5 Ni Är MINA Gömda Skatter, Ni Är MITT Gömda Vapen!

print

Profetia 5
Ni Är MINA Gömda Skatter,
Ni Är MITT Gömda Vapen!

Given till Vör. Elijah (Elisheva Eliyahu)
14 mars, 1997

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisheva att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta gjordes genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Jag började be i RUACH HA KODESHS tungor, och det nästa jag visste är att YAHUVEH smorde mig, och Budskapet nedan kom fram. Fastän jag trodde att det bara skulle vara för Daniel, så visade det sig vara för många. Var välsignad när du läser det nedanstående och se ifall RUACH HA KODESH inte visar dig [att] det är för dig också.

Om du ständigt söker MITT Ansikte och frågar MIG “När kommer JAG använda dig?” Det är vem detta Budskap är för. Om ni hör MIN Röst i denna Profetia så är ni, MINA söner och döttrar, de som detta Budskap är till för. MIN ANDE ska bekräfta i er om detta Budskap är för er. För det kommer vittna till Anden i er. Alla andra kommer förbli döva, och det kommer bara vara ord. De kommer tvivla på om det verkligen är YAHUVEH som talar ut ur denna tjänarinna. Du har rätt om du känner dig så: det var inte avsett för dig.

Given denna dag, den 14 mars 1997, till detta brutna lerkärl men en krigare och barn och lärjunge till YAHUSHUA HA MASHIACH, Vör. Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

MINA käraste barn: ni är som en gömd skatt. Ni är som ett gömt koger av pilar, när de bara ser en båge. JAG kommer använda er till att tala mäktigt, och ni ska göra det som er syster gör: att varna om den kommande Domen. Ni är även en väktare på tornet. Titta efter tecknen i himlen, så som Elia [på hebreiska, Eliyahu] gjorde, för ni ska kommer bli varnade, och sedan skicka vidare den där varningen till andra. MINA barn: JAG har smort er till att dela Gåvorna som JAG har gett er. Ni har inte haft förtroendet till att göra så, på det sätt som JAG har smort er till att göra det. Men denna dag har JAG ordinerat. Ni har träffat MIN tjänarinna, och hennes Gåvor och era har blivit en. Ni har väckt varandras Gåvor. Tro inte att detta är en tillfällighet, för ni är en i MIN ANDE.

MITT Ord i er brinner som ett flammande svärd. Den tvåeggade klingan kommer skära djupt. Det finns så mycket eld instängt i era ben, och ni vet inte vad ni ska göra med det. Börja tala ut det. MINA Ord kan inte återvända till MIG gagnlösa. Det måste göra vad JAG har kallat fram till att göras. JAG har berättat mycket för er i hemlighet, och ni har inte delat med andra. Nu är det dags att blåsa i trumpeten och varna om den annalkande undergången för dem som hånar eller ignorerar. Men en tid av Välsignelser för dem som lyder och söker MITT Ansikte ödmjukt, de som lyssnar på MIN Röst, och MINA får känner igen MIN Röst och kommer inte till någon främling. Dessa har ingenting att frukta.

Fastän död omringar dem – och ni säger till dem – så kommer det inte skada dem som är MINA. Och om de är martyrer, så går blodet in i marken bara för att frambringa fler Paulusar som brukade vara Shaulus, och föda fram fler Stefanusar. Ni är som en Stefanus. Ni är MITT hemliga vapen som JAG har gömt. Återigen säger JAG: ni känner igen MIN Röst, och ni har haft bekräftelse i natt från en annan av MINA Profeter. Ni kommer användas och används mäktigt för dem som ni redan har rört. Förakta inte små begynnelser, för till och med ett mäktigt ekträd började från ett mycket litet säd. Ni är som ett mäktigt Ekträd av Rättfärdighet – MIN Rättfärdighet. Ni är inte uppblåsta med högmod, och inte heller kommer JAG tillåta det, för JAG skulle slå ner er från er piedestal om ni ens försöker. Ni har hållit er ödmjuka inför MIG, och JAG älskar er så väldigt mycket, för JAG ser er studerande i de sena timmarna. JAG känner er ensamhet och undrande var ni tillhör.

De Gudaktigas fotspår är ordinerade av YAHUVEH. Fortsätt följa MINA fotspår och leda andra till MIG. Följ MINA fotspår och led andra till trädet i Golgata. Följ MINA fotspår och led andra till Himmelens portar. JAG har lärt er, inte människan. JAG har ordinerat er, inte människan. Ni är MINA gömda skatter, MITT gömda vapen, och JAG kommer börja använda er mäktigt i dessa sluttider. Och låt er inte bedras: dessa är sluttiderna. Men inte slutet för MINA barn – för dem är det en underbar ny begynnelse.

En hemkomst ska äga rum, och titta på alla MINA barn som är samlade runt bankettbordet. Ja, MINA söner och döttrar: ni kommer att samlas runt det där bankettbordet tidigare än ni vet eller tänker. Börja först med att samla in skörden, för den är så stor och arbetarna är så få. Hånandet växer sig mer högljutt då JAG hör präster som brukade predika MITT Evangelium nu predika sitt eget evangelium. De kallar sig för gudar. JAG ska bevisa för dem vem GUD YAHUVEH är. De kommer ångra sig att någonsin undervisade detta, för många har blivit vilseledda av denna lögn. Många har dött och blivit överraskade att de inte träffade MIG. Istället är den onde vad de ser. Men låt er inte bedras, för JAG hånas inte lätt. Många lögner sägs av de där andliga ledarna som ni en gång kunde lita på. De kommer att hållas ansvariga för vad de vet. De predikade uppror och etiketterade det som ”evangelium”. JAG säger er att de ska betala på ett mäktigt sätt. För de kallar MIG för FADER och känner inte ens vem JAG ÄR. Men inte ni, MINA söner och döttrar. Inte de som känner igen MIN Röst från de Profetiska Budskapen som JAG har gett MIN tjänarinna.

MINA får kommer känna igen MIN Röst. Fastän främlingens röst de hör kan komma från en respekterad pastor eller andlig ledare, där ni tidigare kunde lita på dem, så kan ni inte det längre. Se inte på en människa, utan bara på YAHUSHUA, som er Andliga Ledare. Stämmer det, som dessa andliga ledare säger, överens med YAHUVEHS Heliga Ord, eller tar de det och förvränger det till att anpassa efter människans föreställning? Ni måste vända er till den HELIGA ANDEN som kommer leda er till Sanning, och kommer ge er andliga ögon och öron till att höra med. Lita på en ledare bara tills RUACH HA KODESH säger ”inte mer”. Många ministerier faller mitt framför ögonen på er. Detta är bara början av året, och det som JAG har profeterat har ägt rum, och fler kommer falla innan det här året är slut. Sörj inte för de fallna ministerierna eller prästerna, för de blev varnade!

Sörj för fåren som är bedragna och nu slutar lita på MIG. Sörj för fåren, då de går in i vargarnas lya – att för att de har på sig en mask av ett får – så kommer de sluka dem. De kommer sluka dem, för återigen har fåren skingrats in i fiendernas läger på grund av sina kliande öron. Akta era öron, MINA barn. Akta era ögon. Låt er inte bedras: det som en tunga talar, för fastän det låter lika mjukt som honung – urskilj anden som talar ut det. Urskilj med era ögon: stämmer det överens med YAHUVEHS Ord? Tror de ”ah ha, nu har jag studerat så mycket. Jag har en ny uppenbarelse” och den där uppenbarelsen drar er inte närmare till MIG, utan får er att gå bort från MIG? En riktig andlig ledare kommer dra er närmare, varna, uppmuntra och stärka. En riktig andlig ledare är inte uppblåst med högmod.

De vet att de inte är en Gud – inte ens en liten. De vet vem de är. De är gjorda till MIN Avbild, vilket betyder att de har en näsa, ögon och öron. Kom igen: kolla i spegeln. Ni vet vad en avbild är.

Låt inte dessa dumma lärare vilseleda er. Ni är adopterade. JAG har bara en ENFÖDD SON, har JAG inte det? Men fastän ni är adopterade, så älskar JAG er precis lika mycket som JAG älskar MIN ENFÖDDE SON. Tala om för andra vad JAG har talat denna natt – för fastän det började för en, så blev det till ord för många. JAG ÄR YAHUVEH, er GUD, och JAG slösar ingenting. Till och med detta samtal var förutbestämt. Ert möte var förutbestämt.

JAG säger er nu: YAHUSHUA kommer för SIN Brud, och de som inte förväntar HONOM kommer att lämnas KVAR. De som inte lever som om HAN återvänder vilken dag som helst kommer att lämnas KVAR. Sköt MINA angelägenheter och gör arbetet som JAG har kallat er till att göra. Det spelar ingen roll om de tror – lämna det mellan dem och MIG. Som på Noas dagar, så trodde de inte. Som på Lots dagar, så trodde de inte. Men låt er inte bedras: rösten i dessa Profetior talar till MINA barn, och JAG tänker inte låta dem bli bedragna, om de inte väljer att bli det.

Ju fler tecken JAG skickar av MIN Vrede, desto större ilskan kommer resa sig mot Profeterna som talar ut dessa Budskap. Men vet detta: JAG sänder alltid Profeterna till att varna, på grund av MIN Kärlek och Nåd. JAG vill inte att någon ska lida eller förgås eller lida evig fördömelse. Så låt trumpeten ljuda igen. De som har andliga öron till att höra med kommer att höra MIN Röst tydligt, och alla andra kommer förbli döva och blinda. Det är deras val, inte ert, att göra.

* * * * * * *

Given till detta lerkärl den 14 mars, 1997
KOM YAHUSHUA, KOM!
Vör. Elijah (Elisheva Eliyahu)