4 Förtvivla Inte När Ni Inte Kan Känna MIG Vid Er Sida! MIN Vrede Är Lika Stor Som MIN Kärlek!

print

Profetia 4
Förtvivla Inte När Ni Inte Kan Kenna MIG Vid Er Sida! MIN Vrede Är Lika Stor Som MIN Kärlek!

Given till Profet Elijah (Elisheva Eliyahu)
5 februari, 1997

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisheva att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta gjordes genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Bara idag sa jag: ”YAHUVEH, vad händer? JAG känner inte DIN Närvaro som jag brukade göra.” Jag har omvänt mig från alla synder som jag ovetande har gjort, men närvaron är inte densamma. YAHUVEH talar inte lika mycket, och jag blir väldigt bekymrad. Det är inte vad vi gör, för vi vet att YAHUSHUA fortfarande och alltid kommer älska oss. Vi gör vårt bästa för att behaga och lyda HONOM. Vi vet att vi genom Tro måste tro på YAHUVEHS Ord. HAN har inte lämnat oss.

Vi går inte efter våra känslor. Känslor ljuger för oss. Vi måste ge efter vår tro! För de rättfärdiga ska leva bara efter tro – inte känslor. Det var härligt när vi även fick känna HANS Närvaro, men någonting förändras i den andliga världen. Och fastän YAHUSHUA fortfarande finns på vår sida, så är det som om HAN sover i båten, och vi attackeras av livets stormar. Och vi är Lärjungarna som säger ”YAHUSHUA, vakna så att vi inte förgås!” Då vaknar YAHUSHUA upp och säger ”Åh ni av liten tro!” och förebrår stormen. Jag väntar fortfarande på att HAN ska förebrå de tunga stormarna som jag nu länge har varit i, verkar det som. Vi vet att det finns en fastställd tid för vår befrielse. Medan jag skriver detta, så får jag Smörjelsen. Jag har slutat och bett i ANDEN och ska göra det en annan gång, efter att jag har tagit auktoriteten över satan. Om YAHUVEH verkligen vill tala genom mig igen, så kommer HAN göra det. Jag överlämnar mina händer till DIG, YAHUSHUA, och min hjärna, mina andliga öron och andliga ögon.

Snälla, tala till mig nu så att jag kan ge ett uppmuntrande Ord till min yngre bror. I DITT NAMN, YAHUSHUA, ber jag, och genom RUACH HA KODESHS Kraft, genom YAHUSHUA HA MASHIACHS BLOD av Golgata. Finns det ett Ord som DU vill att jag ska säga till DITT folk? Om så är fallet, RUACH HA KODESH, smörj mina händer nu, då DU har talat genom denna ovanliga Smörjelse i de (3) tidigare Profetiska Budskapen. För DU bryr DIG om folket på Internet som inte har något annat sätt att höra DINA Budskap tydligt, så att de kan förstå och förvirring inte kan gripa dem i satanisk kontroll. Smörjelsen kommer över mina händer nu, och återigen talar YAHUSHUAS Röst till mig. Prisa YAHUSHUA!

* * * * * * * *

Säg till dem, MITT barn. Säg till dem, för JAG kan inte längre hålla tillbaka MIN FADERS Raseri. JAG har försökt. JAG har ropat på nåd över dem som avsiktligt besudlar allt som är Heligt, de som vägrar tillstå ordet synd. De som är i predikstolarna som kommer med dåliga undanflykter för synd – kan till och med den bästa ursäkten täcka syndens svarthet? Men när JAG vädjar till dem att ångra sig, att vända sig bort från synd, så hånar de MIG och säger ”YAHUVEH bryr SIG inte. HAN förstår”. De säger till MINA Profeter & Apostlar att hålla käften och lämna dem ifred, att hålla sina ord för sig själva. De tänker inte låta dem tala i kyrkorna, och låter demoniska ockulta andar att komma in i kyrkorna så att inte ens en Profet är säker när hen ber. Dessa onda andar ligger i bakhåll, och vet att Profeterna kommer för att skicka ut MINA Varningar, och de blockeras och ja, en del till och med skadas. Ju större varningen, desto större motståndet från fienden.

satan försöker hårt att tysta MINA Profeter & Apostlar och dem som har anvisats att varna folket. Varna dem om en GUD i Nahum 1 som säger att HAN talar i stormarna och jordbävningarna. Varna dem att YAHUVEH är en svartsjuk GUD och att HAN inte tänker tillåta någon annan Gud före HONOM. Varna dem, att YAHUVEHS Ilska inte stillas lätt. VARNA DEM! Ända skickar JAG, YAHUSHUA, ut MINA Budbärare till att varna dem. Och som i Bibeln, så misshandlas de, och en del dödas till och med. JAG har talat om de sataniska spionerna i kyrkorna – ingen lyssnar.

Så få försöker ens avslöja dem. JAG har varnat dem att satan är mitt ibland kyrkorna, och han kämpar för falsk lära, andar av uppror, en ande till att genomsyra kyrkan [om] att synd inte är synd. Men JAG ÄR en HELIG GUD, och JAG kräver att ni ska vara Heliga så som JAG ÄR Helig. JAG har satt MIN EGEN ANDE i er, så nu vet ni rätt från fel. Synd är svart. Den är inte grå. Helighet är vit, och den är ingen annan färg. En del kommer nu låta satan att ta det och göra en rasistisk bibetydelse av det. Sluta med det nu! Ni vet vad JAG menar! Bara rött kommer tvätta bort denna synd från era hjärnor, och det är YAHUSHUA HA MASHIACHS BLOD på Golgata. JAG varnar nu att orsaken till varför MIN Närvaro inte känns som tidigare är för att JAG sörjer. JAG gråter för det som JAG måste göra mycket snart.

Lyssnade de på denna Profet som JAG nu använder när JAG varnade i förväg att Kina skulle smaka på MIN Ilska genom jordbävningar? Den största har ännu inte inträffat, men den kommer. De har dödat så många av MINA barn, och torterat och fängslat MINA barn, MINA Budbärare. För detta ska regeringen betala mäktigt, och landet kommer att slitas isär av jordbävningar då de försöker dela på MITT folk och vända bort dem från MIG av rädsla för att öppet dyrka den GUD som de en gång tjänade, och är nu rädda för att öppet tjäna. Så som de har delat på MITT folk, så ska JAG splittra deras land.

JAG beskyddar dem som är MINA, och JAG vet vem som är MIN. JAG har till och med skakat på fängelsedörrarna som på gamla tider, så att fångarna som predikade Evangeliet – detta var deras enda brott – skulle befrias. JAG kommer på ett mäktigt sätt, och detta år, fastän era lokala nyhetsstationer vägrar erkänna förgörelsen och Ilskan som JAG redan har visat detta år, så ska JAG demonstrera det på sätt som de inte längre kommer kunna ignorera. De skyller det på moder natur. Det finns bara EN SKAPARE, och JAG ÄR HELA SKAPELSENS FADER. ”JAG ÄR” vem ”JAG ÄR”! Det finns ingen annan. JAG delar inte MIN Härlighet med någon, särskilt en moder natur! JAG har skickat ut varningarna på televisionsprogram, ja klippan har ropat ut, men lyssnar de? Åh så få, så få. Tro inte att JAG fröjdas över det som JAG måste göra, för JAG gör inte det, men JAG måste. För barnen tror nu att de styr över föräldern.

En kedja av vulkaner ska gå upp på en gång. Det kommer vara MIN röda, heta lava som spyr ut, som symboliserar MIN Ilska. Hur få försöker ens vara Heliga längre? De tror att JAG kommer blunda åt synd. Om de bara skulle omvända sig. Om de bara skulle inse att JAG ÄR en GUD som inte förändras. JAG ÄR densamma igår, idag och föralltid. Ni måste förändras, inte den stora ”JAG ÄR”. ”JAG ÄR” vem ”JAG ÄR” och JAG ber inte om ursäkt för någonting JAG gör. JAG svarar inte till någon. Den Store YAHUVEH är Arg, och till och med MIN SON, DEN som JAG gav till er som en FRÄLSARE, kan inte stilla MIN Ilska mycket längre. JAG är på väg att ösa ut en del av MIN Ilska. Akta er, alla som har hånat MIG och YAHUSHUAS Ord, och tystat dem som har Smörjelsen av MINA Budbärare. Utsatta för övergrepp, torterade och fängslade i mänsklighetens fängelser. JAG ÄR Arg! JAG varnade Sodom & Gomorra, och JAG varnar er nu igen. Världen är en modern Babylon, denna värld. JAG ÄR en SKAPARE som kräver Helighet. JAG lade i varje människa en plats som längtar efter Helighet och en relation med sin SKAPARE.

JAG ska inte bara skicka vulkanerna som kommer få ett utbrott i en kedjereaktion, utan JAG kommer skaka på jorden så som en förälder skakar på ett olydigt barn. JAG kommer skaka på inte en del av jorden åt gången, utan många delar av jorden åt gången. JAG kommer sända ut MINA Fötter som kommer stampa på marken i Raseri. För MIN Ilska är stor mot dem upproriska som har skakat näven i MITT Ansikte, och sa att de vägrar att lyda en bok och regler som skrevs för så många tusentals år sen. För dem som använder MITT NAMN som ett förbannelseord. För dem som hånar MIN SONS BLOD som utgöts för dem på Golgata. JAG ska skicka ut orkanerna till att demonstrera tårarna som JAG har fällt över MINA obotfärdiga barn och över dem som JAG skapade som borde ha varit MINA barn, men vägrade att erkänna MIG som FADER.

De som vände sig till ohelighet, och försökte inte ens behaga MIG eller söka MIG. Floder ska komma och kommer täcka många delar av jorden åt gången. Dessa kommer att symbolisera MINA Tårar, då så många har helvetet över Himmelen. De som valde satan över YAHUSHUA! JAG ska skicka ut tornadorna, och det kommer vara MIN Näve som skickar ut den flygande vinden. JAG ska demonstrera detta inte på ett ställe. När ni ser många mötas, så kommer ni veta att JAG talar, och att JAG ÄR Arg, och att MIN Ilska inte stillas lätt.

Det har alltid funnits jordbävningar, floder, tornadon, orkaner här och där. Men när ni ser dem som en kedjereaktion, många samtidigt, så kommer ni veta att det här är tiden som JAG har varnat er om. OMVÄND ER NU innan det är för sent! JAG har hållit tillbaka MIN Ilska alldeles för länge nu! För MIN SONS Skull och HANS Böner för er, folket, har JAG hållit tillbaka MIN Vrede. Men satan hånar MIG och retar MIG därför att JAG inte har straffat er. HAN använder MIN Egen Skapelse till att håna och reta MIG. Munnarna som JAG skapade! Munnarna som JAG smorde en gång i tiden. Ja, till och med i MINA egna kyrkor hånas JAG då det Heliga Ordet förvrängs till att anpassas efter människans föreställning – inte en Helig GUDS Föreställning. De undervisar att homosexualitet är av MIG, att det inte är synd, att det är YAHUVEHS fel, att det är en födelsedefekt.

De lögnaktiga och bedragande andarna går ut från dem som har ett sken av gudsfruktan, men ingen gudsfruktan inombords. JAG ska personligen handskas med dessa onda fåraherdar på sätt som kommer visa för folket att JAG inte är en GUD att håna. JAG ÄR inte en GUD som lätt ska förargas. JAG ska handskas strängt, och ni kommer se dem falla ner döda på predikstolen – de som uppmuntrar dessa saker och abort. JAG kände var och en av er innan ni fanns i era mammors livmödrar. JAG skapade och formade och planerade det som JAG ville att era liv skulle vara. Det var ert val vare sig ni blev det som JAG avsåg.

Skyll inte på MIG, för JAG ville bara det bästa för er. Till och med de av er som har lidit, och levde ett liv som inte verkade välsignat. JAG ska och JAG har använt er för MIN Härlighet. I ert lidande har ni förhärligat MIG, då andra ser att du fortfarande kommer prisa MIG, tjäna MIG och dyrka MIG. MIN Smörjelse utgjuts i era liv, till och med mer än de som har levt ett liv som har få problem. Ert liv har inte fått de andras välsignelser, men det var inte för att JAG inte älskar er så som JAG älskar de andra. Det är för att så som YAHUSHUA sattes på denna jord till att lida för andras skull, så var även ni, och stora kommer era belöningar vara i Himmelen om ni förblir trogna till slutet.

En del av MINA barn har blivit bittra då de ser hedningarna – dem som aldrig böjer ett knä, eller ger en bön till MIG av tacksägelse. Och MINA barn säger ”Vad är det här för Gud?” JAG säger er: ni borde inte avundas de rika som inte erkänner MIG, eller de onda. Det verkar som om de har varje välsignelse i livet, för det är allt de någonsin kommer ha – och sedan kommer den eviga fördömelsen och eviga helvetet och tortyren. De gav upp evigheten i Himmelen för korta år på jorden där de deltog i varje typ av synd, särskilt synden att tro att de inte behövde en FRÄLSARE.

Ni däremot, om ni håller er trogna, kommer se Himmelen. Och under en kort tid på jorden kommer ni känna lidande, hat och övergrepp. Men bli inte bittra. Vänd er inte bort från MIG. Vänd er till MIG istället. Se vilken kärleksfull FAR JAG ÄR. JAG har förvarnat er så att när dessa saker kommer till jorden, så har ni redan blivit förvarnade, så att ni kan OMVÄNDA ER och varna andra innan MIN Ilska blir utöst. JAG sänder MINA Profeter till att varna innan JAG skickar undergången. Men ni som troget älskar, tjänar MIG och tvättar er i YAHUSHUA HA MASHIACHS BLOD så att ni förblir Heliga i MIN Åsyn: ni har inget att frukta under denna tid. Ni kommer inte bli överraskade.

JAG ska beskydda allt som är MITT, och JAG känner allt som är MITT. JAG känner var och en av era hjärtan, och JAG har era själar i MINA Händer, för ni har gett ert liv och er själ till MIG när ni accepterade YAHUSHUA som er HERRE och FRÄLSARE. Ni har presenterat era kroppar som levande offer för MIN Härlighet. JAG ÄR inte arg på er. JAG älskar er, och JAG kommer att täcka och beskydda er. Ja, till och med när ni ser världen skakas i MITT Raseri, anropa MIG. JAG kommer finnas där för att trösta er.

Orsaken till att så många av er inte känner MIN Närvaro just nu, har ingenting med er att göra. Ja, till och med den som JAG använder till att säga dessa ord – och vet inte från ett ord till det nästa vad hon kommer skriva – har svårt med att känna MIN Närvaro sedan JAG senast använde henne till att varna folket. JAG har gett henne denna ovanliga Smörjelse att få MITT folks uppmärksamhet, att hon inte skulle ha något annat sätt att tala till, för JAG har skingrat er över hela världen. MINA Profeter & Budbärare kommer att höra, och har andliga öron & ögon och en modig mun för att varna dem som inte lyssnar.

JAG säger er igen, MINA Profeter & barn: förtvivla inte och tro att JAG har lämnat er när ni inte kan känna MIG vid er sida längre. JAG har inte gått någonstans. JAG ÄR fortfarande här. JAG ÄR bara tyst därför att det är lugnet före stormen. JAG blir tyst innan JAG tappar humöret, för JAG försöker hålla tillbaka raseriet. Men sedan Noas flod, så har det [upp]byggts och återigen är JAG i sorg när JAG ser allt som JAG har gjort, att till och med ge MIN ENFÖDDE SON som ett OFFER. Abraham hade ett annat offer. JAG gav MIN SON, till att vara er FRÄLSARE. Hur få kommer ta emot HONOM. JAG ÄR ARG! JAG gav HANS KROPP så att ni skulle kunna helas. Hur få kommer tro på att det finns helande på grund av de där rappen (såren) som lades på HANS KROPP. JAG gav HANS BLOD, så att ni skulle kunna förlåtas. Hur få kommer acceptera den där GÅVAN på Golgata? JAG gav HANS LIV, så att ni skulle kunna frälstas. Åh, detta är orsaken till att ni känner mistandet av MIN Närvaro. Har ni aldrig varit så arga på era barn att ni förlorat viljan att tala, av rädsla för er egen ilska? Har ni aldrig sörjt så hårt att ni bara ville vara tysta eller varit så arga att ni bara vill vara tysta? Och inte vågade ösa ut ilska av rädsla för vad som skulle hända. JAG ÄR där!

JAG ÄR inte arg på dem som längtar efter att känna MIN Närvaro. JAG ÄR arg på dem som inte ens märker att JAG ÄR tyst, och att MIN Närvaro inte saknas. För dem av er som känner att MIN Närvaro saknas, och sörjer för det, och omvänder er och undrar vad ni har gjort för fel: nu talar JAG ut ur MIN tjänarinna och berättar för er: ni har gjort allt som är rätt. Det är därför ni märker MIN Tystnad och inte känner MIN Närvaro. JAG talar inte till dem som är i synd och aldrig kände MIG eller saknade MIG till att börja med. Ni vet vem JAG talar till. Bara MINA barn kommer att förstå. För de av er, som var MINA barn men blev ljumma, kom tillbaka nu, JAG ber er. Sakna MIG och längta efter att höra MIN Röst igen. JAG har aldrig lämnat – ni har [gjort det].

Omvänd er för att ha undervisat synd. Omvänd er för att ha undervisat att ”synd inte är ohelighet och det finns inget något sådant som synd, för en all-älskande YAHUVEH kommer förlåta er, oavsett vad ni gör. Man behöver inte ångra sig eller vända sig bort från synd”. Kan ni inte se att det är en lögn från djävulen? djävulen säger ”Man behöver ingen FRÄLSARE” – MIN Gåva, MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA. Kan ni inte se? Då JAG gråter när JAG tänker på PRISET som MIN ÄLSKLING har betalat för er. Om ni säger att ”det inte finns något sådant som synd”, och att ”allt är acceptabelt för MIG, för JAG ÄR en GUD som inte bryr MIG längre vem eller vad ni sover med.”

”Vilket oskyldigt blod utgjuts? Till och med de ofödda – det är ingen synd att mörda dem, så länge man inte kan se dem. Till och med när man kan se dem, så länge de mördar oskyldiga bebisar för att rädda livet på andra. Nåja, de är användbara till någonting.” Detta är mord, och detta är synd! Predikanter: ni kommer att stå till svars för MIG personligt. För ni har sagt att ni jobbar för MIG, men ni har jobbat emot MIG. Homosexualitet är SYND! Abort är SYND! Mord är SYND! Uppror är SYND! Häxeri är SYND! Ni vet vad SYND är! Läs de 10 Budorden! Predikanter, apostlar, profeter, lärare, evangelister: gå tillbaka till att predika synd som synd. Bara en omvänd syndare kommer att förlåtas.

Inget mer ”alla, stäng era ögon, vi vill inte skämma ut någon, så att de kan höja sina händer och acceptera YAHUSHUA HA MASHIACH som sin FRÄLSARE.” Har ni någon aning om hur detta har förargat MIG? Sedan när är det en källa till besvär att komma till YAHUSHUA för förlåtelsen av era synder? Det kan inte finnas frälsning utan att bekänna era synder för andra. Bekännelse görs till frälsning. JAG säger er att om ni inte bekänner MIG inför andra människor, så ska YAHUSHUA inte bekänna er inför FADERN. MINA egna barn, MINA egna evangelister, profeter, pastorer, lärare, apostlar har gjort det här.

Åh, smärtan. Sorgen JAG har uthärdat över det här. Hur länge tror ni att dessa, som var för generade för att stå och bekänna att de behövde en FRÄLSARE, kommer förbli frälsta? Strax kommer fienden att stjäla det där lilla sädet som planterades. De av er som har gjort detta: OMVÄND ER! Vägra öppet att göra det här längre. För ni kommer att stå till svars för de förlorade själarna som skulle ha varit frälsta. De av er som har framställt MIG som en GUD av bedrägeri, när ni säger att de kan höja sina händer i hemlighet och säga ”YAHUSHUA kom in i mitt hjärta”, utan att först undervisa att de måste gråta och omvända sig för sina synder, och vända sig bort från dem där synderna. Samtycka att sätta YAHUSHUA först i sina liv, och att följa efter Helighet, inte ohelighet. Ni kommer också stå till svars för MIG personligen. Och för alla dem som trodde att ”En gång frälst, alltid frälst. Nu kan vi göra vad vi än vill därför att alla våra synder är täckta”. Ni lärde inte dem, ”Varför säger ni att ni älskar MIG och inte lyder MIG?”

De av er som har använt bluffens ande för att få folk att lyfta sina händer medan allas ögon är stängda, bara för att få dem att komma upp och stå inför folket efter att ni inbillat dem att tro att de kunde göra det i hemlighet. Ni har visat dem att YAHUVEH är en Gud av bedrägeri och bluff. JAG ÄR INTE DET! För detta ska ni betala, om ni inte OMVÄNDER ER! Ja, innan jorden börjar skaka, till och med nu skakar JAG på och skiljer de ogudaktiga och de gudaktiga i det som är tänkt att vara MINA kyrkor, MINA tempel. JAG talar om samlingsplatserna just nu. För den riktiga kyrkan och templen är MITT folk.

Men i kyrkobyggnaderna kommer ni se vad som händer med dem som har bedragit MINA får. Eller de som ville vara får, men blev till getter, för den onda fåraherden är en varg som skickats bland MINA får till att förgöra dem i brist på kunskap och urskiljningsförmåga. JAG ÄR ARG! I kyrkobyggnaderna har ni redan sett splittrandet påbörjas. JAG avslöjar fienden i era egna läger. Akta er: stanna, titta, och lyssna på RUACH HA KODESHS Röst. Återigen: fortsätt anropa till MIG och säg ”jag saknar DIN Närvaro”, för dessa är de som brukade känna MIN Närvaro och brukade höra MIN Röst dagligen, och märker nu MIN Tystnad.

Men JAG kommer inte alltid förbli tyst, MINA älsklingar. Det är bara för en kort tid som ni kommer känna MIN Sorg, och ni får inte gå efter era känslor, för det är köttet. Ni måste gå på er tro, för det är av ANDEN. Denna dag har JAG valt att tala genom denna tjänarinna. Gräla inte med varandra och säg ”varför skulle YAHUVEH tala genom en kvinna eller smörja hennes händer?” JAG lämnar er med detta. JAG väljer att använda den som JAG väljer att använda, och står inte till svars för någon människa. Och om JAG hade smort bara hennes mun, som hon är van med, och inte hade smort hennes händer på tangentbordet, skulle ni ha hört MIG tala detta Budskap genom henne denna dag? Ni har svarat på er egen fråga.

Snälla, varna folket nu, fastän de flesta på Noas tid inte kommer lyssna. Ändå: ha inte blodet på era händer som Hes. 3 säger: ”Låt inte blodet finnas på era händer”. VARNA FOLKET! Det finns ännu en liten tid kvar. För MIN SONS Skull har JAG förbarmat MIG över folket, men tiden av hämnd och dom närmar sig fort. Varna dem, och sök MIG medan JAG ännu kan hittas. Notera detta datum, och titta noga på händelserna i världen. Den 5 februari, 1997. JAG har förbjudit MIN tjänarinna, Elijah [Elisheva Eliyahu], att ändra på ett enda ord som JAG har talat. Fastän hon vet att inte alla kommer välkomna det som JAG har talat.

Återigen, så varnar JAG dem som är MINA fiender men låtsas vara MINA vänner. Judasar: akta er, för när ni försöker göra illa denna Budbärare, så gör ni illa DEN som har skapat henne och smort henne. Ni kommer vara den första som känner MIN Vrede, och ni kommer känna MIN Närvaro på sätt som ni helst inte skulle vilja känna det. JAG ÄR ARG, och ni som har tiggt och bett MIG att tala har hört Rösten av kärlek, uppmuntran, sorg och intensiv ilska. Ni har hört Rösten av den STORE YAHUVEH ”JAG ÄR” tala ut ur ett trasigt lerkärl denna dag. Be för dem vars hjärtan ni har försökt att nå, och ändå puttar bort MIG. Be att de kommer omvända sig idag, för imorgon kan vara för sent.

Given till Profet Elijah (Elisheva Eliyahu) den 5 februari, 1997

* * * * * * *

Bror Noel: jag läste precis upp det här för min upproriska tonårsson, och sa att det kommer finnas folk över hela världen som kommer be och söka YAHUVEH för att se om det som jag har skrivit är från YAHUVEH. Var det verkligen FADERN YAHUVEH, genom RUACH HA KODESHS Smörjelse, som talade från mig? Detta kommer att prövas och bekräftas av många Profeter, Pastorer, Apostlar, Lärare, Evangelister. Innan de bekräftade de andra Profetiska Budskapen, detta år, som YAHUVEH gav till mig, så frågar jag dig nu, min son: var detta YAHUVEHS Röst som talade ut från mig? Och den bästa bekräftelsen för mig var när min son sa till mig ”aa”.

Prisa YAHUSHUA! Jag talade om för honom att det ännu finns hopp för honom. För till och med en upprorisk ungdom kan höra YAHUVEHS Röst. Detta var det största provet så här långt, och jag har inget tvivel på att YAHUVEH Själv talade dessa ord så att jag ska skriva dem denna dag. Snälla, kopiera detta och skicka det till alla som RUACH HA KODESH säger er till. Dela det i er kyrka, även om de inte kommer lyssna.

Se ”Bevis Bakom Profetiorna” angående jordbävningarna och konstigt och destruktivt väder som pågår nu.