6 Först Gråter JAG, Sen Är JAG Arg!

print

Profetia 6
Först Gråter JAG, Sen Är JAG Arg!

Given till Detta Lerkärl den 14 mars, 1997
KOM YAHUSHUA, KOM!
Vör. Elijah (Elisheva Eliyahu)

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisheva att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Mottagen den 12 maj, 1997
Från: “ Elijah (Elisheva Eliyahu)”
I ett meddelande som daterats 12 maj 1997, 01:15:00 EDT, så skriver KT Jerome:
Jag är stolt över Kristna som du som kommer våga säga Sanningen trots förföljelse och/eller kritik

Käraste Kelly,

Du vet inte hur mycket jag behöver höra dig säga dessa ord. Bara i natt, så attackerades jag så brutalt. Det är den tredje gången på en vecka, och det kommer från troende som säger att de tjänar YAHUSHUA. I natt, så bekänner jag för dig att jag grät eftersom jag attackerades och kallades för gudlös på grund av min Gåva, min bild, eftersom jag har ett långt blont hår, och har på mig smink. Det gör så väldigt ont, och jag grät och YAHUSHUA sa ingenting för att trösta mig. Det fick mig bara att må värre.

Sen när jag sa ”YAHUSHUA, bryr DU inte DIG att jag känner smärta? Jag vill bara vara en välsignelse för DITT folk. Varför attackerar de mig så? Varför är DU tyst?” Jag vet inte varför jag säger detta till dig. Jag trodde inte att jag skulle berätta för någon, för jag är så generad. Konstigt, jag känner Smörjelsen komma över mig för att säga dessa ord och stanna för att be i RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN).

(Profetia börjar)

YAHUSHUA (Jesus) talade till min Ande och sa:

Jo, JAG bryr MIG. Och anledningen till att JAG inte talar är för att JAG gråter med dig! För JAG skickar dig till MITT folk till att vara en välsignelse, och en del har behandlat dig som en förbannelse. Men JAG, YAHUSHUA, skickas också som en välsignelse – och hur många behandlar MIG som en förbannelse? JAG gråter med dig, och för dig, och för dem som vet bättre, men rör ändå MINA Smorda Budbärare – fastän de har blivit varnade. JAG gråter för vad MINA barn, som kallar sig vid MITT NAMN, gör mot varandra. Habegäret, avundsjukan, misstron, anklagelserna, okärleken och hatet. Lögnerna som sägs till varandra, och de sätter MITT NAMN på lögnen som om JAG har sagt det. JAG gråter, för MITT Hjärta krossas, för det finns så mycket omognad till och med hos de mogna Kristna.

Profeterna har varit ensamma så länge. De har avvisats så många gånger, att de nu bara vet hur man avvisar och isolerar varandra. Men MITT Önskemål i dessa sluttider är att ni alla ska förenas i MITT NAMN, enhälligt. I dessa sluttider måste detta käbbel och kiv upphöra. Ni, MINA Apostlar, Profeter, Lärare, Evangelister och Pastorer måste vara enhälliga. Ni är MIN sluttidsarmé. Alla femfaldiga Ministerier: ni måste sluta isolera er, och mötas i MIN Kärlek. Ni måste sluta vålla dödliga sår på varandras Ande. Ni måste sluta vålla dödliga sår på varandras Andar och börja förbinda såren som ni har vållat bland er själva. JAG gråter för er alla, för alla ni har sårats av någon som sa att de var av MIN ANDE. Ja, ni, majoriteterna har och det är sällsynt om ni säger att ni inte har bedragits av fienden som kommer till er förklädd som ett får – men [är] en varg istället för att sluka MIN hjord. Men ni kan inte fortsätta sluka varandra. JAG tänker inte tillåta det.

JAG talar ut igen ur MIN Ringmö för att tala om för er att JAG inte bara gråter för det som ska hända med Evangeliets fiender, utan JAG gråter för er, MINA barn. För sättet som ni behandlar varandra är inte ett dugg av MIN Kärleksfulla ANDE. Säger inte MITT Ord ”Genom detta ska ni känna igen dem, kärleken som de har för varandra?” Inser ni att det är fienden som kommer mot er och säger dessa onda saker? För att uppvigla MINA Krigare till att slåss mot sig själva och inte förenas och slåss mot fienden, utan tror att de kan göra det helt själva. Säger inte MITT Ord ”JAG driver ett tusen på flykt”? Hur många fler demoner kommer att drivas på flykt, om ni förenar er ihop och inte emot varandra? Detta är vad som splittrade Gideons armé. Oenigheten som de hade för varandra. Detta är vad som splittrar många arméer. Ni är stora i ”JAG ÄR”:s Armé. Ni är sluttidsbataljonen som JAG har utvalt för hand. Ja, fienden har bedragit er. SLÄPP DET!

JAG blev förrådd av Judas. Behandlar JAG alla som en Judas? Nej. JAG förnekades av Petrus. Förnekar JAG er? Nej. Sluta med det här nu. En gång till väljer JAG att tala ut och säga att slutet är i sikte – om ni bara kunde se hur nära MITT Kommande är. Vad ni än har kallats till att göra, gör det nu, med allt som JAG har utrustat er med. Det finns andliga gåvor inlåsta i er som ni inte känner till. Ni ska väcka varandras gåvor, inte väcka varandras ilska. Ni förargar MIG när ni gör detta. Ni slåss inte för MIG – ni slåss emot MIG. Om ni inte är för MIG, så är ni emot MIG. Sluta döma varandra efter deras utseende. Hur många gånger måste JAG upprepa MIG? Varför vill ni inte lyssna? Varför tror ni att ni är bättre än någon annan på grund av färg på huden, eller ras, yttre kläder eller utseende?

Förstår ni inte än? Hur länge måste JAG bemöda MIG med er? fienden splittrar er till och med innan JAG kan förena er. Men tro inte att ni är oumbärliga. För JAG kommer upphöja andra krigare till att ta er plats. Detta är er sista chans. OMVÄND ER! Inte alla av er har samma gåvor. JAG har gett unika gåvor till ett fåtal utvalda. Rör inte MINA Smorda. Gör inte MINA Profeter något illa. Ja, döm det som sägs: stämmer det överens med det Heliga Ordet? Är det i sitt sammanhang eller taget ur sitt sammanhang? Ni ska veta. Men sluta tysta MINA Profeter. Sluta tysta MINA Apostlar. Sluta säga till dem att “de kommer misslyckas, för uppdraget är för stort, och de lär inte höra från YAHUVEH och YAHUSHUA”. Sluta sätta MIG i en låda. Är inte JAG GUDEN AV DET OMÖJLIGA? Är något för svårt för MIG?

Varför övertygar ni dem att de ska misslyckas, när JAG har sagt att de ska lyckas? Sluta modfälla dem som ni borde uppmuntra. Är inte deras jobb tillräckligt svårt? Tar de inte tillräckligt mycket misshandel från fienden? Måste det komma från de som borde älska, stödja, hjälpa och be för deras framgång? Är JAG inte UPPHOVSMANNEN och FULLKOMNAREN av deras Tro, er Tro? Om JAG skulle säga till er att göra något, fastän andra säger till er att det är omöjligt – detta är när ni vet att JAG har sagt det. Återigen tog JAG kontroll över denna tjänarinna och smorde henne till att tala de Ord som JAG ville få henne att säga. HON är MITT Språkrör. JAG lät henne såras så att hon skulle kunna tala ut dessa Ord. Kom ihåg: säger JAG inte att ju större Smörjelsen, desto större ansättningen? Men ansättningen kommer inte från MIG, utan från fienden som vill modfälla er. Ansättningen kommer rakt från MINA egna tjänares munnar mot varandra.

JAG kommer börja döma hårt, för Domen börjar vid YAHUVEHS Hus, och JAG har förvarnat er igen. JAG ÄR på väg ta bort dem som JAG har ordinerat och kallat, för de försöker förstöra dem som JAG har ordinerat, och har medvetet och överlagt och med ont uppsåt i sina hjärtan (fastän de inte har några tvivel på att de talar på MIN räkning) sökt deras undergång. Istället säger JAG ”Undergång ska drabba deras eget hjärta!” Det ska återvända till dem själva. Ni har blivit varnade. Först gråter JAG – sen är JAG arg. Men ni vill inte se er ÖVERBEFÄLHAVARE arg. Lita på MIG. JAG var bara det där slaktade LAMMET för världen en gång. JAG ÄR inte längre det där fogliga och milda LAMMET, utan JAG kommer som ett LEJON FRÅN JUDA STAM. JAG måste få MIN Kyrka redo utan fläck eller skrynkla… allt dröjsmål måste upphöra.

Gör det som ni vet att ni ska göra, och gör det snabbt. Dem som ni har väckt anstöt hos, trösta. Ge MIG inga offergåvor och offer tills ni omvänder er för ondskan som många av er har gjort i MIN Åsyn. Omvänd er inför MIG, och omvänd er inför era bröder och systrar, era medkrigare till YAHUSHUA HA MASHIACH. Ni har blivit varnade. Få MIG inte att upprepa MIG. ”Älska varandra”. För detta bevisar ni att ni älskar MIG, och ni bevisar att ni älskar och tjänar MIG över allt annat. Kalla inte MIG för HERRE om ni inte lyder MIG. Säg inte att ni älskar MIG om ni inte lyder MIG. För en HERRE är en MÄSTARE, HÄRSKARE. Och hur kan ni kalla MIG för HERRE om ni inte lyder MIG? Älska varandra. Detta är MIN Befallning till var och en av er.

Stå ihop och kämpa för Helighet. Stå ihop och slåss mot ohelighet. I MIN Kraft, i MITT Ord, i MITT NAMN, under MIN Smörjelse, genom MITT BLOD kommer ni vara mer än segrare, genom YAHUSHUA HA MASHIACH, er MÄSTARE. Men ni måste förena er. Ingen troende är en kedja – bara en länk i en gyllene kedja. En del är större länkar än andra, men ni behöver ändå varandra i denna kedja som kommer binda vridfot (satan) och kasta honom i eldsjön på sin fastställda tid. Kom ihåg: JAG ÄR för er. Hela Himmelen står till MITT Förfogande. Ni kommer inte misslyckas såvida ni inte väljer att lyssna på dessa Ord som JAG har talat denna dag. Men till och med då ska JAG inte misslyckas. För JAG ÄR inte en GUD som kan misslyckas. JAG kommer bara upphöja fler Sluttidstrupper till att ta era platser. Ni kommer inte misslyckas, så länge ni tar hänsyn till dessa Ord som talades ut denna dag genom MIN tjänarinna Elijah [Elisheva Eliyahu] den 12 maj, 1997.

De som har andliga öron till att höra med kommer att lyssna. Alla andra kommer förbli döva. Så är det sagt och registrerat denna dag. Välsignelser eller förbannelser ska komma åt ert håll, beroende på vad ni gör med denna Profetia denna dag. Omvänd er nu, MINA barn, innan det är för sent.

Given till Profet Elijah (Elisheva Eliyahu) den 12 maj, 1997

* * * * * * *

Kelly, du är den första som får det här. Det är för att du löd RUACH HA KODESH och skrev till mig och välsignade mig och tröstade mig när du inte ens visste att jag behövde tröstande. Detta är nu den 6:e profetian som RUACH HA KODESH har skrivit genom mig sedan den 31 december, 1996. Alla Profetiorna kan hittas på min webbsida för YAHUSHUA på http://almightywind.com eller http://amightywind.com. Alfa & Omega AlmightyWind HELIGA ANDES ELD Kyrka.

Snälla läs detta och tala om för mig om du hör RUACH HA KODESHS Röst genom den. Jag är så förbluffad. Jag har fastat sedan den 9:e och 11:e och det är kanske därför som detta Budskap kom fram. Jag vet inte… Tack för att du svarar så fort som möjligt, och snälla YAHUSHUA, låt DITT folk tydligt höra DINA Ord och inte mina. Om detta verkligen är DU, låt Kelly vara den första som känner den Mäktiga Smörjelsen. Välsigna detta kära hjärta som hörde DIN Röst, skrev till mig ett Uppmuntrande Ord fastän hon inte kände mig, men löd DIG så att denna Smörjelse kunde skulle komma fram

Välsigna henne mäktigt, och jag ber att folket som har sårat varandra avsiktligt, modfällt varandra, kommer öppet omvända sig för DIG och för varandra, I DITT NAMN YAHUSHUA ber jag det. Jag förlåter dem som brutalt attackerade mig utan orsak, och jag räknar det som en fröjd då DU frambringade något gott ur det. Alla saker samverkar till det bästa för dem som älskar YAHUVEH och är kallade efter HANS Syften. Jag älskar DIG, YAHUSHUA! Jag älskar dig, kära Kelly, för att du löd YAHUSHUA. Jag vill behålla ditt mejl så som det är, så att andra kan se att detta inte hittades på. Kan jag använda det som det är? Snälla skäms inte, för YAHUVEH använde dig till att väcka Gåvorna i mig. YAHUSHUA kommer att välsigna dig på ett mäktigt sätt, för du har välsignat denna tjänarinna denna tidiga morgon kl. 3:35 centraltid.