64 Sabihin sa AKING mga Anak na Tumakas sa mga Simbahan ng Babylon!

Popesiya 64 “Sabihin sa AKING mga Anak na Tumakas sa mga Simbahan ng Babylon!” Ibinigay kay Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Oktubre 16, 2002 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang …

62 Darating na ang Hari!

Magsisi! Magsisi! Magsisi! Propesiya 62 Darating na ang Hari! Isinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) sa Yom Kippur, Setyembre 16, 2002 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di …

59 HINDI AKO DARATING PARA SA ISANG MASUWAYIN NA NOBIYA/IKAKASAL

Propesiya 59 HINDI AKO DARATING PARA SA ISANG MASUWAYIN NA NOBIYA/IKAKASAL Agusto 18, 2002 sa ganap na 2:37 ng umaga Ibinigay kay Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) sa panahon ng pribadong panalangin. Makinig sa mensaheng ito sa Real Audio Habang isinalita sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay …

55 Bigyan ng babala ang Mga Tao! Ang Ganap na Pagkasira ay Paparating!!!

Propesiya 55 Bigyan ng babala ang Mga Tao! Ang Ganap na Pagkasira ay Paparating!!! Naisulat/Isinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu) [Itong pinakabagong propesiya mula kay YAHUSHUA ay may kasamang mga leksiyon sa masigasig na paghahangad sa Panginoon, isang panaginip na KANIYANG tinatawag ang KANYANG mga Apostol at mga …

53 IBINIGAY KO SA INYO ANG TAGUMPAY!

Propesiya 53 “IBINIGAY KO SA INYO ANG TAGUMPAY!” NASUSULAT/SINALITA SA ILALIM NG PAGPAPAHID NG RUACH HA KODESH SA PAMAMAGITAN NI APOSTOL ELISABETH ELIJAH (ELISHEVA ELIYAHU) PINAKABAGONG PASOBER NA PROPESIYA MARSO 28, 2002 (Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di …

52 AKO, si AMA YAHUVEH, ay Papalayain Kayong Muli!

Propesiya 52 AKO, si AMA YAHUVEH, ay Papalayain Kayong Muli! Ibinigay kay Rev. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu) Nobyembre 2, 2001 MALAKAS/MALINAW NA PANAWAGAN PARA SA MGA NAKAKUBLI/NAKATAGO Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo …

49 Mag-ingat! Kayo ay Katulad ng Tupa na Inaakay patungo sa Patayan!

Propesiya 49 “Mag-ingat! Kayo ay Katulad ng Tupa na Inaakay patungo sa Patayan!” Ibinigay kay Propeta Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) Ang Propesiyang ito ay ibinigay sa unang araw ng Sukkot (nagsimula sa gabi ng Octobre 2, 2001) Basahin ang Kaugnay na Mensahe mula kay Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu) Mga Emails Mula sa mga Bisita Tungkol sa Propesiyang …

47 Dahil sa Bagay na ito ay Dapat Mabigyang Babala, upang maging Handang Harapin ito.

Propesiya 47 Dahil sa Bagay na ito ay Dapat Mabigyang Babala, upang maging Handang Harapin ito. Binigay kay Rev Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu) Abril 21, 2001 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo …