59 HINDI AKO DARATING PARA SA ISANG MASUWAYIN NA NOBIYA/IKAKASAL

Propesiya 59 HINDI AKO DARATING PARA SA ISANG MASUWAYIN NA NOBIYA/IKAKASAL Agusto 18, 2002 sa ganap na 2:37 ng umaga Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu sa panahon ng pribadong panalangin. Makinig sa mensaheng ito sa Real Audio Habang isinalita sa pamamagitan ni Apostol Elisheva Eliyahu Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa …

55 Bigyan ng babala ang Mga Tao! Ang Ganap na Pagkasira ay Paparating!!!

Propesiya 55 Bigyan ng babala ang Mga Tao! Ang Ganap na Pagkasira ay Paparating!!! Naisulat/Isinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisheva Elisheva Eliyahu [Itong pinakabagong propesiya mula kay YAHUSHUA ay may kasamang mga leksiyon sa masigasig na paghahangad sa Panginoon, isang panaginip na KANIYANG tinatawag ang KANYANG mga Apostol at mga Propeta upang …

53 IBINIGAY KO SA INYO ANG TAGUMPAY!

Propesiya 53 “IBINIGAY KO SA INYO ANG TAGUMPAY!” NASUSULAT/SINALITA SA ILALIM NG PAGPAPAHID NG RUACH HA KODESH SA PAMAMAGITAN NI APOSTOL ELISABETH ELIJAH (ELISHEVA ELIYAHU) PINAKABAGONG PASOBER NA PROPESIYA MARSO 28, 2002 (Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di …

52 AKO, si AMA YAHUVEH, ay Papalayain Kayong Muli!

Propesiya 52 AKO, si AMA YAHUVEH, ay Papalayain Kayong Muli! Ibinigay kay Rev. Elisheva Elisheva Eliyahu Nobyembre 2, 2001 MALAKAS/MALINAW NA PANAWAGAN PARA SA MGA NAKAKUBLI/NAKATAGO Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito …

49 Mag-ingat! Kayo ay Katulad ng Tupa na Inaakay patungo sa Patayan!

Propesiya 49 “Mag-ingat! Kayo ay Katulad ng Tupa na Inaakay patungo sa Patayan!” Ibinigay kay Propeta Elijah (Elisheva Eliyahu) Ang Propesiyang ito ay ibinigay sa unang araw ng Sukkot (nagsimula sa gabi ng Octobre 2, 2001) Basahin ang Kaugnay na Mensahe mula kay Apostol Elisheva Elisheva Eliyahu Mga Emails Mula sa mga Bisita Tungkol sa Propesiyang ito (Pumindot dito upang …

47 Dahil sa Bagay na ito ay Dapat Mabigyang Babala, upang maging Handang Harapin ito.

Propesiya 47 Dahil sa Bagay na ito ay Dapat Mabigyang Babala, upang maging Handang Harapin ito. Binigay kay Rev Elisheva Elisheva Eliyahu Abril 21, 2001 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito …

37 Pagpalain at Ipagdasal ang Kapayapaan ng Jerusalem

Propesiya 37 Pagpalain at Ipagdasal ang Kapayapaan ng Jerusalem Ibinigay sa pamamagitan ni Apostol Elisheva Elijah (Elisheva Eliyahu) Octobre 19, 1999   Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, …