73 “Ang Pagpapasya! Ang Paghuhukom! Ang Paghahatol!”

Propesiya 73 “Ang Pagpapasya! Ang Paghuhukom! Ang Paghahatol!” Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu) Hunyo 2, 2004 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit …

72 Planetang X

Propesiya 72 Planetang X Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu) Hulyo 12, 2003 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron …

71 KUNG ANO ANG NAKATAGO, NGAYON AY MABUBUNYAG!

Propesiya 71 KUNG ANO ANG NAKATAGO, NGAYON AY MABUBUNYAG! Ibinigay kay Propeta Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu) Nobyembre 1, 2003 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae …

70 Ano ang Gagawin ni YAHUVEH Kapag Ang Kalamidad ay Kumakatok sa Inyong Pintuan?

Propesiya 70 Ano ang Gagawin ni YAHUVEH Kapag Ang Kalamidad ay Kumakatok sa Inyong Pintuan?   Ang Propesiyang ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu) Enero 12, 2003 11:30 p.m. Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan …

68 “Kutyain ninyo AKO (si YAHUVEH) Kung Kaya ninyo/kung magkalakas-loob kayo!”

Propesiya 68 “Kutyain ninyo AKO (si YAHUVEH) Kung Kaya ninyo/kung magkalakas-loob kayo!” Binigay kay Apostol Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu). Deciembre 26, 2002 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki …

65 Maghanda! Maghanda! Maghanda! Maging Handa, Sapagka’t ang mga Masasamang Araw ay Nasa Inyo!

Propesiya 65 Maghanda! Maghanda! Maghanda! Maging Handa, Sapagka’t ang mga Masasamang Araw ay Nasa Inyo! Naisulat/Sinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu) Nobyembre 29, 2002 nagtapos sa ika- 3:50 ng hapon. Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya …

64 Sabihin sa AKING mga Anak na Tumakas sa mga Simbahan ng Babylon!

Popesiya 64 “Sabihin sa AKING mga Anak na Tumakas sa mga Simbahan ng Babylon!” Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu) Oktubre 16, 2002 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang …

62 Darating na ang Hari!

Magsisi! Magsisi! Magsisi! Propesiya 62 Darating na ang Hari! Isinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisheva Eliyahu (Elisheva Eliyahu) sa Yom Kippur, Setyembre 16, 2002 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di …