3 Akta Er För Sataniska Spioner i Kyrkorna!

print

Profetia 3
Akta Er För Sataniska Spioner i Kyrkorna!

Given till Vör. Elijah (Elisheva Eliyahu)
17 januari, 1997

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisheva att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta gjordes genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Spionerna är vad satanisterna kallar dem. En ockult ande har rest sig i de fulla evangeliska kyrkorna på grund av dessa spioner. Men när ni ser dem, så kommer ni känna igen dem! För JAG, YAHUVEH, ger er, den riktiga kyrkan av YAHUSHUA HA MASHIACH (Jesus Kristus), nya ögon att se med, nya öron att höra med och en modig mun att tala med och nya händer att driva ut dem med – för dessa är MINA Händer. JAG har visat MIN Högra Arm, Helighetens Arm, och så som MIN SON jagade ondskan ur YAHUVEHS Hus, så ska det hända igen.

Detta år kommer en del onda pastorer, spionerna, att dö under sina predikan. För de predikar MITT Ord för att håna MIG. Men de känner inte MIG, Ordet som gjordes till kött. satan kan Ordet – låt er inte bedras – och han fruktar inte det tillräckligt mycket för att upphöra med sin ondska, nej, och inte heller kommer spionerna, för de har sålt sina själar till satan, och de kommer skörda den förgörelse som de har sått. En del är evangelister, men fastän de säger att de leder själar till Jesus Kristus, så är det en annan Jesus de leder dem till – till antikrists fötter!!!

Då börjar folk dyrka ledaren, och detta är ert tecken. De slutar söka MIG och MINA Regler och Ord, och söker ett ord från en ynka människa. De bryr sig inte om att väcka anstöt hos den ende YAHUVEH ALLSMÄKTIGE, den STORE ”JAG ÄR”! Utan istället oroar de sig om att väcka anstöt hos pastorn, som är en spion för satan, för att komma med förvirring, hopplöshet, uppror, förstörelse, fattigdom, ljugande, bedrägliga andar och för att stjäla den lilla tro som MINA får en gång hade.

När de faller under kraften, medan spionen ber för dem, så faller de inte åt YAHUSHUAS Fötter, utan åt antikrists fötter, och de förstår inte ens – de sökte MIG, och ändå får en hjärnkontrollerande ande dem att hitta en annan fåraherde: den onde fåraherden som torterar sina får och slaktar dem och vet att de kommer förenas med spionerna då de offras till satan som ett offer. Detta kan låta främmande för en del, men det händer i Assembly of God-kyrkor, och Pingstkyrkor, och i alla traditionella kyrkor.

Men JAG ska bevisa att YAHUSHUA är den ENDA GODA FÅRAHERDEN. Och detta år kommer JAG för att rädda MINA får, för att jaga ut vargarna ur MINA kyrkor, och JAG kommer använda er till att göra det. Så som JAG har utgjutit MITT Levande Vatten och Nya Vin, så har satan utgjutit den förfalskade vinägern som JAG avvisade, ljumhetens ande, till att ha ett sken av gudsfruktan men ingen gudsfruktan inombords.

JAG sörjer för MINA barn och MINA utvalda som bedras. JAG ÄR en GUD som är full av Nåd för dem som är MINA, men eftersom de vilseleds av kliande öron att höra bara det som de vill höra, så har de blivit ledda till slakt. JAG upphöjer ett Mäktigt Gideons Armé för att ta tillbaka MINA får med en ny Smörjelse som en del av er redan har märkt.

När ni läser dessa Profetior, så kommer Gåvorna JAG har gett er att väcka varandras RUACH HA KODESHS (HELIGA ANDES) Gåvor till en hög grad. Nu, de som har intellektuella och logiska andar: detta kommer vara som det Gamla Vinet och det Nya Vinet som försöker blandas. Detta Evangelium av YAHUSHUA är så enkel att till och med en bebis kan förstå hur man blir frälst.

Komplicera inte det som JAG avsiktligt har gjort enkelt. Anledningen är att JAG aldrig avsåg helvetet till att vara för människor. Det skapades för satan och hans fallna änglar. JAG beredde en utväg för er. HAN är den enda vägen ut – den enda Sanningen, Livet & Vägen till Himmelen, och in i MINA väntande Armar där JAG har längtat efter att samla er som en fågelmamma samlar sina fågelungar.

JAG vill inte att någon ska förgås eller fördömas – snälla varna dem. Ljud basunstöten som Smörjelsen JAG har gett er. Som en mamma eller pappa varnar innan de daskar sitt barn, så säger JAG i MIN Oändliga Nåd och Kärlek: ”Varna dem”. För när JAG släpper lös MIN Ilska, så kommer det vara svårt att lugna MIG.

Om ni varnar dem – fastän de hånade Mose, så löd han och varnade dem. När jorden skakas på alla områden, så är det bara MINA riktiga barn – som hör MIN Röst, och känner MIN RUACH HA KODESH, och är täckta i MIN SONS UTGJUTNA BLOD på Golgata, och anropar NAMNET YAHUSHUA HA MASHIACH, MESSIAS YAHUSHUA, på vilket språk ni än talar. HAN vet SITT NAMN och Anden från vilken HANS NAMN talas från.

Bara dessa kommer bli frälsta. Anropa NAMNET YAHUSHUA HA MASHIACH, så kommer ni och ert hushåll, som anropar NAMNET YAHUSHUA, bli frälsta. Lyssna då JAG återigen, oväntat, har skrivit MINA Ord genom MIN Tjänarinna, MIN Profet, MITT Barn, Krigare och Brid till YAHUSHUA!

Elijah (Elisheva Eliyahu) visste inte, igen, att JAG skulle använda henne till att ljuda denna trumpetstöt med andra som JAG har placerat runt i världen, i olika delar av världen. Hör den varnande basunstöten. Innan kriget kommer, så skickar JAG basunstöten.

Varna dem, så kommer ni göra er del. Alla de som tar emot detta har en roll att varna dem som har öron att höra och lyssna med, och ja, för dem som väljer att förbli döva. Åtminstone kommer de inte kunna säga att de inte blev varnade!

* * * * * * *

17 januari 1997, given till Pastor Elisheva Eliyahu