUSHUAS Vrede uttrykkes i Ezras Hellige Tungetaler. Selv om det ikke enda har skjedd i løpet av denne Profetiens utgivelsesdato, vil LAMMETS Vrede bli helt ut i fullhet en gang etter at Det Sjette Seglet i Johannes Åpenbaring blir brutt.

Johannes åpenbaring 6:12-17

Og jeg så LAMMET bryte Det Sjette Seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm. Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for Ansiktet til HAM som sitter på Tronen, og for Vreden fra LAMMET. For Den Store Vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?»

3.

Jesaja 52:13-15

Se, MIN TJENER skal ha fremgang, HAN skal stige, løftes og opphøyes. Likesom mange ble forferdet ved synet av HAM – HAN var verre tilredt enn noen mann og så ikke ut som et menneske, så skal mange folkeslag unders over HAM, og konger skal lukke sin munn. For de skal få se slikt som aldri ble meldt dem, uhørte ting blir de vitne til.

Jesaja 53:1-12

Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble YAHUVEHS Arm åpenbart? HAN skjøt opp som en kvist for YAHUVEHS åsyn, som fra en rot i tørr jord. HAN hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så HAM, men HAN hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i HAM. Foraktet var HAN og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. HAN var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet HAM for intet. Sannelig, våre sykdommer har HAN tatt på SEG, og våre piner har HAN båret. Men vi aktet HAM for plaget, slått av GUD og gjort elendig. Men HAN ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på HAM, for at vi skulle ha fred, og ved HANS sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver til sin vei. Men YAHUVEH lot den skyld som lå på oss alle, ramme HAM.

HAN ble mishandlet, og HAN ble plaget, men HAN opplot ikke SIN Munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. HAN opplot ikke SIN Munn. Ved trengsel og ved dom ble HAN revet bort. Men hvem tenkte i HANS tid at når HAN ble utryddet av de levendes land, så var det for MITT folks misgjernings skyld plagen traff HAM? De ga HAM HANS grav blant ugudelige, men hos en rik var HAN i SIN død, enda HAN ikke hadde gjort urett, og det ikke fantes svik i HANS Munn. Men det var YAHUVEHS vilje å knuse HAM med sykdom. Men fordi HAN gav SITT Liv til soning, skal HAN få etterkommere og leve lenge, og ved HAM skal YAHUVEHS vilje ha fremgang. Etter all SIN møye og sjelenød skal HAN se lys og mettes. MIN RETTFERDIGE TJENER skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner HAM; for HAN har båret deres synder.

Derfor vil JEG gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi HAN uttømte SIN Sjel til døden og ble regnet blant overtredere – HAN tok på SEG de manges synd, og HAN gikk i forbønn for syndere.

4.Medisinsk er dette kjent som hematidrose, en sjelden tilstand forårsaket av ekstrem angst (Matt.26:38; Mark.14:34) hvor et menneske svetter blod (Luk.22:44) og i alvorlige tilfeller kan få tårer av blod.

5.Første Mosebok 16:7; 13; 18:1-2; 19:24; 22:11-12, 15-18; 31:11-13; 32:24, 29-30; 49:10; Andre Mosebok 3:2-4; 23:20-21; Andre Mosebok 24:9-12; Fjerde Mosebok 24:14, 17-19.

6.Profetens Tjenester er ikke opphørt. Malaki var ikke den siste Profeten, og faktisk gjennom ham lovet YAHUVEH å sende flere Profeter og Budbringere (Mal.3:1; 4:4-6).

7.Tredje mars 2015

8.

Matteus 21:9

Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte: Hosianna [Hoshiana]DAVIDS SØNN! Velsignet være HAM som kommer i YAHUVEHS NAVN! Hosianna i det Høyeste.

9.YESHUATI YAHUVEH – er YAHUSHUA: YAHS FRELSE, YAHS FRELSENDE ROP

10.

Matteus 4:1-11 (les også Mark.1:12-13; Luk.4:1-13)

Da ble YAHUSHUA av ÅNDEN ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da HAN hadde fastet i førti dager og førti netter, ble HAN til sist sulten. Og fristeren kom til HAM og sa: Er DU YAHUVEHS SØNN, så si at disse steinene skal bli til brød! Men HAN svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Ord som går ut av GUDS Munn. Da tok djevelen HAM med seg til Den Hellige By og stilte HAM på templets øverste hjørne. Og han sier til HAM: Er DU YAHUVEHS SØNN, så kast DEG ned! For det står skrevet: HAN skal gi SINE engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. YAHUSHUA sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste YAHUVEH din GUD. Igjen tok djevelen HAM med opp på et meget høyt fjell, og viste HAM alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til HAM: Alt dette vil jeg gi DEG, dersom DU vil falle ned og tilbe meg. Da sa YAHUSHUA til ham: Bort fra MEG, satan! For det står skrevet: YAHUVEH din GUD skal du tilbe, og HAM alene skal du tjene. Da forlot djevelen HAM, og se, engler kom og tjente HAM.

11.

Daniel 7:7-8

Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterk. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste; og det som ble til overs, tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere dyrene og hadde ti horn. Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord.

Daniel 7:24-25

De to hornene betyr at det skal komme to konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Han skal tale mot DEN HØYESTE og fare hardt fram mot DEN HØYESTES HELLIGE. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de Hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid.

Daniel 9:27

Én uke gjør han pakten tung for mange, midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer. På styggedommens vinger kommer det en som herjer, helt til ødeleggelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggelsen selv.

  1. «DEN HELLIGE ÅND» som på hebraisk er «RUACH HA KODESH», er grammatisk hunkjønn (feminin/kvinnelig). HA SHKHINAH betyr «DEN GUDDOMMELIGE TILSTEDEVÆRELSEN», som er personifisert i jødedommen som SABBAT, BRUDEN & GUDS DRONNING, en HIMMELSK MOR – YAH, «IMMA-YAH» – og under DENS Vinger er det tilflukt/Ly (les «Kanfei al RUACH» [Sal.18:11], «ÅNDENS/VINDENS Vinger» betyr bokstavelig talt at YAHS ÅND, IMMAYAH, har vinger). Sammenlign også med Salme 91 og mange andre Skrifter, hvor YAH er beskrevet som å være en Ørn.
  2. Kylling eller ørn? GUD skal ikke sammenlignes med en kylling. YAH gjør en sarkastisk henvisning til noen ofte misforståtte Skrifter (Matt.23:37; Luk.13:34) – hvor det virker som om GUD i feil-oversettelser sammenlignes med en kylling som bryr seg om sine små kyllinger, «slik som en høne samler sine kyllinger under hennes vinger» (Luk.13:34, NIV), men sammenlign dette med det greske Matt.23:37 & Luk.13:34, hvor (ornis) betyr fugl (som det å fly opp i luften – Strong’s G3733) & ss/ss (nossia/nossian), unge kyllinger eller kyllingfugler.

En mer passende oversettelse kan være: «Som en moderfugl samler sine kyllingfugler under sine vingene». («Høne», som er oversatt her, betyr på engelsk hvilken som helst «hunfugl», av en hvilken som helst art, og «kylling» på sammen måte som enhver nyklekt fugl, men «kylling/-er» er en helt ensidig oversettelse siden det greske uttrykket ikke utelukkende angir tamfugl eller kylling.

En ørnemamma? Selv om det kan referere til en hvilken som helst type fugl, inkludert kyllinger, kan det hende at avledning kan peke på en ørn og ørneunger – fra (oros) fjellet, og (airo) som løfter/hever, indikerer en original gresk forståelse av fugl som begge flyr, og kanskje oppholdt seg i et høyt fjell. Dette er også som Salme 91:1, 4 «Den som sitter i DEN HØYESTES Ly [ELYON] og bor i DEN ALLMEKTIGES Skygge [SHADDAI]. […] HAN dekker deg med SINE fjær, under HANS Vinger finner du ly. HANS trofasthet er skjold og vern», hvor DEN HØYESTES GUD sammenlignes med en Ørn som bor på et høyt fjell, hvor det er ørneunger, i ly ved et rede, gjemmer seg også under sin mor og far.

Legg merke til at «SHADDAI» (Sal.91) er relatert til ord for bryst, fjell og fruktbare områder (1.Mos.28:3; 35:11; 49:25), som er et feminint NAVN av GUD, som indikerer DEN HELLIGE ÅND. Som det feminine SIDESTYKKET (noen som jobber sammen) til YAHUVEH (se sluttnote nummer 12), HUN er mye mer som en «Ørnemamma» enn en kylling.

Til slutt, «kylling» som brukes i engelske idiomer, betyr ofte «feig». Så YAH bruker også dette som ordspill for å si at RUACH HA KODESH, SHADDAI ikke bare er en GUD av velsignelse, men er også ALLMEKTIG med vrede og ødeleggelse (Jes.13:6; Joel 1.15)! En ørnemamma kan være både øm mot sine unger, men ødeleggende for hennes fiender, de som ville skade hennes babyørner.

14.På lydopptaket er dette sagt som «em» på engelsk som på norsk betyr «dem». Dette gir en større følelse av at det haster/er viktig.

15.YAH ga først denne drømmen og Forandre Hjertet, til Elisheva august 2015; det følgende året, ble Profeti 131 et kall til hele AmightyWind-Menigheten om å be for Trump, som ble mottatt 29.juni, utgitt 9.juli og Mike Pence ble offisielt annonsert dager senere, den 15.juli 2016.

Jeremia 36:26

Siden gav kongen Jerakme’el, kongens sønn, Seraja, Asriels sønn, og Sjelemja, Abde’els sønn, ordre om å gripe skriveren Baruk og Profeten Jeremia. Men da hadde YAHUVEH skjult dem.

Salme 27:5

På den onde dagen gjemmer HAN meg i SIN Hytte. HAN skjuler meg i SITT skjermende Telt og tar meg opp på klippen.

Salme 31:21

DU skjuler dem i DITT Åsyns Ly mot menneskers svik og list; du gjemmer dem i DIN Hytte mot angrep av onde tunger.

Lukas 4:29-30

De sprang opp og jaget HAM ut av byen. De drev HAM mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte HAM utfor. Men HAN gikk midt gjennom flokken og dro bort.

Johannes 7:30

Da ville de gripe HAM, men ingen la hånd på HAM, for HANS time var ennå ikke kommet.

Johannes 8:59

Da tok de opp steiner for å kaste på HAM. Men YAHUSHUA skjulte SEG HELT, og gikk ut av tempelet og gikk midt gjennom og forbi dem.

Johannes 10:39

Da prøvde de igjen å gripe HAM, men HAN slapp ut av hendene på dem.

18.Dette handler om de som er Israels rest: «Hele Israels skal bli frelst» (Rom 11:26); Fremtidens Israel (Sak.13:8-9; Jes.10:20-25; Jes.27:31-32).

19.YAHUSHUA ble født på jorden som MASHIACH BEN YOSEF, MESSIAS, JOSEFS SØNN, som lidde for å frelse oss. Før YAHUSHUA kommer tilbake på Himmelens skyer, som MASHIACH BEN DAVIS, DAVIDS MESSIAS, som SEIERRIK KONGE, skal antikrist først forfalske den guddommelige tilbedelsen i et Tredje Tempel og forurense det (les Dan.9:27 i sluttnote nummer 11). Antikrist vil påstå at han selv er GUD, ved å bruke Tempelet til å forføre: «[…] han skal fare fram som han vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder – AL KOL EL (over enhver GUD, [Dan.11:36]), fremfor alt som er gitt «GUD» eller en gjenstand som er en tilbedelse, med det resultatet at i Beis Hamikdash Heikhal [Tempel] så sitter han på MOSHAV ELOHIM (GUDS Trone, [Yechezkel 28:2]), og forkynner at han selv er Elohim» (2.Tess.2:4, OJB). Det sanne Tempelet i Esekiels visjon/syn (Kapittel 40-47) har oppfyllelse i YAHUSHUA ALENE når HAN er KONGE.