2 MIN Vrede Är Lika Stor Som MIN Kärlek!

print

Profetia 2
MIN Vrede Är Lika Stor Som MIN Kärlek!

Given Till Vör. Elijah (Elisheva Eliyahu)
8 januari, 1997

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisheva att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta gjordes genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Så säger HERREN GUD SEBAOT:

JAG ska visa att JAG belönar dem som flitigt söker efter MIG. Pröva MIG, och se att detta är året som ni har väntat på. Förena er världen runt genom datorns mirakel – sammanlänka er, stå ihop, så kommer ni se en större utgjutelse av RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN) som aldrig tidigare.

För ni ska väcka varandras gåvor som har legat passiva eller sällan använts. Ni ska förenas i ANDEN utan att ens stiga på ett flygplan. Ni kommer vara en i MIG, och genom miraklet av denna datorteknologi som fastän satan använder det för sin ondska, så använder JAG det ännu mer för MITT Pris, Ära och Härlighet. MINA Profeter kommer att använda det till att överbringa MINA Budskap, så lyssna noggrant detta år, så att ni kommer veta vad ni ska förvänta er innan det händer. JAG ska skicka Profeterna innan JAG skickar MIN Vrede.

Be att JAG finner er ivrigt sökande MIG, älskande MIG och lydande MITT Ord. För säg inte att ni älskar MIG om ni inte lyder MIG. Fastän era synder är borttvättade med YAHUSHUAS FRÄLSANDE BLOD, pröva inte MIG, för JAG vet vem som är frälst och vem som spelar teater!

Tidigare anvisade JAG MIN Profetissa att säga att Domen börjar vid YAHUVEHS Hus! Nu, denna dag, den 8 januari, 1997, så har Domen påbörjats vid YAHUVEHS Hus på ett mäktigare sätt än tidigare! Titta och lyssna noggrant, var förberedda! Se MIG rensa templen som när MIN SON rev sönder templet – det var om kommande saker, och det har påbörjats. Onda fåraherdar och djuriska pastorer, falska profeter, akta er: stor och mäktig Vrede kommer åt ert håll detta år.

Spring medan ni ännu kan. Ni har gjort saker i MITT NAMN, gjort illa MINA små får, slaktat dem och offrat MINA får vid satans fötter. För detta ska ni betala. Ni har uppmuntrat de onda och modfällt de rättfärdiga. Ni har sagt att JAG talade lögner, och har sett syner, men ni känner inte ens MIG. Så hur kan ni ha sett MIG eller hört från MIG? Ni har bedragit många, och till och med använt MITT Heliga Ord för er vinst och er härlighet.

Gör er redo att slåss, för ni kommer inte bara behöva slåss mot ALLSMÄKTIG GUD YAHUVEH! Utan även mot MIN Nya Sort av RUACH HA KODESH (HELIGA ANDE)-fyllda, Smorda Krigare. Hör deras krigsrop.

De är fulla av YAHUVEHS Ilska för allt som fienden har gjort. De går efter fåren som fienden har jagat bort. Och för dem till fötterna av den ENDA GODA FÅRAHERDEN, YAHUSHUA HA MASHIACH (Jesus Kristus) av Nasaret och Golgata! YAHUSHUA HA MASHIACH är HANS NAMN, och det finns på deras läppar, och även skrivet på deras pannor (hjärnor) och hjärtan.

JAG sätter i stånd MITT FemfaldsMinisterium på sätt som de ännu inte har känt, och hela tiden kommer de höra MIN Röst och se att GUDEN de tjänar är Allsmäktig i krig. MINA barn, ni har inget att vara rädda för. För JAG känner MINA får, och ni känner er FÅRAHERDE. Ni har inget att vara rädda för. Återigen säger JAG till er: se upp, er frälsning närmar sig. MITT kommande är närmare än vad ni ens kan föreställa er, men fienden vet detta och försöker nu att påskynda ondska.

Kom ihåg: när fienden kommer in som en flod, så ska JAG lyfta en fana mot dem. De som står bakom predikstolarna och predikar för MINA får, hör MIN Röst. JAG har kallat er till att vara Krigare för YAHUSHUA, inte mesar. Ta tillbaka det som fienden har stulit från er i MITT NAMN. satan kommer för att stjäla, döda och förstöra. Sluta låta honom göra det. Återigen säger JAG: JAG har kallat er till att vara MINA Krigare, inte mesar.

Ge ingen plats för djävulen, så kommer djävulen inte ge någon plats för er. Denna dag måste kyrkan – som inte är byggnaden eller pastorn, utan MITT folk som kallas vid MITT NAMN – resa sig och säga ”Vi är krigare för YAHUSHUA HA MASHIACH. Vi vet att vi är mer än segrare genom YAHUSHUAS NAMN. Kriget är YAHUVEHS, Segern är vår, för YAHUSHUA HA MASHIACHS och YAHUVEHS Pris, Ära och Härlighet!”

Sist men inte minst: i varje aspekt kommer ni se MIG spänna ifrån det som JAG inte okade samman – ni själva gjorde det. Men det kommer ta enbart MIN Hand till att spänna ifrån det som aldrig var avsett till att okas. Kan en oxe och en mus dra en vagn? Ännu värre, kan en oxe och en myra dra en vagn lastad med frukt? Be till MIG, så kommer MIN RUACH HA KODESH uppenbara var myran eller musen har okats till dig. Acceptera sedan hur JAG än väljer, och vem JAG än väljer att spänna från dig.

För ni har undrat varför era böner hindrades. Det är för att en del av er har varit ojämnt okade på många olika sätt. Detta inkluderar MINA Präster och Ministerier, och även era personliga liv. Ingen kommer ge upp någonting för MIN skull, som JAG inte kommer ge tillbaka minst dubbelfalt i detta liv och i Himmelen. Lita på MIG, och var villiga som Abraham gjorde, och ha tro. Säg ”YAHUVEH, vad som än hindrar mig från att vara allt som jag har kallats till att vara, och allt som jag har ordinerats till att vara, det offrar jag till DIG som ett offer – allt som står i vägen för att DIN Perfekta Vilja ska ske i mitt liv.”

Offra till MIG allt som ni är, och allt som ni inte är, och se MIG göra ett mäktigt, befriande mirakel i era liv och i era älskades. Detta år kommer JAG ge er ert hjärtas begär, för JAG vet att ert hjärtas begär har JAG gett er.

* * * * * * * *

Given denna dag till Vör. Elijah (Elisheva Eliyahu) den 8 januari, 1997, genom RUACH HA KODESHS Smörjelse för Härligheten av YAHUSHUA, den ENFÖDDE SONEN till YAHUVEH.

En not från Elisheva Eliyahu:

Be i kraften av RUACH HA KODESH-tungorna, och särskilt för att Profetians gåva ska uppstå i dig. Vi Profeter behöver också profeteras över. Jag predikar för andra, men så få predikar för mig. Kanske du kommer vara en av dem.

Ja, en jordbävning kommer även till Amerika. Jag har haft många drömmar och har sett min stat Indiana nästan i ruiner. Det kommer vara en 8.9 på Richterskalan, och även samtidigt så kommer det finnas tornadon och översvämningar. Det kommer träffa minst 15 stater tillsammans med Indiana på samma gång.

Jag hörde FADERN GUD säga i min mest skrämmande dröm då folk städar undan och tror att det är över. ”Slut på rond 1, nu [är det dags] för rond 2”! Men prisa YAHUSHUA – HAN har visat mig i den där samma drömmen att fastän få hus kommer finnas kvar stående, så kommer det vara som på Moses tid och de människor som dyrkar YAHUSHUA i ANDE och Sanning – deras hus och liv kommer att skonas.

Dödsängeln kommer passera förbi dem och inte röra dem eller deras hem. Abortkliniker kommer att falla in i enorma slukhål då jorden öppnar sig och sväljer dem. YAHUVEH Själv kommer visa vad som kommer hända med mördarna av oskyldiga bebisar som fortfarande är i mammornas livmödrar.

Homosexualitet är en pervers ande av åtrå och inte en födelsedefekt, utan synd och det är skickat av satan för att håna YAHUVEHS Förening som kallas för äktenskap! Men återigen kommer ALLSMÄKTIG YAHUVEH hämnas på sätt som kommer bevisa att HAN inte hånas lätt. Och ve dem som gör hånandet, för YAHUVEH är inte bara en GUD av Nåd och Kärlek, utan av Vrede mot SINA fiender!

Landet och folket har förlorat fruktan för YAHUVEH för det mesta i Amerika, och för dem som har gjort det, så kommer HAN ge dem något att frukta! Men de av oss, YAHUSHUAS Brud, har inget att frukta, så länge vi gör det bästa vi kan för att lyda HONOM, höra HANS Röst och dyrka HONOM i ANDE och Sanning. Varna andra så att blodet av Ezk 3:17-21 inte kommer vara på era händer. Ve dem som hör och inte lyssnar. Först kommer domen finnas vid YAHUVEHS Hus. Därefter hedningarna.

De ondas rikedomar och jobb kommer att ges till YAHUSHUAS riktiga barn som dyrkar HONOM och har Tro, och strävar efter att lyda HONOM, och tjäna HONOM, sprider YAHUSHUAS Evangelium för själars frälsning. Fler miljonärer än vad det någonsin funnits tidigare kommer att uppstå, och det kommer vara YAHUVEHS barn som har rikedomarna, flygbolagen, shoppingcentrumen.

Jag är även kallad till att vara en kyrkoplanterare och pastor över många kyrkor. Detta kräver pengar som jag inte har nu, men jag tror i tro på detta innan slutet av det här året. Snälla uppmuntra våra bröder och systrar runt i världen – tala om för dem att YAHUSHUA kommer försvara SIN Kyrka på ett större sätt än någonsin tidigare. Håll ut och se fienderna falla.

Kina kommer ha en stor jordbävning, och pester kommer drabba dem, och sjukdomar som ingen människa kan bota, och de ska lida detta för att ha förföljt YAHUSHUAS barn. Återigen kommer YAHUVEH bevisa att HAN inte är blind eller döv, och HAN har hört gråten från SINA barn. Se, fienden säger att vår YAHUVEH inte existerar. Men akta dig satan, för befrielse för YAHUSHUAS folk är på väg, till och med medan detta skrivs.

De som har förföljt de riktiga Kristna kommer att förföljas nu. De som har skickat andar av förgörelse, fattigdom, hopplöshet och död ska vara de som dessa andar slår tillbaka på ett mäktigt sätt. Våra fiender ska förgås om de inte omvänder sig inför den GUD som dömer alla. Rikedomarna kommer vara, och har redan börjat vända sig, till de Rättfärdigas händer genom YAHUSHUA HA MASHIACH! Det kommer bara dröja ett litet tag innan vår YAHUSHUA kommer igen, och dessa pengar ska användas till att samla in skörden av själar.

Vår YAHUSHUA kommer! Först måste HAN få SIN Kyrka redo utan fläck eller skrynkla. Inget högmod i våra andliga ledare, för det kommer ske genom RUACH HA KODESHS Kraft så att ingen person kan ta YAHUSHUAS Härlighet. Större Smörjelsekraft än någonsin tidigare ska komma över HANS utvalda tjänare, och stora tecken, underverk och mirakel ska komma till de riktiga dyrkarna, då de ser att vår YAHUSHUA fortfarande uträttar mirakel idag på ett mäktigt sätt!

En del kommer vara så smorda att till och med skuggan av en del tjänare kommer jaga bort djävulen och demonerna, och hela de sjuka och uppväcka de döda, för enbart YAHUSHUAS Härlighet. Året 1997 kommer vara en vändpunkt för kyrkorna. De kyrkor som avvisar det Nya Vinet kommer vara tomma eller fulla av ockult kraft. RUACH HA KODESH tänker inte längre tolerera segregerade kyrkor. Vi är alla en och vi ska inte se NÅGON färg annat än röd! Vi är folket – BLODSTVÄTTADE och renade genom det FRÄLSANDE BLODET av YAHUSHUA HA MASHIACH från Golgata!

Våra bröder och systrar, oavsett vilken ras, folk eller tunga är bara de som är frälsta, helgade och fyllda med RUACH HA KODESH. VI kommer känna igen dem genom deras frukter och vittna med deras andar. satan har försökt få raser att tro att de är bättre. Det är högmod, och YAHUVEH säger att en av sakerna som HAN hatar mest är högmod.

HAN tar inte hänsyn till person. HAN vet vem HANS barn är, och vem satans barn är. HAN tänker inte låta SINA Utvalda bedras längre. Se när förfalskningen faller på ett mäktigt sätt och YAHUVEH upphöjer de genuina Profeterna, Evangelisterna, Pastorerna, Apostlarna och Lärarna till att ta de förfalskades platser.

Och den senare kommer vara mer smord än den förra, för de kommer erkänna att det inte är genom vår makt eller kraft, utan enbart genom Kraften från RUACH HA KODESH. Genom YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN, och det är genom HANS BLOD som befrielse ska komma. Det är Smörjelsen som kommer bryta oken och träldomarna, genom RUACH HA KODESHS Kraft.

Det finns många krigare som har fallit. De har ingen mer styrka eller tro. djävulen har bedragit dem, och de tror att YAHUSHUA inte ser deras tårar eller hör deras gråt det här året. Håll ut. Nu är det inte dags att ge upp. Ministerierna som ni har gett till kommer att frodas, och allt som ni har väntat på kommer att bli en verklighet. Ge inte upp.