135 Omskärelse och Abrahamska Förbundet

print

Profetia 135 Omskärelse
och Abrahamska Förbundet

Talad under RUACH HA
KODESHS Smörjelse
genom Apostel Elisheva Elijah
27 november, 2016

Var bara i frid,
MINA Barn, för ni är i MIN Handflata. Ni är under MINA Vingars tillflykt. Alla
dessa unga män är omskurna i hjärtat, och nu vill de följa och göra ett nytt
förbund med MIG, så som Abraham gjorde. Varför, varför, varför, skulle JAG låta
någonting gå fel? För dina händer är smorda, Ezra. 

Åh, MIN son Ezra, JAG ska välsigna allt som din hand rör, varje instrument som
du använder, be en välsignelse över det – påminn varje son att YAH är behagad
med dem, för de bevisar sin kärlek på ett nytt sätt, då de kommer under ett
annat förbund, ett nytt förbund, för de har redan YAHUSHUAS Blodsförbund. 

Ezra, du ska göra videon och det är som du har sagt: du var där som en fader,
den andliga fadern – Ministeriets huvud, för att vara med dina söner innan de gick
in i operation, och precis som de lyder med huvudbonaden, kolla hur de redan lyder
med omskärelsen. Tala du bara med ord som de kan förstå, Ezra. Gör det
tillräckligt enkelt så att ett barn kan förstå, för dessa är reglerna som JAG
alltid har gett Elisheva.  

Och Ezra, när du gör denna omskärelsevideo, så låter du alla de som lyssnar –
som inte kunde vara där för att du ska lägga händer på dem och ge denna
speciella välsignelse – att veta detta: när de lyder MIG och ingår detta
Abrahamsförbund, så är det som om de hade stått där.  

Uppmuntra dem att skriva till Ministeriet, för alla de som är omskurna i
hjärtat och omskurna i köttet, under det nya Blodsförbundet av YAHUSHUA och
JAG, YAHUVEHS, Abrahamsförbund – det är en dubbel välsignelse! För dem som
kommer ta emot, så är det en dubbel Smörjelse! 

Du säger inte att omskärelse frälser någon, för dem som kommer attackera. Du
kommer alltid lära ut att det bara YAHUSHUAS NAMN och BLOD som är förlåtelsen
för synder. Men Abrahamsförbundet är att ta det ett steg längre, är att säga
”jag vill göra allt som DU har befallt för mig att göra, ABBA YAH”, som de unga
männen och de gamla männen säger, som tillhör MIG.

Bara detta. JAG kommer skicka ut MINA Barn – en del som inte ens vet än att de
är MINA barn, från jordens 4 hörn – till att höra om detta Ministerium. Vare
sig det är genom munnens ord, social media, eller genom dator, så säger JAG
detta till er: de ska komma! 

Du behagar MIG, Ezra. Och när du återvänder, så ska du undervisa om omskärelse
(1 Mose 17:1-27) och en i taget, barnen – som egentligen inte är barn, utan
unga män, för det kommer vara de andra unga männen som kommer följa deras
förebild när de helas och de förklarar orsaken till varför de också ville vara
under det Abrahamska Förbundet. Och du, Ezra, kommer göra en undervisning om
det, som JAG sa. Och Adams video ska vara där, för folk förstår bara inte
varför det är nödvändigt när de är under YAHUSHUAS BLOD.

Sen kom
omskärelsen av köttet i lydnad mot MINA Lagar, så att ni kunde vara under
Abrahamsförbundet (Mose 17:1-17). Ni offrade ert kött – ni var villiga att gå
genom smärtan som bara är tillfällig, och till och med när ni ser blodet, kom
ihåg att detta inte bara är Abrahams Förbund, utan detta är en påminnelse om
BLODET som utgöts för er på Golgata.  

MIN son, JAG säger: bra gjort! JAG är så behagad med dig! För att ha undervisat
Abrahamsförbundet (1 Mose 17:1-27).

JAG är så behagad
med dig. För nu kommer de alla gå i en Ny Smörjelse. De var villiga att utstå
smärtan av köttet för att lyda ANDEN, och JAG ÄR så behagad med dem. Detta
gäller alla som har följt varandras förebild, då ni visade vägen och med undervisningen.
Nu måste ni lära alla i AmightyWind.  

Återigen: var och en av barnen kommer gå i en starkare Smörjelse. De som ni har
där, som nu är nyligen omskurna, och det gäller återigen för alla, alla, alla
som nyligen blir omskurna. Ni ser, i sjukhusen, så var det en policy att ett
barn blev omskuret – det bara antogs. Det hade inget med Helighets att göra. Och
sen förändrades reglerna, för satan vill inte att de ska gå i det där nya
förbundet, lika säkert som han inte vill att de ska gå i YAHUSHUAS Nya
Blodsförbund. Men ni kommer betona vikten, och till och med dela vittnesmålet
om hur demonerna flyr, och det kommer göra det till och med lättare att lyda
MIG, JAG, YAHUVEH, och MIN SON YAHUSHUA, och IMMAYAH, den LJUVA RUACH HA
KODESH.

JAG ÄR så behagad med dig, son, för ansvaret som du har tagit och du har gjort
för alla dem som var omskurna. Och MIN älskade son: JAG vill att du till och
med för den polska församlingen, att ta tiden att tala om för dem hur viktigt
och hur behagad JAG, YAHUVEH, är att de nu är under det Abrahamska Förbundet. I
MIN Tid, son, ska du sätta ihop den där videon och undervisa om detta, vikten
av det, för det var inte du Elisheva som skulle undervisa om detta. Det var
inte du Elisheva som skulle undervisa Toran. Du har gjort vad du anvisades att
göra. Du behövde bara vänta på att Ezra skulle komma, för att uppfylla och
hjälpa till att slutföra vad JAG ville få gjort! 

Elisheva: Finns det något mer, ABBA YAH? 

ABBA YAHUVEH, så här får DU mig att be just nu för frid, frid, frid, frid över
dessa unga och frid. JAG vill bara att du ska veta att jag ständigt hör detta
om och om igen, hur behagad YAH är med dig. HAN fortsätter bara anvisa mig att tala
om för dig hur behagad HAN är med dig, hur mycket HAN älskar dig, hur du leder
alla dessa unga män, och till och med vid handen. YAH kommer leda din hand, för
du är deras Pappa, deras andliga Pappa – och HAN använder dig lika säkert som
du sa. Och du måste tala om för dem att YAH säger exakt vad du sa till mig: påminn
dem att det är fadern som håller bebisen – detta kommer trösta dem. Och be bara
för var och en av dem. YAH säger ”be för frid för var och en”. Jag bara ser en
syn, och YAHUSHUA kommer stå precis bredvid var och en av dem, var och en av
dem när de ligger på det där bordet. YAHUSHUA anvisar mig att försäkra dem att
HAN kommer stå bredvid var och en av dem.  

[Profetia Fortsätter:]

JAG älskar dem
alla, till och med mer än vad ni älskar dem, och JAG tänker inte låta någon
skada drabba dem, särskilt din make Ezra. JAG, ABBA YAHUVEH, och JAG, YAHUSHUA,
och JAG, IMMAYAH, påminner er att VI älskar er – alla er, alla VÅRA söner och
alla VÅRA döttrar. Kom ihåg att hålla dem i böner, för JAG har skickat legioner
av Heliga änglar till att beskydda er, och till att beskydda alla er.  

Så fortsätt frammana översättarna (de hebreiska översättarna)! Så ni kan mata
dem. Så ni kan livnära dem. YAHUSHUAS Internationella Brud är skingrad i
jordens 4 hörn, och det är även gästerna som kommer vara på LAMMETS Bröllopsmåltid.
 

Det är allt JAG har att säga till er. 

Slut på Ordet som gavs genom
Elisheva Eliyahu

Så är den talad
och skriven genom YAHUSHUAS barn, krigare, Brud, 27 november 2016.

Elisheva
{Elisheva} Elijah {Eliyahu}

Ordets Slut

Elisheva: Tack.
Det är allt jag hör! Prisa YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH! HalleluYAH,
DYRBARA RUACH HA KODESH! Tack. Tack. Tack.