136 Den HELIGA TREENIGHETEN Behöver Också Tröstas!

print

Profetia 136
Den HELIGA TREENIGHETEN Behöver Också Tröstas!

Talad under RUACH HA KODESHS Smörjelse
Genom Apostel Elisheva Eliyahu
29 maj, 2017

Detta Ord togs emot på afton av Shavu’ot[1] 2017, som även kallas för Pingst.

* * * * * * *

Nedan finns Profetian så som den kom ut

– med Profeterna Ezra & Elishevas ”Heliga tungor”, då GUDS ANDE ger talförmågan (Apos 2:3-4) av himmelska eller jordiska språk (1 Kor 13:1). Elisheva talar ut i tungor och framkallar Profetia (1 Kor 14:6). Ezra börjar bön med förebedjande tungor (Rom 8:26-27; 1 Kor 14:15).

Den innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN som i ”Alleluia” eller ”Hallelu YAH”, vilket bokstavligen betyder ”Prisa YAH”: YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD; YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON – (HA MASHIACH betyder ”MESSIASEN”; ELOHIM betyder ”GUD”.)

Uppenbarelsen av ”SH’KHINYAH HÄRLIGHET” – som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH (på svenska ”HELIGA ANDEN”) – finns också på denna webbplats. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} är hebreiska för GUDS DVÄLJANDE, GUDOMLIGA NÄRVARO.)

Dessutom betyder ABBA YAH “FADER YAH”, och IMMA YAH betyder “MODER “YAH”. På hebreiska är GUDS ANDE feminin, och hänvisas till som ”HON”, och återspeglas på det viset i Profetian och Skriftcitaten nedan.
Skriftcitaten är SFB (Svenska Folkbibeln) eller översatta från KJV eller NKJV om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Varning som ska tilläggas före Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisheva,
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har gjorts genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS, Mun som det har fått upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som det har fått upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord – den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD även att följande ska läggas till som en varning för dem som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
– 2 Krönikeboken 36:16

Sen, i juli 2016:

Ve alla som vågar försöka göra illa – dessa två smorda. Ni kommer ångra den dag ni någonsin föddes. Rör inte MINA smorda, och gör dessa två Profeter inte heller något ont (se Ps 105:15; 1 Kr 16:22). Det hade varit bättre för er om JAG, ABBA YAHUVEH, slet ut er tunga!

(Profetia 128)

Och från Profet Ezra:

Jag varnar er alla – de som kommer mot detta Ministerium OCH DESSA PROFETIOR och Elisheva och jag, alla Präster i AmightyWindMinisteriut – jag varnar er nu: ”Rör inte YAHS Smorda, och gör inte HANS Profeter något ont” (Ps 105:15; 1 Kr 16:22) så att inte YAHS Vredes Stav drabbar er. Men för dem som är välsignade och är en välsignelse för detta Ministerium, och trogna, och som tar emot Profetiorna: mycket välsignelser ska komma över er – allt för att skydda det som tillhör YAH i YAHUSHUAS NAMN

* * * * * * *

Profetia 136

Den HELIGA TREENIGHETEN Behöver Tröstas Också!

Denna Profetia spelades in via ljud. Här är transkriptionen.

[ Ezra ber i Heliga tungor… ]

Elisheva: Det är vackert. Åh, ABBA YAHUVEH, vi bara tackar DIG och vi prisar DIG i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN, då vi kommer inför DIN Tron med tacksägelse och lovord! Tack för Shavu’ot [veckor]! 1 Tack för nedräkningen av Omer!” [2] Tack för denna skördetid. Tack, ABBA YAHUVEH, att [så som] DU frambringar denna Shavuot1, så firar DU också samtidigt, HIMMELSKA FADER, att DU gav mig en ny manlig ledare, HIMMELSKA FADER, i YAHUSHUAS NAMN. Så mycket hedrar DU inte bara DITT Ministerium, utan DU hedrar DIN Profet.

Det är bortom, bortom kärlek, HIMMELSKA FADER – för YAHUSHUA, DU inte bara gick till Korset och utgöt DITT BLOD för våra synders FÖRSONING. För inga av oss, inga av oss på denna jord, är perfekt. Utan istället HIMMELSKA FADER & ÄLSKADE YAHUSHUA, så sa DU också, YAHUSHUA, att DU inte skulle lämna oss ensamma (Jn 14:18) – att när DU lämnade, så sa DU även att DU skulle skicka HUGSVALAREN (Jn 15:26;16:7). HUGSVALAREN skulle komma.

Och DU sa till DINA Lärjungar att vänta och räkna ner dagarna tills det övre rummet, och DU gav dem datumet att vara där, och DU sa att HUGSVALAREN skulle vara där.

Johannes 14:17-18
SANNINGENS ANDE, SOM världen inte kan ta emot. Ty världen ser HENNE inte och känner HENNE inte. Ni känner HENNE, eftersom HON förblir hos er och skall vara i er. JAG skall inte lämna er faderlösa, JAG skall komma till er.

Johannes 15:26
När HUGSVALAREN kommer, som JAG skall sända er från FADERN, SANNINGENS ANDE, SOM utgår från FADERN, då skall HON vittna om MIG.

Vi vet VEM HUGSVALAREN är. Det är den HELIGA ANDEN. Det är den LJUVA, LJUVA HELIGA ANDEN, RUACH HA KODESH på hebreiska, och IMMAYAH. VI tackar DIG, och vi prisar DIG, IMMAYAH! Vi prisar DIG, ABBA YAHUVEH! Vi prisar DIG, YAHUSHUA, att DU gjorde detta!

Åh, jag ber nu för ett Ord. Vad är det, Ordet, som DU vill säga på Shavu’ot? I 7 dagar kommer vi fira, HIMMELSKA FADER, att [på Shavu’ot 2016] DU gav denna nya manliga ledare, en Israelisk Profet – som nu är min älskade make, när vi gifte oss den 2 oktober, 2016, och det var på Rosh Hashanah-dag, när vi väntade på att DU, YAHUSHUA, skulle återvända på en Rosh ha Shanah. För DU är vår första BRUDGUM.

Och vi bara väntar på DIG och vi frågar: vad är det DU vill säga just nu? Snälla, vad har DU på Hjärtat? För vi vill att folket ska komma, och vi vill att de ska lära känna DIG bättre.

De behöver lära känna DIG bättre. De lär sig inte VEM DU är, ABBA YAHUVEH, SOM en del kallar för ”Jehovah” – men DITT NAMN är YAHUVEH. DU har HEBREISKA NAMN, och detta Ministerium ska undervisa dessa HEBREISKA NAMN.

Vad är det DU vill säga? Hur kan vi få folket att lära känna DIG bättre – att veta att DU inte bara är en GUD AV VREDE, utan DU är GUD AV EVIG KÄRLEK & TÅLAMOD & NÅD.

Men det kommer en tid när de korsar gränsen, när de har kastat BLODET, det FÖRSONANDE BLODET som YAHUSHUA utgöt på Golgata, tillbaka i HANS Självaste Ansikte och säger ”jag vill göra det på mitt sätt! Jag ska leva livet på mitt sätt! Och jag ska inte göra någogonting Heligt, för det är tråkigt.”

Men DU har ett Ord att säga, och jag vill veta – vi behöver veta – då min make har bett i Heliga tungor, och dessa var Heliga tungor av beskydd (Rom 8:26-27; 1 Kor 14:15) där det står ”Rör inte MINA Smorda, gör inte heller MINA Profeter något ont!” (Ps 105:15, 1 Krön 16:22) – vad är det DU vill säga, ABBA YAH? För Profeterna har inte avskaffats! Vi är fortfarande giltiga, och vi är DINA Ögon, och vi är DINA Öron, och vi vill veta.

Romar 8:26-27
26 Så hjälper också ANDEN oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men ANDEN SJÄLV ber för oss med suckar utan ord, 27 och HAN som utforskar hjärtan vet vad ANDEN menar, eftersom ANDEN ber för de Heliga så som GUD vill.

1 Korintier 14:15
15 Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i ANDEN, och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i ANDEN, och jag vill också lovsjunga med förståndet.

Psalm 105:15 & 1 Krönike 16:22
15 Rör inte MINA Smorda, gör inte MINA Profeter något ont!

[ Elisheva ber i Heliga tungor[3]… ]

Profetia 136

Den HELIGA TREENIGHETEN Behöver Också Tröstas!
Shavu’ot 2017

Profetia Börjar:

Det här är er ABBA YAHUVEH! JAG älskar när ni kallar MIG för ”FADER”. JAG ÄR er KÄRLEKSFULLA FADER! JAG gav MIN ENFÖDDE SON så att ni skulle kunna återvända till Himmelen igen. För ingen av er, ingen av er är perfekt! Bara YAHUSHUA är perfekt, SOM en del kallar för ”JESUS KRISTUS”. Men JAG vill att ni ska kalla HONOM för ”YAHUSHUA”, vid HANS HEBREISKA NAMN.

Ni kommer upptäcka att det finns mer Kraft & Smörjelse i de HEBREISKA NAMNEN, men det finns fortfarande kraft och smörjelse i Namnet ”JESUS KRISTUS”.

Snälla bara: JAG vill lära känna er bättre på denna Shavu’ot som[4] de kallar för Pingstdagen. Så många säger bara ”Det är bara Pingstdagen” – och denna [Profetia] ska frigöras på Shavu’ot – det är därför JAG kallar det för Shavu’ot[5]. Detta är vad MIN Bön[6]  för er är, MINA barn. Detta är vad JAG ber av er, MINA barn.

MINA barn! MINA barn! MINA barn! MINA bebisar! MINA bebisar! MINA bebisar! JAG vill lära känna er bättre! JAG ÄR er SKAPARE! Det finns ingen annan! Ni sätter aldrig ihop religioner!

Det här handlar inte om en religion! Detta handlar om en relation med er SKAPARE. Detta handlar om er MESSIAS, er FRÄLSARE YAHUSHUA, SOM betalade PRISET på Golgata – så att från helvetet [ni skulle frälsas], ni inte skulle gå, så att JAG skulle kunna höra era böner igen, så att JAG skulle kunna förlåta er era synder – HAN utgöt SITT EGET BLOD! För HANS BLOD var perfekt! Det kom från Himmelen!

HAN ÄR inte bara SON TILL GUD ALLSMÄKTIG, JAG YAHUVEH! HAN är inte bara SONEN AV IMMAYAH (RUACH HA KODESH, den LJUVA HELIGA ANDEN)! HAN ÄR även GUD! Alla TRE av OSS är EN (1 Jh 5:7; se även Jn 1:1-2; 10:30; Ord 8:23,27,30)! Lär dem, MITT barn! Lär dem!

1 Johannes 5:7
7 Ty det är TRE som vittnar i Himmelen: FADERN, ORDET & DEN HELIGA ANDEN: och dessa TRE är EN.

Johannes 1:1-2 & 10:30
1 I begynnelsen fanns ORDET, och ORDET var hos GUD, och ORDET var GUD. 2 HAN var i begynnelsen hos GUD.
10:30 JAG och MIN FADER är ETT.

Ordspråks 8:23,27,30
23 Av Evighet är JAG [VISHET, DEN HELIGA ANDEN] insatt, från Begynnelsen, innan jorden fanns. 27 När HAN beredde Himlen var JAG där […] 30 Då var JAG verksam vid HANS Sida. JAG var HANS Glädje dag efter dag, alltid jublande inför HONOM.

Säg att de ska titta på ett ägg! Vilken del är ägget? JAG lärde dig det här från den självaste begynnelsen! JAG ska anvisa dig att undervisa det igen. Berätta för dem. Berätta för dem, MITT barn. Titta på ett ägg! Är ägget skalet? Är ägget äggulan? Är ägget äggvitan? Vilken del är ägget? Det är helheten! Ägget är ett ägg.

VI TRE, TREENIGHETEN, är EN (1 Jn 5:7)! JAG, HERREN ER GUD, är EN![7] ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH (RUACH HA KODESH, HELIGA ANDEN) – VI är EN! Det är vad JAG vill att du ska lära dem på Shavu’ot!

5 Moseboken 6:4
Hör, Israel! YAHUVEH, vår GUD, YAHUVEH är EN!
ELLER
Hör, Israel! YAH, vår GUD, YAH är EN! 7

Det är vad JAG vill att judarna ska förstå! De kan inte argumentera när de tittar på ett ägg. JAG talar som om de är ett barn nu. JAG talar som om alla ni är barn, för ni är barn (Apos 17:28)! Ni som tror att ni vet så mycket, vet så lite (Jb 38:2, 1 Kor 3:19-20).

Apostla 17:28
Ty i HONOM är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är också HANS avkomma [barn].

Job 38:1-2
YAHUVEH svarade Job ur stormvinden. HAN sade: ”Vem är denne som fördunklar MITT Råd med ord utan förstånd?”

1 Korintier 3:19-20
19 Ty den här världens visdom är dårskap inför GUD. Det står skrivet: HAN fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: YAHUVEH känner de visas tankar och vet att de är tomma.

JAG vill lära er som ett barn – detta Ministerium ska läras som om alla är ett barn (Mt 11:25; Lk 10:21). Kom till MIG nu – som ett barn (Mk 10:15). Låt oss börja om igen.

Lukas 10:21, se Matteus 11:25
21 I samma stund jublade YAHUSHUA i den HELIGA ANDEN och sade: “JAG prisar DIG, FADER, DU HIMLENS & JORDENS HERRE, för att DU har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, FADER, detta var DIN Goda Vilja.

Markus 10:15
Amen säger JAG er: Den som inte tar emot GUDS Rike som ett litet barn kommer aldrig dit in.

Tro inte på det som undervisas nu, att alla religioner kan komma samman (1 Kor 8:5-6; 2 Kor 6:14; Jn 14:6). Nej! Nej! Nej! Och Nej!

1 Korintier 8:5-6
5 Ty även om det skulle finnas så-kallade gudar, i Himlen eller på jorden – det finns också många ”gudar” och många ”herrar” – 6 så har vi bara EN GUD, FADERN, från VILKEN allting är och till VILKEN vi själva är, och EN HERRE, YAHUSHUA HA MASHIACH, genom VILKEN allting är och genom VILKEN vi lever.

2 Korintier 6:14
Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

Johannes 14:6
6 YAHUSHUA sade till honom: “JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN & LIVET. Ingen kommer till FADERN utom genom MIG.

De som kallar honom för “Allah” [8] eller “Mohammed” – var finns FÖRSONINGEN för synderna? För det finns ingen förlåtelse för synd utan Blodsförsoning (3 Mos 17:11, Heb 9:22).

3 Mose 17:11
11 Ty kroppens liv är i blodet, och JAG har gett er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning för själen.

Hebréer 9:22
22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen försoning [för synd].

YAHUSHUA är DEN ENDA SOM betalade PRISET! Och HAN tog platsen av det där Pesach-lammet! HAN är det där PESACH-LAMMET! HAN dödades till och med samtidigt som det där pesach-lammet dödades (4 Mos 9:2-3)!

4 Mose 9:2-3 (JPS)
“Låt det Israelitiska folket offra Pesach-offret på dess bestämda tid: ni ska offra det på den fjortonde dagen i denna månad, i skymningen, på dess bestämda tid. Ni ska offra det i enlighet med alla stadgar och föreskrifter.”

Och HAN hängdes på det där korset, och HAN torterades, och HAN piskades, och HAN förödmjukades och HAN bar er skam och varje sjukdom, varje illamående (se Jesaja 53)!

HAN gjorde det för er, MINA barn, men HAN dog inte bara – för ingen kunde ta HANS Liv (Jn 10:18-19) när HAN hängde på det där korset i 3 timmar, fullständigt oskyldig! Fullständigt ren och Helig! Inte ens en tanke av synd kune komma in i HANS Huvud (se Heb 4:15 etc)!

Johannes 10:17-18
17 FADERN älskar MIG därför att JAG ger MITT Liv för att sedan ta det tillbaka. 18 Ingen tar det ifrån MIG, utan JAG ger det av fri vilja. JAG har Makt att ge det, och JAG har makt att ta det tillbaka. Det budet har JAG fått av MIN FADER.”

Fastän HAN frestades av satan i 40 dagar (se Mt 4:1-2; Mk 1:13; Lk 4:1-2), så kom aldrig en tanke av synd en enda gång in i HANS Huvud! Var ni Heliga! Lev Heligt! HAN gav SITT Liv för er, men det betydde inte att människan tog HANS Liv (se Jn 10:18-19 ovan). Till och med HAN är DEN som sa ”det är fullbordat!” och sen dog HAN (Jn 19:30).

John 19:30
[…] HAN sa: “Det är fullbordat.” Och HAN böjde ner Huvudet och gav upp SIN ANDE (SITT LIV).

Men åh, JAG vill att ni ska fira på Shavuot! Den 3:e dagen bevisade HAN att HAN var levande (se 1 Kor 15)! Och HAN gick in i en dörr som var bommad (Jn 20:19) där Lärjungarna gömde sig och sörjde. För HAN visade SIG efter att HAN hade gått till helvetet och låtit djävulen och demonerna veta att de hade misslyckats (se Ef 4:8-10)! De hade misslyckats, för HAN är GUD ALLSMÄKTIG!

HAN är er HERRE & FRÄLSARE! HAN är MIN SON! Men HAN bär titeln av “HERRE GUD ALLSMÄKTIG!” HAN är MESSIASEN! HAN är FRÄLSAREN! Och Lärjungarna fröjdades, så som JAG ber er att fröjdas på Shavu’ot. För ni ser: HAN lämnade inte er utan att säga att HAN skulle skicka HUGSVALAREN. HAN visade SIG inför Lärjungarna och sa ”JAG skickar HUGSVALAREN!” (se Jn 16:7). Och HUGSVALAREN är den LJUVA HELIGA ANDEN.

Nu berättar JAG en hemlighet för er på denna Shavu’ot.

Så många av er vet inte – och ni som inte vet någonting om Bibeln – dessa Ord som JAG säger nu: Ni måste först omvända er. Gå ner på knäna inför MIG. Tidigare kunde JAG inte höra era böner, för YAHUSHUA behövde korsfästas och ge SITT EGET BLOD för att ta er plats på det där korset på Golgata. HAN led för er! Så när ni bekänner och omvänder er från era synder, och ni verkligen försöker göra ert bästa att leva Heligt inför MIG, och lyda inte bara de 10 Budorden, utan Toralagarna, som är YAHUSHUAS Fullständiga anvisningar som gäller denna tid nu.

Omvänd betyder att ni säger att ni är ledsna. Det är inte som [President] Donald Trump har sagt (innan han visste bättre) att han aldrig bad om att bli förlåten. Nu vet han att han måste be för att bli förlåten. Alla måste be för att bli förlåtna.

Åh, Shavu’ot är en så Helig tid! Och nedräkningen av Omer – om ni inte har gjort detta – till och med YAHUSHUA gjorde det. Åh, det betyder skördetid!

Det finns så mycket mer JAG vill lära er, men det är inte än nu. JAG ska tala ut fler Profetior om detta. Just nu vill JAG bara att ni ska veta hur mycket, hur mycket, hur mycket VI behöver er tröst också.

JAG talar nu till dem som är frälsta, helgade och fyllda med den HELIGA ANDEN, den LJUVA RUACH HA KODESH. JAG talar till dem som gör sitt allra bästa att inte väcka anstöt hos MIG. Dessa är de som JAG vill tala till. VI behöver er tröst. Vet ni att den HELIGA TREENIGHETEN behöver er tröst?

JAG talar till Bebisarna, Bruden, Utvalda & Utsedda. Ni kommer till OSS, och ni behöver tröst, och VI finns där! Ni kommer till OSS med era böner, och VI finns där. Ni ber MIG, och ni får, för VI finns där.

Men förstår ni inte? VI gråter. JAG, YAHUVEH, gråter. YAHUSHUA gråter. IMMAYAH gråter. VI gråter! VI skrattar med er! VI vill skratta med er! VI vill leka med er. Ni är barn! Vilken far vill inte leka med sitt barn? Vilken far vill inte att hans barn ska ställa honom frågor? Vilken god far? Vilken Helig far?

JAG talar inte om någon nu annat än de som verkligen tillhör YAHUSHUA HA MASHIACH. De andra kommer inte ens förstå. Och för dem som inte förstår: detta Ord är inte ens för er, så lyssna bara inte ens. Gör er inte besväret att klaga. Gör er inte besväret att kalla henne för en falsk profet, för JAG har klart och tydligt varnat: ”Rör inte MINA Smorda, och gör inte heller MINA Profeter något ont!” (Ps 105:15; 1 Kr 16:22).

JAG vill ha en relation med MINA älskade. JAG vill inte bara att ni ska frukta MIG – utan fruktan är begynnelsen till Vishet (se Ord 9:10; Ps 111:10) – JAG vill att ni ska lyda MIG.

Ordspråks 9:10
Fruktan för YAHUVEH är början till Vishet, att känna den HELIGE är Förstånd.

Psalm 111:10
Fruktan för YAHUVEH är början till Vishet, ett gott förstånd får alla som uträttar HANS Budord. HANS Lov varar i evighet.

Sträva, sträva, sträva efter att leva Heligt! Och när ni misslyckas – och förr eller senare kommer ni vara som ett olydigt barn, och ni kommer falla, men omvänd er – be om förlåtelse och tro inte att YAHUSHUA dog på det där korset bara för att ge er en ursäkt så att ni kan synda igen. Ni hålls ansvariga för vad ni vet (Mt 12:36).

Matteus 12:36
36 Men JAG säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på Domens Dag.

David var en man efter MITT Eget Hjärta (se 1 Sam 13:14; Apos 13:22) av en orsak: han visste hur man omvänder sig. Han sörjde, och han grät, och han bad om förlåtelse. Och JAG kunde tala genom honom, och JAG kunde tala till honom. Och JAG vill tala till er.

JAG ska ha Elisheva & Ezra nu, denna Israeliska Profet, som nu är Elishevas make, och den manliga ledaren av detta Ministerium – JAG valde honom, JAG tillsatte honom, JAG smorde honom till att ta platsen av den förfalskade som fanns där och slutade ens tro på MIG mer än 7 år sen. Blöj-frälsning räknas inte!

Trehjulings-frälsning räknas inte! Det är bara ett litet barns cykel. De börjar med att försöka göra det som är rätt – och sen överger de MIG. De överger Helighet. De säger ”Det är för svårt att göra det på YAHUVEHS Sätt”.

Åh, men du Ezra & Elisheva, ni behagar MIG! Ni behagar MIG, för ni försöker. Och alla ni andra som JAG talar till nu som är barnen till YAHUSHUA HA MASHIACH – allt på grund av PRISET som betalades på Golgata – för att ni tror på att HAN inte förblev död, utan på den 3:e dagen uppstod HAN. Och HAN steg till Himmelen. Och HAN kom tillbaka med anvisningar till Lärjngarna. Och så som HAN steg upp, så ska HAN komma igen (Apos 1:11), men sätt bara inget datum på det.

Apostlagärningar 1:11
[En ängel] sa: “Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot Himlen? Denne YAHUSHUA SOM har blivit upptagen från er till Himlen, HAN skall komma igen på samma sätt som ni har sett HONOM fara upp till Himlen.”

Men JAG säger er detta. Titta på tecknen i världen. Titta på tecknen i himlen (se Mt 24; Mk 13; Lk 21 etc). Läs varenda Profetia och sluka det. För ni ser: dessa är inte bara ord. MIN dotter som profeterar nu, som är en Apostel, en Profet och som JAG kallar för MIN Ringmö, började 1995 online[9], där JAG YAHUVEH, födde detta Ministerium till att leda själar till YAHUSHUA HA MASHIACH – inte en och en, utan miljontals i taget – på så många olika språk att hon inte ens kan hålla reda på antalet längre.

Och till och med när boken har skrivits[10] som förklarar VEM den HELIGA ANDEN är och – HELIGA ANDENS Hemligheter som tog så lång tid att skriva, att underbygga med Skrifter – vem tror ni att VISHET är? (se Vishetsböckerna) Varför tror ni att till och med Kung James-Bibeln kallar HENNE för en HON (se Ords 1-9)? Till vilken avbild tror ni att Eva gjordes till (1 Mos 1)? När JAG sa låt OSS göra människan till ”VÅR” Avbild – JAG sa inte ”MIN” Avbild – JAG sa ”VÅR” Avbild (1 Mos 1:26). Det är inte bara JAG, utan det var IMMAYAH. Och den där IMMAYAH är Evas Avbild. Och ni män är gjorda till Avbilden av JAG, YAHUVEH och YAHUSHUA.

Så lär dem! Lär dem till och med på Shavu’ot. Sjung till MIG. Sjung till den HELIGA TREENIGHETEN! Gå inte bara in i böner och ställ frågor, utan sjung, prisa! Kom in i MINA Himmelska Förgårdar inför MIN Tron med vördnad, kärlek, med dyrkan i YAHUSHUAS NAMN (Psalm 104:4)! Tro aldrig att ni kan komma in i MIN NÄRVARO i ert eget namn (Heb 4:14-16). För bara ska JAG lyssna i NAMNET YAHUSHUA, SOM en del kallar för ”JESUS KRISTUS” (Apos 4:12). Men JAG ber er: lär er det HEBREISKA NAMNET nu, innan det förfalskas i den Stora Vedermödan.

Psalm 100:4
Gå in i HANS Portar med tacksägelse, i HANS Gårdar med lov. Tacka HONOM, lova HANS NAMN!

Apostlagärningar 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat NAMN, som givits åt människor, genom VILKET vi blir frälsta.”

Ezra & Elisheva: ni behagar MIG så mycket, för ni inte bara sjunger till MIG, ni inte bara ber till MIG, utan Elisheva: du gör så mycket mer. Båda ni: ni undervisar allt som JAG ger er. Ni leder själar till MIN SON YAHUSHUA. Och YAHUSHUA, DU ger dem där själarna till MIG. JAG sa att JAG inte skulle missa en enda.

När namnen skrivs i LAMMETS Livsbok, så finns det också en Bok av de Fördömda och även Boken av de Utplånade (Upp. 20:11-12; se även Ps 69:28 etc).

Uppenbarelse 20:12
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför GUD. Och Böckerna öppnades, och ännu en Bok öppnades, Livets Bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

Men JAG talar om Livets Bok, och när namnet skrivs ner och man har gett upp och man har vänt sig bort – JAG har redan vetat det på förhand, så som Romar 8 (v29;9:22 etc) tydligt säger – så fort namnet har skrivits, så utplånas det som om det aldrig var där, och det visar sig i Fördömelsens Bok.

Romar 8: 29
Ty dem som HAN i förväg har känt som SINA har HAN också förutbestämt till att formas efter HANS SONS Bild, för att SONEN skulle vara DEN FÖRSTFÖDDE bland många bröder.

Romar 9: 22
Men om nu GUD, fastän HAN ville visa SIN Vrede och göra SIN Makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga? 23 Och om HAN gjorde detta för att göra SIN HÄRLIGHETS Rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som HAN i förväg har berett för Härligheten?

Dessa är hemligheter som JAG berättar för er denna dag, som är till och med större än de böner som JAG hade sagt tidigare, som JAG hade sagt att ni skulle be. Be att ert namn aldrig kommer finnas i de Utplånades Bok, för det är bättre att redan vara placerad i Fördömelsens Bok. För det är den enda belöningen man kommer få – på denna jord, är att leva sitt liv, leva för djävulen, göra saker på sitt sätt i ett kort antal år och – sen kommer helvetet och eldsjön.

Åh, men ni som gör det på MITT sätt! Ni är i Livsboken för att stanna kvar! Och ni säger ”Jag tänker inte göra det på mitt sätt, för det är jag som inte lever, utan vi ber DIG, YAHUSHUA, att leva DITT Liv genom mig” (jämför Gal 2:20) och ni gör det på JAG, YAHUVEHS Sätt.

Galatier 2:20
Jag är korsfäst med YAHUSHUA. Och nu lever inte längre jag, utan YAHUSHUA lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i Tron på GUDS SON, SOM har älskat mig och utgivit SIG för mig.

Så JAG vill att ni ska ta tiden att trösta OSS. Vet ni att ER SKAPELSES GUD, ER FRÄLSNINGS GUD & IMMAYAH, den LJUVA HELIGA ANDEN – utan den HELIGA ANDEN så skulle ni inte ha kommit till YAHUSHUA (Jn 16:8-9; 1 Kor 12:3; Jn 3:5; se även Upp 22:17; Heb 10:29; 1 Jn 5:6-7; Ords 1:20-23; 8:1-4; Ords 9:10; 19:8; 8:35-36)? HON är DEN SOM förmår er. HON är DEN SOM drar er, för annars skulle ni inte ens ha brytt er.

Johannes 16:8
8 Och när HON kommer, skall HON överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:

1 Korintier 12:3
3 […] ingen kan säga “YAHUSHUA är HERREN” annat än i kraft av den HELIGA ANDEN.

Johannes 3:5
5 YAHUSHUA svarade: “Amen, amen säger JAG dig: Den som inte blir född av vatten och ANDE kan inte komma in i GUDS Rike.

Nu vill JAG att ni ska veta, vad de andra Profeterna inte har sagt. Hur tror ni att VI känner OSS när till och med Namnet ”JESUS KRISTUS” används som en svordom? När JAG och YAHUSHUA och till och med alla – IMMAYAH, den LJUVA HELIGA ANDEN, och Bibeln, hela de Heliga Skrifterna hånas nu? Hur få vill ens leva Heligt?

Nu när det gäller VÅR Bok – Boken ni kallar för Bibeln – men den kallas egentligen för de Heliga Skrifterna, för det är inte bara en bok. Det finns andra böcker som Enoks bok. De kallar dem för ”Bibelns Förlorade Böcker”, men de är inte alla förlorade. De kan hittas om ni bara tittar.

Bibelns Förlorade Böcker Bibliotek
JAG vill lära er. JAG vill lära er att ni måste ha en vittnesbörd som hos Enok (Heb 11:5-6). För han såg inte döden, utan han gick med MIG. Och han var MIN vän, och han såg inte döden. Istället upprycktes han till Himmelen (1 Mos 5:23-24).

Hebréer 11:5-6
5 Genom tron togs Enok bort [till Himmelen] utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty GUD hade tagit honom till SIG. För innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han behagade GUD. 6 Men utan Tro är det omöjligt att behaga GUD. Ty den som kommer till GUD måste tro att HAN är till och belönar dem som flitigt söker HONOM.

1 Mose 5: 23-24
Enoks hela ålder blev alltså 365 år. 24 Sedan Enok på detta sätt hade vandrat med GUD fanns han inte mer, ty GUD hämtade honom.

Han vandra med MIG. Änglarna, då Enok var på deras ryggar, bar honom till Himmelen – där han till och med [hade] sett var [en del av] de fallna änglarna är [bundna], bara så att JAG skulle kunna varna er nu (se Enoks Hemligheter 18:1-4). Det finns en Himmel, och det finns ett helvete, och det finns en plats där de fallna änglarna är.

Och fienderna till detta Ministerium, JAG säger er detta [på midnattstimmen, 27-28 maj 2017]: krig har förklarats från Himmelen[11] om ni inte omvänder er!

Och till de förtappade [de fördöma] [12] – och ni vet vilka ni är – ni inte bara hatar dessa Profeter, ledarskapet, och JAG säger er detta: de tar order bara från JAG, YAHUVEH – för sannerligen är bara TREENIGHETEN LEDARSKAPET. Men JAG var tvungen att ha någon på jorden, precis som JAG har gjort i de gamla böckerna, till att vara MIN Mun. Och det är vad denna Profet är. Hon hör från MIG. MINA Riktiga Profeter kommer att tala Helighet.

MINA riktiga Profeter kommer inte vara rädda för att väcka anstöt – för er själs skull – lär er detta!

På Shavu’ot [eller Pingst], när de började be i tungor (Apos 2:4)[13] – Lärjungarna som samlades i det Övre Rummet (se Apos 1-2) – och vittnena som bevittnade detta, då de samlades omkring och hånade, och de sa till och med att de var fulla (Apos 2:13) – men det är en gåva från Himmelen så att ni kan höra från MIG tydligare (1 Kor 14:6)! Men det är inte – om ni inte har tungans gåvor, så betyder det inte att ni inte är frälsta (1 Kor 12:4-12; 13:1). Tro inte på denna lögn.

Apostla 2:1-4
1 När Pingstdagen [Shavuot] hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från Himlen ett dån, som när EN MÄKTIG VIND drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den HELIGA ANDEN och började tala främmande språk, allteftersom ANDEN ingav dem att tala.

Ni är frälsta när ni verkligen strävar efter att lyda varje Ord som YAHUSHUA säger, och JAG YAHUVEH, och när ni går ner på knä och ni säger ”Kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt liv. Kom in i min själ. Kom in i min kropp. Kom in i min hjärna. YAHUSHUA, ta över. Lev DITT Liv genom mig. För DU gav DITT Liv så att jag kunde befrias från djävulen och demonerna och från helvetet! DU gjorde det på ett sådant sätt att ingen kan förneka”

Det är därför till och med initialerna F. Kr. (Före KRISTUS) inte har raderats från historiens tid, för de vet att HAN levde. Och HAN lever fortfarande och är levande.

JAG, YAHUVEH, talar till er nu. VI behöver tröstas! Sjung till OSS! Kan ni snälla sjunga till OSS? Vill ni snälla gråta för OSS?

Vet ni att de kallar de Heliga Skrifterna nu för inget annat än “sagor”? Vet ni hur många i denna värld har vänt sig bort från att ens tro på denna Heliga Bok som kallas för Bibeln, Tanakh? De skrattar åt MINA Toralagar, de som gäller idag – för kom ihåg: de som verkligen är MINA barn förstår vad som gäller nu. Men de 10 Budorden (2 Mos 20:1-17; 5 Mos 5:4-21) kan ni inte undkomma. För ni ska älska HERREN er GUD – över allt annat – och det betyder den HELIGA TREENIGHETEN.

Tala inte bara till FADERN, JAG YAHUVEH, utan tala till YAHUSHUA SOM betalade PRISET på Golgata, och tala till IMMAYAH, den LJUVA HELIGA ANDEN, som väntar på er, som JAG meddelar inför världen VEM HON är. HON är VISHET (Ordspråks 1-9; se även Vishetsböckerna).

Ordspråks 3: 15-18
HON är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går inte upp mot HENNE. 16 Långt liv bär HON i SIN Högra Hand, i SIN Vänstra Hand rikedom och ära. 17 VISHETENS Vägar är ljuvliga, och alla HENNES Stigar är trygga. 18 Ett LIVETS TRÄD är VISHETEN för dem som får tag i HENNE. De som håller fast vid HENNE må prisas lyckliga.

Nu berättar JAG ännu en hemlighet för er, som JAG berättade för Elisheva för länge sen. Varje gång hon vaknade – och kom ihåg, detta Ministerium har varit online i mer än 22 år, men hon började långt innan det – att fråga MIG: ”Vad är det DU vill att jag ska veta idag?”

Och JAG gav henne dessa anvisningar som JAG nu skickar vidare till er, om ni så väljer att göra. Det kommer finnas en välsignelse i det, och återigen så talar JAG inte till hedningarna. JAG talar till dem som verkligen känner MIG och känner MIN SON och vet VEM den HELIGA ANDEN är. För de andra: ni kommer inte förstå.

Ni tar den där Bibeln, en med ett mjukt band som kan öppnas, och ni ber över den där Bibeln. Ni ber beskydd. Ni förebrår satan, och ni ser till att ingen synd finns inombords, att ni har bett förlåtelse för alla synder. Och ni gör det efter nattvard. Dessa är nya anvisningar som JAG ger på Shavu’ot, år 2017. För JAG älskar att lära er nytt, fastän för Elisheva det är gammalt.

Och ni säger ”ABBA YAHUVEH, jag kommer till DIG med lovord, och kärlek och tacksägelse. Tack för DIN SON YAHUSHUA till att vara min HERRE, GUD & FRÄLSARE. För så säger Ordet, ”Underordna er HERREN YAHUSHUA. Stå emot djävulen, så skall han fly!” (se Jkb 4:7). Så därför citerar jag denna Skrift till dig. För DINA Ord kan inte återvända gagnlös till DIG (Jes 55:11). Och jag ber DIG, använd detta Ord nu. Tala till mig. Öppna denna Bibel, då jag just nu utgjuter YAHUSHUAS BLOD över den”.

Ni kan till och med smörja den, omslaget, och be MIG ”I YAHUSHUAS NAMN, LJUVA HELIGA ANDE, RUACH HA KODESH, IMMAYAH, var vill DU att jag ska läsa idag? Vad vill DU säga till mig idag?” och se då ni håller den i er hand, stängd, se om JAG inte kommer öppna den.

Se om JAG inte kommer få RUACH HA KODESHS Ljuva Händer att öppna den. Den måste ha ett mjukt band. Men titta och se hur den bara kommer öppnas jättesakta, och ett Ord kommer synas av era ögon, och där ert öga träffar är vad JAG vill att ni ska läsa.

Kanske det kommer vara samma hela kapitel. Kanske det bara kommer vara en mening. Kanske ni bara söker efter ett ord. JAG vill tala till er. JAG vill att ni ska läsa MITT Ord. JAG vill att ni ska se att det är levande. JAG vill att det ska höras!

”Vad är det, ABBA YAH, som DU har att säga till mig idag? I YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN ber jag”.

Titta och se vad JAG kommer göra. Som för just nu, så berättar JAG ständigt för Elisheva & Ezra något de ännu inte förstår, men JAG ger er förklaringar. Om inte omedelbart, fortsätt fundera på det tills ni förstår Budskapet som JAG vill att ni ska veta. Och JAG har gett dem första [kapitlet av] Hesekiel, vers 17. Och JAG har till och med anvisat dem att vända på sidan. JAG vill att de ska veta ett visst Ord. Och JAG säger det bara nu så att de ska påminnas. Men ni kan också titta.

Hesekiel 1:17
Så att de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig.

JAG vill bara att ni ska börja dagen – utan några ursäkter – av att höra MINA Ord, även om det skulle vara på er mobiltelefon. Läs MINA Ord. Fråga MIG ”Vilken bok vill DU att jag ska läsa idag?” Vare sig det skulle vara i det Gamla [Testamentet] eller det Nya [Testamentet], som egentligen är samma [Testamente] [14] – fråga MIG. För det kommer vara något JAG vill att ni ska veta som ni behöver veta vid livsstadiet som ni befinner er i.

Till hedningarna: detta kommer inte fungera. Det här är inte som en parapsykisk förutsägelse. JAG säger dessa Ord till de Heliga nu. JAG vill ge er mer om ni kan klara det. Och JAG vill visa er att MITT Ord är levande.

Och när det gäller Profetiorna: läs en Profetia om dagen! Ni frågar MIG vilken Profetia. JAG lovar att välsigna er och visa er.

MINA Ord är levande! Bokstaven dödar, och ANDEN ger liv (2 Kor 3:6)! Den HELIGA ANDEN kommer ge liv, och oavsett hur många gånger ni läser Profetiorna, så kommer ni se precis som Bibeln, att Orden är levande.

2 Korintier 3:6
HAN [GUD] har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett Nytt Förbund, som inte är bokstavens utan ANDENS. Ty bokstaven dödar, men ANDEN ger Liv.

Och ni kommer läsa Ord, och ni kommer se en mening som ni inte hade förstått eller begripit tidigare. Det kommer vara som om det hoppar rakt ut från sidorna, och det kommer vara ord som ni behöver veta vid den fasen av ert liv.

Detta är vad JAG vill lära er på Shavu’ot, på firandet – ett firande! – så många tusentals frälstes (Apos 2:41, 47, etc) då den LJUVA HELIGA ANDEN föll över så många samtidigt, och de talade på nya tungor.

Det var inte bara människors tungor, av [mänskliga] språk som de inte visste, utan det är änglars tungor (1 Kor 13:1). Och djävulen kan inte begripa eller förstå, till och med Orden som sägs nu. Så JAG önskar att ni lär er dessa läxor nu.

MINA Ord är en lampa åt era fötter (Ps 119:105). Låt MIG vägleda er genom MINA Ord.

Psalm 119:105
DITT Ord är mina fötters Lampa och ett Ljus på min stig.

Dessa är fotspår – för till och med i den mörkaste av den mörkaste stunden.

Begrunda Psalm 91: svaren finns där till och med för Judarna om de bara vill begripa: NAMNET YAHUSHUA finns där – som undervisar om Frälsning, undervisar de Heliga NAMNEN: de som anropar i MITT NAMN! Judar, hör MIG!

Psalm 91:14-16
14 “Han håller MIG kär och JAG skall befria honom, JAG skall beskydda honom, ty han känner MITT NAMN. 15 Han ropar till MIG och JAG svarar honom. JAG ÄR med honom i nöden, JAG skall rädda honom och ge honom Ära. 16 JAG skall mätta honom med långt liv och låta honom se MIN FRÄLSNING.”

Vilket barn vet inte faderns namn (Ords 30:4)?

Ordspråks 30:4
VEM har stigit upp till Himlen och kommit ner igen? […] VEM har fastställt jordens alla gränser? Vad heter HAN, och vad heter HANS SON – du vet det ju?

– satan har bedragit er! han vill inte att ni ska tala ut MITT NAMN.

I MITT NAMN och i NAMNET AV YAHUSHUA, MIN SON SOM korsfästes på Golgata och återuppstod från de döda så att ni kunde befrias. Åh, MINA älsklingar, lyssna på MIG!

Boken är inte sagor! Och när JAG säger “Boken”, så talar JAG om de Heliga Skrifterna, Bibeln – till och med en del av de Förlorade Böckerna (se Biblioteket). Men en del är förfalskade, så akta er – satan förfalskar alltid det genuina.

Och när ni ber tillsammans, och när ni ber ensamma, fråga MIG i YAHUSHUAS NAMN: “PAPPA YAH, ABBA YAH, vad är det DU har att säga till mig?”

Även om ni bara gör det en gång om dagen. Men när ni än behöver ett Ord från MIG, när ni behöver ett tröstande Ord, så gav JAG denna Bok. Och de som säger ”Åh, det skrevs bara av människor” kommer vara samma person som kommer säga ”Åh, det här är bara ett Ord som kommer från en kvinna”, men det är så, så mycket mer (2 Tim 3:16; 2 Pt 1:21).

2 Timotheos 3:16-17
16 Hela Skriften är UTANDAD AV GUD och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att Gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

2 Petrus 1:20-21
20 Framför allt skall ni veta att ingen Profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen Profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den HELIGA ANDEN har GUDS Heliga människor talat vad de fått från GUD.

Kom ihåg att det kommer vara texten som era ögon kommrt falla på, och kanske kommer ni behöva vända på en sida för att sätta sammanhanget i det. Kom ihåg att sammanhanget hos verserna som ni läser, måste gälla.

VI är den HELIGA TREENIGHETEN. Låt ingen tala om för er att VI inte är det. Och då ni böjer ner för JAG, YAHUVEH, så böjer ni ner för YAHUSHUA & IMMAYAH, den LJUVA RUACH HA KODESH. Och VI kommer lyfta upp er, och VI kommer säga det här till er: ni är bara barn i VÅRA Ögon. Ni kan inte komma till Himmelen på något annat sätt – oavsett hur mycket utbildning ni tror att ni har (Mt 2:3-4). När ni kommer till Himmelen, så kommer det kastas bort och bara de Ord som JAG har talat kommer gälla, de Ord som YAHUSHUA talade (Mt 24:35).

Matteus 18:3-4
Och sade: “Amen säger JAG er: Om ni inte omvänder er och blir som små barn, kommer ni inte in i Himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i Himmelriket.

1 Korintier 3:19-20
19 Ty den här världens visdom är dårskap inför GUD. Det står skrivet: HAN fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: YAHUVEH känner de visas tankar och vet att de är tomma.

Lyssna på IMMAYAH. Lyssna på den LJUVA HELIGA ANDEN, Orden av VISHET SOM Kung James-Versionen av Bibeln kallar för en “HON” (se Ordspråks, Mt 11:19; Lk 7:35). Lyssna på orden så att VI kan tala. Och när ni lyssnar, lyssna inte bara – läs det högt. Läs det inte bara för er själva. Låt orden flyta ut ur era läppar. Och gör ert bästa och sträva efter att lyda. Och lär er att anvisningarna som JAG har gett er måste, måste lydas.

Ni som är YAHUSHUAS Brud, ni vet redan vilka ni är, för ni värdesätter dessa Ord. Ni värdesätter Shavu’ot [veckor] – ni vet att ni inte kunde ha blivit frälsta utan, inte bara, NAMNET & BLODET AV YAHUSHUA, utan [även] HUGSVALAREN behövde komma, den LJUVA HELIGA ANDEN. JAG tänker inte svika er! JAG sa det till er!

VI värdesätter er! Vet ni att VI värdesätter var och en av VÅRA barn olika?

Vet ni det? VI känner VÅRA barn. VI vet var ni är svaga. VI vet var ni är starka. IMMAYAH, den LJUVA RUACH HA KODESH, den HELIGA ANDEN, när ni verkligen är frälsta, bor i er – hur kan HON inte veta?

Och det beror på hur mycket ni har gjort. Vad har ni gjort för YAHUSHUA? Hur många själar har ni lett till YAHUSHUA – även om ni bara hade sagt en?

Vet ni att YAHUSHUA ger er som en Gåva till MIG?

Och [HAN] säger: “FADER kolla, JAG tänker inte missa en enda vars namn redan har skrivits i LAMMETS Livsbok. Oavsett vad som måste göras, även om JAG måste ta dem till deras lägsta – även om de tror att deras liv har blivit förstört – JAG ska få dem att titta upp, och JAG ska få dem att omvända sig och be om förlåtelse och acceptera MIG, BLODSFÖRSONINGEN. Och JAG ska anvisa dem att lyda, och JAG ska tala om för dem att JAG förlåter dem.

Och sen kommer JAG presentera dem som en Gåva till DIG.

Och sen så är det upp till dem vare sig de fortsätter gå Heligt och lyssna på Orden som JAG säger, och Orden finns i de Heliga Skrifterna. Det är deras val, och det har redan förutbestämts, så som Romarbrever 8 klart och tydligt säger.”

Romar 8: 29
Ty dem som HAN i förväg har känt som SINA har HAN också förutbestämt till att formas efter HANS SONS Bild, för att SONEN skulle vara DEN FÖRSTFÖDDE bland många bröder.

Och då säger JAG: “Här, JAG ger DIG en till och JAG ger en till”.

Men hur gör JAG det? JAG använder er, MINA barn. JAG använder er, så som denna lilla som talar nu. JAG använder MINA Profeter. JAG använder er, till och med de som inte är Profeter.

Man måste inte vara en Profet för att leda en själ till Himmelen. Säg bara Sanningen som finns i de Heliga Skrifterna. Tala bara om för dem att de måste lyda de Heliga Skrifterna, och tala om för dem att när de faller [så har man en MESSIAS] – för ingen är perfekt (Ro 3:23). Till och med Profeten som talar behöver en MESSIAS, för ingen är perfekt. Men att hålla de 10 Budorden är de första bebis-stegen som man måste ta – sen går man vidare till Toran som gäller idag.

Ni ser: YAHUSHUA är också GUD. Kom ihåg: VI är EN! Kom ihåg hur många gånger HAN sa: ”JAG kan inte göra något JAG inte har sett MIN FADER [göra], gjort eller gör. JAG kan inte säga något som HAN inte säger och har talat (jämför Jn 5:19-30).

Johannes 5: 19
YAHUSHUA svarade dem: “Amen, amen säger JAG er: SONEN kan inte göra något av SIG själv, utan endast det HAN ser FADERN göra. Ty vad FADERN gör, det gör SONEN. 20 FADERN älskar SONEN och visar HONOM allt vad HAN själv gör, och större gärningar än dessa skall HAN visa HONOM, så att ni kommer att häpna. 30 JAG kan inte göra något av MIG själv. Efter det JAG hör dömer JAG, och MIN Dom är rättvis. Ty JAG söker inte MIN egen vilja, utan HANS Vilja som har sänt MIG.

För YAHUSHUA kan inte ljuga. JAG, YAHUVEH, kan inte ljuga, och den LJUVA HELIGA ANDEN kan inte ljuga (Ro 3:3-5). Så kom ihåg detta, MINA älsklingsbarn.

Barn, åh barn, åh barn, åh barn: ni är i slutet av slutdagarna – nu – det är inte längre minuter bort. Ni är sekunder bort i MIN Tid. Och JAG ger er dessa nya anvisningar.

Ni missar inte att göra nattvarderna. Det är en påminnelse om PRISET som YAHUSHUA betalade på Golgata, men kom ihåg att ni måste omvända er från era synder först. Ni måste omvända er, och ni måste leva ett liv av Helighet. Annars, MINA barn, så dricker ni fördömelsems bägare (1 Kor 11:28-29).

1 Korintier 11:28-29
28 Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. 29 Ty den som äter och dricker utan att urskilja HERRENS KROPP, han äter och dricker en dom över sig.

Kom ihåg detta, MINA barn: be om förlåtelse innan ni tar den där nattvardsvåfflan, en brödbit, vad ni än har till att representera brödet som är [kroppen av] köttet som var YAHUSHUA som hängde på det där korset.

Och BLODET – det är Försoning för era synder. HAN betalade PRISET. En Droppe är allt som skulle behövas för att rensa denna värld från synderna som nu finns inombords om de bara skulle ta emot.

Så ni tar den där druvjuicen, eller så tar ni vad ni än har. Ni går och ni läser anvisningarna för nattvard. Det är aldrig detsamma – skulle ni säga samma kärleksord till en älskad person, er make? Tala till YAHUSHUA som om HAN vore er make, för HAN ska vara ert LIVS KÄRLEK, så som JAG ÄR ERT LIVS KÄRLEK, så som den HELIGA ANDEN är ERT LIVS KÄRLEK. Ingen måste någonsin komma före.

Ni måste alltid komma ihåg: älska inte inte gåvorna som JAG har gett er mer än LIVETS GIVARE, SKAPAREN och YAHUSHUA er MESSIAS och den LJUVA RUACH HA KODESH. Era barn, era makar, måste alltid komma på andra plats.

Åh, MINA barn, MINA barn, MINA barn, MINA barn! MINA Bebisar, MIN Brud, MINA Utsedda: alla ni prövas. Och ni har blivit hårt prövade. Men för de av er som gör ert bästa att leva i Helighet och lämnar resten på korset på Golgata och ber YAHUSHUA ”Åh, befria mig och förlåt mig” – ni är förlåtna. Men akta er för kyrkorna som nu står (Juda 1:4). För många av dem säger – ja, JAG säger: majoriteten kommer säga till er: ”oroa er inte om att synda längre”.

Juda 1:4
Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår GUDS Nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ENDE HÄRSKARE & HERRE, YAHUSHUA HA MASHIACH.

Man kan inte sätta ihop religioner. Sa inte YAHUSHUA innan HAN lämnade, så som Ordet säger, de Heliga Skrifterna, Bibeln, ”MIN Vilja är att ni ska bli till ett” (Jn 17:20-23)? Det är ingen muslim. För de tar inte emot YAHUSHUA som MESSIAS. De har sin egen profet, Mohammed, och som inte kommer få in er i Himmelen.

Johannes 17:20-23
20 Men inte bara för dem ber JAG, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på MIG. 21 JAG ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, FADER, är i MIG och JAG i DIG, också de skall vara i OSS, för att världen skall tro att DU har sänt MIG. 22 Och den HÄRLIGHET som DU har gett MIG har JAG gett dem, för att de skall vara ett, liksom VI är ETT: 23 JAG i dem och DU i MIG, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att DU har sänt MIG och har älskat dem så som DU har älskat MIG.

Så vad Trump har gjort – när till och med påven påstår sig vara gud [LÄNK TILL PROFETIA 66] – JAG ska berätta för er i hemlighet, vid ett annat tillfälle, vad som pågår.

För den Trump som Elisheva profeterade om – det finns mer än en [Trump]. Kloner är verkliga och dubbletter är verkliga. Så JAG ska förklara mer om det här vid ett annat tillfälle.

Man kan inte blanda in katolicism – det som påven predikar nu och säger, då han bär ett förvridet kors som hånar YAHUSHUA och utropar sig som gud, att han har någonting att göra med YAHUSHUA [Frälsningsbönen] – med någonting att göra med de Heliga Skrifterna.

För synd är synd, och det har inte förändrats, oavsett de så-kallade moderna tiderna som ni tror att ni befinner er i.

Kom ihåg att er Tros prövningar är dyrbarare än guld (1 Pt 1:7). Ni som lider mycket, och ni undrar varför när ni tillhör MIG, och ni lever Heligt inför MIG – och ni dyrkar YAHUSHUA, och HANS NAMN finns ständigt på era läppar, och ständigt ber ni, och ni kommer med själar till MIG, och ni jobbar så hårt för MIG – och ändå lider ni så mycket. Kom ihåg detta: ”Er Tros prövningar [är] dyrbarare än guld” (1 Pt 1:7).

Kom ihåg Job. Läs boken om Job. Kom ihåg: “många är den rättfärdiges lidanden “ (Ps 34:19) – JAG sa inte få. JAG sa – många är de rättfärdigas lidanden, men JAG HERREN er GUD YAHUVEH, i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN, kommer att befria er från varenda en. Om det inte är här på jorden, så kommer det vara i Himmelen.

Psalm 34:19
Den rättfärdige har många lidanden, men YAHUVEH räddar honom ur dem alla.

Och Elisheva, och nu talar JAG till dig MIN älskade Israeliska Profet Ezra, MIN Apostel, som ni båda är – och JAG talar till båda av er som är Ringmön och Ringbäraren. Nu när förfalskningen är borta, nu säger JAG detta till er: Alla som försöker slita isär er relation av make och fru – desto mer JAG ska ösa ner MIN Hämnd. Och det ska komma rakt från Himmelen.

Och JAG ska ta liven av inte bara dem på ett plågsamt sätt, vid ett tillfälle som de minst anar, utan JAG ska ta allt som är värdefullt, inklusive deras jobb (se 5 Mos 28). JAG menar allt och alla, inklusive deras barn. [Det gäller] för alla som försöker förstöra detta Heliga Ministerium som inte tillhör någon kvinna eller man, utan är verkligen fött från Himmelen. Och alla som försöker riva och slita isär de Heliga Profetiorna som inte kommer från någon kvinna eller man – JAG använder bara denna kvinna som ett Heligt kärl, en Budbärare som JAG kan lita på, så som JAG [även] använder denna Heliga man.

Detta är vad en Profet gör. De berättar hemligheterna så att ni inte ska bli överraskade där andra inte kommer öppna sina ögon. Ni kommer inte hitta allt i den Heliga Boken som kallas för Bibeln, för det finns andra böcker, såsom JAG sagt, och det är Enoks Bok – det finns andra böcker som nämns till och med i Bibelns Skrifter. Den Redliges Bok, som ni anvisades att studera och läsa – hur många vet ens om detta? – och Enoks Bok.

BIBELNS FÖRLORADE BÖCKER

JAG varnar er. Det är bäst att ni inte rör denna Smorda – det är bäst att ni inte rör MINA smorda söner och döttrar. Det är bäst att ni täcker er mun.

Ni kommer känna igen en falsk profet. De kommer inte leda er till Himmelen. De kommer inte säga till er att omvända er. De kommer inte säga till er att förebrå djävulen. De kommer inte lära er hur. De kommer inte förutsäga vad som ska komma. De kommer bara använda nyheterna som vem som helst kan använda.

JAG säger det igen: Rör inte detta Ministerium! För det står tydligt och ödmjukt – och Elisheva tillåts inte ens i en video så att ni inte ska tänka eller se på henne som om hon är GUD, bara för att hon talar ut GUDS Ord. Hon är bara frälst av BLODET, samma BLOD som ni är [frälsta av].

Och JAG har avskilt henne och Ezra till att uträtta den Mission och de jobb som JAG har ordinerat och JAG har utsett dem till att göra, så som JAG har utsett er till att göra.

Men ni måste vara den som söker MIG för att ta reda på: Vadför föddes jag på denna jord? Hur kan jag hjälpa DIG? Hur kan jag trösta DIG? Vad är det DU vill att jag ska säga? Vad är det DU vill att jag ska göra?

Förvänta inte att denna Profet ska ha svaret för er. Ibland kommer JAG tala om för henne, men de kan inte svara på tusentals och åter tusentals av mejl. De kan inte svara på tusentals och åter tusentals – ja JAG skulle till och med säga miljontals – av brev, av telefonsamtal och kommunikationer. De kan inte ens prata på ert språk. De måste förlita sig på andra till att översätta språken.

Åh fiender, ni förtappade: ni är dem som JAG hatar! Och ni säger ”Åh, men DU borde inte hata oss!” Men sa inte David ”Ska jag inte hata dem som hatar DIG? Ja, Jag borde hata dem med ett perfekt hat” (Ps 139:21). Vad är ett perfekt hat? Det är de som JAG kallar för förtappade[15] – Jeremia 6, läs det!

Psalm 139:21-22
21 Skulle jag inte hata dem som hatar DIG, YAHUVEH? Skulle jag inte känna leda vid dem som står DIG emot? 22 Jag hatar dem med perfekt hat, mina fiender har de blivit.

Jeremia 6: 28-30
28 Alla är de förhärdade upprorsmakare, som går med förtal, de är som koppar och järn. Alla handlar de fördärvligt. 29 Blåsbälgen pustar, men ur elden kommer bara bly. All ytterligare rening är förgäves, de onda kan inte avlägsnas. 30 “Förtappat silver” kallar man dem, ty YAHUVEH har förkastat dem.

Berättelsen om de 5 Kloka Jungfrurna! Läs den (Se Mt 25 nedan)! Det finns bara 5 Kloka Jungfrur, och JAG menar inte bokstavligt talet 5 – JAG menar dem som verkligen lyder.

Och det finns böneförebedjarna som kallas för “YAHUSHUAS demonstampare” som JAG skickade de Heliga änglarna till henne personligen – med sina egna ögon såg hon vingarna. Hon kände fjädrarna. Hon hörde orden. Och JAG gav det där namnet! Och ve alla som var en del av denna böneförebedjande grupp som JAG litade på – men JAG visste: precis som Judas, så kunde det bara vara för en viss tid, och de förråde dem [Ministeriet] då de inte kunde klara levnadsnormen och Heligheten.

Se på detta, och JAG har berättat för dem denna hemlighet: När Moshe (Moses) gick till toppen av Sinaiberget för de 10 Budorden – de 10 Lagarna som JAG, YAHUVEH, skrev med MITT Flammande Finger och JAG grubblade[16]  med honom då JAG lärde honom så mycket. JAG lyssnade på honom tala, och JAG lyssnade på hans frågor, och de var många. Och han talade till MIG, och han ställde MIG frågor – de var många.

Åh, men Israels barn som JAG hade fört ut ur Egyptens slaveri – de kunde inte vänta på att han skulle återvända. Och de frågade Aaron ”Var är han? Han återvänder inte, så vi ska gå och göra våra egna gudar”. Och de tog guldet och silvret, och de tog smyckena och ädelstenarna, och de gjorde en gyllene kalv för att dyrka den, och de föll framför den. Och de dyrkade något de kunde se, och alla möjliga utsvävningar gjordes: från homosexualitet till otukt, till alla de synder som JAG inte behöver nämna, tills när Mose kom ner, så är detta vad han såg (se 2 Mose 32).

Och Ezra och Elisheva: ni har undrat varför det finns de som gick med i YDS, ”YAHUSHUAS demonstampare”, böneförebedjare, som kom och faktiskt bodde hos dig, men kunde inte klara av normen av Helighet som krävs för att vara YAHUSHUAS Brud, de 5 Kloka Jungfrurna (se senare, Mt 24). Men nu förstår ni då JAG gav ett privat Ord till er idag och JAG sa åt er att inte längre gråta och sörja när de lämnar er, och de blir till en fiende, eller så går de bara bort tyst.

Nu ska ni se på dem och inte längre sörja. Och ni ska komma ihåg att de vände sig bort från det som JAG lärt ut. För alla dem visste att Profetiorna var sanna, till och med de som gick bort. Och någon som en gång kallades för ledare, innan Ezra, sa till dig en dag – på din 14:e [äktenskaps-] årsdag, och du visste att det har varit mer än 7 år som han vägrade göra det som JAG anvisade honom att göra. Han var aldrig en ledare.

Det har aldrig funnits en ledare för detta Ministerium utom en, och det är tills Ezra kom. Nu finns det en manlig ledare. Innan fanns det bara du. Innan, var det bara du Elisheva. Det fanns aldrig en annan ledare, utom en, och det var du Elisheva som hörde MINA Anvisningar från Himmelen och löd.

Men nu sammanför JAG Juda & Efraim (Hes 37:19). Och JAG vill att ni ska fira det på Shavuot. JAG ger er en Israelisk Profet, Ezra. Och detta Ministerium har gått en annan väg, då JAG lär er mer, de Judiska vägarna, då Juda och Efraim har gift sig ihop.

Hesekiel 37:19-21
19 Då skall du svara dem: Så säger YAHUVEH GUD: Se, JAG skall ta Josefs stav, som är i Efraims hand, det vill säga Israels stammar, hans medbröder, och JAG skall foga ihop dem med Juda, med Juda stav, och göra dem till en enda stav, så att de blir ett i MIN Hand. 20 Stavarna som du har skrivit på, skall du hålla i din hand inför deras ögon. 21 Säg sedan till dem: Så säger YAHUVEH GUD: Se, JAG skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. JAG skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land.

Ingen av dem kommer någonsin lära er att synda. Om de någonsin lär er att synda, så är det då ni ska springa iväg. De kommer aldrig säga till er att se på någon annan gud än den HELIGA TREENIGHETEN. De kommer aldrig lära er att vända er bort från de Heliga Skrifterna, och sen tala om för er att det finns en annan messias. För JAG har smort dem till att bara säga Sanningen till er.

Så återigen säger JAG att krig har förklarats från Himmelen, från JAG, YAHUVEH[17]. För alla dem som har skrivit sina ord, som på denna Internet har stannat kvar, och fulla av lögner och förtal: ni är förtappade i MINA Ögon! Ni ska hänga där de fallna änglarna hänger, i det som Enok kallar för den 3:e himlen[18], men ni känner det som helvetet. Och ert lidande och er tortyr kommer vara till och med större än de fallna änglarnas, för er som har gjort detta.

Ni ville aldrig omvända er, fastän ni vet att JAG talar Sanningarna genom henne. Ni har gjort en affär med djävulen, och ni vägrar ta er ut därifrån. Och ni ska betala ett pris för varje tår som har fällts när ni har sårat detta ledarskap och dem som predikar vid hennes sida.

För varje gång ni förtalade och ni smädade deras namn, för varje tår som utgöts, så mångfaldigar JAG det nu en miljon gånger – då JAG en gång igen väntar och anvisar dem att inte frigöra detta Ord tills Shavu’ot-dagen. Ni som hånade de Heliga tungorna: JAG ska visa er hur JAG hånar er, då allt tas bort. För alla ni förtappade, och alla ni som vägrar att omvända er, lyssna på detta. Gå och läs 5 Moseboken 28 – förbannelserna av JAG, YAHUVEH! För ni ska skörda varendaste en!

Och alla ni som strävar efter att lyda och dyrka YAHUSHUA & JAG YAHUVEH & IMMAYAH (den LJUVA RUACH HA KODESH, den HELIGA ANDEN), läs 5 Moseboken 28: välsignelserna som JAG har reserverat för er som strävar efter att lyda varje Ord som JAG säger.

Varför skulle JAG säga “Var ni Heliga så som JAG är Helig” (1 Pt 1:16 etc) om det inte fanns något sådant som Helighet? Det är för att JAG lade RUACH HA KODESH i er, så att ni vet rätt från fel, och ni vet när ni syndar, och när ni inte gör det.

Anta inte att ni syndar varje dag. För när JAG säger att alla har syndat och understigit YAHS Härlighet (Ro 3:23), så betyder det bara att ni någon gång i ert liv har gjort det, innan ni gav ert liv till YAHUSHUA. Men ingen, ingen, ingen som verkligen tillhör YAHUSHUA, kommer uppsåtligt synda (1 Jn 5:16-17), kommer redan i förväg planera för att se hur långt de kan luta sig över helvetet innan de ramlar in.

1 Johannes 5: 16-17
16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och GUD skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den. 17 All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds. 18 Vi vet att ingen som är född av GUD syndar avsiktligt.

Dessa är de Tröstande Orden JAG har för er, då ni tar tiden att trösta MIG.

Gråt för OSS, den HELIGA TREENIGHETEN. Ni ser: VI ville inte – och helvetet var inte byggt för människan. VI ville inte att ni skulle synda. VI ville inte att ni skulle göra uppror i Himlen. Ni utarbetade redan det beslutet, vems sida ni skulle slåss på, vare sig det skulle vara JAG YAHUVEHS, eller lucifers[19]. Och nu utarbetar ni er egen frälsning med fruktan och bävan (Fil 2:12). För er själ vet redan vart den kommer gå. [20]

Men ingen är förtappad om de fortfarande vill – och till och med hör dessa Ord nu, och vet att de är Sanning. Omvänd er bara. Be om förlåtelse från YAHUSHUA. Be om en ny början, så kommer era synder att vara lika långt borta som Öst är från Väst.

För det finns en synd som aldrig kan förlåtas, och det är hädelse [mot den HELIGA ANDEN] (Mt 12:31 etc) [21]. Men kom ihåg: när ni kallar det som är gott för ont (Jes 5:20), så är ni också i stor fara för er själ, för ni har inte förolämpat den personen. Ni har förolämpat JAG, YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH. Det finns olika definitioner på ordet hädelse, så omvänder er ni medan det ännu finns en chans.

Jesaja 5:20
20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

Trösta OSS. Hur tror ni VI känner OSS när VI vet att en som säger att de älskar OSS från början, tar emot Ministeriet, tar emot Profetiorna kärleksfullt, tackar dem för att ha lett dem till YAHUSHUA. Hur många mejl kommer och hur många gång sägs det ”Tack, Tack för att ni leder oss och lär oss att abort är en synd, homosexualitet är en synd” (för era kyrkor tänker inte längre predika vad Helighet är), och sen faller ni bort. Och ni faller inte ens snabbt. Ni faller långsamt, då uppror och er egen vilja att leva ert liv kryper sig in. Och en dag öppnar ni era ögon, och ni inser att ni föll från Barmhärtigheten. Ni föll från Nåden. Nu är det det enda som finns kvar är förtappad.

Ni hålls ansvariga för vad ni vet (Mt 12:36).

Så JAG har gett anvisningarna till Elisheva och till Ezra. Elisheva ska inte fälla en tår till för ännu en som hon kallar för ett ”barn” [men faller bort].

För ni ser, och JAG talar till alla dem runt denna värld nu: ni är inte bara en församling för dem. När ni accepterar Sanningarna i detta Ministerium & Profetiorna, så anvisas dem att kalla er för ”barn”. Och de ber för er som barn. Och Elisheva har fått ett hjärta av IMMAYAH. Och MIN Ezra, han är som en Nya Tiders Moshe, och hon är som en Nya Tiders Eliyahu. Så akta er när ni väcker anstöt hos dem.

Men vet när ni skickar välsignelser – även om de inte kan skriva tillbaka till er eller ringa er, de kan göra det bara när JAG anvisar dem att göra det – de läser dessa välsignelser, och de skickar de där samma välsignelserna tillbaka till er.

Och “YAHUSHUAS demonstampare”, de riktiga trogna, Elisheva och Ezra vet inte ens alla era namn, för ni är utspridda över hela världen. Och det finns 500 000 som är samlade på en mur. Det är en andlig mur, för detta Ministerium är ett Tempel utan väggar, för det omfattar världen i nu fler än 45 språk som de känner till.

Men det har spridits genom munnets ord, och till och med när de talar i tungor, för de Heliga [helgonen, troende][22], de vet inte ens att de lyfter upp namnet av dessa två. Och JAG säger till er: lyssna, lyssna, lyssna, lyssna och fråga MIG vilka de är. Och till de Heliga [helgon, troende som lever Heligt], JAG ska säga Sanningen till er. Och ni kommer behagas när de skickar en välsignelse tillbaka till er.

Dessa är de Tröstande Orden som JAG har för er.

När JAG gråter, när VI gråter, den HELIGA TREENIGHETEN, och VI gråter för var och en som faller, fastän VI vet att ni kommer falla och aldrig resa er igen, och helvetet kommer vara ert nästa hem – VI skapade fortfarande er, och som en bebis älskade VI er fram tills dess när ni blev förtappade.

Och för Gästerna: kom ihåg att alla är välsignade som är inbjudna till LAMMETS Bröllopsmåltid (Upp 19:9). Bruden är bara 288 000 (Upp 14 & 7), och VI sållar bort dem, och allt det har att göra med lydnad. Kommer ni lyda? Eller kommer ni vända er bort? Kommer ni bara vara ljumma och ändå tro att ni ska komma in i Himmelen?

Kom ihåg igen Liknelsen om de 5 Kloka Jungfrurna. Kom ihåg att det även fanns de Dumma [Jungfrurna] där – men det finns en till grupp (Mt 25:11-12) som sällan nämns – och det är de som slår på BRUDGUMMENS Dörr efter att YAHUSHUA gick in kammaren och HAN låste dörren. Och de slog på dörren och de sa ”Släpp in oss”, precis som de gjorde på Noas Ark, och HAN sa ”Gå bort ni ondskans hantlangare, för JAG kände aldrig er.” [23]

LIKNELSEN OM DE TIO JUNGFRURNA

Matteus 25
DE TIO JUNGFRURNA: 5 KLOKA & 5 DUMMA
1 “Då skall Himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta BRUDGUMMEN. 2 Fem av dem var dumma och fem var kloka. 3 De dumma tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5 Då nu BRUDGUMMEN dröjde, blev de alla sömniga och somnade.

6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, BRUDGUMMEN kommer! Gå ut och möt HONOM. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8 De dumma sade till de kloka: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. 9 De kloka svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. 10 Men när de hade gått för att köpa kom BRUDGUMMEN. Och de som stod färdiga gick med HONOM in till Bröllopsfesten, och dörren stängdes.

DE ANDRA JUNGFRURNA
11 Sedan kom även de andra jungfrurna och sade: HERRE, HERRE, öppna för oss! 12 Men HAN svarade: Amen säger JAG er: JAG känner er inte.

13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme BEN ADAM [ADAMS SON [& YAHS SON]] kommer.

Se till at ni verkligen vet VEM FADERN GUD och SONEN GUD och DEN HELIGA ANDEN GUD – att alla TRE är EN – se till VEM ni verkligen känner. Fastän VI är enskilda så håller vi ändå alltid med och är alltid EN.

Och dessa är de förtappade som slår på den där dörren. Dessa är de som det inte finns någon förlåtelse för.

Åh, Sörj för OSS! Gråt för OSS! Trösta OSS!

JAG ger er en vacker värld. Nu är himlarna gift. Vattnet är gift. Maten är gift. Ni måste be över allting. Ta ingenting för givet. Till och med de självaste kläderna ni har på er – ni vet inte det – kemikalierna som har lagts där för att döda er!

Nu när det gäller härskarna av denna onda värld av satan (Ef 6:12 etc) – när Adam föll, så föll denna värld in i satans hand, och den sataniska eliten, illuminati, reste sig, och nu är allt de säger: “Vi måste döda. Det finns en för stor befolkning”. Och så förgiftar de himlarna, och det kallas för ”chemtrails”, och det är avsett så att sjukdomar ska gå in.

Det är därför JAG anvisade er att memorera Psalm 91, så som JAG sa till Elisheva år 2001. Upprepa det varje dag. Gör anspråk på det. Stå på det, och även Psalm 23, håll fast vid det. Släpp inte taget! Och ju mer ni hittar sätt att trösta OSS, då VI ser vad de har gjort med denna jord – då VI ser vad Monsanto har gjort, då VI ser att de nu till och med gör smycken av de aborterade fostren och ni vet inte det. Ni tror att ni stryker på ansiktskräm för att återställa er ungdom. Ni vet inte det, och där finns det blod av DNA.

Åh, MINA barn! MINA barn! MINA barn! Det finns bara 2 vägar ut ur denna värld! Det är bäst att ni går ner på knä nu innan det är för sent!

JAG säger er detta: Frälsning är gratis nu, men om ni inte är av Bruden av de 288 000 (Uppenbarelse 7 & Uppenbarelse 14) – och [Bruden av] Uppenbarelse 14, JAG säger er detta: ni ska gå före [Bruden av] Uppenbarelse 7. Och det finns en annan hemlighet, som JAG inte tänker uppenbara nu, som Elisheva och Ezra och ”YAHUSHUAS demonstampare” vet: Det finns en sak till som måste hända. Och JAG talar inte om denna världs saker. JAG talar om en Himmelsk Uppenbarelse, en gåva som JAG har gett till Ezra & Elisheva, men de är fortfarande Uppenbarelse 14 – Till dem andra säger JAG: om ni inte kan göra det nu när det är gratis, hur kommer ni då det i den Stora Vedermödan?

Hur kommer ni acceptera MIG i den Stora Vedermödan, MIN SON YAHUSHUA, i den Stora Vedermödan när ni blir tillsagda: “Alla religioner ska vara en”? – när det redan har – en president har redan skrivit in det i verkställande order, det som JAG inte ville skulle göras. För alla religioner, och de som tjänar andra gudar, tjänar inte JAG, YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH.

Aldrig kan alla religioner förenas och förväntas att finnas i Himmelen – om de inte ångrar sig och vänder sig bort från de falska gudarna – de har gjort inget annat än att bygga en gyllene kalv, precis som på Moses (Moshes) tid på Sinaiberget, som JAG precis har berättat historian om.

VI behöver tröstas. VI behöver veta – att VI älskas. VI behöver veta att VI värdesätts. VI behöver veta att ni bryr er när de aborterade bebisarna bara kasseras som skräp, och deras organer säljs, och de slits ut till och med när de lever.

Tror ni inte att VI gråter när de sataniska ritualövergreppen och tortyren och anala våldtäkten – till och med [mot] nyfödda – äger rum? Finns det något vackrare än en nyfödd eller ett barn? Ändå står ni där tysta och gör ingenting! Ni är rädda för att ens gå med i en marsch för att protestera och säga ”Vi ska beskydda våra barn! Vi ska inte döda våra barn!”

Hur många av er är där på dessa marcher när dessa män inte är rädda för att lägga ner sina liv eller ens fängslas? Ni är fegisar i MINA Ögon, och vid Domens Tron ska ni höra, och ni kommer vet vad JAG har att säga då JAG säger till er: ”Bort från MIG, ni ondskans hantlangare”, för ni brydde er aldrig ens när ni hörde om dessa grymheter som JAG kallar för pedofilerna.

Ni vet inte. Ni förstår inte. Ni tror att ni kan komma undan med att bara förneka sanningen, men ni kommer inte det efter att ha läst detta! Nej, ni kommer inte det efter att ha läst detta! För ni kommer hållas ansvariga för vad ni vet (Mt 12:36)!

Vad gör ni för att stödja dem? Hur och – vad gör ni för att uppmuntra dem som kommer lägga ner sitt liv för att säga ”Abort är fel, abort är synd, abort är mord!”?

Man kan inte begå otukt med barn och tro att JAG, SKAPAREN YAHUVEH, har gjort MINA Ögon blinda och gjort MINA Öron döva eller stängt MIN Mun åt gråten och åt skriken från de små oskyldiga.

Åh, ni kommer se! På denna jord, så tror ni att ni är fria att göra dessa grymheter, och JAG talar till er som kallar er för en ”far”! Ni är ingen far! Ni är biologisk sperma som gjordes till att förenas med det där ägget för att göra ett barn, men ni är ingen fader!

Ni som skulle göra illa ett barn (Mt 19:6; Mk 9:42)!

Markus 9:42
Den som sårar en av dessa små som tror på MIG, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.

Och ni, sataniska eliten, som tror att det här är kul, för ni har haft all beröm och rikedom, och ni har gjort varje synd som kan göras. Så ni vänder er ännu mer till satan och ni säger ”Vad mer kan jag göra för att tjäna dig?” Så även när han säger att ni ska slita isär ett barn itu, så kommer ni med era nakna händer försöka slita bort deras armar! Ni kommer bryta av deras fingrar! Ni kommer dricka deras blod! Ni kommer smörja det på ansiktet, och de kommer kalla det för ”ansiktskräm”.

Ni vet inte vad som finns i den där krämen! Ni vet inte vad som finns i det där läppstiftet! Ni vet inte vad de har gjort – bara den sataniska eliten, då de skrattar åt er.

Till och med de som tror att de har talat mot grymheterna: ni måste verkligen be över allt ni använder på denna jord!

Ni vet inte vad som finns i himlarna som redan har dolts från era ögon. Allt ni kan se är strimmorna av vitt, men ni vet inte vad som kommer ner. JAG ska tala om för er vad som kommer ner, men det kommer inte vara än på denna Shavuot. Inte än vid detta tillfälle. JAG ska säga er detta. Det är inte på denna dag, i denna Profetia, men det kommer härnäst. Och till och med denna Profet kommer chansa, för hon vet vem som kontrollerar Internet.

Barn, de som JAG kallar för MINA barn, ta MITT Ord på allvar [att kämpa mot pedofilin] (se Mk 9:42 ovan).

Ni som har gjort dessa, ritualistiska övergrepp, sataniska offer av barn och otukt och anal våldtäkt: ni kommer hänga på den nivån av helvetet, precis som Enoks Boks säger, med de fallna änglarna. Och de som trodde att de var så stora och mäktiga – och en gång var de det, och nu står det helt enkelt i Enoks Bok: de skriker i tortyr. Det är dit ni kommer gå.

Så ni tror att ni kom undan med mord. Och ni vet vem JAG talar om, åh politiker. Ni finns i Kongressen. Ni finns i Senaten. Ni finns i de juridiska systemen. Ni har till och med varit presidenter, och JAG talar till USA nu. Och ändå slutar JAG inte där. JAG talar till Storbritannien.

JAG talar till varje land runt denna värld. Ni vet, och folket vet, vilka de är.

JAG försöker hålla tungorna kortare nu, så att ni inte förlorar intresse. Då JAG uppbygger modet i MITT barn, denna Profet, denna Apostel, MIN Ringmö, men JAG vill tala tydligt.

Till och med ni som kallar er för YAHUSHUAS Brud, det är bäst att ni helt enkelt ber att ni räknas som värdiga att kallas för YAHUSHUAS Brud tills ni verkligen når Himmelen. För det finns många fällor som satan har gillrat. Och hur många har redan fallit in i den?

Så trösta OSS! Fråga OSS: “vad kan vi göra för DIG, åh HIMMELSKA FADER?”

Vet ni det? Ordet säger detta – och det är Bibeln – att de självaste klipporna kommer ropa ut, och de kommer prisa MIG när ni inte prisar OSS.

Vet ni det? JAG berättar en hemlighet för er.

När YAHUSHUA kommer i hela SIN HÄRLIGHET – och JAG talar inte om den Första Ankomsten. JAG talar inte om när det är dags för uppryckningen – JAG talar om när hela världen kommer veta – [när] de förtappade har ropat ut. De kommer ropa till de självaste bergen att falla på dem och gömma dem från HAN – JAG, YAHUVEH – SOM SITTER PÅ TRONEN, och från Vreden av LAMMET SOM är YAHUSHUA (Upp 6:16)!

Ni ser: bara en gång korsfästes YAHUSHUA! Bara en gång sa HAN: ”FADER, förlåt dem” (Lk 23:34), för de vet inte det. Bara en gång – såvida ni inte omvänder er – kommer HAN be för er förlåtelse.

Åh, men när YAHUSHUA kommer och alla kommer se – JAG berättar denna Hemlighet för er – det kommer finnas en symfoni. Det kommer finnas den vackraste musiken som hela världen kommer höra.

Detta är vad MINA Himmelska, ni Heliga som lyssnar nu, tvättade i YAHUSHUAS UTGJUTNA BLOD, som ber i YAHUSHUAS NAMN, som lever för YAHUSHUAS NAMN, som har lagt ner era egna liv och sagt “Lev DITT Liv genom mig – må inte mina önskemål ske, utan DINA Önskemål ske. Må inte mina ord sägas, utan DINA Ord sägas”.

JAG berättar en hemlighet för er – för Ezra, MIN älskade Ezra, du kommer till MIG som ett barn och du “behagar MIG så” som du säger, och JAG frågar dig detta, genom dessa lerläppar hos Elisheva, och JAG säger: “Ezra, vill du veta en Hemlighet?” Och åh hur glad JAG blir av dig, hur mycket IMMAYAH skrattar och ler, hur YAHUSHUA ler med en stor glimt i SITT Öga då du säger: ”Ja, ja! Berätta en Hemlighet för oss.”

Det kommer finnas en symfoni, och det ska vara det som hela skapelsen väntar på. För de stönar och de jämrar sig nu, och ni vet inte det (Ro 8:19-23) – då förintelse, förintelse kommer av det som brukade finnas på denna jord och inte längre finns, men kommer finnas en gång till.

Och skapelsen kommer – och manifestationerna, det ska finnas där: manifestationerna av YAHS söner, och det inkluderar döttrarna. De ska hjälpa med att åstadkomma allt detta. För de anropar och de säger – hela skapelsen anropar och de väntar och de säger (Ro 8:19-23) – och JAG talar igen om denna jords varelser. De väntar och de väntar och de väntar. Och det är precis som resten av Bruden väntar på manifestationerna av YAHS söner, och de väntar, och JAG säger er detta: ni kommer höra denna symfoni. Det kommer vara varje skapelse som kommer sjunga för MIG.

De kommer sjunga, precis som fåglarna sjunger lovsånger till MIG varje morgon. Fastän de så-kallade – giftstrimmor, som de kallar det – chemtrails, som är avsedda att döda er, och ändå kommer JAG förbrylla vetenskapsmännen. Och de som verkligen tillhör MIG och står på Psalm 91, det kommer inte påverka dem lika snabbt som det skulle någon annan. JAG ska beskydda er. JAG ska beskydda er om ni kommer ihåg att be, utgjuta YAHUSHUAS BLOD när ni går ut.

Men JAG säger er detta. Lyssna på MIG nu.

Kan ni föreställa er lejonet ryta? Kan ni föreställa er tigern? Kan ni föreställa er inte bara fåglarna sjunga, utan kan ni föreställa er grodorna kväka? Kan ni företälla er syrsan sjunga? Vet ni att varje djur en gång hade en röst? Alla röster hos djuren och alla röster hos syrsorna som fanns – alla rösterna – av till och med, till och med humlan, de ska sjunga en sång för MIG, precis som i Edens Trädgård innnan den föll.

JAG säger er detta: Adam kunde, då han nämnde dem – han talade till var och en av dem, och de talade tillbaka. Och rösterna ska återvända igen. Blir ni inte taggade på det, åh älsklingar? Vill ni inte höra det här? Vill ni inte veta flera Hemligheter? Lyd MIG då bara, för dessa är bara små Hemligheter som JAG ger till er.

JAG kunde inte bara lägga allt i en bok. Det finns så många böcker, och dessa Profetior och dessa Uppenbarelser som ni hör nu – tänk på det bara, tänk bara på det, MINA barn – ni kan inte ens börja föreställa er vad JAG har väntande på er, för alla er som har lidit och ansätts på grund av MIN SON YAHUSHUAS NAMNS SKULL.

Åh MINA små, åh MINA små, åh MINA små! Hur mycket JAG älskar er! Inte bara MIN Brud, utan ni som kommer kallas för Gästerna vid LAMMETS Bröllopsmåltid! Vet ni nu hur mycket JAG älskar er? Förstår ni inte? JAG vill ha er, för att hålla i er. JAG vill att ni ska sitta på MITT Knä. Åh, MINA älsklingar: hör MIG.

Hör MIG idag. Åh, hör MIG idag.

VI behöver er till att trösta OSS. VI behöver er till att sjunga för OSS. VI behöver er till att värdesätta och älska OSS. Inte bara be OSS, be OSS om böner som behövs, utan fråga OSS: ”Vad vill DU att jag ska göra för DIG idag? Hur kan jag vara behaglig för DIG?”

Vet ni hur mycket det skulle välsigna OSS? Har ni någon aning hur mycket det skulle välsigna OSS?

Vet ni varför JAG skapade er? Vet ni att det var för umgänget? Förstår ni att JAG satte ihop en massa lera? JAG tog ett revben ur en man, och JAG formade det till en kvinna. Ni undrar: ”Hur kom håret dit egentligen?” – detta är Elisheva, du skrattar och du säger. Och sen vänder du dig till Ezra, och du säger ”Ja Älskling, jag antar att det är precis på samma sätt som du fick ditt hår”.

Och Ezra, du svarade[24] på frågan:

Ezra: Boken om Enoks Hemligheter kapitel 10 vers 10: “Och på den 6:e dagen befallde JAG MIN VISHET att skapa män från 7 konsistenser: ett hans kött från jorden; två hans blod från daggen; tre hans ögon från solen; fyra hans ben från sten, fem hans intelligens från änglars snabbhet och från moln; sex hans vener och hans hår från jordens gräs och den sjunde, hans själ från MIN ANDA och från ANDEN”

Elisheva: Och det är från Boken –

Ezra: Boken om Enoks Hemligheter.

Elisheva: Och Älskling, vilken sida är det där på?

Ezra: Det är kapitel 30, vers 10.

Elisheva: Och snälla gå inte och leta efter det någon annanstans. Det finns ju här på detta Ministerium.

Enoks Bok

Om ni kollar på biblioteket av de Förlorade Böckerna, av det som de kallar för Bibeln, som verkligen inte är förlorade.

Profetia Fortsätter:

Och dessa är de Ord som JAG har att säga – en till sista sak – och det är detta: JAG vill att ni ska veta att ni är MINA barn, och JAG vill skratta med er. JAG vill att ni ska ställa MIG frågor som ni kan tro är fåniga, men JAG vill skratta och JAG vill ge er svaren. JAG vill glädja MIG och lära er. JAG vill ge er hemliga uppenbarelser så som JAG ger till Elisheva & Ezra. JAG finner stort nöje i dem som verkligen älskar MIN YAHUSHUA och som verkligen strävar varje dag efter att lyda. Och när de syndar, så omvänder de sig snabbt, snabbt. Be om förlåtelse direkt.

Och detta är inte bara att säga en enkel bön ”Om jag har väckt anstöt hos DIG idag, snälla förlåt mig då”. Berätta för MIG vad ni har gjort, så att JAG kan rensa er från den synden.

Åh, MINA små, på denna Shavuot ger JAG er denna Gåva. Och JAG talar tydligt till er, inte bara i tungor. JAG talar tydligt så att alla kan förstå.

JAG vet vilka som är MINA riktiga barn, och bara för att JAG formade er så som boken [av Enok] säger – så säger JAG er detta: när ni ser klonerna och robotarna som ser ut som om de är kött: Kom ihåg att satan förfalskar. Men kan han möjligen göra vad JAG, SKAPAREN, nyss sa? Var kan han göra den typen av skapelse? – han kan inte det – han kan bara ge er en spegelimitation. De kan få er att få varandra att se lika ut, och de kallar dem för kloner, men JAG säger er detta: JAG skrattar och hånar åt deras så-kallade [kloner], imitationer!

JAG har överraskningar i beredskap för er – hur JAG kommer beskydda er! När ni onda eliter tror att ni har fattat det – och JAG vet att ni lyssnar på de riktiga Profeterna, och ni försöker duplicera, och ni försöker gå före MIG så att saker inte kan hända. Och ni försöker skynda på tiden innan det är linje på linje och bud på bud (Jes 28:10). JAG vet redan era tankar. JAG vet vad ni kommer göra, och JAG har redan gått före er!

Och JAG vet redan hur JAG kommer beskydda MINA Älskade Bebisar, Brud, Utvalda & Utsedda!

Och dessa är de Tröstande Orden som JAG ger till er.

Nu när ni hör detta, om ni tar emot detta, ge MIG då lov, ära och härlighet, för JAG har tagit tiden att tala genom MIN Ringmö. Och JAG har gett er tiden eftersom JAG älskar er så mycket. JAG vill lära känna er bättre. JAG vill att ni ska lära er att lyda.

JAG vill att ni ska lyda YAHUSHUA och aldrig förneka HONOM, även om det innebär – och JAG talar till Gästerna nu av LAMMETS Bröllopsmåltid. Ni kan inte nå upp för att vara Bruden, och ni vet det, men lyd. Sträva bara efter att lyda, och förneka aldrig, i det som JAG kallar för Tiden av Jakobs Sorg (Jr 30:7). Förneka aldrig, aldrig, MIN SON YAHUSHUAS NAMN [i] det som kommer kallas för den Stora Vedermödan. Förneka aldrig HANS NAMN, även om det innebär ert liv – även om det betyder att ni kommer behöva sätta ert huvud på en kall, hård stålgiljotin.

Och ni kommer veta innan den landar på ert huvud: ni kommer också anropa till YAHUSHUA, och er ande kommer tas innan ert kött ens kan känna klingan.

Och ni ser, åh MINA fiender – ni ser att de inte hade någon, de har ingen ära[25]. För ni kände aldrig ens det! Istället står ni inför MIG i Himmelen, klädda i vitt. ”Åh vilka är dessa som kommer ut ur den Stora Vedermödan, klädda i vitt” i ett antal så stort att räkna (Upp 7:13-17)?

Det är ni som kommer kallas för Gästerna på LAMMETS Bröllopsmåltid.

Dessa är Orden som JAG tröstar er med. Vilka ord kommer ni trösta OSS med? Hur kommer ni lyda? Hur kommer ni protestera mot aborterna och grymheterna som pågår i denna värld idag? Kommer ni bara fortsätta hålla er tysta? För när de goda människorna håller tysta, så segrar ondskan. Hur många av er är tysta?

Och var är MINA kyrkor? Var är de som förkunnar namnet JESUS KRISTUS? Varför ifrågasätter ni inte ens den så-kallade påven? Var är han? JAG ska säga er var han är: han är inte på er sida.

Men ni måste protestera! Ni måste tala! Ni måste på något sätt göra något för att bevisa att ni verkligen tillhör MIG och tjänar YAHUSHUA.

Och kom ihåg detta: Ingenting, ingenting, ingenting är värt priset av att missa inte bara JAG, YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH, den LJUVA HELIGA ANDEN. Utan ingenting är värt att missa Himmelen! Och åh, konsekvenserna om ni gör det!

VI vill finna stort nöje och välkomna er! Men återigen: allt det här var förutbestämt: vare sig ni kommer lyssna, vare sig ni kommer lyda, vare sig ni kommer omvända er och komma till YAHUSHUA idag.

Det finns en sida för frälsning (Klicka här för att se den). Leta efter den på denna online-webbplats, så kommer ni se hur man ska kunna be.

Och sen när satan säger “Ah ha! Jag ertappade dig i en synd idag!”, kom ihåg att JAG sa: anropa direkt – i YAHUSHUAS NAMN – säg ”Åh, jag är så ledsen att jag gjorde det här. Snälla hjälp mig att inte göra det igen”. Och tro på att det har förlåtits på Korset, så länge ni inte fortsätter uppsåtligt [att synda], så länge ni inte säger ”Åh nu har jag en ursäkt att synda på varje sätt eftersom YAHUSHUA betalade det där priset på korset för mig på Golgata”. Det är inte därför det gjordes!

Och ni vet, ni dumma, det pris som ni kommer betala för att ni lär ut – och JAG talar till kyrkorna nu som gör detta – att “det inte finns något sådant som synd. Oroa er inte om det längre”. Och ni vägrar tala om Helighet. Ni vägrar eftersom ni är tysta – [tystade] av regeringarna.

Men till och med [President] Donald Trump sa, lade i en verkställande order att ni har tillåtelse att tala i frihet vid denna tid. Använd den medan ni kan. Använd den medan ni kan, för tiden kommer åh så snart, och ni ser det redan då Youtube censurerar och Google censurerar och Facebook censurerar och varje social media – tror ni att JAG inte vet deras namn? Tror ni att JAG inte visste i förväg att det är detta som skulle ske?

Använd er frihet, MINA barn, medan ni [kan]. Och JAG säger denna varning över hela världen. Använd denna frihet medan ni kan, på varje sätt som ni kan.

Och dessa är de Ord som JAG har att säga om detta, som kommer frigöras på, Shavu’ot 2017

Ordets Slut.

Ezra: Tack ABBA YAHUVEH, tack YAHUSHUA, tack IMMAYAH för detta underbara Ord som DU har gett oss, vacker Uppenbarelse och Hemligheter. Vi välsignar DITT HELIGA NAMN. VI tröstar DIG ABBA YAH. VI tröstar DIG YAHUSHUA. VI tröstar DIG IMMAYAH, i YAHUSHUAS NAMN. Amen.

Elisheva: ABBA YAHUVEH, jag vill tacka DIG. Jag vill prisa DIG. Jag är inte annorlunda än någon annan, så som DU sa. Jag är bara DIN Budbärare. När denna mun öppnar sig, så vet jag inte vad DU kommer säga. Jag lär mig uppenbarelser tillsammans med alla andra. Jag är inte en av de där utbildade dårarna. Jag lär mig inte från någon slags teologiskola. Jag är bara en syndare frälst av barmhärtighet. Och Ezra och jag lever våra liv varje dag för att ha ett vittnesmål som hos Enok, att vara behagliga för DIG.

Det är vårt rop, och det borde vara ropet för alla som vill vara en del av YAHUSHUAS Brud. Be att ni har ett vittnesmål som hos Enok, att ni behagar ABBA YAHUVEH (Heb 11:5-6), och då kommer ni inte behöva dö, och ni kommer uppryckas till Himlarna, in i skyn.

Hebréer 11:5-6
5 Genom tron togs Enok bort [till Himmelen] utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty GUD hade tagit honom till SIG. Innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han behagade GUD. 6 Men utan Tro är det omöjligt att behaga GUD. Ty den som kommer till GUD måste tro att HAN är till och belönar dem som söker HONOM.

Inspelningens Slut

Så är den talad, så är den skriven i YAHUSHUAS NAMN
29 maj, 2017
Apostel, Profet Elisheva Eliyahu

 

[1] Shavu’a är hebreiska för vecka, och shavu’ot veckor. I början av ljudinspelningen, så tackar Elisheva YAH för både Hag Shavu’ot (Veckornas Högtid), vilket ursprungligen var en endags-högtid, och de 7 veckorna som leder till den. Detta är även originalnamnet för Pingst: grekiska, för femtionde dagen.

[2] Räkningen av Omer, på hebreiska Sefirat ha Omer, är räkningen av 49 dagar, eller 7 veckor, mellan Pesach & Shavu’ot, som börjar efter första dagen av Pesach, en högshabbat (3 Mos 23:15-16; 5 Mos 16:9). Hag Shavu’ot är även en skördehögtid. Omer betyder kärve och var en typ av viftoffer

[3] Se Profetians introduktion för mer om Heliga tungor.

[4] I engelska versionen av Profetian används “whom they call” (”som de kallar”) istället för “that they call” för att personifiera Shavuot (”whom” används för personer och ”that” används för föremål). Detta för att Judisk tradition ibland personifierar Heliga dagar, särskilt Sabbaten, som en DROTTNING eller BRUD SOM är den HELIGA ANDEN, feminin på Hebreiska, RUACH HA KODESH. Personifieringen understryker helgden av dagen och att GUDS NÄRVARO förväntas i större omfattning. Shavu’ot är en vilodag, en högshabbat, och YAHUVEH hänsyftar på Heligheten av denna tid – att man inte ska ta lätt på det och behandla det som ”bara” ännu en dag.

[5] YAH vill att HANS folk ska lära sig mer om Pingstdagen, så HAN kallar det vid dess ursprungliga, Hebreiska namn Shavu’ot.

[6] Bön betyder inte bara en förfrågan eller begäran gjord till GUD, utan en godtycklig förfrågan i allmänhet – böner kan också vara en förhoppning eller ett önskemål. YAHS bön dvs. förfrågan till HANS barn är att lära känna HONOM bättre.

[7] Shema, Israel, YAHUVEH ELOHEYNU, YAHUVEH ECHAD från Hebreiska kan även översättas som ”YAH är vår GUD. YAH är EN” då NAMNET YAHUVEH är nära relaterat till verbet ”att vara” eller ”att existera”. Hoveh betyder ”Han är”.

[8] dvs. de som kallar GUD som “Allah” i Koranen. Det räcker inte med att tro på EN GUD utan att ha försoning och förlåtelse för synder.

[9] Ministeriet föddes den 10 april, 1988 i Griffith, Indiana, USA. Men online-ministeriets webbplats gick live den 4:e april 1995.

[10] dvs. HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Hemligheter av Apostel, Profet Elisheva Eliyahu.

[11]Profet Elisheva var i böner under midnattstimmen den 27:e och in i den 28:e. YAHUVEH stod up på SIN Tron, förklarade ett krig mot fienderna till detta Ministerium och skickade Himmelens härskara till att kriga mot de onda.

[12] GUD har gett människan en fri vilja och vill att ingen ska förgås (2 Pt 2:9; 5 Mos 30:15-19), så frälsning eller fördömelse är ett val som gjordes av vår själ när den existerade innan världens grundläggning/skapelse (Ps 139:16; Jr 1:5; Rm 8:29; Upp 13:8; se Profetia 71). Därför är det vår egen fria vilja som förutbestämmer oss till Himmelen eller helvetet – så vi blir tillsagda: ”Utarbeta er egen Frälsning med fruktan och bävan” (Fil 2:12). Förtappad kan definieras som en person som avvisas av GUD utan hopp om Frälsning (Jer 6:26-30; Heb 6:4-8), som har hädat den HELIGA ANDEN (Mt 12:31; Heb 10:26-31), vilket är den enda oförlåtliga synden (Lk 12:10) och som därför måste ha ”förutbestämts” till fördömelse (Ro 9:22).

[13] Se Profetians introduktion för mer om Heliga tungor.

[14] testamente – något som tjänar som ett tecken eller bevis på ett specificerat faktum, händelse eller egenskap.

[15] Se föregående fotnot som definierar förtappad.

[16] På hebreiska kan grubbla betyda konversera, begrunda, fundera, prata, tala, be.

[17] Se föregående fotnot om detta.

[18] Detta hänvisar inte till Himmelen som vi känner det, utan till himmelska och andliga världar.

[19] lucifer är djävulens namn, men vi väljer avsiktligt att inte stava det namnet med stor första bokstav.

[20] Se föregående fotnot om fördömelse som definierar förtappad.

[21] DEFINIERA HÄDELSE AV DEN HELIGA ANDEN

[22] Helgon betyder bokstavligt en “Helig person”, och det är vad Bibeln kallar för YAHUSHUAS följare (Heb 6:10; Ro 8:27; Ps 31:23; Kol 1:11-13; 1 Kor 1:2; Dan 7:27 etc).

[23] Bibeln återger inte att Noa har sagt dessa ord, men de återkommer överallt i Skrifterna (Ps 8:6; 119:115; Mt 7:23; 25:41; Lk 13:25,27 etc).

[24] YAH återberättar/skildrar en fråga som Elisheva hade ställt några dagar innan, och Ezra hade vetat svaret från Enoks bok.

[25] De onda kan inte glorifieras över helgonen som led martyrdöden – till och med i detta har YAHUSHUA fortfarande Seger över döden, då HANS barn till och med i döden befrias från dödens smärta.