138 Manlig Onani, Omvänd Er Inför YAH!

print

Profetia 138 Manlig Onani, Omvänd Er Inför YAH!

Talad under RUACH HA KODESHS Smörjelse
Genom Apostel Elisheva Eliyahu
Mottagen 28 september, 2016 – Frigjord 15 juni, 2017

Ordspråks 6:27
Kan någon hämta eld i sitt mantelveck utan att kläderna brinner upp? (SFB)
Kan en man hålla en brinnande fackla mot bröstet utan att det tar eld i kläderna? (SVL)

5 Mose 23:10 (B2000)
10 Om någon man har blivit oren genom att få utlösning under natten, skall han gå ut ur lägret och får inte komma tillbaka
* * * * * * *

Nedan är Profetian så som den kom ut

– med Profeterna Ezra & Elishevas ”Heliga tungor”, då GUDS ANDE ger talförmågan (Apos 2:3-4) av himmelska eller jordiska språk (1 Kor 13:1). Elisheva talar ut i tungor och frambringar Profetia (1 Kor 14:6). Ezra börjar bön med förebedjande tungor (Rom 8:26-27; 1 Kor 14:15).

Den innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN som i ”Alleluia” eller ”Hallelu YAH”, vilket bokstavligen betyder ”Prisa YAH”: YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD; YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON – (HA MASHIACH betyder ”MESSIASEN”; ELOHIM betyder ”GUD”.)

Uppenbarelsen om ”SH’KHINYAH HÄRLIGHET” – som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH (på svenska ”HELIGA ANDEN”) – finns också på denna webbplats. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} är hebreiska för GUDS DVÄLJANDE, GUDOMLIGA NÄRVARO.)

Dessutom betyder ABBA YAH “FADER YAH” och IMMA YAH betyder “MODER “YAH”. På hebreiska är GUDS ANDE feminin, och hänvisas till som ”HON”, och återspeglas på det viset i Profetian och Skriftcitaten nedan.

Skriftcitaten är NFB (Nya Folkbibeln) eller översatta från KJV eller NKJV om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Varning som ska läggas till före Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisheva,
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta gjordes genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD även att följande ska läggas till som en varning för dem som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
– 2 Krönikeboken 36:16

Sen, i juli 2016:

Ve alla som vågar försöka göra illa – dessa två smorda. Ni kommer ångra den dag ni någonsin föddes. Rör inte MINA smorda, och gör dessa två Profeter inte heller något ont (se Ps 105:15; 1 Kr 16:22). Det hade varit bättre för er om JAG, ABBA YAHUVEH, slet ut er tunga!

(Profetia 128)

Och från Profet Ezra:

Jag varnar er alla – de som kommer mot detta Ministerium OCH DESSA PROFETIOR och Elisheva och jag, alla Präster i AmightyWindMinisteriut – jag varnar er nu: ”Rör inte YAHS Smorda, och gör inte HANS Profeter något ont” (Ps 105:15; 1 Kr 16:22) så att inte YAHS Vredes Stav drabbar er. Men för dem som är välsignade och är en välsignelse för detta Ministerium, och trogna, och som tar emot Profetiorna: mycket välsignelser ska komma över er – allt för att skydda det som tillhör YAH i YAHUSHUAS NAMN

* * * * * * *

5 Mose 23:10 (B2000)
10 Om någon man har blivit oren genom att få utlösning under natten, skall han gå ut ur lägret och får inte komma tillbaka

1 Mose 38:8-10 (se även 5M 25:5-6)
8 Då sade Juda till Onan: “Gå in till din [avlidne] brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror.” 9 Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. 10 Det Onan gjorde var ont i YAHUVEHS ögon, och HAN dödade också honom.

Kolosser 3:5
Döda därför era begär som hör till er jordiska natur: sexuell omoral, orenhet, åtrå, onda begär, och girigheten som är avgudadyrkan.

Romar 13:14
Nej, ikläd er HERREN YAHUSHUA HA MASHIACH och tänk inte på hur man tillfredsställer den syndiga naturens begär.

Galatier 5:16-17
Vad jag vill säga är detta: vandra i ANDEN, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot ANDEN och ANDEN söker det som är emot köttet.

Efesier 4:22
Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, fördärvad av sina bedrägliga begär,

2 Timotheos 2:22
Fly bort från ungdomens onda begär

2 Timotheos 4:3
Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. Och de ska vända bort deras öron från Sanningen.

Ordspråks 16:2
En mans vägar är rena i hans egna ögon,
men HERREN är DEN som prövar andarna.

Ordspråks 30:12
… är ren i egna ögon,
men som inte har tvättat bort sin smuts,

Romar 6:19
… Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i Rättfärdighetens Slavtjänst, till Helgelse.

Galater 5:1
Till denna frihet har MESSIAS gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.

Galater 5:13
Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten för att tillfredsställa den syndiga naturen, utan tjäna varandra i Kärlek.

1 Petrus 2:16
Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda, utan för att tjäna GUD.

Profetia 138

Manlig Onani – Omvänd Er Inför YAH!

Denna Profetia Spelades in via ljudband. Här är transkriptionen.

Elisheva: Be i tungor igen, älskling.

Kathrynyah: Jag ser en tennisbana.

Elisheva: Ser du en tennisbana? Det där är liksom en kärleksmatch.

Ezra: Det är det vi gör just nu. Vi matchar.

Elisheva: Med kärlek.

Kathrynyah: Det är en kärleksmatch.

Elisheva: Det är en kärleksmatch, älskling.

Ezra: Okej…

[Ezra ber i Heliga tungor. Börjar fort be snabb eldstav av Tungor. Kathrynyah ser syn av Ezra i en svärdstrid, medan han kastar demoner ur vägen.]

Elisheva: Ojdå, jag vet inte hur jag ska göra det här, FADER. Dessa är mina söner. Jag vet att de är Ezras, men de är mina först. Jag kan bara inte – jag vet inte vad jag ska göra med det här.

Profetia Börjar:

Först och främst, Ezra, har du märkt hur dina tungor har precis förändrats? Du får de snabba eldtungorna som Elisheva har. Det hände när du satte på dig din äktenskapsring. Du kommer se mer och mer av hennes gåvor gå in i dig.

En ny Smörjelse ska komma ut när du hör krigsropet – alltihop.

Elisheva: ABBA YAHUVEH, jag öppnar mig för DIG och jag säger – och jag överlämnar min vilja till DIG – även fast detta är ett ämne som allt i mig inte vill gå in på. Dessa är mina älskade söner. Jag ser på dem som bara små barn, och jag vet att de är män. Och så ÄLSKADE YAHUSHUA, hjälp mig göra det här. Detta är en av de svåraste sakerna. IMMAYAH, snälla.

[ Elisheva ber genom att använda Tungornas Stav.]

Profetia Fortsätter:

MIN käraste Elisheva, du hålls inte ansvarig för vad [exmake, aldrig ledare, bara en illusion] Paul Hellem säger. Han undertecknar ditt namn, han hade ditt mejl. Det var så lätt att säga ”Mamma håller med mig”. Nu har du Ezra. Till dem unga singlarna, och JAG talar till dem singla männen nu. Ni måste hålla er rena och Heliga inför MIG. Släng tillbaka i helvetets avgrund det som Paul Hellem lärde er. Och säg inte att ”ledarskapet” lärde er. För det fanns bara en ledare, och det har varit Elisheva hela tiden tills Ezra – han [Paul Hellem] var bara en inkräktare, som ville bli en ledare och var ändå ingen ledare alls. Det är precis som Chelsea[1] har sagt: ingen hörde från honom såvida det inte var de som han ville vilseleda.

Och JAG talar till singlarna nu, ni unga män –

[ Elisheva har det svårt. ]

Elisheva: DU vet, ABBA YAHUVEH, att det här är riktigt svårt. Jag kämpar mot modern och jag kämpar mot Profeten. Och jag vill verkligen inte behöva säga dessa saker till våra söner.

Profetia Fortsätter:

Tala då, Elisheva, bara som en Profet. Säg de Ord som JAG får dig att säga.

[Elisheva ber i Heliga tungor – kan inte få Profetians Ord att komma ut.]

Elisheva: Först och främst, söner, så måste jag säga något innan jag fortsätter. Jag har det riktigt svårt med detta, för jag måste skilja mamman från Profeten. Och jag vill att detta ska vara registrerat. Det här kommer från Profeten. Jag vet att ni alla är unga män, och jag vet att ni alla kämpar, och jag vet att ni hade frågor, och ni ville inte ta dem till mig eftersom ni visste – ni ville bara inte ta dem till mig. Så därför fanns det bara en annan man att ta det till, och det vad Judasen, den förtappade. Och tyvärr signerade han med mitt namn. Han sa att jag höll med honom. Och när jag frågade honom vad han sa till er, så sa han att det inte angick mig – han skulle ta hand om det. Så jag ber om ursäkt att ni gavs fel råd.

Men nu har YAH gett er en ny Pappa, en som HAN sa aldrig kommer vilseleda oss, kan lita på fullständigt. Och jag håller fullständigt med om allt han kommer säga till er. Men innan jag går vidare, när ni lyssnar på detta, och jag vill inte att han ska läsa det. [Ezra erbjöd att läsa upp Ordet.] Jag tänker inte vara så mycket av en fegis. GUD litar på att jag ska överlämna Ordet, och då behöver jag göra det – men särskilj mamman. Det är allt jag ber er att göra, för mamma skulle inte använda dessa ord. Mamma använde aldrig dessa ord.

Pappa kommer be i tungor, men jag ska säga det en gång till. Ni måste särskilja mamman från Aposteln, okej? Det är allt jag ska göra, för detta är en ”Så säger HERREN”. Varsågod Pappa. Be i tungor en gång till.

[Ezra ber i Heliga tungor – sedan Heliga Tungors Snabba Eldstav.]

[Elisheva ber i Heliga Tungors Snabba Eldstav]

Profetia Fortsätter:

Nu räcker det med undanflykter, Elisheva, bara för att JAG använder din mun och din röst. Dessa söner kommer veta att det inte är mamman som talar. Detta är JAG, YAHUVEH, SOM TALAR! VAR NI HELIGA SÅ SOM JAG ÄR HELIG!

MINA älskade söner – och JAG talar till dem singla. Jag talar till dem som onanerar bakom sin frus rygg, de som har gjort porr och onanerat när de har en underbar fru hemma – vandra i MIN Helighet!

MINA älskade söner, hur många av er förrättar era behov till och med i det som ni kallar för ”våta drömmar”?[2] Hur många av er drömmer om att ha sex med kvinnor och förrättar era behov? Vet ni inte att detta inte är från Himmelen?[3]

Lyssna på Ezra. Han kommer inte vilseleda er. Han vet rätt från fel. Han är en man som ni.

När ni övervinns med frestelse – och ni vaknar med erektioner – ni kan kontrollera det med era tankar. Ta upp Skrifterna och läs. Få bort era tankar från er kropp. Träna det. De av er som ber för själsfränder, låt aldrig det[4] komma in i er hjärna. Sen undrar ni varför ni kämpar med köttets åtrå.

När ni kommer ihop med en fru, vet ni inte hur JAG kommer välsigna er? För ni väntade på henne. Ni kontrollerade köttets åtrå.

Och när ni har dessa drömmer som ni skäms för mycket för att berätta om. De är inte skickade från Himmelen, utan de är skickade från helvetet. Och det har funnits en dörr som har öppnats, och för så många av er så var det porr, oavsett ålder. Och till och med nu tittar ni på bilder av kvinnor på en internetsida – hur många av er föreställer er själva med den där kvinnan? En isebel från helvetet.

Omvänd er för detta!

Ta kontroll över era tankar. JAG garanterar er detta: ni börjar läsa Skrifter och ni börjar be, ni börjar förebrå den där åtrån av köttet, och då kommer det bli lättare och lättare. Var ni Heliga så som JAG ÄR Helig!

När ni vaknar – [Elisheva viskar: “Jag [kan inte] tro att jag gör det här”. Profetia fortsätter:] och ni har haft den typ av drömmar där ni känt er lättade: vet ni inte att det där var en demonissa som besökte er på natten?

Alla talar om demoner. Ingen talar om demonissor. De kommer som en succubus. Akta er vad ni lyssnar på.

JAG har anvisat Elisheva att lägga ifrån sig mamman, så kom ihåg att dessa Ord kommer från JAG, YAHUVEH. För hon säger ständigt att hon inte vill tala på det här viset, men det är inte hon – det är JAG.

JAG vill att ni ska omvända er, och JAG vill att ni ska sluta göra det här. Jag vill inte att ni – inte längre! – ska tro att ledarskapet undervisar detta.

Och till de gifta, de gifta männen: JAG ska tala till er vid ett annat tillfälle. För ett par, tillsammans, måste ha ett speciellt Ord från MIG[5]. Kom bara ihåg detta. Till och med de som är gifta: ni kämpade också med det här. Ni har låtit ert kött göra vad det vill göra, och ni har inte låtit ANDEN få kontroll över ert kött i dessa tider, för ni anropade inte MIG.

Alla ni är unga män. Alla ni har rasande hormoner. En del av er vill gifta er bara för att släppa ut dessa hormoner – men JAG säger er att om ni gör det, så kommer det inte kallas för kärlek, och det där äktenskapet kommer inte vara välsignat.

Så innan Yom Kippur, så kommer ni få detta Ord, och er mamma och er mamma är enhälliga i detta. Och de bad, och de diskuterade ett ämne som var det svåraste hittills. För er mamma har svårt med att särskilja Profeten som talar – men det är för ert eget bästa. [Tänk] om någon inte talar om för er att det är fel? Lär inte en förälder er rätt från fel? Och nu hörde ni det denna dag.

Rådet som Paul Hellem gav öppnade dörren till och med längre för åtråns ande. Och skyll inte på Elisheva. Hon hade inte ens mejl-lösenorden. Och Kathrynyah kan bekräfta det. Det var vid den tid när hennes hälsa var den mest kritiska, på den där Sabbatsårs-ledigheten. Ord skrevs som hon inte hade någon aning om. Och han gjorde det inte bara mot er. Det fanns andra som hade skrivit och bett om sexuellt råd, och Elisheva kommer aldrig veta vad som skrevs och signerades med hennes namn. Och hon hade inte någon del av det.

Kom ihåg nu, MINA söner: tidigare [kunde] ni säga att ni inte visste, men nu har ni ingen ursäkt. När det händer och ni är hemma, ha den där Bibeln i närheten när er kropp försöker styra över era tankar, och be MIG om en Skrift. Förebrå satan!

Kom ihåg, och detta är JAG, YAHUSHUA: om ni fortfarande är på denna jord just nu, så har JAG en mycket speciell kvinna som väntar på er. Så ge inte efter för köttets åtrå nu. Lär er vad Pappa Ezra och Elisheva lär sig: JAG gav dem anvisningarna att kroppen alltid är sist. Två möten och förenande av en kropp betyder inte att ett äktenskap kommer bestå. Så koncentrera er på det som är andligt, för anden vill, men köttet är svagt (Mt 26:14; Mk 14:38).

MINA söner: JAG lovar er att det kommer bli lättare om ni bara tar det första steget i lydnad. Och ni har en Pappa Ezra som kommer förstå och be för er.

Och JAG talar till de gifta. Det finns aldrig en ursäkt för er att onanera i hemlighet. Det är därför JAG gav er en fru, så att ni ska uppfylla varandras behov. Omvänd er när ni har gjort detta.

Håll era ögon fokuserade på MIG, JAG YAHUSHUA. Håll era ögon fokuserade på jobben som JAG har gett er. Och smäll igen den där dörren till åtrå! När saker händer med er på natten – omvänd er snabbt på morgonen. Detta är rådet som JAG har att ge till er, för JAG älskar er så mycket, och det gör även dessa två föräldrar som JAG har ordinerat, som JAG har tillsatt, JAG har utvalt till att lära er rätt från fel.

Och det är IMMAYAH som överbevisar. Hur många av er som lyssnar kommer bekänna för Pappa Ezra – till och med bekänna inför de andra männen så att de inte känner sig ensamma?

Kom ihåg: satan vill ha er själ, och han vill att ni ska gifta er snabbt, men lyssna inte på det. Kom ihåg att YAHUSHUAS Brud vill vara Heligare. Det är det som ni alla strävar efter att göra.

Ordets Slut.

Elisheva: Det var allt! Prisa YAHUSHUA!

Ezra: HIMMELSKA FADER, YAHUSHUA & IMMAYAH: Vi tackar ER för detta Ord. Vi tackar ER för denna Anvisning. Vi tackar ER för vad NI har gjort för oss i natt. Vi tackar ER. Vi ger ER Härligheten för allt som NI har gjort, för allt som NI har talat, för allt kommer uppenbaras och utspela sig i vår livstid, så som DU befallde. I YAHUSHUAS NAMN ber vi.

Kathrynyah: Amen.

Transkriptionens Slut.

För YAHUSHUAS Härlighet
Make & Fru, Israelisk Apostel, Profet Ezra
& Apostel, Profet Elisheva Eliyahu
Så har det talats, så har det skrivits,
Denna dag, den 28 september, 2016.

FLER SKRIFTLIGA FÖRKLARINGAR & FOTNOTER KOMMER…

[1] Video från en Ministerie-stödjare

[2] I den Fornisraelitiska armén: om sädesutsläpp hände i lägret, så skulle den soldaten behöva spendera natten utanför lägret (5 Mos 23:10). Detta innefattade nattliga utsläpp (eller ”våta drömmar”) – men slutresultaten skulle vara att onanister skulle finna sig utan tillåtelse att stanna kvar med den beväpnade styrkan.

[3] Retorisk fråga. Med andra ord, så borde det vara klart att detta inte är från Himmelen.

[4] Köttets åtrå, sexuella fantasier, osv.

[5] “ha Ord från” MIG dvs. höra från MIG – ett idiom som ”få ord från” (ha ett meddelande från) eller ”skicka ord till” (skicka ett meddelande). YAH kommer tala ett Ord för gifta par, inklusive fruarna – inte bara makarna.