136 DEN HELLIGE TREENIGHETEN Trenger Også å Bli Trøstet!

print

Profeti 136

DEN HELLIGE TREENIGHETEN Trenger Også å Bli Trøstet!

Talt under Salvelsen av RUACH HA KODESH

Gjennom Apostelen Elisheva Eliyahu

29.mai 2017

Dette Ordet ble mottatt i forkant av Shavu’ot1 2017, et hebraisk begrep for Pinse.

* * * * * * *

Nedenfor er Profetien slik den kom frem

—med Profeten Ezra & Elishevas «Hellig Tungetale», som GUDS ÅND gir uttrykk (Apostlenes gjerninger 2:3-4) av himmelske eller jordiske språk (1.Kor. 13:1). Elisheva taler ut i tungetale som frembringer Profeti (1.Kor. 14:6). Ezra begynner bønn med tungetale i forbønn (Rom. 8:26.27; 1.Kor. 14:15).

Dette inneholder GUDS HEBRAISKE NAVN:

YAH/YAHU הי er GUDS HELLIGE NAVN, som i «Alleluia» eller «HalleluYAH», הי-וללה som bokstavelig talt betyr «Lovpris YAH»:

YAHUVEH/YAHWEH ה והי GUD FADEREN;

YAHUSHUA/YAHSHUA עושוהי GUDS ENBÅRNE SØNN–

(HA MASHIACH חישמה betyr «MESSIAS»; ELOHIM betyr «GUD»).

Åpenbaringen om «SH`KHINYAH HERLIGHET» הראפת הינכש

– som er det PERSONLIGE NAVNET til RUACH HA KODESH שדקה חור,

(som på norsk er «DEN HELLIGE ÅND») – er også på denne siden.

(HA SH`KHINAH הניכש {SHEKINAH} er hebraisk for GUDS VEDVARENDE, GUDDOMMELIGE NÆRVÆR.)

I tillegg betyr ABBA YAH הי אבא «FADER/PAPPA YAH»

og IMMA YAH היbetyr «MAMMA YAH». På hebraisk ER GUDS ÅND kvinnelig/feminin, som blir henvist som «HUN», og blir reflektert på denne måten i Profetien & Skriftlige sitater nedenfor.

Skriftsitatene er KJV/NKJV eller CJB med mindre annet er angitt.

* * * * * * *

YAHUVEHS Advarsel som skal legges til før Profetier:

JEG advarte deg for lenge siden Elisheva,

om å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne.

JEG la det i din ånd selv før det var et Departement.

For ingenting av dette har blitt gjort av dine hender.

Ingenting av dette har kommet ut av din munn.

Det er fra Munnen til YAHUVEH som har gitt føde.

Det er fra Munnen til YAHUSHUA, din MASHIACH, som har gitt føde.

Det er fra Munnen til RUACH HA KODESH,

din IMMAYAH, som har gitt føde.

Om det hadde vært av din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden.

Det er av SHKHINYAH HERLIGHETS VIND som blåser over jorden, DEN HELLIGE VIND AV VEKKELSE.

Det er ikke av din pust, ellers ville det ha mislyktes.

«JEG ER HERREN YAHUVEH: det er MITT NAVN. JEG gir ikke MIN ÆRE til andre og ikke MIN PRIS til gudebilder». Jesaja 42:8

(Profeti 105)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til følgende, som en advarsel til dem som spotter:

Men de spottet GUDS Sendebud, foraktet HANS Ord og holdt HANS Profeter for narr, inntil YAHUVEHS harme mot HANS folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

–2 Krønikebok 36:16

Så, i juli 2016:

Ve alle som våger å prøve å skade – disse to Salvede. Du vil angre den dagen du ble født. Rør ikke MINE Salvede og gjør heller ikke disse to Profetene noe skade (se Sal.105:15; 1. Krøn.16:22). Det ville vært bedre for deg hvis JEG, ABBA YAHUVEH, rev ut tungen din!

(Profeti 128)

Og fra Profeten Ezra:

Jeg advarer dere alle – de som kommer mot dette Departementet OG DISSE PROFETIENE, og Elisheva og meg, alle forkynnerne av AmightyWind Departementet—jeg advarer dere nå, «Rør ikke YAHS Salvede og gjør ikke HANS Profeter noe ondt» (Sal.105:15; 1.Krøn.16:22), for at ikke YAHS Kjepp av Vrede skal komme over deg. Men for de som er velsignet og er en velsignelse for dette Departementet og er trofast, og som tar imot Profetiene, mye velsignelser vil komme over deg – alt for å beskytte det som tilhører YAH i YAHUSHUAS NAVN.

* * * * * * *

Profeti 136

DEN HELLIGE ÅND Trenger Også å Bli Trøstet!

Den engelske videoen av Profetien, ble lagt ut på YouTube før den ble tatt ned av YouTube-ansatte. Den hadde over 13 000 visninger. Vær så snill, stå i enighet med våre bønner om at YouTube vil frigjøre den raskt!

Denne Profetien ble innspilt via lyd. Her er transkripsjonen.

[Ezra ber i Hellige Tungetaler …]

Elisheva: Så vakkert det er. Åh, ABBA YAHUVEH, vi takker DEG og vi lovpriser DEG, i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN, idet vi kommer foran DIN Trone med takknemlighet og lovprisning! Tusen takk for Shavu’ot [ukene]1! Tusen takk for Omertelling2! Tusen takk for innhøstingstiden. Tusen takk ABBA YAHUVEH, for når DU bringer Shavu’ot, så feirer DU samtidig, HIMMELSKE FADER, at DU ga meg en ny mannlig leder, HIMMELSKE FADER i YAHUSHUAS NAVN. Dette viser hvor mye DU ikke bare hedrer DITT Departement, men DIN Profet.

Det er hinsides, utenfor kjærlighet HIMMELSKE FADER, fordi YAHUSHUA, DU gikk ikke bare til Korset og utga DITT BLOD for en SONING for våre synder. For ingen av oss, ingen av oss på denne jorden er perfekt. Men i stedet HIMMELSKE FADER & ELSKEDE YAHUSHUA, så sa DU også, YAHUSHUA, at DU ikke skulle forlate oss alene (Joh.14:18), da DU forlot oss sa DU at DU skulle sende TRØSTEREN/TALSKVINNEN (Joh.15:26; 16:7). TRØSTEREN skulle komme.

Og DU fortalte DINE disipler om å vente og telle ned dagene til Det Øvre Rommet, og DU ga de datoen som skulle komme, og DU sa at TRØSTEREN skulle komme.

Joh.14:17-18

-SANNHETENS ÅND, som verden ikke kan ta imot. For verden ser HENNE ikke og kjenner HENNE ikke. Men dere kjenner HENNE, for HUN blir hos dere og skal være i dere. JEG lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. JEG kommer til dere.

Joh.15:26

Når TRØSTEREN kommer, HUN som JEG skal sende dere fra FAR, SANNHETENS ÅND som går ut fra FAR, da skal HUN vitne om MEG.

Vi vet HVEM TRØSTEREN er. Det er DEN HELLIGE ÅND. Det er DEN SØTE, SØTE HELLIGE ÅND, RUACH HA KODESH på hebraisk, og IMMAYAH. Vi takker DEG og vi lovpriser DEG IMMAYAH! Vi lovpriser deg ABBA YAHUVEH! Vi lovpriser DEG YAHUSHUA for at DU gjorde dette!

Åh, jeg ber nå om et Ord. Hva er Ordet DU vil si på Shavu’ot? I 7 dager skal vi feire [Shavu’ot 2016], HIMMELSKE FADER, at DU brakte denne nye mannlige lederen, en israelsk Profet – som nå er min elskede ektemann, da vi giftet oss 2.oktober 2016 og det var på Rosh ha Shana, da vi ventet på at DU, YAHUSHUA, skulle komme igjen, på en Rosh ha Shana. For DU er vår første BRUDGOM.

Og vi bare venter på DEG og vi spør hva det er DU vil si akkurat nå? Vær så snill, hva er på DITT Hjerte? For vi vil at folket skal komme og vi vil at de skal bli bedre kjent med DEG.

De trenger å kjenne DEG bedre. De lærer ikke HVEM DU er ABBA YAHUVEH, som noen kaller for «Jehova», men DITT NAVN er YAHUVEH. Dere har HEBRAISKE NAVN og dette Departementet underviser om disse HEBRAISKE NAVN.

Hva er det DU vil si? Hvordan kan vi få folket til å bli bedre kjent med DEG – vite at DU ikke bare er en GUD AV VREDE, men DU ER GUD AV EVIG KJÆRLIGHET & TÅLMODIGHET & NÅDE.

Men det kommer en tid når de krysser linjen, når de har kastet BLODET, BLODSSONINGEN som YAHUSHUA utøste ved Golgata, tilbake i Selve Ansiktet HANS og sier, «Jeg vil gjøre det på min måte! Jeg skal leve livet på min måte! Og jeg vil ikke gjøre noe Hellig fordi det er kjedelig».

Men DU har et Ord å si, og jeg ønsker å vite det, vi trenger å vite det – idet min ektemann ba i Hellige Tungetaler og de var Hellige Tungetaler av beskyttelse (Rom.8:26-27; 1.Kor.14:15) som sier «Rør ikke MINE Salvede, gjør heller ikke MINE Profeter noe ondt» (Sal.195:15; 1.Krøn.16:22) – hva er det DU vil si, ABBA YAH? For Profetene har ikke blitt gjort unna! Vi er fortsatt gyldige, og vi er DINE ØYNE, og vi er DINE ØRER, og vi ønsker å vite det.

Romerne 8:26-27

På samme måte kommer også ÅNDEN oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ÅNDEN SELV går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva ÅNDEN vil; for ÅNDEN ber for de Hellige etter GUDS vilje.

1.Korinter 14:15

Hva skal jeg så gjøre? Jo, jeg skal be med ÅNDEN, men også med forstanden; jeg skal lovsynge med ÅNDEN, men også med forstanden.

Salme 105:15 & 1.Krønikeboken 16:22

Rør ikke dem som JEG har Salvet, gjør ikke ondt mot MINE Profeter!

[Elisheva ber i Hellig Tungetaler3 …]

Profeti 136

DEN HELLIGE TREENIGHETEN Trenger Også å Bli Trøstet! Shavu’ot 2017

Profetien Begynner:

Dette er din ABBA YAHUVEH! JEG elsker når du kaller MEG for «FADER». JEG ER din KJÆRLIGE FADER! JEG ga MIN ENBÅRNE SØNN slik at du kunne komme tilbake igjen til Himmelen. Ingen av dere, ingen av dere er perfekte! Det er kun YAHUSHUA som er perfekt, DEN SOM noen kaller for «JESUS KRISTUS». Men JEG vil at du skal kalle HAM for «YAHUSHUA», HANS HEBRAISKE NAVN.

Du kommer til å finne ut at det er mer Kraft og Salvelse i det HEBRAISKE NAVNET, men det er fremdeles kraft og salvelse i navnet ‘JESUS KRISTUS’.

Vær så snill, JEG vil bli bedre kjent med deg på denne Shavu’ot som4 de kaller for «Pinse» – og denne [Profetien] skal bli utgitt på Shavu’ot – det er derfor JEG kaller det for Shavu’ot5. Dette er MINE bønner6 for dere, MINE barn. Dette er det JEG ber dere om, MINE barn.

MINE barn! MINE barn! MINE barn! MINE babyer! MINE babyer! MINE babyer! JEG vil bli bedre kjent med deg! JEG ER din SKAPER! Det er ingen andre! Du kan aldri sette sammen religion!

Dette handler ikke om religion! Dette handler om et forhold til SKAPEREN. Dette handler om din MESSIAS, din FRELSER YAHUSHUA som betalte PRISEN ved Golgata – slik at [du kunne bli frelst] fra helvete og skulle ikke ende opp der, slik at JEG kunne høre dine bønner igjen, slik at JEG kunne tilgi deg for dine synder – HAN UTGYTTE SITT EGET BLOD! For HANS BLOD var perfekt! Det kom fra Himmelen!

HAN er ikke bare SØNNEN til GUD DEN ALLMEKTIGE, MEG YAHUVEH! HAN er ikke bare SØNNEN til IMMAYAH (RUACH HA KODESH, DEN SØTE HELLIGE ÅND)! HAN er også GUD! ALLE TRE av OSS er ÉN (1.Joh.5:7-8; les også Joh.1:1-2; 10:30; Ordsp.8:23, 27, 30)! Undervis dem, MINE barn! Undervis dem!

1.Joh. 5:7-8

For det er TRE som vitner i Himmelen, FADEREN, ORDET & DEN HELLIGE ÅND, og DISSE TRE er samstemmer/er ETT.

Johannes 1:1-2 & 10:30

I begynnelsen var ORDET. ORDET var hos GUD, og ORDET var GUD. HAN var i begynnelsen hos GUD.

JEG og FAR er ETT.

Ordspråkene 8

Vers 23: I opphavet ble JEG [VISDOM, DEN HELLIGE ÅND] formet, i begynnelsen, før jorden ble til. […] Vers 27: JEG var der da HAN reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet, […] Vers 30: Da var JEG bygningsmannen hos HAM. JEG var til glede for HAM dag etter dag og lekte stadig for HANS Ansikt.

Fortell dem å se på et egg! Hvilken del er egget? JEG har lært deg dette fra begynnelsen av! JEG skal fortelle deg at du må undervise om det igjen. Fortell dem. Fortell dem, MITT barn. Se på et egg! Er det skallet som er egget? Er det plommen som er egget? Er det eggehviten som er egget? Hvilken del er egget? Det er helheten! Egget er et egg.

VI TRE, TREENIGHETEN ER ETT (1.Joh.5:7-8)! JEG, HERREN DERES GUD ER ÉN!7 ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH (RUACH HA KODESH, DEN HELLIGE ÅND), VI er ETT! Dette er det JEG vil du skal undervise dem om på Shavu’ot!

5.Mosebok 6:4

Hør, Israel! YAHUVEH er vår GUD, YAHUVEH er ÉN.

Eller

Hør, Israel! YAH er vår GUD, YAH er ÉN.

Dette er hva JEG vil at jødene skal forstå! De kan ikke argumentere når de ser på et egg. Nå taler JEG som om de er et barn. JEG taler som om dere alle er et barn, fordi dere er barn (Apg.17:28)! Du som tror du vet så mye, vet så lite (Job 38:1-2; 1.Kor.3:19-20).

Apostlenes Gjerninger 17:28

For det er i HAM vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er HANS slekt [barn]’.

Job 38:1-2

Da svarte YAHUVEH Job ut av stormen: Hvem er det som vil fordunkle MIN plan med uforstandige ord?

1.Korinter 3:19-20

For denne verdens visdom er dårskap i GUDS Øyne. For det står skrevet: HAN fanger de vise i deres egen list, og et annet sted: YAHUVEH kjenner de vises tanker og vet at de er tomme.

JEG vil lære deg akkurat som et barn – dette Departementet skal undervise som om alle er barn (Matt.11:25; Luk.10:21). Kom til MEG nå – som et barn (Mark.10:15). La oss starte på nytt.

Lukas 10:21, les Matteus 11:25

I samme stund jublet YAHUSHUA i DEN HELLIGE ÅND og sa: «JEG priser DEG, FAR, HIMMELENS & JORDENS HERRE, fordi DU har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, FAR, for dette var DIN gode vilje.

Markus 10:15

Sannelig sier JEG dere: Den som ikke tar imot GUDS Rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.

Ikke tro på det som nå blir undervist om, at alle religioner kan komme sammen (1.Kor.8:5-6; 2.Kor.6:14; Joh.14:6). Nei! Nei! Nei! Og Nei!

1.Korinter 8:5-6

Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer. Men for oss er det ÉN GUD, vår FAR. Alt er fra HAM, og til HAM er vi skapt. Og det er ÉN HERRE, YAHUSHUA HA MASHIACH. Alt er til ved HAM, og ved HAM lever vi.

2.Korinter 6:14

Gå ikke i fremmed forspann med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket?

Johannes 14:5

YAHUSHUA sier: «JEG ER VEIEN, SANNHETEN & LIVET. Ingen kommer til FAR uten ved MEG.

De som kaller ham «Allah»8 eller «Mohammed» – hvor er forsoningen for syndene? Uten BLODSFORSONINGEN er det ingen tilgivelse for synd (3.Mos.17:11; Hebr.9:22).

3.Mosebok 17:11

For en skapnings liv er i blodet, og JEG har gitt dere blodet på alteret til soning for dere. Blodet soner fordi livet er i det.

Hebreerne 9:22

Etter Loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse [for synd].

YAHUSHUA er DEN ENESTE SOM betalte PRISEN! Og HAN tok plassen til påskelammet! Det er HAN som er PÅSKELAMMET! HAN ble til og med drept på samme tidspunkt som påskelammet ble tatt livet av (4.Mos.9:2-3)!

4.Mosebok 9:2-3 (JPS)

La det israelittiske folk ga påskeoffer på sin angitt tid: du skal ofre det på den fjortende dagen i denne måneden, ved skumringen på sin tid. Du skal gi det i overensstemmelse med alle dets lover og forskrifter.

Og HAN ble hengt på korset, og HAN ble torturert og HAN ble slått, og HAN ble ydmyket, og HAN bar din skam og enhver sykdom, og enhver plage (les Jesaja 53)!

HAN gjorde dette for dere, MINE barn, men HAN døde ikke bare – for ingen kunne ta HANS Liv (Joh.10:18-19) da HAN hang på korset i 3 timer, helt uskyldig! Helt ren og Hellig! Ikke engang en tanke av synd kunne komme inn i HANS Hode (les Hebr.4:15 osv.)!

Johannes 10:17-18

FAR elsker MEG fordi JEG gir MITT Liv for siden å ta det tilbake. Ingen tar MITT Liv, JEG gir det frivillig. For JEG har makt til å gi MITT Liv og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget JEG har fått av MIN FAR.

Selv om HAN ble fristet av satan i 40 dager (les Matt.4:1-2; Mark.1:13; Luk.4:1-2), det kom aldri engang én tanke om synd i HANS Hode. Vær dere Hellige! Lev Hellig! HAN ga SITT Liv for deg, men det betydde ikke at mennesker tok HANS Liv (les Joh.10:18-19 ovenfor). Selv HAN er DEN som sa, «Det er fullbrakt!» og deretter døde HAN (Jon.19:30).

Johannes 19:30

[…] sa HAN: «Det er fullbrakt» Så bøyde HAN Hodet og utåndet.

Men åh, JEG vil du skal feire Shavu’ot! På den tredje dagen viste HAN at HAN levde (les 1.Kor.15)! Og HAN gikk gjennom en dør som var lukket (Joh.20:19) hvor disiplene gjemte seg og sørget. For HAN viste SEG etter at HAN hadde gått til helvete og lot djevelen og demonene vite at de hadde mislykket (les Ef.4:8-10)! De hadde mislykket, fordi HAN er GUD, DEN ALLMEKTIGE!

HAN er din HERRE & FRELSER! HAN er MIN SØNN! Likevel bærer HAN tittelen «HERREN, GUD, DEN ALLMEKTIGE»! HAN er FRELSEREN! Og disiplene jublet da JEG ba deg glede deg over Shavu’ot. For som du skjønner, HAN forlot deg ikke uten å si at HAN skulle sende TRØSTEREN/TALSKVINNEN. HAN viste SEG for disiplene og sa, «JEG sender TRØSTEREN/TALSKVINNEN!» (Les Joh.16:7). Og TRØSTEREN er DEN SØTE HELLIGE ÅND.

Nå forteller JEG deg en hemmelighet på Shavu’ot.

Det er så mange av dere som ikke vet – og dere som ikke vet noe om Bibelen – disse Ordene som JEG nå taler ut: Du må først omvende deg. Sett deg ned på knærne foran MEG. Før kunne JEG ikke høre dine bønner, fordi YAHUSHUA måtte bli korsfestet og utøse SITT BLOD som tok plassen din på korset ved Golgata. HAN lidde for deg! Når du bekjenner og vender deg om fra dine synder, og virkelig prøver å gjøre ditt beste for å leve Hellig foran MEG, så ikke bare adlyd De 10 Bud, men Tora-Lovene, som er de fullstendige instruksene fra YAHUSHUA som gjelder for denne tiden.

Å omvende seg, betyr at du sier at du er lei deg. Det er ikke slik [president] Donald Trump sa (før han visste bedre), hvor han aldri spurte om å bli tilgitt. Nå vet han at han må spørre om å bli tilgitt. Alle må spørre om å bli tilgitt.

Åh, Shavu’ot er en slik Hellig tid! Og Omertelling – hvis du ikke har gjort dette før – selv YAHUSHUA gjorde dette. Åh, dette betyr tid for innhøstning!

Det er så mye mer JEG vil lære deg, men tiden er ikke enda. Jeg skal tale ut flere Profetier om dette. Akkurat nå vil JEG bare at du skal vite hvor mye, hvor mye, hvor mye VI også trenger din trøst.

JEG taler nå til de som er frelst, hellighet og fylt med DEN HELLIGE ÅND, DEN SØTE RUACH HA KODESH. JEG taler til de som gjør sitt aller beste for å ikke fornærme MEG. Disse er dem JEG vil tale til. VI trenger din trøst. Vet du at DEN HELLIGE TREENIGHETEN trenger din trøst?

JEG taler til Babyene, Bruden og De Utvalgte. Du kommer til OSS og trenger trøst, og VI er der! Du kommer til OSS med dine bønner og VI er der. Du spør etter MEG og du mottar, for VI er der.

Men forstår du ikke? VI gråter. JEG, YAHUVEH gråter. YAHUSHUA gråter. IMMAYAH gråter. VI gråter! VI ler med deg! VI ønsker å le med deg. Dere er barn! Hvilken far vil ikke leke med sine barn? Hvilken far vil ikke at barnet skal spørre han om spørsmål? Hvilken god far vil ikke det? Hvilken Hellig far vil ikke det?

JEG taler ikke om noen andre nå enn de som virkelig tilhører YAHUSHUA HA MASHIACH. De andre vil ikke engang forstå. Og for de som ikke forstår, dette Ordet er ikke til deg, så ikke engang hør etter. Ikke bry deg om å klage. Ikke bry deg om å kalle henne en falsk profet, for JEG har tydelig advart, «Rør ikke dem som JEG har Salvet, gjør ikke ondt mot MINE Profeter!» (Sal.105:15; 1.Kor.16:22).

JEG vil ha et forhold til MINE elskede. JEG vil ikke bare at du skal frykte MEG – men frykt er begynnelsen til Visdom (les Ordsp.9:10; Sal.111:10) – JEG vil at du skal adlyde MEG.

Ordspråkene 9:10

Frykt for YAHUVEH er opphav til Visdom, å kjenne DEN HELLIGE er forstand.

Salmene 111:10

Å frykte YAHUVEH er opphav til Visdom; alle som lever etter den, har god forstand. YAHUVEH skal prises til evig tid.

Strev, strev, strev etter å leve Hellig! Og når du mislykkes – og før eller senere blir du som et ulydig barn, og du mislykkes, men omvender deg – spør om tilgivelse og tro ikke at YAHUSHUA døde på korset for å gi deg en unnskyldning slik at du kan synde igjen. Du blir holdt ansvarlig for det du vet om (Matt.12:36).

Matteus 12:36

JEG sier dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på Dommens Dag.

David var en mann etter MITT EGET Hjerte (les 1.Sam.13:14; Apg.13:22) av en grunn. HAN visste hvordan han skulle omvende seg. Han sørget og gråt og spurte om tilgivelse. Og JEG kunne tale gjennom ham og JEG kunne tale til ham. Og JEG ønsker å tale til deg.

Nå kommer JEG til å ha Elisheva & Ezra, denne israelske Profeten som nå er Elishevas ektemann og mannlige lederen av dette Departementet – JEG valgte ham, JEG utnevnte ham, JEG Salvet ham til å ta plassen til den falske som var der, som for over 7 år siden til og med stoppet å tro på MEG. Bleie-frelse teller ikke!

Trehjulssykkel-frelse teller ikke! Det er bare en liten barnesykkel. De begynner først med å forsøke å gjøre det som er riktig – og deretter forlater de MEG. De forlater HELLIGHETEN. De sier, «Det er for vanskelig å gjøre det på YAHUVEHS måte».

Åh, men du Ezra og Elisheva, dere behager MEG! Dere behager MEG fordi dere forsøker, og alle dere andre som JEG nå taler til, som er YAHUSHUA HA MASHIACHS barn – alt på grunn av prisen som ble betalt Ved Golgata – fordi du tror at HAN ikke døde, men steg opp på den tredje dagen; og HAN steg opp til Himmelen; og HAN kom tilbake med instruksjoner til disiplene; og slik som HAN steg opp, slik skal HAN komme igjen (Apg.1:11), bare ikke sett noe dato for når det skjer.

Apostlenes Gjerninger 1:11

Og [en engel] sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot Himmelen? Denne YAHUSHUA som ble tatt bort fra dere opp til Himmelen, HAN skal komme igjen på samme måte som dere har sett HAM fare opp til Himmelen».

Men JEG forteller deg dette. Se på verdens tegn, se på himmelens tegn (les Matt.24; Mark.13; Luk.21 osv.). Les hver eneste Profeti og grunn på det. Som du skjønner, dette er ikke bare vanlige ord. MIN datter som nå profeterer, som er en Apostel, en Profet, og som JEG kaller for MIN Ringmaiden, begynte i 1995 på nettet9, hvor JEG YAHUVEH fødte dette Departementet for å bringe sjeler til YAHUSHUA HA MASHIACH, ikke en etter en, men millioner om gangen – på så mange forskjellige språk som hun ikke engang kan med antall holde øye på.

Til og med Boken som er skrevet10, som forklarer HVEM DEN HELLIGE ÅND er og – Hemmeligheter av DEN HELLIGE ÅND, som tok så langt tid å skrive, for å sikkerhetskopiere den med Skriften – hvem tror du VISDOM er? (Les VISDOMMENS BOK) Hvorfor tror du at til og med King James Bibelversjonen kaller HENNE for en «HUN» (les Ordsp.1-9)? Hvilket bilde tror du Eva ble skapt i (1.Mos.1)? Da JEG sa, «La oss skape mennesket i «VÅRT» Bilde (1.Mos.1:26). Det er ikke bare MEG, men det var IMMAYAH. IMMAYAH er Bildet på Eva. Og dere menn er skapt i bildet av MEG, YAHUVEH og YAHSUHUA.

Så undervis dem! Undervis dem til og med på Shavu’ot. Syng til MEG. Syng til DEN HELLIGE TREENIGHETEN! Ikke bare gå inn i bønn og still spørsmål, men syng, lovpris! Gå inn til MINE Himmelske Tempelgårder, foran MIN Trone med ærbødighet, kjærlighet med tilbedelse i YAHUSHUAS NAVN (Sal.100:4)! Tro aldri at du kan gå inn i MIN TILSTEDEVÆRELSE i ditt navn (Hebr.4:14-16). For JEG skal kun lytte etter i YAHUSHUAS NAVN, DEN SOM noen kaller for «JESUS KRISTUS» (Apg.4:12). Men JEG spør deg om å lære deg DET HEBRAISKE NAVNET nå, før det blir forfalsket i Den Store Trengselen.

Salmene 100:4

Gå gjennom HANS porter med takkesang, inn i HANS Tempelgårder med lovsang.

Apostlenes Gjerninger 4:12

Det finnes ikke frelse i noen annen, for under Himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet NAVN som vi kan bli frelst ved.

Ezra & Elisheva, dere behager MEG så mye, for dere synger ikke bare til MEG, dere ber ikke bare til MEG, men Elisheva, du gjør så mye mer. Dere begge underviser alt JEG gir dere. Dere leder sjeler til MIN SØNN YAHUSHUA. Og YAHUSHUA, DU bringer disse sjelene til MEG. JEG sa at JEG ikke skulle miste én når navnet er skrevet i LAMMETS Bok av Liv.

Det er også en Bok med de Fordømte, og også en Bok med de som er utslettet (Åp.20:11-12; les også Sal.69:28 osv.).

Johannes Åpenbaring 20:11-12

Og jeg så en stor, hvit Trone og HAM som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra HANS Ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran Tronen, og Bøker ble åpnet. Så ble en annen Bok åpnet, Livets Bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i Bøkene, etter sine gjerninger.

Men JEG taler om Livets Bok og når navnet er nedskrevet, og du har gitt opp og vendt bort – JEG har allerede forutsett dette, som Romerne 8 (vers 29; 9:22-23 osv.) sier klart og tydelig – så snart navnet er nedskrevet, blir det straks utelukket som om det aldri var der, og det vises i Fortapelsens Bok.

Romerne 8:29

Dem som HAN på forhånd har vedkjent seg, har HAN også på forhånd bestemt til å bli formet etter SIN SØNNS Bilde, så HAN skal være DEN FØRSTEFØDTE blant mange søsken.

Romerne 9:22-23

Og enda GUD ville vise SIN vrede og gjøre SIN makt kjent, har HAN tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. HAN gjorde det for å gjøre kjent hvor rik HANS Herlighet er for dem som HAN ville vise Godhet, og som var gjort ferdige for Herligheten.

Detter er hemmeligheter JEG forteller deg i dag, som er enda større enn de bønnene JEG sa at du skulle be om. Be om at ditt navn aldri blir funnet i Boken med de som er utslettet, for det er bedre å være allerede satt i Fortapelsens Bok. For det er den eneste belønningen du vil få – som på denne jorden er å leve livet ditt, leve for djevelen, gjøre det på din måte i noen få år og – deretter kommer helvete og ildsjøen.

Åh, men du som gjør det på MIN måte! Du er for å bli i Livets Bok! Og du sier, «Jeg vil ikke gjøre det på min måte, for det er ikke jeg som lever, men vi spør DEG YAHUSHUA om å leve DITT Liv gjennom meg» (sammenlignes med Gal.2:19-20), og du gjør det på MIN, YAHUVEHS måte.

Galaterne 2:19-20

Jeg er jo ved loven død for loven, så jeg kan leve for GUD, jeg er korsfestet med YAHUSHUA; jeg lever ikke lenger selv, men YAHUSHUA lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på GUDS SØNN, som elsket meg og ga SEG SELV for meg.

Så JEG vil at du skal ta deg tid til å trøste OSS. Vet du at SKAPELSENS GUD, FRELSENS GUD og IMMAYAH, DEN SØTE HELLIGE ÅND – uten DEN HELLIGE ÅND kunne du ikke ha kommet til YAHUSHUA (Joh.16:8-9; 1.Kor.12:3; Joh.3:5; les også Åp.22:17; Hebr.10:29; 1.Joh.5:6-7; Ordsp.1:20-23; 8:1-4; Ordsp.9:10; 19:8; 8:35-36)? Det er HUN som er DEN ENESTE som fører/leder deg, ellers ville du ikke engang brydd deg.

Johannes 16:8

Og når HUN kommer, skal HUN gå i rette med verden og vise hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er.

1.Korinter 12:3

[…] Og ingen kan si: «YAHUSHUA er HERRE!» uten i DEN HELLIGE ÅND.

Johannes 3:5

YAHUSHUA svarte: «Sannelig, sannelig, JEG sier deg: Den som ikke blir født av vann og ÅND, kan ikke komme inn i GUDS Rike …»

Nå vil JEG at du skal vite det andre profeter ikke har fortalt om. Hvordan tror du VI føler når til og med Navnet «JESUS KRISTUS» brukes som et forbannelsesord? Når JEG og YAHUSHUA og selv alle – IMMAYAH, DEN SØTE HELLIGE ÅND og Bibelen, alle De Hellige Skriftene nå blir spottet? Når det er så få som til og med ønsker å leve Hellig?

VÅR Bok – Boken du kaller for Bibelen – men den heter faktisk De Hellige Skrifter, for det er ikke bare én bok. Det er andre bøker også, som Enoks Bok. De kaller dem for «Bibelens Manglende Bøker», men de er ikke fortapt. De har blitt funnet hvis du bare vil se etter.

JEG ønsker å undervise deg. JEG ønsker å undervise deg om at du må ha et vitnesbyrd som Enok hadde (Hebr.11:5-6). For han så ikke døden, men han vandret med MEG. Og han var MIN venn og så ikke døden. I stedet ble han tatt med opp til Himmelen (1.Mos.5:23-24).

Hebreerne 11:5-6

I tro ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for GUD hadde tatt ham til SEG. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for GUD. Uten tro er det umulig å være til glede for GUD. For den som trer fram for GUD, må tro at HAN er til, og at HAN lønner dem som søker HAM.

1.Mosebok 5:23-24

Hele Enoks levetid ble 365 år. Enok vandret med GUD. Så ble han borte; for GUD tok ham til SEG.

Han vandret med MEG. Englene førte ham til Himmelen da Enok ble båret på ryggen – hvor han til og med [hadde] sett hvor [noen av] de falne englene er [bundet], slik at JEG kunne advare deg nå (les Enoks Hemmeligheter 18:1-4). Det er en Himmel og det er et helvete, og det er et sted hvor de falne englene er.

Og fiendene av dette Departementet, JEG sier dere dette, [ved midnattstimen 27.-28.januar 2017] krig har blitt erklært fra Himmelen11 hvis dere ikke vender om!

Og til de som er fordrevet og umoralske, [den forbannede]12 – og du vet hvem du er – du hater ikke bare disse Profetene, ledelsen, og JEG sier deg dette: de tar kun imot ordre fra MEG, YAHUVEH, for det er virkelig kun DEN HELLIGE TREENIGHETEN som er LEDERSKAPET, men JEG måtte ha noen på jorden til å være MIN Munn, akkurat slik JEG gjorde i de eldgamle bøkene. Og det er hva denne Profeten er. Hun hører fra MEG. MINE Sanne Profeter taler Hellighet.

MINE Sanne Profeter er ikke redde for å fornærme – for din sjels skyld – lær av dette!

På Shavu’ot [eller Pinse], da de begynte å be i Tungetaler (Apg.2:3)13 – disiplene som samlet seg i Det Øvre Rommet (les Apg.1-2) – og vitnene som ble vitne av dette, da de samlet seg rundt og spottet, og de sa til og med at de var full (Apg.2:19), men det er en gave fra Himmelen som gjør at du kan høre MEG mer tydelig (1.Kor. 12:4-12; 13:1). Ikke tro på denne løgnen.

Apostlenes Gjerninger 2:1-4

Da Pinsedagen [Shavu’ot] kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra Himmelen som når EN KRAFTIG VIND BLÅSER, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de fylt av DEN HELLIGE ÅND, og de begynte å tale på andre Tungemål etter som ÅNDEN ga dem å forkynne.

Du er frelst når du virkelig strever etter å adlyde hvert Ord som YAHUSHUA, JEG YAHUVEH sier, og når du setter deg ned på knærne og sier, «Kom inn i mitt hjerte. Kom inn i mitt liv. Kom inn i min sjel. Kom inn i min kropp. Kom inn i tankene mine. YAHUSHUA, ta over meg. Lev DITT Liv gjennom meg. For DU ga DITT Liv slik at jeg kunne bli satt fri fra djevelen og demonene, og fra helvete! Du gjorde det på en slik måte at ingen kan benekte det».

Det er derfor til og med initialene f.Kr (Før Kristus) ikke har blitt slettet fra historiens tid, fordi de vet at HAN levde. Og HAN lever fortsatt og er i live.

JEG, YAHUVEH, taler ut til deg nå. VI trenger å bli trøstet! Syng til OSS! Vil du være så snill å synge til OSS? Vil du være så snill å gråte for OSS?

Visste du at de kaller De Hellige Skrifter kun «eventyr»? Vet du hvor mange i denne verden som har vendt seg bort fra til og med det å tro på denne Hellige Boken, som blir kalt for Bibelen, Tanak. De ler av MINE Tora-Lover, de som gjelder for dagen i dag – husk, de som virkelig er MINE barn forstår hva som gjelder for nå. Men du kan ikke unnslippe De 10 Bud (2.Mos.20:1-17; 5.Mos.5:4-21). For du skal elske HERREN din GUD – over alt annet – og det betyr DEN HELLIGE TREENIGHETEN.

Ikke bare snakk til FADEREN, MEG YAHUVEH, men snakk til YAHUSHUA, DEN SOM betalte PRISEN ved Golgata, og snakk til IMMAYAH, DEN SØTE HELLIGE ÅND som venter på deg, DEN SOM JEG kunngjorde for verden, om HVEM HUN er. HUN er VISDOM (Salomos Ordspråk 1-9; les også Visdoms Bøker).

Salomos Ordspråk 3:15-18

HUN (VISDOMMEN) er mer verdifull enn perler, av alle dine skatter er ingen som HENNE. I SIN høyre Hånd har HUN langt liv, i SIN venstre Hånd rikdom og ære. På HENNES (VISDOMMENS) veier er det herlig å vandre, og alle HENNES stier fører til fred. For alle som griper HENNE, er HUN ET LIVSTRE, lykkelige er de som holder fast på HENNE.

Nå forteller JEG deg en annen hemmelighet som JEG fortalte Elisheva for lenge siden. Hun våknet hver dag – og husk at dette Departementet har vært på nettet i over 22 år, men hun begynte lenge før det – for å spørre MEG, «Hva er det Du vil at jeg skal vite i dag?».

Og JEG ga henne disse instruksjonene som JEG nå gir videre til deg, dersom du velger å gjøre det. Det er velsignelse i det, og igjen taler JEG ikke til hedningene, JEG taler til de som virkelig kjenner MEG og som kjenner MIN SØNN, og som vet hvem DEN HELLIGE ÅND er. Dere andre vil ikke forstå dette.

Finn frem Bibelen, én med et mykt bokbind som kan åpnes, og be over Bibelen. Be om beskyttelse. Irettesett satan og sørg for at det ikke er noe synd i deg, at du har bedt om tilgivelse for synd. Og gjør dette mens du tar nattverd. Dette er de nye instruksjoner JEG gir på Shavu’ot 2017. Fordi JEG elsker å lære dere noe nytt, selv om det er gammelt for Elisheva.

Og si, «ABBA YAHUVEH, jeg kommer til DEG med lovprisning, og kjærlighet og takknemlighet. Tusen takk for at DIN SØNN, YAHUSHUA er min HERRE, GUD & FRELSER. For dette sier Ordet, «Overgi deg til HERREN YAHUSHUA og motstå djevelen, og han må flykte!» (Les Jak.4:7). Dette er grunnen til at JEG siterer denne Skriften til deg. For DITT Ord kan ikke vende tomt tilbake til MEG (Jes.55:11). Og jeg spør om DU nå kan bruke dette Ordet. Snakk til meg. Åpne Bibelen idet jeg nå trygler YAHUSHUAS Blod over Den».

Du kan til og med salve bokomslaget, og si til MEG, «I YAHUSHUAS NAVN, hvor vil DU jeg skal lese i dag, SØTE HELLIGE ÅND, RUACH HA KODESH? Hva vil DU si til meg i dag?». Og følg med når du holder den lukket i hånden din, se om JEG ikke vil åpne den.

Se om JEG ikke vil bruke de Søte Hendene til RUACH HA KODESH til å åpne den. Den må ha en et mykt bokbind. Men følg med og se hvordan den vil åpne seg langsomt, og et Ord vil bli sett av dine øyne, og hvor øyet ditt treffer er der JEG vil du skal lese.

Kanskje det vil bli det samme, hele kapittelet. Kanskje det blir kun en setning. Kanskje du bare leter etter ett ord. JEG ønsker å tale til deg. JEG vil at du skal lese MITT Ord. JEG vil at du skal se at det er levende. JEG vil at det skal bli hørt!

«Hva er det ABBA YAHUVEH, som DU vil si til meg i dag? Jeg ber om det i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN».

Følg med og se hva JEG skal gjøre. Akkurat som nå forteller JEG Elisheva og Ezra noe de enda ikke forstår, men JEG gir dem forklaringer. Hvis det ikke kommer med en gang, fortsett å grunne på det inntil du får svaret som JEG vil du skal vite. Og JEG har gitt dem første [kapittel av] Esekiel, vers 17. Og JEG har til og med fortalt dem å snu siden. JEG vil at de skal vite om et bestemt Ord. Og JEG sier dette nå slik at de blir påminnet om det. Men du kan også se det.

Esekiel 1:17

De gikk til alle fire sider, og de snudde seg ikke når de gikk.

JEG vil bare at du skal begynne dagen – uten unnskyldninger – for å høre MINE Ord, selv om det er på mobilen din. Les MINE Ord. Spør meg, «Hvilken Bok vil DU at jeg skal lese i dag?». Enten det er i Det Gamle [Testamentet] eller Det Nye [Testamentet], som egentlig er ett [Testament]14, spør MEG. For det er noe JEG vil du skal vite, som du trenger å vite på det stadiet av livet du er i.

Dette vil ikke fungere for hedningene. Dette er ikke som en synsk predikasjon. JEG taler nå disse Ordene til de Hellige. JEG vil gi deg mer hvis du kan ta imot det. Og JEG ønsker å vise deg at MITT Ord er levende.

Og angående Profetiene, les en Profeti om dagen! Spør MEG om hvilken Profeti. JEG lover å velsigne deg og vise deg.

MINE Ord er levende! For bokstaven slår i hjel, men ÅNDEN gjør levende (2.Kor.3:6)! DEN HELLIGE ÅND vil gi liv og uansett hvor mange ganger du leser Profetiene, så vil du se at Ordene er levende, akkurat som Bibelen.

2.Korinter 3:6

[GUD] som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på ÅND. For bokstaven slår i hjel, men ÅNDEN gjør levende.

Og du leser Ordene og du kommer til å se en setning som du før ikke forstod eller ikke kunne begripe. Det kommer til å bli som om det hopper rett ut av siden og det er ord som du trenger å vite på det stadiet av livet du er.

Dette er hva JEG vil lære deg på Shavu’ot, under feiringen – en feiring! – det var så mange tusen som ble frelst (Apg.2:41, 47 osv.) da DEN SØTE HELLIGE ÅND falt på så mange samtidig, og de talte i nye Tunger.

Det var ikke bare tunger av menn, av [menneskers] språk som de ikke visste om, men det er tunger av engler (1.Kor.13:1). Og djevelen kan ikke begripe eller forstå dem, han kan til og med ikke forstå eller begripe Ordene som nå blir talt ut. Så JEG ønsker at du nå skal lære disse leksjonene.

MINE Ord er en lampe for dine føtter (Sal.119:105). La MEG lede deg med MINE Ord.

Salme 119:105

DITT Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

De er fotspor – selv i den mørkeste av den mørkeste timen.

Gruble på/meditere over Salme 91: svarene er der selv for jødene hvis de bare vil begripe; YAHUSHUAS NAVN er der – læren om Frelse, læren om De Guddommelige Navn, de som roper ut i MITT NAVN! Jøder, hør på MEG!

Salme 91:14-16

«JEG berger ham, for han holder seg til MEG; JEG gir ham ly, for han kjenner MITT NAVN. Når han kaller på MEG, svarer JEG; JEG er med ham i nød og trengsel, JEG frir ham ut og gir ham ære. JEG metter ham med mange dager og lar ham se MIN FRELSE».

Hvilket barn kjenner ikke farens navn (Ordsp.30:4)?

Salomos Ordspråk 30:4

Hvem har steget opp til Himmelen og er kommet ned igjen? […] Hvem har fastsatt alle jordens grenser? Hva er HANS NAVN, og hva heter HANS SØNN? Det vet du vel?

– satan har bedratt deg! han vil ikke at du skal bruke MITT NAVN.

I MITT NAVN og i MIN SØNNS NAVN, YAHUSHUA, som ble korsfestet ved Golgata og sto opp igjen fra de døde, slik at du kunne bli satt fri, åh, MINE elskede, hør på MEG!

Boken er ikke eventyr! Og når JEG sier «Boken», så taler JEG om De Hellige Skrifter, Bibelen, til og med noen av de Tapte Bøkene (se i biblioteket), men noen er falske, så vær forsiktig – satan forfalsker alltid det som er ekte.

Og når dere ber sammen og når du ber alene, spør MEG, i YAHUSHUAS NAVN, «PAPPA YAH, ABBA YAH, hva er det DU har å si til meg?».

Om du så bare gjør det en gang om dagen. JEG har gitt deg denne Boken når du trenger et Ord fra MEG, når du trenger et trøstende Ord. Og de som sier, «Åh, den var bare skrevet av mennesker», er de som vil si, «Åh, dette er bare et Ord som kommer fra en kvinne», men det er så mye mer (2.Tim.3:16; 1.Pet.1:21).

2.Timoteus 3:16

Hver Bok i Skriften er INNBLÅST AV GUD og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører GUD, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

2.Peter 1:20-21

Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe Profetord i Skriften på egen hånd. For aldri ble noen Profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av DEN HELLIGE ÅND talte mennesker Ord fra GUD.

Husk at det vil være teksten som øynene dine ser, og du må kanskje snu om en side for å sette sammen sammenhengen i den. Husk at sammenhengen av versene du leser, må henvise videre.

VI er DEN HELLIGE TREENIGHETEN. Ikke la noen fortelle deg at VI ikke er det. Og når du bøyer deg ned foran MEG, YAHUVEH, så bøyer du deg ned foran YAHUSHUA & IMMAYAH, DEN SØTE RUACH HA KODESH. Og VI skal løfte deg opp og VI vil si deg dette, du er bare barn i VÅRE Øyne. Du kan ikke komme til Himmelen på en annen måte – uansett hvor mye utdanning du tror du har (Matt.18:3). Når du kommer til Himmelen, vil det bli kastet bort, og det er kun de Ordene JEG har talt som vil gjelde, Ordene som YAHUSHUA talte om (Matt.24:35).

Matteus 18:3-4

Og sa, «Sannelig, JEG sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i Himmelriket.

1.Korinter 3:19-20

For denne verdens visdom er dårskap i GUDS Øyne. For det står skrevet: HAN fanger de vise i deres egen list, og et annet sted: YAHUVEH kjenner de vises tanker og vet at de er tomme.

Hør på IMMAYAH. Lytt til DEN SØTE HELLIGE ÅND, VISDOMSORD, som King James Bibelversjonen kaller for en «HUN» (les Salomos Ordspråk, Matt.11:19; Luk.7:35). Hør på ordene slik at VI kan tale. Ikke bare lytt når du lytter til det, les det høyt. Ikke bare les det for deg selv. La Ordene flyte ut fra dine lepper. Og gjør det beste du kan, og strev etter å adlyde. Og lær deg [at] instruksjonene som JEG har gitt deg, må, må adlydes.

Du som er YAHUSHUAS Brud, du vet allerede hvem du er, for du verdsetter disse Ordene. Du verdsetter Shavu’ot [ukene] – du vet at du ikke kunne blitt frelst hvis det ikke var for, ikke bare NAVNET og BLODET TIL YAHUSHUA, men [også] TRØSTEREN måtte komme, DEN SØTE HELLIGE ÅND. JEG skal ikke skuffe deg! JEG fortalte det om dette!

VI verdsetter deg! Vet dere at VI verdsetter hver og en av VÅRE barn forskjellig?

Visste du om dette? VI kjenner VÅRE barn: Vi vet hvor du er svak; VI vet hvor du er sterk. IMMAYAH, DEN SØTE RUACH HA KODESH, DEN HELLIGE ÅND, lever i deg når du virkelig er frelst – hvordan kunne HUN ikke visst det?

Og det avhenger av hvor mye du har gjort. Hva har du gjort for YAHUSHUA? Hvor mange sjeler har du brakt til YAHUSHUA – selv om du kun har fortalt om YAHUSHUA til én?

Visste du at YAHUSHUA gir deg som en gave til MEG?

Og [HAN] sier, «FADER, se, JEG skal ikke miste én som har navnet skrevet i LAMMETS Bok av Liv. Uansett hva som må gjøres, selv om JEG må bringe dem til sitt laveste – selv om de tror at livet er ødelagt – så vil JEG få dem til å se opp og JEG vil få dem til å omvende seg, og be om tilgivelse og ta imot MEG, BLODSSONINGEN. Og JEG vil fortelle dem at de må adlyde og JEG vil fortelle dem at JEG tilgir dem».

Og deretter vil JEG presentere dem som en gave til DEG.

Og så er det opp til dem om de fortsetter å være Hellig og lytter til Ordene JEG taler og Ordene som er i De Hellige Skrifter. Det er deres valg og det er allerede forhåndsbestemt, som Romerne 8 tydelig indikerer.

Romerne 8:29

Dem som HAN på forhånd har vedkjent seg, har HAN også på forhånd bestemt til å bli formet etter SIN SØNNS Bilde, så HAN skal være DEN FØRSTEFØDTE blant mange søsken.

Og så sier JEG, «Her har JEG med en annen, og her har JEG med en annen».

Men hvordan gjør JEG dette? JEG bruker dere, MINE barn. Jeg bruker deg akkurat slik JEG gjør med denne lille som nå taler ut. JEG bruker MINE Profeter. JEG bruker deg, selv dem som ikke er Profet.

Du trenger ikke å være en Profet for å bringe en sjel til Himmelen. Bare tal ut sannheten som er i De Hellige Skrifter. Bare fortell dem at de må adlyde De Hellige Skrifter og fortell dem at når de faller, [så har du en MESSIAS] – for ingen er perfekte (Rom.3:23), selv Profeten som taler ut trenger en MESSIAS, for ingen er perfekte. Men å holde De 10 Bud er det første babysteget du må ta, deretter går du videre til Toraen som gjelder for i dag.

Du skjønner, YAHUSHUA er også GUD – husk at VI er ÉN! Husk hvor mange ganger HAN sa, «JEG kan ikke gjøre noe som JEG ikke har sett MIN FAR [gjøre], gjorde og gjør. JEG kan ikke si noe som HAN ikke sier og ikke har sagt (sammenlign med Joh. kapittel 5 vers 19, 20 & 30).

Johannes kapittel 5 vers 19, 20 & 30

YAHUSHUA tok til ordet og sa til dem: «Sannelig, sannelig, JEG sier dere: SØNNEN kan ikke gjøre noe av SEG SELV, men bare det HAN ser FAR gjør. Det FAR gjør, det gjør også SØNNEN. For FAR elsker SØNNEN og viser HAM alt det HAN SELV gjør. Og HAN skal vise HAM større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. JEG kan ikke gjøre noe av MEG SELV. JEG dømmer etter det JEG hører, og MIN Dom er rettferdig. For JEG søker ikke det JEG SELV vil, men det FAR vil, HAN som har sendt MEG.

For YAHUSHUA lyver ikke. JEG, YAHUVEH lyver ikke, og DEN SØTE HELLIGE ÅND lyver ikke (Rom.3:3-5). Så husk dette, MINE barn.

Barn, åh barn, åh barn, åh barn, dere er i enden av endetidene – nå – det er ikke lenger minutter unna, dere er sekunder unna i MIN tid. Og JEG gir dere disse nye instruksjonene.

Ikke glem å ta nattverd. Det er en påminnelse om PRISEN YAHUSHUA betalte ved Golgata, men husk at du først må omvende deg fra synd. Du må omvende deg og du må leve et liv av Hellighet. Ellers drikker dere, MINE barn, Fordømmelsens Beger (1.Kor.11:28-29).

1.Korinter 11:28-29

Enhver må prøve seg selv og så spise av Brødet og drikke av Begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er HERRENS Kropp, spiser og drikker seg selv til doms.

Husk på dette, MINE barn, spør om tilgivelse før du tar nattverdens krigshandling, et stykke brød, uansett hva du har som representerer brødet som er [kjødet], som er YAHUSHUA som ble hengt på korset.

Og blodet, det er en soning for dine synder. HAN betalte PRISEN. En dråpe er alt som skulle til for å rense bort denne verdens synder, blodet som nå er inni dem hvis de bare vil ta imot det.

Så ta druesaften ellers så må du ta det du har. Gå og les nattverdens instruksjoner, det er aldri det samme – ville du sagt de samme kjærlighetsordene til en du var glad i, din ektefelle? Snakk til YAHUSHUA som om HAN var din ektefelle, for det er HAN som skal være DITT LIVS KJÆRLIGHET, slik JEG ER DITT LIVS KJÆRLIGHET, slik DEN HELLIGE ÅND er DITT LIVS KJÆRLIGHET. Ingen må noen gang komme foran.

Du må alltid huske at du ikke skal elske gavene JEG har gitt deg mer enn DEN SOM GIR LIVET I GAVE, MEG, SKAPEREN og YAHUSHUA din MESSIAS, og DEN SØTE RUACH HA KODESH. Dine barn, din ektefelle, må alltid komme etterpå.

Åh, MINE barn, MINE barn, MINE barn, MINE barn! MINE babyer, MIN Brud, MINE Utvalgte, dere alle blir testet. Og dere har blitt hardt prøvet. Men for de av dere som gjør sitt aller beste for å leve i Hellighet og overlater resten på korset ved Golgata, og spør YAHUSHUA, «Åh, sett meg fri og tilgi meg», dere har blitt tilgitt. Men vær klar over kirkene som nå står opp (Judas.1:4). For mange av dem sier – ja, JEG sier at flertallet vil si til deg – «Vær ikke lenger bekymret når du synder».

Judas 1:4

For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom. De misbruker vår GUDS Nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår ENESTE HERSKER OG HERRE, YAHUSHUA HA MASHIACH.

Du kan ikke sette religion sammen. Sa ikke YAHUSHUA før HAN dro, som Ordet sier, De Hellige Skrifter, Bibelen, «MITT ønske om deg er å være én» (Joh.17:20-23)? Det er ikke en muslim. For de tar ikke imot YAHUSHUA som MESSIAS. De har sin egen profet, Mohammed, og det vil ikke føre deg til Himmelen.

Johannes 17:20-23

JEG ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på MEG. Må de alle være ett, slik DU, FAR, er i MEG og JEG i DEG. Slik skal også de være i OSS, for at verden skal tro at DU har sendt MEG. DEN HERLIGHET DU har gitt MEG, har JEG gitt dem, for at de skal være ett, slik VI er ett: JEG i dem og DU i MEG, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at DU har sendt MEG, og at DU elsker dem slik DU har elsket MEG.

Så det Trump har gjort – når selv paven påstår han er gud – skal JEG fortelle deg i hemmelighet en annen gang, om hva som pågår.

For den Trump Elisheva profeterte om, det er mer enn en [Trump]. Kloner er ekte og dobbeltgjenger er ekte. Så JEG skal forklare mer om dette en annen gang.

Man kan ikke blande katolisismen – det paven forkynner nå og sier, idet han bærer et vridd kors som spotter YAHUSHUA og påstår han er gud, at han har noe å gjøre med YAHUSHUA [Frelsesbønnen] – har noe å gjøre med De hellige Skrifter.

For synd er synd, og det har ikke endret seg uansett hvilken såkalte moderne tid du tror du er i.

Husk at troens prøvelser er mer verdifulle en gull (1.Pet.1:7). Dere som lider mye, og lurer på hvorfor, når du tilhører MEG og lever Hellig foran MEG – og tilber YAHUSHUA og HANS NAVN er kontinuerlig på leppene dine, du ber hele tiden, og bringer sjeler til MEG og du jobber så hardt for MEG – og likevel lider du så mye. Husk på dette, «Troens prøvelser er mer verdifulle enn gull» (1.Pet.1:7).

Husk på Job. Les Job. Husk at «mange er de rettferdiges lidelser» (Sal.34:19) – JEG sa ikke få, JEG sa – mange er de rettferdiges lidelser, men JEG, HERREN deres GUD YAHUVEH, i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN, skal utfri dere fra hver eneste lidelse. Hvis det ikke er her på jorden, kommer det til å bli i Himmelen.

Salmene 34:19

YAHUVEH er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og HAN frelser dem som har en knust ånd.

Og Elisheva, og nå taler JEG til deg, MIN elskede israelske Profet Ezra, MIN Apostel, som dere begge er – og JEG taler til dere begge som er Ringmaiden og Ringbærer, nå som den falske er borte, så forteller JEG nå dere dette. Alle som prøver å rive deres forhold fra hverandre, forhold mellom ektemann og kone, desto mer skal JEG helle MIN hevn over dem. Og det skal komme rett fra Himmelen.

Og JEG skal ta livet ikke bare av dem på en pinefull måte, på tidspunktet de minst venter seg, men JEG skal ta alt av verdi, inkludert deres jobber (les 5.Mos.kapittel 28). Da mener JEG alt og alle, inkludert barna. [Det gjelder] alle som prøver å ødelegge dette Hellige Departementet som ikke tilhører noen kvinne eller mann, men som virkelig er født fra Himmelen, og alle som prøver å rive i stykker og rive fra hverandre De Hellige Profetiene som ikke kommer fra noen kvinne eller mann. JEG bruker bare denne kvinnen som et Hellig fartøy, en Budbringer som JEG kan stole på, JEG bruker [også] denne Hellige mannen.

Detter er hva en Profet gjør. De forteller hemmeligheter slik at du ikke blir overrasket der hvor andre ikke vil åpne øynene sine. Du vil ikke finn alt i Den Hellige Boken som heter Bibelen, for det finnes andre Bøker som JEG fortalte om, og det er Enoks Bok – det er andre Bøker som til og med er nevnt i Skriftene i Bibelen: Jashers Bok, den som du ble fortalt å studere og lese – hvor mange er det som vet dette? – og Enoks Bok.

JEG advarer deg. Du burde ikke røre denne som er Salvet – rør ikke MINE Salvede sønner og døtre. Det er bedre du dekker til munnen din.

Du skal få vite hvem som er en falsk profet. De fører deg ikke til Himmelen. De forteller deg ikke om å vende om. De forteller deg ikke om å irettesette djevelen. De lærer deg ikke hvordan du skal gjøre det. De bruker kun nyhetene som alle kan bruke.

JEG sier dette igjen. Rør ikke dette Departementet! For tydelig og ydmyket sier det – og Elisheva har ikke engang fått tillatelse til å vise seg i en video, så ikke tro eller ikke se på henne som om hun er GUD bare fordi hun taler ut GUDS Ord; hun er bare frelst ved Blodet, det samme Blodet som du er [frelst ved].

Og JEG har gjort henne og Ezra spesielle for å utføre misjonen og de jobbene JEG har ordinert dem til å gjøre, og JEG har utpekt dem til å gjøre det, slik som JEG har bestemt for deg å gjøre.

Men det er du som må være den som søker etter MEG, for å finne ut av: Hvorfor ble jeg født på denne jorden? Hvordan kan jeg hjelpe DEG? Hvordan kan jeg trøste DEG? Hva er det DU vil jeg skal si? Hva er det DU vil jeg skal gjøre?

Forvent ikke at denne Profeten har svaret for deg. Til tider vil JEG fortelle henne, men de kan ikke svare på tusenvis av e-poster. De kan ikke svare på tusenvis, ja, JEG ville til og med sagt millioner av brev, telefonsamtaler og kommunikasjoner. De kan ikke engang ditt språk. De må stole på at andre oversetter språkene.

Åh, fiender, dere fordrevne og umoralske/fordømte, dere er de JEG hater! Og du sier, «Åh, men DU skal ikke hate oss!» Men sa ikke David, «Skal jeg ikke hate de som hater DEG? Ja, jeg skulle hate dem med et rettferdig hat» (Sal.139:21-22). Hva er et rettferdig hat? Det er dem som JEG kaller fordømt15 – Les Jeremia 6!

Salmene 139:21-22

de som taler svikefullt om DEG og reiser seg mot DEG i ondskap. Jeg hater jo DINE fiender, YAHUVEH, har avsky for dem som står DEG imot.

Jeremia 6:28-30

Trassige opprørere er de alle, de går rundt og baktaler folk; de er som bronse og jern og bærer seg ondt at, alle sammen. Belgen blåser, men blyet er uberørt av ilden. Det nytter ikke å smelte, de onde skilles ikke ut. De skal kalles vraket sølv, for YAHUVEH har vraket dem.

Fortellingen om De 5 Kloke Jomfruene! Les den! (Les Matt.25 nedenfor.) Det er kun 5 Kloke Jomfruer, og JEG mener ikke bokstavelig talt tallet 5 – JEG mener de som virkelig adlyder.

Og der er bønneforbederne, som heter «YAHUSHUAS demon- tramper» da JEG sendte de Hellige englene til henne personlig, med egne øyne så hun vingene. Hun berørte fjærene. Hun hørte Ordene. Og JEG ga det navnet! Og ve alle som var en del av denne bønneforbeder-gruppen, dem som JEG stolte på – likevel visste JEG, akkurat som Judas, at det kun var for en tid og deretter forrådte de [Departementet] fordi de ikke kunne holde levestandarden og Helligheten.

Betrakt dette, og JEG har fortalt dem om denne hemmeligheten: Da Moshe (Moses) gikk til toppen av Sinai-fjellet for De 10 Bud, De 10 Bud som JEG, YAHUVHE skrev med MIN brennende finger, og JEG grunnet16 på det sammen med ham mens JEG lærte ham så mye. JEG lyttet til ham tale, og JEG lyttet til hans spørsmål, og de var mange. Og han snakket til MEG, og han spurte MEG mange spørsmål, de var mange.

Åh, men Israels barn som JEG førte ut av Egyptens slaveri, de kunne ikke vente til han skulle komme tilbake. Og de spurte Aron, «Hvor er han? Kommer han ikke tilbake, så skal vi lage våre egne guder». Og de tok gull og sølv, og de tok juveler og edelstener, og de lagde en gullkalv som de skulle tilbe, og de bøyde seg ned foran den. Og de tilbad noe de kunne se og all slags forferdelser ble gjort, alt fra homoseksualitet til utroskap, alle synder som JEG ikke behøver å nevne, helt til Moses kom ned, så var det dette han så (les 2.Mos.32).

Ezra & Elisheva, dere har lurt på hvorfor de som ble med YDS-ene, «YAHUSHUAS demon-tramper», bønneforbeder, kom og faktisk bodde sammen med dere, men klarte ikke å oppnå standarden med Hellighet, som er nødvendig for å være YAHUSHUAS Brud, De 5 Kloke Jomfruene (les senere Matt.25). Men nå forstår du, siden JEG ga et privat Ord til deg i dag og fortalte deg at du ikke lenger skulle gråte og sørge når de forlater deg, og de blir til en fiende eller så går de bare rolig bort.

Nå skal du se på dem og ikke lenger sørge. Og du skal huske at de vendte seg bort fra det JEG underviste om. For de alle visste at Profetiene var sannheten, til og med de som gikk bort. Og den som en gang var kalt for en leder, før Ezra kom, sa til deg en dag – på din 14. bryllupsdag og du vet at han nektet i over 7 år å gjøre det JEG fortalte ham til å gjøre. Han var aldri en leder.

Det har aldri vært en leder for dette Departementet utenom én, og det var inntil Ezra kom. Nå er det en mannlig leder. Før var det kun deg. Før var det kun deg, Elisheva. Det var aldri en annen leder unntatt én, og det var deg, Elisheva, som hørte MINE instruksjoner fra Himmelen og adlydde.

Men nå bringer JEG sammen Juda & Efraim (Esekiel 37:19-22). Og JEG vil du skal feire det på Shavu’ot. JEG gir deg en Israelsk Profet, Ezra, og helt siden Juda & Efraim ble gift har Departementet gått en annerledes vei idet JEG lærer dere mer om de jødiske måtene.

Esekiel 37:19-22

Da skal du svare: Så sier YAHUVEH GUD: Se, JEG tar Josefs Stav som tilhører Efraim og hans brødre, Israels stammer, og setter den sammen med Judas Stav. Så gjør JEG dem til én Stav; de blir til ett i MIN Hånd. Stavene som du skriver på, skal du holde i hånden så de ser dem. Du skal si til dem: Så sier YAHUVEH GUD: Se, JEG henter israelittene fra de folkeslagene de drog bort til. JEG samler dem fra alle kanter og fører dem til deres eget land. Så gjør JEG dem til ett folk i landet, på Israels-fjellene. De skal alle ha en og samme konge. De skal ikke lenger være to folk og ikke mer være delt i to kongeriker.

Ingen av dem vil noensinne lære deg å synde. Hvis de noensinne lærer deg å synde, det er da du skal løpe bort. De vil aldri fortelle deg å se på noen annen gud enn DEN HELLIGE TREENIGHETEN. De vil aldri lære deg å vende deg bort fra De Hellige Skrifter og deretter fortelle deg at det finnes en annen MESSIAS. For JEG har Salvet dem til å fortelle deg om sannheten.

Så igjen sier JEG at krig har blitt erklært fra Himmelen, fra MEG, YAHUVEH17. For alle de som har skrevet sine ord full av løgner og forferdelser som har blitt på internett, du er fordømt i MINE Øyne! Du skal henge hvor de falne englene henger, i det som Enok kaller den tredje Himmel18, men du vet at det er som helvete. For de som har gjort dette, deres lidelse og tortur skal bli større enn hva de falne englene har.

Du ville aldri omvende deg selv om du visste at JEG taler Sannheten gjennom henne. Du inngikk en avtale med djevelen, og du nekter å komme deg ut av det. Og du kommer til å betale en pris for hver tåre som har blitt felt, da du såret dette lederskapet og de som forkynner ved siden av henne.

For hver gang du bakvasket og ærekrenket deres navn, for hver tåre som ble felt, JEG multipliserer det nå en million ganger – som igjen, JEG venter, og JEG forteller dem å ikke gi ut dette Ordet inntil Shavu’ot – du som spottet Hellig Tungetale, JEG skal vise deg hvordan JEG spotter deg når alt er tatt bort. Til alle dere fordømte og alle dere som nektet å vende om, hør på dette. Gå og les 5.Mosebok kapittel 28, YAHUVEHS forbannelser! For hver og en av dem skal dere høste!

Og dere alle som strever etter å adlyde og tilbe YAHUSHUA & MEG, YAHUVEH & IMMAYAH (DEN SØTE RUACH HA KODESH, DEN HELLIGE ÅND), les 5.Mosebok kapittel 28, velsignelsene JEG har reservert for dere som strever etter å adlyde hvert Ord JEG sier.

Hvorfor skulle JEG si, «Vær dere Hellige som JEG er Hellig» (1.Pet.1:16 osv.) hvis det ikke var noe slikt som Hellighet? Det er fordi JEG fyller deg med RUACH HA KODESH slik at du vet rett fra galt når du synder og når du ikke synder.

Ikke gå ut fra at du synder hver dag. For når JEG sier at alle har syndet og mangler YAHS Herlighet (Rom.3:23), det betyr bare at du har gjort dette en gang i livet ditt før du ga ditt liv til YAHUSHUA. Men ingen, ingen, ingen som virkelig tilhører YAHUSHUA vil gjenta synden (1.Joh.5:16-18, og ingen av dem vil i forkant planlegge å se hvor langt de kan lene seg over helvete før de faller ned.

1.Johannes 5.16-18

Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham og slik gi ham liv – så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død, men jeg taler ikke om bønn for den. All urett er synd, men ikke all synd fører til død. Vi vet at hver den som er født av GUD, ikke synder. For han som er født av GUD, bevarer HAM, så den onde ikke kan røre ham.

Detter er de Trøstende Ordene JEG har for deg idet du tar deg tid til å trøste MEG.

Gråt for OSS, DEN HELLIGE TREENIGHETEN. Du skjønner, VI ville ikke at – og helvete var ikke skapt for menneskeheten. VI ville ikke at du skulle synde. VI ville ikke at du skulle gjøre opprør i Himmelen. Du har allerede utarbeidet den beslutningen, hvilken side du ville kjempe på, om det enten var MIN, YAHUVEHS eller lucifers side19. Og nå arbeider du på din egen frelse, skjelvende av ærefrykt (Fil.2:12). For din sjel vet allerede hvor du skal gå.20

Men ingen er fordømt hvis de fremdeles ønsker – og selv nå hører disse Ordene og vet at de er Sannhet. Bare omvend deg. Be YAHUSHUA om tilgivelse. Be om en ny begynnelse og dine synder vil bli så langt unna som øst er fra vest.

For det er en synd som aldri kan bli tilgitt, og det er blasfemi mot [DEN HELLIGE ÅND] (Matt.12:31 osv.)21. Men husk at når du sier at det som er godt er ondt (Jes.5:20), så er du også i en stor fare for sjelen fordi du har ikke fornærmet personen, men du har fornærmet MEG, YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH. Det er forskjellige definisjoner av ordet «blasfemi», så omvend deg mens du enda har en sjanse.

Jesaja 5:20

Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!

Trøst OSS. Hvordan tror du VI har det når VI vet at den som sier de elsker OSS fra begynnelsen, tar imot Departementet, tar imot Profetiene i kjærlighet, takker dem for å lede dem til YAHUSHUA. Det har blitt mottatt så mange e-poster og det har blitt sagt så mange ganger, «Tusen takk, tusen takk for at du ledet oss og lærte oss at abort er en synd, homoseksualitet er en synd» (for dere kirker vil ikke lenger forkynne hva Hellighet er) og deretter går du bort. Og du faller ikke bare fort. Du faller sakte idet opprør og ditt eget ønske om å leve livet ditt, kryper seg inn. Og en dag åpner du øynene dine og skjønner at du falt i unåde. Du falt fra Barmhjertighet. Alt som nå er igjen er opprør.

Du blir holdt ansvarlig for det du vet (Matt.12:36).

Så JEG har gitt instruksjoner til Elisheva & Ezra. Elisheva skal ikke felle en annen tåre for en hun kaller for et «barn» [som likevel går bort].

Som du skjønner, JEG taler nå til alle rundt om i verden, du er ikke bare en menighet til dem. Når du tar imot dette Departementet og Profetiene, så er de fortalt å kalle deg for «barn». Og de ber for deg som om du er deres barn. Og Elisheva har fått et hjerte av IMMAYAH. Og MIN Ezra, han er som en Moshe Den Nye, slik som Elisheva er en Eliyahu Den Nye. Så vær forsiktig når du fornærmer dem.

Men vit at når du sender velsignelser – selv om de ikke kan skrive eller ringe deg tilbake, de får kun lov til å gjøre det når JEG forteller dem – så leser de velsignelsene og de sender de samme velsignelsene tilbake til deg.

Og «YAHUSHUAS demon-trampere», de trofaste, Elisheva & Ezra vet ikke engang om alle navnene, for dere er spredt over hele verden. Og det er 500 000 som står sammen på en mur. Det er en åndelig mur, for dette Departementet er et Tempel uten murer fordi det omfatter verden i nå over 45 språk som de kjenner til.

Men det har blitt spredt med munnens ord, og selv når de Hellige22 [troende] taler i Tunger, så vet de ikke engang at de løfter opp disse to navnene. Og JEG forteller deg at du må lytte, lytte, lytte og spørre MEG om hvem de er. Og til de Hellige [troende som lever Hellig], JEG forteller deg Sannheten. Og du blir glad når de sender en velsignelse tilbake til deg.

Detter er de Trøstende Ordene JEG har til deg.

Når JEG gråter, når VI gråter, DEN HELLIGE TREENIGHETEN, og VI gråter for hver eneste som faller, selv om VI vet at du kommer til å falle og aldri stå opp igjen, og helvete blir ditt hjem – det er VI som fremdeles skapte deg og som en baby elsket VI deg inntil tiden du ble fordrevet og umoralsk.

Og til de som er Gjesten, husk at alle er velsignet som er invitert til LAMMETS Bryllupsmåltid (Åp.19:9). Bruden er kun 288 000 (Åp.14 & 7) og VI luker dem ut, og alt har å gjøre med lydighet. Vil du adlyde? Eller vil du vende deg bort? Vil du kun være lunken og fortsatt tro du kommer til Himmelen?

Husk igjen lignelsen om De 5 Kloke Jomfruene. Husk at der var det også 5 Uforstandige [Jomfruer], men det er en annen gruppe (Matt.25:11-12) som sjelden nevnes: og det er de som banket på BRUDGOMMENS Dør etter at YAHUSHUA gikk inn i rommet, og HAN låste døren. Og de banket på døren og sa, «Slipp oss inn», slik som de gjorde i Noahs Ark, og han sa, «Gå bort du som gjør urett, for jeg har aldri kjent deg».23

LIGNELSEN OM DE TI JOMFRUENE

Matteus 25

DE TI JOMFRUENE: 5 KLOKE & 5 UFORSTANDIGE

Da kan Himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene sine. Da de trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.

Men ved midnatt lød et rop: Brudgommen kommer! Gå og møt ham! Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner’. ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok både til oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’ Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt.

DE ANDRE JOMFRUENE

Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke’.

Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen når BEN ADAM [ADAMS SØNN & SØNN AV YAH] kommer.

Sørg for at du virkelig kjenner FADEREN GUD, og GUD, SØNNEN & GUD, DEN HELLIGE ÅND, som ALLE TRE er ÉN, sørg for hvem du virkelig kjenner, selv om VI er adskilt så er VI alltid enige og alltid ÉN.

Og det er de som banket på døren som er de fordrevne og umoralske. Dette er de som det ikke er tilgivelse for.

Åh, sørg for OSS! Gråt for OSS! Trøst OSS!

JEG gir deg en vakker verden. Nå er himmelen/luften forgiftet. Vannet er forgiftet. Maten er forgiftet. Du må be over alt. Ikke ta noe for gitt. Selv klærne du har på deg – du vet ikke at – kjemikalier har blitt plassert på dem for å ta livet ditt!

Herskerne i denne onde verden av satan (Ef.6:12 osv.) – da Adam falt, falt verden i satans hender, og den sataniske eliten, illuminati, sto opp og alt de sier er, «Vi må ta liv. Det er for stor befolkning». Og så forgifter de himmelen/luften og det heter «chemtrails», og hensikten med det er at plagene skal komme.

Det er derfor JEG ba deg huske Salme 91 som JEG fortalte Elisheva om, i 2001. Gjenta det hver dag. Påstå at du er under Salme 91. Hold fast på den og samtidig Salme 23, hold fast på den. Ikke slipp! Du kommer til å finne flere måter å trøste OSS på, idet VI ser hva som har blitt gjort på denne jorden – når VI ser hva Monsanto har gjort, når VI nå ser at de til og med har laget smykker av abortfoster og du vet ikke om det. Du tror du smører på ansiktskrem for å få ungdommelig hud. Du vet ikke at de bruker DNA-blod i det.

Åh, MINE barn! MINE barn! MINE barn! Det er kun 2 måter å komme seg ut av denne verden! Du burde sette deg på knærne nå før det er for sent!

JEG forteller deg dette, Frelse er nå tilgjengelig, men hvis du ikke er av Bruden, 288 000, (Johannes Åpenbaring 7 & 14) – og [Bruden av] Johannes Åpenbaring 14, JEG forteller deg dette, du skal dra av gårde før [Bruden] av Johannes Åpenbaring 7. Og det er en annen hemmelighet som JEG ikke skal fortelle om nå, som Elisheva og Ezra og «YAHUSHUAS demon-trampere» vet om, det er enda en ting til som må skje. Og JEG taler ikke om ting i denne verden. JEG taler om en Himmelsk Åpenbaring, en gave JEG har gitt Ezra og Elisheva, men de er fremdeles av Johannes Åpenbaring 14 – til de andre sier JEG: Hvis du ikke kan gjøre det, nå som det er tilgjengelig, hvordan vil du gjøre det i Den Store Trengselen?

Hvordan vil du ta imot MEG i Den Store Trengselen, MIN SØNN YAHUSHUA, i Den Store Trengselen, når du blir fortalt at, «Alle religioner skal være én»? – når det allerede har – en president har allerede signert om å ta det i kraft, det som JEG ikke ville skulle bli utført. For alle religioner og alle de som tjener andre guder, tjener ikke MEG, YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH.

Religion kan aldri bli slått sammen og forventet å bli funnet i Himmelen – hvis de ikke omvender seg og snur seg bort fra de falske gudene – så har de ikke gjort noe mer enn å bygge en gullkalv akkurat som i Moses (Moshe) tid på Sinai-fjellet, fortellingen som JEG nettopp fortalte om.

VI trenger å bli trøstet. VI trenger å bli kjent med – slik at VI blir elsket. VI trenger å høre at VI er verdsatt. VI trenger å vite at du bryr deg om babyer som blir tatt abort på, som blir kastet som søppel og organene blir solgt, og de blir revet ut til og med når de lever.

Tror du ikke at VI gråter når misbruk, tortur og samleie blir utført under sataniske ritualer? Det blir til og med utført mot de nyfødte. Finnes det noe vakrere enn en nyfødt eller et barn? Likevel står du der stille og gjør ingenting! Du er redd for å til og med delta i en demonstrasjon for å protestere og si, «Vi skal beskytte barna våre! Våre barn skal ikke bli tatt livet av!»

Hvor mange av dere er der under disse demonstrasjoner hvor disse menneskene ikke er redde for å ofre sine liv og bli fengslet? Dere er feiginger i MINE Øyne og ved Domstolen skal du høre og få vite hva JEG har å si, når JEG sier, «Bort fra MEG, du som gjør urett» fordi du brydde deg aldri da du hørte om de som gjør disse grusomhetene, dem som JEG kaller for pedofile.

Du vet ikke, du forstår ikke. Du tror du kan komme deg unna med å bare benekte sannheten, men du kommer deg ikke unna etter at du har lest dette! Nei, du kommer deg ikke unna etter å ha lest dette! For du kommer til å bli holdt ansvarlig for det du vet (Matt.12:36)!

Hva gjør du for å støtte dem? Hvordan og – hva gjør du for å oppmuntre dem som ofrer sine liv for å si, «Abort er galt, abort er synd, abort er mord!».

Du kan ikke drive hor (gjøre overgrep) mot barn og tro at JEG, SKAPEREN YAHUEVH har blindet MINE Øyne og gjort MINE Ører døve, eller holder foran MIN Munn for dem små uskyldige som gråter og skriker.

Åh, du kommer til å få se! Du tror at du har lov til å gjøre disse grusomhetene på denne jorden, og JEG taler til deg som kaller deg selv for en «far»! Du er ingen far! Du er biologisk sæd som ble laget for komme sammen med egget, slik at et barn kunne bli laget, men du er ingen far!

Du som ønsker å skade et barn (Matt.19:6; Mark.9:42)!

Markus 9:42

Men den som lokker en av disse små som tror på MEG, til fall, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein som halsen.

Og du, sataniske elite som tror dette er morsomt fordi du har hatt all berømmelse og rikdom, og du har gjort all synd som kan gjøres. Du omgir deg selv mer til satan og sier, «Hva mer kan jeg gjøre for å tjene deg?». Du forsøker til og med å rive et barn i to med dine egne hender, når han (satan) forteller deg å gjøre det! Du knekker av dens fingere! Du drikker blodet! Du smører det på ansiktet og kaller det for «ansiktskrem».

Du vet ikke hva som er i kremen! Du vet ikke hva som er i leppestiften! Du vet ikke hva de har gjort – det er kun den sataniske eliten som vet det, og de ler av deg.

Selv de som tror at de har talt imot de som gjør disse grusomhetene, du må virkelig be over alt du bruker på denne jorden!

Du vet ikke hva som er på himmelen som allerede har blitt skjult for dine øyne. Alt du ser er hvite striper, men du vet ikke hva som kommer ned. JEG skal fortelle deg hva som kommer ned, men det blir enda ikke på denne Shavu’ot. Ikke for denne gang. JEG sier deg dette. Det er ikke for denne dagen, i denne Profetien, men det kommer. Og selv denne Profeten kommer til å ta en sjanse, for hun vet hvem som har kontroll over internett.

Barn, de som JEG kaller for MINE barn, ta MINE Ord på alvor [for å kjempe mot pedofili] (les Mark.9:42 ovenfor).

Du som har gjort disse rituelle misbruk, sataniske barneofringer og overgrep og hatt samleie med dem, du skal henge på det nivået av helvete som Enoks Bok forteller om, sammen med de falne englene. Og de som trodde de var så store og mektige, og en gang var de det og nå er det fortalt i Enoks Bok at de skriker i tortur. Dette er stedet hvor du ender opp.

Så du tror du kom deg bort med mord. Og du vet hvem JEG taler om, åh, politikere. Du som er i kongressen. Du som er i senatet. Du som er i rettssystemet. Dere har til og med vært presidenter, og nå taler JEG om USA. Og JEG stopper ikke der. JEG taler om Storbritannia.

JEG taler til alle nasjoner rundt denne verden. Du vet hvem du er og folket vet hvem de er.

JEG forsøker nå å holde Tungetalene kortere, slik at du ikke mister interessen. JEG bygger opp modigheten i MITT barn, denne Profeten, denne Apostelen, MIN Ringmaiden, likevel JEG skal tale tydelig.

Selv for de som kaller seg for YAHUSHUAS Brud, du burde be helt til du kommer til Himmelen, om å bli funnet verdig til å bli kalt for YAHUSHUAS Brud. For satan har satt ut mange feller. Og hvor mange har ikke allerede falt i dem?

Så trøst OSS! Spør OSS, «Hva kan vi gjøre for DEG, åh, HIMMELSKE FADER?»

Visste du dette? Ordet sier dette – og det er Bibelen – at selve fjellene skal rope ut og de skal lovprise MEG når du ikke gjør det. (De Hellige Skrifter)

Visste du dette? – JEG skal si deg en hemmelighet.

Når YAHUSHUA kommer i hele HANS HERLIGHET – og JEG taler ikke om Den Første Gjenkomsten, JEG taler ikke om når tiden er inne for å bli tatt med opp, [bortrykkelsen] – JEG taler om når hele verden skal vite om det, [når] de fordrevne og umoralske har ropt ut. De skal rope ut til selve fjellene om å gjemme dem fra HAN – MEG, YAHUVEH – SOM SITTER PÅ TRONEN og fra YAHUSHUA, LAMMETS Vrede (Åp.6:16)!

Du skjønner, YAHUSHUA ble korsfestet kun én gang! Kun én gang sa HAN, «FADER tilgi dem» (Luk.23:34), for de vet det ikke. Kun én gang – med mindre du omvender deg – vil HAN be om tilgivelse.

Åh, men når YAHUSHUA kommer og alle skal se det – JEG forteller deg denne hemmeligheten – det kommer til å bli en symfoni – det kommer til å bli den vakreste musikken som hele verden skal høre.

Dette er det, MINE Himmelske, dere Hellige som nå lytter, vasket i YAHUSHUAS UTGYTTE BLOD, som ber i NAVNET YAHUSHUA, som lever for YAHUSHUAS NAVN, som har lagt ned sitt liv og sagt, «Lev DITT Liv gjennom meg – vil ikke at mine ønsker skal bli gjort, men DINE ønsker, vil ikke at mine ord skal bli talt, men DINE Ord».

JEG forteller deg en hemmelighet – for Ezra, MIN elskede Ezra, du kommer til MEG som et barn og som du sier at du finner glede i MEG, og JEG ber deg om dette gjennom Elishevas lepper som er av leire, og JEG sier, «Ezra, vil du vite om en hemmelighet?» Og åh, JEG har mye glede i deg, IMMAYAH ler og smiler mye, YAHUSHUA smiler med et stort glimt i SINE Øyne når du sier, «Ja, ja! Fortell oss en hemmelighet».

Det skal bli en symfoni, og det skal bli det som hele skapelsen har ventet på. For de sukker og gråter og du vet det ikke (Rom.8:19-23) – når det som er utryddet, det som ble utryddet som pleide å være på denne jorden og ikke er mer, kommer igjen.

Og skapningene – og manifestasjonene, skal være der: manifestasjoner av YAHS sønner og det inkluderer døtrene. De skal bidra til å få alt dette til. For de roper ut – hele skapelsen roper ut og de venter (Rom.8:19-23) – og JEG taler igjen om jordens skapninger. De venter og venter og venter. Og det er akkurat slik som resten av Bruden, som venter på manifestasjoner av YAHS sønner, og de venter og JEG forteller deg dette, du kommer til å høre symfonien, alle skapningene skal synge til MEG.

De kommer til å synge slik som fuglene hver morgen synger lovsanger til MEG, selv om de såkalte giftspor, som de kaller for chemtrails, som er ment å ta livet ditt og likevel skal JEG forvirre forskerne. Og de som virkelig tilhører MEG og holder fast på Salme 91 skal ikke bli påvirket av det, så fort som det skal påvirke noen andre. JEG skal beskytte deg. JEG skal beskytte deg hvis du husker å be, be om YAHUSHUAS BLOD over deg når du går ut.

Men JEG forteller deg dette. Hør på MEG nå.

Kan du se for deg en brølende løve? Kan du se for deg tigeren? Ikke bare se for deg fuglene synge, men kan du se for deg froskene kvekke? Kan du se for deg siriss synge? Vet du at hvert dyr hadde en gang en stemme? Alle dyrets stemmer og alle stemmene til sirisser som en gang var – alle stemmene – av til og med, selv humlen, skal synge en sang til MEG slik som i Edens Hage før den falt i synd.

JEG forteller deg dette. Adam var i stand til – da han navnga dem, å snakke med hver og en av dem, og de snakket tilbake. Og stemmene kommer tilbake igjen. Blir du ikke begeistret av det, åh elskede? Vil du ikke høre dette? Vil du ikke høre flere hemmeligheter? Så bare adlyd MEG, for dette er kun små hemmeligheter JEG gir til deg.

JEG kunne ikke bare satt alt i en bok. Det er så mange bøker og disse Profetiene og Åpenbaringene som du nå hører – bare tenk på det, bare tenk på det MINE barn – du kan ikke engang begynne å forstå hva JEG har i vente for deg, alle dere som har lidd og [blir] forfulgt for MIN SØNN YAHUSHUAS NAVNS SKYLD.

Åh, MINE små, åh MINE små, åh MINE små! JEG elsker dere så høyt! Ikke bare MIN Brud, men du som blir kalt for Gjesten ved LAMMETS Bryllupsmåltid! Forstår du nå hvor mye JEG elsker deg? Forstår du? JEG vil ha deg, for å holde deg. JEG vil at du skal sitte på MITT fang. Åh, MINE elskede, hør på MEG.

Hør på MEG i dag. Åh, hør på MEG i dag.

VI trenger deg til å trøste OSS. VI trenger deg til å synge for OSS. VI trenger deg til å verdsette og elske OSS. Ikke bare spør etter OSS, spør OSS hva bønner som trenges, men si til OSS, «Hva vil DU at jeg skal gjøre for DEG i dag? Hvordan kan jeg være til behage/glede for DEG?».

Vet du hvor mye dette ville velsignet OSS? Har du noen ide om hvordan dette ville velsignet OSS?

Vet du hvorfor JEG skapte deg? Vet du at det var for å ha fellesskap? Forstår du at JEG samlet sammen en haug av gjørme? JEG tok et ribbein ut av en mann og JEG formet den til en kvinne. Du, Elisheva lurer på og sier, «Hvordan kom håret der i det hele tatt?». Og så snur du deg mot Ezra og sier, «Vel, Kjære, jeg antar at det er den samme måten du også fikk håret ditt på».

Og Ezra, du svarte24 på spørsmålet:

Ezra: Boken med Enoks Hemmeligheter kapittel 30 vers 10, «Og på den sjette dagen befalte JEG MIN VISDOM å skape menneske fra 7 konsistenser: 1. hans kjød fra jorden; 2. hans blod fra duggen; 3. hans øyne fra solen; 4. hans ben fra steinen; 5. hans intelligens fra engelens og skyens hastighet; 6. hans vener og hår fra gresset på jorden, og 7. hans sjel fra MIN og ÅNDENS PUST».

Elisheva: Og det er fra Boken –

Ezra: Boken med Enoks Hemmeligheter

Elisheva: Og Elskede, hvilken side er det på?

Ezra: Det er kapittel 30 vers 10.

Elisheva: Og vær så snill, ikke let etter det på andre steder. Det er her hos dette Departementet.

Hvis du ønsker, se gjennom biblioteket av De Manglende Bøkene av det det de kaller for Bibelen, som virkelig ikke er tapt.

Profetien Fortsetter:

Og dette er Ordene JEG har å si – enda en siste ting – og det er dette: JEG vil at dere skal vite at dere er MINE barn og JEG ønsker å le med dere. JEG vil at du skal gi MEG spørsmål som kanskje du tror er tåpelig, men JEG ønsker å le, og JEG ønsker å gi deg svarene. JEG vil ta glede i det og lære deg. JEG ønsker å gi deg hemmelige åpenbaringer, slik som JEG gir til Elisheva og Ezra. JEG gleder MEG over de som virkelig elsker MEG YAHUSHUA, og som virkelig strever hver dag for å adlyde. Og når de gjør synd, vender de seg raskt, raskt om. Be om tilgivelse med en gang.

Og dette dreier seg ikke om å bare si en enkel bønn som, «Hvis jeg har fornærmet DEG, vær så snill, tilgi meg». Fortell MEG hva du har gjort, slik at JEG kan rense deg fra synden.

Åh, MINE små, JEG gir dere denne gaven på Shavu’ot. Og JEG taler tydelig til dere ikke bare i Tungetale. JEG taler tydelig slik at alle kan forstå.

JEG vet hvem som er MINE sanne barn, og fordi JEG formet deg slik som [Enoks] Bok sa – JEG forteller deg dette, når du ser klonene og robot som ser ut som de er av kjøtt: Husk at satan forfalsker. Men kan han muligens gjøre det JEG, SKAPEREN akkurat sa? – han kan ikke det – han kan kun gi deg et speilimitasjon. De kan få deg til å gjøre at dere ser like ut og de kaller dem for kloner, men JEG forteller deg dette, JEG ler og spotter deres såkalte [kloner], imitasjoner!

JEG har overraskelser i vente for deg – måten JEG skal beskytte deg på! Når dere onde eliter tror dere klarte det – og JEG vet at du hører på de sanne Profetene og du forsøker å duplisere, og du prøver å gå før MEG, slik at ting ikke kan skje. Og du prøver å øke tiden før det er bud på bud og krav på krav (Jes.28:10). JEG kjenner allerede dine tanker. JEG vet hva du skal gjøre og JEG har allerede gått før deg!

Og JEG vet allerede hvordan JEG skal beskytte MINE Elskede Babyer, Brud og De Utvalgte!

Og dette er De trøstende Ordene JEG gir deg.

Nå, når du hører dette, hvis du tar imot dette, så gi OSS lovprisning, ære og herlighet, for JEG har tatt MEG tid til å tale gjennom MIN Ringmaiden. Og JEG har gitt deg tid fordi JEG elsker deg så mye. JEG vil bli mer kjent med deg. JEG vil at du skal lære å adlyde.

JEG vil at du skal adlyde YAHUSHUA og aldri benekte HAN, selv om det betyr – og JEG taler nå til Gjesten ved LAMMETS Bryllupsmåltid, du kan ikke måle deg med å bli Bruden og det vet du, men adlyd. Bare strev etter å adlyde og aldri bestride det JEG kaller for Jakobs Sorg (Jer.30:7). Aldri, aldri bestrid MIN SØNN YAHUSHUAS NAVN, [i] det som vil bli kalt for Den Store Trengselen, aldri bestrid HANS NAVN, selv om det er snakk om livet ditt – selv om det betyr at du må legge hodet på en kald, hard stålgiljotin.

Du vil vite det før den kommer ned på hodet, du kommer også til å rope ut til YAHUSHUA og din ånd vil bli tatt bort før ditt kjød kan føle bladet/kniven.

Og du ser, du ser at Åh, MINE fiender har ingen herlighet25. For du har aldri engang følt det! I stedet står du foran MEG i Himmelen kledd i hvitt. «Åh, hvem er disse som kommer ut av Den Store Trengselen kledd i hvitt», i et stort antall (Åp.7:13-17)?

Det er dere som blir kalt for Gjesten ved LAMMETS Bryllupsmåltid.

Dette er Ordene JEG trøster deg med. Hvilke ord vil du trøste MEG med? Hvordan vil du adlyde? Hvordan vil du protestere mot abort og de grusomhetene som skjer i denne verden i dag? Vil du fremdeles tie stille? For når de gode menneskene holder seg stille, råder det onde seg. Hvor mange av dere tier stille?

Og hvor er MINE menigheter/kirker? Hvor er de som forkynner navnet «JESUS KRISTUS»? Hvorfor spør du ikke den såkalte paven? Hvor er han? JEG skal fortelle deg hvor han er. Han er ikke på din side.

Men du må protestere! Du må tale ut! Du må på en eller annen måte gjøre noe for å bevise at du virkelig tilhører MEG og tjener YAHUSHUA.

Og husk på dette. Ingenting, ingenting, ingenting er verdt prisen for å miste ikke bare MEG YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH, DEN SØTE HELLIGE ÅND. Men ingenting er verdt å miste Himmelen for! Og åh, konsekvensene hvis du gjør det!

VI ønsker å ta stor glede og ønske deg velkommen! Men igjen, det var alt bestemt: om du ville høre, om du ville adlyde, om du ville omvende deg og komme til YAHUSHUA i dag.

Det finnes en frelsesside. Se etter den på denne nettsiden og du kommer til å se hvordan du kan be.

Og når satan sier, «Ah ha! jeg tok/fanget deg i en synd i dag!» så husk at JEG sa du skulle rope ut med en gang – i YAHUSHUAS NAVN – si, «Åh, jeg er så lei meg for å ha gjort dette. Vær så snill, hjelp meg til å ikke gjøre det igjen». Og tro på at det har blitt tilgitt ved Korset, så lenge du ikke gjentar [synden], så lenge du ikke sier, «Åh, nå har jeg en unnskyldning til å synde på alle måter fordi YAHUSHUA betalte prisen på korset for meg ved Golgata». Dette var ikke grunnen til at det ble utført!

Og du vet det, dere tåpelige, prisen dere skal betalte for å undervise om – og JEG taler nå til kirkene som gjør dette – at det finnes ikke noe som heter synd; vær ikke lenger bekymret over dette. Og du nekter å tale ut om Hellighet. Du nekter, fordi du er stille – [blir holdt stille/forstummet] av regjeringer.

Men selv [president] Donald Trump sa han skulle gi ut en presidentorde som gir deg lov til å tale ut i frihet på dette tidspunktet. Bruk det mens du enda kan. Bruk det mens du kan, åh, for tiden kommer så snart og du ser det allerede idet YouTube sensurerer, og Google sensurerer, og Facebook sensurerer og alle sosiale medier – Tror dere JEG ikke vet om deres navn? Tror dere JEG ikke visste på forhånd at dette var det som skulle skje?

MINE barn, bruk deres frihet mens dere enda kan. Og JEG taler ut denne advarselen over hele verden. Bruk denne friheten mens du enda kan, på hvilken som helst måte du kan.

Og dette er Ordene JEG har å si angående dette, som skal bli utgitt på Shavu’ot 2017.

Slutten av Ordet

Ezra: Tusen takk ABBA YAHUVEH, tusen takk YAHUSHUA, tusen takk IMMAYAH for dette fantastiske Ordet som DERE har gitt oss, vakker åpenbaring og hemmeligheter. Vi velsigner DITT HELLIGE NAVN. Vi trøster DEG, ABBA YAH. Vi trøster DEG, YAHUSHUA. Vi trøster DEG, IMMAYAH, i YAHUSHUAS NAVN. Amen.

Elisheva: ABBA YAHUVEH, jeg takker DEG. JEG lovpriser DEG. Som DU sa så er jeg ikke annerledes enn noen andre. Jeg er bare DIN Budbringer. Når denne munnen åpnes, vet jeg ikke hva DU skal si. Jeg lærer om åpenbaringer sammen med alle andre. Jeg er ikke en av de utdannede tullinger. Jeg lærer ikke fra noen form for teologisk skole. Jeg er bare en synder frelst ved nåde. Og Ezra og jeg lever våre liv hver dag for å ha et vitnesbyrd som Enok, for å være til glede for DEG.

Det er vårt rop, og det burde vært ropet for alle som ønsker å være en del av YAHUSHUAS Brud. Be om å ha et vitnesbyrd som Enok, at du er funnet til glede for ABBA YAHUVEH (Hebr.11:5-6) og da kommer du ikke til å dø, og du blir tatt med opp til Himmelen, opp i himmelen.

Hebreerne 11:5-6

I tro ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for GUD hadde tatt ham til SEG. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for GUD. Uten tro er det umulig å være til glede for GUD. For den som trer fram for GUD, må tro at HAN er til, og at HAN lønner dem som søker HAM.

Slutten på Opptaket

Så er det talt ut, så er det skrevet i YAHUSHUAS NAVN,

29.mai 2017

Apostel, Profet Elisheva Eliyahu

1.Shavu’a betyr «uke» på hebraisk, og shavu’ot betyr «uker». Ved starten på opptaket, takker Elisheva YAH for både Hag Shavu’ot (Ukefesten), som opprinnelig er en høytidsdag, og de 7 ukene som fører til den. Dette er også det opprinnelige navnet for det greske ordet «Pinse», den femtende dagen.

2.Omertelling, som på hebraisk er «Sefirat ha Omer», er å telle ned de 49 dagene eller de 7 ukene mellom Påske & Shavu’ot, som begynner etter første Påskedag, en høyhellig-Sabbat (3.Mos.23:15-16; 5.Mos.16:9). Hag Shavu’ot er også en innhøstningshøytid: omer betyr «kornbånd» og var en slags innvielsesoffer (3.Mos.27-28).

3.Les Profeti-introduksjonen for å vite mer om De Hellige Tungetaler.

4.Alternativet kan være «… Shavu’ot som de kaller for …» i stedet for «som de kaller for …»; men i jødisk tradisjon, er noen ganger Helligdager personifisert, spesielt Sabbaten som en DRONNING eller BRUD, SOM er DEN HELLIGE ÅND, som på hebraisk er kvinnelig, RUACH HA KODESH. Personifiseringen legger vekt på dagens Hellighet og at GUDS NÆRHET forventes i større grad. Shavu’ot er en Hviledag, en Høyhellig-Sabbat, og YAHUVEH henviser til Helligheten av denne tiden – at den ikke skal tas for gitt som om det «kun» er en annen dag.

5.YAH vil at HANS folk skal lære mer om Pinsen, så han kaller den for det opprinnelige hebraiske ordet «Shavu’ot».

6.Bønn betyr ikke bare et krav eller en anmodning til GUD, men enhver forespørsel generelt; bønn kan også være et håp eller et ønske. YAHS bønn er for eksempel at HANS barn må bli bedre kjent med HAM.

  1. Shema, Israel, YAHUVEH ELOHEYNU, YAHUVEH ECHAD på hebraisk, kan også bli oversatt til «YAH er vår GUD; YAH er ÉN», når YAHUVEHS NAVN er nært knyttet til verbet «å være» eller «å eksistere». Hoveh betyr «Han er».

8.Det vil si de som kaller GUD for «Allah» i Koranen. Det er ikke nok å tro på EN GUD uten å ha forsoning og tilgivelse av synd.

9.Departementet ble født 10.april 1988 i Griffith, Indiana, USA; men Departementets nettside ble virkelig den 4.april 1995.

10.Det vil si Hemmeligheter av DEN HELLIGE ÅND (RUACH HA KODESH) av Apostel, Profet Elisheva Eliyahu.

11.Profeten Elisheva var i bønn midnatt den 27. til den 28. YAHUVEH reiste SEG opp av Tronen, erklærte en krig mot fiender av dette Departementet, og sendte Himmelens hær for å kjempe mot de onde.

12.GUD har gitt menneskene en fri vilje og vil ikke at noen skal gå til grunne (2.Pet.2:9; 5.Mos.30:15-19), så frelse og fordømmelse var et valg av vår sjel da den eksisterte før jordens grunnvoll/ jordens skapelse (Sal.139:16; Jer.1:5; Rom.8:29; Åp.13:8; les Profeti 71). Derfor forutser vår egen frie vilje oss til Himmelen eller helvete – så er vi fortalt, «… arbeid på deres egen frelse, skjelvende av ærefrykt» (Fil.2:12). De som er fordrevne og umoralske kan defineres som en person som er avvist av GUD uten håp om frelse (Jer.6:26-30; Hebr.6:4-8), som har spottet DEN HELLIGE ÅND (Matt.12:31; Hebr.10:26-31), som er den eneste utilgivelige synden (Luk.12:10), og som derfor må ha blitt forutbestemt til fordømmelse/fortapelse (Rom.9:22).

13.Les Profeti-introduksjonen for å vite mer om Hellig Tungetaler.

14.Testament – noe som er som et tegn eller bevis på et bestemt faktum, begivenhet eller kvalitet.

15.Se tidligere fotnote (nummer 12) som definerer hva fordømt / fordreven og umoralsk person er.

16.På hebraisk kan «å grunne» (Strong’s #H787) bety samtaler, tenke, gruble, snakke, tale ut, be.

17.Se tidligere fotnote angående dette.

18.Dette refererer ikke til Himmelen som vi kjenner til, men til himmelske og andre verdener.

19.lucifer er djevelens navn, men vi bruker ikke dette navnet med vilje.

20.Se tidligere fotnote angående fordømmelse som definerer den fordømte.

21.Blasfemi MOT DEN HELLIGE ÅND.

22.De Hellige betyr bokstavelig talt en som er Hellig, og det er hva Bibelen kaller tilhengere av YAHUSHUA for (Hebr.6:10; Rom.8:27; Sal.31:23; Kol.1:11-13; 1.Kor.1:2; Dan.7:27 osv.).

23.Bibelen sier ikke at Noah har sagt disse ordene, men de gjenopptrer gjennom hele Skriften Sal.8:6; 119:115; Matt.7:23; 25:41; Luk.13:25, 27 osv.

24.YAH gjenforteller et spørsmål Elisheva hadde bedt/spurt om, og Ezra visste hva svaret var fra Enoks Bok.

25.de onde kan ikke forherlige seg over de Hellige martyrene – selv i dette har YAHUSHUA seier over døden, når HANS barn selv i døden, er utfridd fra dødens smerte.